Az univerzum halálhozója fogja kiirtani a világmindenség összes civilizációját?

Ősi próféciák, régészeti leletek és csillagászati megfigyelések mind-mind ugyanazt támasztják alá: idegenek látogatták bolygónkat sokezer évvel ezelőtt. Ma viszont nem találni fejlett civilizációk nyomait sehol a kozmoszban. Az űr egyre üresebbnek, és csendesebbnek tűnik. A csillagok fénye halványulni kezdett, és egyre kevesebb van belőlük. Egyesek szerint egy entitás, az univerzum halálhozója - aki a világmindenség kezdetén, annak minden részén elhintette a halál és a szenvedés magvait - most learat minden civilizációt, ami az útjába áll.

Ahhoz, hogy megérthessük, hogy milyen elemi és gonosz erő munkálkodhat az univerzumunk sötétjében, meg kell értenünk a világ kezdetének első pillanatait.

A világ teremtője

A világmindenségben uralkodik egy erő, mely erő kreatív, mely képes teremteni, létrehozni dolgokat. Feltehetőleg ez a felsőbbrendű intelligencia hozta létre a mindenséget. A teret és időt, a fizikai törvényeket, melyeket jelenleg ismerünk.

Hogy ez a kozmikus entitás indította-e el a világ folyását, melynek kezdetét az ősrobbanásban határozzuk meg, az szinte biztos.

Egyre több jel utal arra, melyek rámutatnak, hogy a világegyetem intelligens tervezés eredménye, mintsem véletlenek útján kirobbanó kémiai folyamatok és kölcsönhatások összessége.

A jelek egyértelműen utalnak egy olyan teremtő entitásra, mely egy adott időpontban – már ha volt idő az idő és tér létezése előtt – elvetette a világegyetem magvát, és hagyta, hogy megszülessen.

Hogy ez a valaki ki lehet azt nem tudni, de rengeteg elmélet született erre vonatkozóan is. Lehet, hogy egy nem anyagi, magához Istenhez hasonló erő felelős azért, hogy létezünk.


Ez az erő bölcs, következetes, és előrelátó. Hatalmas intelligenciával rendelkezhet, hiszen egy olyan összetett világot volt képes létrehozni, melyben minden mindennel összefügg.

Tagadhatatlan, hogy világunkban minden mindennel összefügg, vagyis kizárt, hogy ez véletlen folytán alakult volna így. nem egyedül az emberi civilizációt teremtette meg, hanem mellette sok millió hasonló idegen civilizáció magvait is elhintette.

Ezek a civilizációk aztán elértek egy olyan fejlettségi szintet, mely lehetővé tette számukra, hogy elhagyják saját bolygójukat. Néhányan pedig kényszerből álltak tovább, saját túlélésük érdekében.
Halott idegen civilizációk

Érdekes tény, hogy még nem sikerült egyetlen élő civilizációra sem bukkannunk. Mi több, egy nemrégiben bemutatott ausztrál tanulmány mutatott arra rá, hogy azért nem találkoztunk még idegenekkel, és azért nem sikerült felvenni a kapcsolatot értelmes lényekkel, mert azok már rég kipusztultak.


Mások szerint ha nem is pusztult mára ki minden civilizáció, nem véletlen ez a mély hallgatás az űr csendjében.

Az idegenek ugyanis lapulnak. meghúzzák magukat, kivárnak és túlélnek. Ugyanis valami halálos erő vadászik minden élőre a csillagok között.

Nemrégiben Stephen Hawking is azt állította, hogy nem igazán jó ötlet az, hogy hallatjuk a hangunkat a világűrben, és különféle idegeneknek szóló üzeneteket küldözgetünk.

Rossz ötlet volt az emberiségnek a hangját hallatni a kozmoszban

A világ legismertebb elméleti fizikusa szerint az idegenek létezése és az, hogy a bolygónkra jöjjenek, egyáltalán nem irracionális dolog.
“Ha a földönkívüliek meglátogatnak minket, annak olyasmi lehet a kimenetele, mint amikor Kolombusz Kristóf megérkezett Amerikába. Az az ottani őslakosok számára nem sok jót jelentett”– mondta Hawking a spanyol El País napilapnak.

A világhírű elméleti fizikus szerint néhány fejlett földönkívüli létforma könnyen nomáddá válhat bolygóján és meghódíthatja illetve gyarmatosíthatja azt a bolygót, amit éppen sikerül elérnie.
"Az én agyammal, ami egy matematikus agya, csak a számszerűségi törvények alapján az idegenek létezését teljesen racionálisnak gondolom."
nyilatkozta a kutató.

A Földre látogató ősi idegenek csillagközi hajótöröttek voltak?

A régmúltban több faj is meglátogatta bolygónkat. A legtöbbször azonban a magas szürke ufonauták tartották velünk a kapcsolatot. Ők egy ideig, néhány száz, vagy néhány ezer évig velünk is éltek.

Nem sokan voltak, néhány tucatnyian, esetleg néhány százan, és bár istenekként tiszteltük őket óriási mentális és technológiai fölényük miatt, ugyanolyan halandóak voltak, mint mi.

A tény, hogy csupán néhány tucat idegen lényről árulkodnak az ókori leírások, ősi faragások, arról árulkodik, hogy nem egy felfedező flottáról van szó, hanem túlélőkről.

Az ősi tudásukat azért nyújtották át számunkra, hogy örökségként mi azt tovább vigyük, ugyanis nagyon féltek valamitől. Menekültek is valami elől, melyet csak úgy ismerünk, az univerzum halálhozója.

Erről a valamiről pusztán csak hipotetikus feltételezések léteznek. Míg egyesek úgy vélik, hogy ez valamifajta gyilkos erő, mely elszívja mindenhonnan és mindenből az életenergiát, mások szerint egy konkrét entitás.

Amerre jár, ott civilizációk pusztulnak ki. Halált hoz az univerzum legvirágzóbb kolóniáira is.

Természetesen az is felmerült lehetséges magyarázatként, hogy nem egyetlen entitásról van szó, hanem egy komplett fajról. Egy rendkívül agresszív, gonosz fajról, mely sáskaként lakja le a bolygókat, majd tovább áll, mikor felélte annak minden tartalékát.

Egy másik elképzelés szerint az univerzum halálhozója nem más, mint az Anunnaki faj legősibb és legmélyebben tisztelt istene.
Genezis: Az Anunnakik és az univerzum halálát elhozó isten

Anunnakik: a szó jelentése: "Ég(i) ember", vagy "A világmindenség építőköve/alapköve". Az Anunnakik nem mindig voltak gonosz faj, egy globális háború során két részre szakadt a fajuk, az ártó szándékúakra - ők voltak többen - és azokra, akik láttak potenciált abban, hogy feltörekvő civilizációkon segítsenek.

Az Anunnakik nagy lehetőségeket láttak a Földben. Ekkor csupán egyetlen mérsékelt éghajlatú terület felelt igazán meg az életnek, a Nílus, Indus, Tigris és Eufrátesz területe.

Ebből is a legfontosabb a Tigris és Eufrátesz területe, mert itt a kőolaj, mint energiaforrás magától a felszínre tört. A második a rangsorban a Nílus völgye, hatalmas termőterületei miatt.

Városokat építettek és bányákat létesítettek a nyersanyagok kitermelése céljából. Ám a rossz körülmények miatt csökkent a munkamorál és a munkások lázadozni kezdtek.

Emiatt új munkások után kellett nézni, akik bírják a kemény munkát, és mindenben engedelmeskednek, tehát nem lázadnak fel.

Az akkori ember jóval primitívebb volt a tőlünk, mondhatjuk hogy genetikailag is különbözött kicsit. Ezért az Anunnakik genetikai módosításokat végeztek rajtuk, azzal hogy hozzáadták az emberi DNS-hez a sajátjukat. megnövelve az intelligenciájukat, és a jobb teherbírás érdekében az izomzatukat.

A génterápia generációkon keresztül fejtette csak ki a hatását, a kísérletek évszázadokig tarthattak, innen a sok eltérő emberelőd maradvány.

Később, sok-sok ezer év elteltével azonban a halál kultuszban hívő Anunnakik átvették a hatalmat a többiek felett, mert el akarták pusztítani az emberi civilizációt, és az egész bolygót, ők ugyanis hittek az univerzum halálhozójának kultuszában.

Szerintük ugyanis egy napon majd eljön ez az elemi erő, és mindent bekebelez, és a világmindenségben semmilyen élő organizmust nem hagy maga után, hogyha ezt a küldetést beteljesítette, újrainduljon a teremtés.

Egy globális ősi atomháború vette kezdetét, ekkor robbanhatott fel az az ősi atombomba 12000 évvel ezelőtt, melynek nyomait később a modern kor tudósai megtalálták.

Egyre sötétebb lesz az univerzum

Az univerzumunk egyre sötétebb lesz, ez tudományosan igazolt tény. A pontos miértekre több magyarázat is született, és rengeteg különféle szimulációs modell.

Ráadásul egy új modell szerint néhány milliárd év múlva nem csak a bolygók, a galaxisok, hanem maga a téridő is darabokra szakad.

Jelenleg egyre gyorsabban tágul az Univerzum, és ez elősegíti a sötét, hideg, egyre inkább üres Világegyetem kialakulását, azonban a csillagok halványodása, illetve drasztikus léptékű eltűnése nem a tágulás eredménye, hanem annak az eredménye, hogy valami elpusztítja őket - állítja a kutatók egy radikális csoportja.

Talán az Anunnakik régóta várt istenének műve, aki előbb vagy utóbb elhozza majd a mi naprendszerünkbe is a halált?

Ez lesz majd a Földi világvégeként is értelmezett esemény, sok száz, vagy sok ezer év múlva, mikor ránk talál a halál.Sorsunk elkerülhetetlen lesz, és mi is az enyészet áldozataivá válunk, hacsak nem leszünk majd képesek mi is továbbállni hatalmas űrhajókkal, vagy más bolygókon kolóniát létesíteni, mint annak idején a minket meglátogató idegenek tették...

Forrás

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése