VILÁGRASZÓLÓ BOTRÁNY, MEGDÖBBENTŐ RIPORT!!! – A HIT GYÜLEKEZETÉNEK IGAZI ARCA!!!

AZ ALÁBBIAK VALÓSZÍNŰLEG IGAZAK, MERT TÖBB – SIKERESEN KILÉPETT – VOLT HIT GYÜLEKEZETES KEDVES ISMERŐSÖM HASONLÓ DOLGOKRÓL SZÁMOLT BE, S MA ŐK IS NEHEZEN ÉLNEK, MIÓTA KILÉPTEK ONNAN. AZ ALÁBBIAKBAN EGY TENGERENTÚLI MAGYAR NYELVŰ ÚJSÁGBAN MEGJELENT INTERJÚT OLVASHATNAK. EZÚTON IS KÍVÁNUNK MINDENKINEK A HÉTVÉGÉRE “VIDÁM VASÁRNAPOT”! 

riporter: -Hány éves voltál, amikor kapcsolatba kerültél a Hit Gyülekezetével?

volt Hit Gyülekezete tag: - Huszonegy, és hat évet töltöttem a gyülekezetben.

riporter: -Egyáltalán hogyan kerül valaki kapcsolatba a Hit Gyülekezetével?

volt Hit Gyülekezete tag: - Barátok, ismerősök révén. De a szekta tagjai utcai evangelizációkat is tartanak. Engem barátok hívtak, mondták: gyere, jó zene van, sokan járnak. Megkapó a hangulat, az istentisztelet modernsége. Az Istent dicsérő dalok diszkó, country, rock vagy rap stílusban vannak előadva. És ez az újszerűség, fiatalos hangulat magával ragadja az embert. Az biztos, hogy a szekták tudnak a fiatalok nyelvén szólni. És a végén az ember úgy belegabalyodik a szektába, mint a macska a fonálba…Heti három alkalommal van összejövetele a gyülekezetnek, minden alkalommal 5-6 ezren jönnek össze. Sok a fiatal, de vannak idősek is, láttam rendőröket, dandártábornokokat, ügyvédeket, tanárokat, orvosokat. Sok prominens politikai személyiség tagja a Hit Gyülekezetének, például Hack Péter az SZDSZ-ből, aki presbiter a Hit Gyülekezetében. De meglátogatták a gyülekezetet milliomos amerikaiak is.

riporter: – Az ember elkezdi látogatni a gyülekezetet, mert megkapja őt a fiatalos légkör. Hogyan tovább?

volt Hit Gyülekezete tag: - Mikor látják, hogy gyakrabban van ott az ember, akkor ajánlatot tesznek, hogy járjon házi csoportba, házi tanulmányozásra. Egy-két kérdéssel finoman kiszimatolják az anyagi hátteredet is. Például alámerítkezéskor – mert az is van – felírják az egyén nevét, címét telefonszámát és a foglalkozását. Szóval időközben az ember szert tesz rengeteg új barátra, akik meg vannak fanatizálva, és rád szállnak. A szülők ellen is fordítják az embereket. Mert ugye ha az anyád nem “hites”, akkor az ördögtől van, és akkor mi közöd hozzá? Nősülni, házasodni a “világiak” közül nem lehet, mert akkor engedetlen, lázadó vagy. Világival házasodni sötét pontot jelent. Amit a vezető lelkész mond, az az Úrtól van, és amit ő mond, azt el kell fogadni. A gyülekezet elöljárója Németh Sándor, és ha az ő beszédei ellen vagy, akkor a kenetes szolga ellen, vagy az Isten kiválasztott embere ellen vagy, aki fel van ruházva hatalommal. Arról lehet felismerni, hogy az Úr útján jársz-e, hogy hogyan viszonyulsz Németh Sándor személyéhez.

riporter: – Hallottam, hogy szoros összefonódás van az SZDSZ és a Hit Gyülekezete között. És a választások idején a gyülekezet imádkozott az SZDSZ ellenségeinek a vesztéért.

volt Hit Gyülekezete tag: - Amerikai karizmatikus hittérítőkkel is kapcsolatban van a Hit Gyülekezete. A Hit Gyülekezete tulajdonképpen amerikai modell. Az SZDSZ-szel tudvalevőleg szoros az összefonódás. Választások idején meg kellett átkozni azon politikai pártok tevékenységét, amelyek nem az SZDSZ-szel vannak. Például a Fidesz székházat az “imakommandó” órákon keresztül átkozza.

riporter: – Imakommandó?

volt Hit Gyülekezete tag: - Igen. Amikor például Németh Sándornak jelenése volt a tévében, ahol a Hit Gyülekezete kétes dolgairól kérdezték őt, akkor az imakommandónak előtte három napig Németh Sándor padlásán kellett űzni a tévéből jövő démonokat, amik majd rá akarnak telepedni, amikor elmegy a tévébe.

riporter: – A Fidesz-re mondott átok miről szól?

volt Hit Gyülekezete tag: - “A Fidesz-nek minden tevékenysége legyen átkozott, sikertelen, szerencsétlen, érje utol romlás, halál és pusztulás kezük minden munkáját.” És amikor egy személy ellen szól az átok, akkor a 109-es zsoltárt mondják ellene, behelyettesítve az átkozott nevét.

riporter: – Hány tagja van a Hit Gyülekezetének?

volt Hit Gyülekezete tag: - Hatvanezer. A fő bázis Budapesten van, de természetesen vannak vidéki gyülekezetek is. A Hit Gyülekezetének van óvodája, bölcsődéje, általános iskolája, gimnáziuma, és hittudományi akadémiát is működtet.

riporter: – Értem. Szóval a nyolcvanas évektől 2000-ig, a Hit Gyülekezete ezerről hatvanezerre nőtt lélekszámban, anyagi befolyása pedig óriási lett. Ez mivel magyarázható?

volt Hit Gyülekezete tag: - A fizetés 10 százalékát le kell adni. Mivel egyrészt a “nagykenetű testvér” mondta, a másik ok pedig, hogy az Ószövetségben meg van említve a tized. Ennek a mintájára. Ezen kívül állandóan hangsúlyozzák azt a gondolatot, hogy aki ad Isten munkájára, az gazdag lesz, aki nem ad, az szegénységben fog tengődni. Úgyhogy a hívők minden fizetés után beleteszik egy borítékba a fizetésük egy tizedét, és ráírnak a borítékra egy “T” betűt, ami a tized megfelelője. Azért jelölik meg, mert a tizeden kívül adományokat is illik adni a gyülekezet számára. Az adományt tartalmazó borítékot nem kell megjelölni, csak bedobnia ládába. Sokat emlegetett szabály az is, hogy ha két összeg van nálad, akkor a nagyobbikat kell adományoznod, mert az van az Úrtól. Szóval, ha egyik zsebedben van egy ötszázas, a másikban pedig egy ezres, akkor az ezrest adományozod, mert az van az Úrtól.

riporter: – Hová mennek ezek az összegek?

volt Hit Gyülekezete tag: - A Hit Gyülekezetének van egy bankszámlája. A tizedet azonnal nyomják rá a számlára, a vidéki gyülekezetek is, tehát az meg egyenesen Pestre érkezik, utána a pénz sorsa ismeretlen. Az adományok egy részét arra használja a gyülekezet, hogy fizesse a bérleményt, de mondjuk, azt sem kell mindenhol, mivel egyre több gyülekezetnek saját épülete van már, amelyeket a hívők pénzén építenek föl, de az épület a Hit Gyülekezetének a tulajdonát képezi. Így az adományok szintén mennek Pestre, a főbázisba. Aztán vannak húzások időről időre, mint például mikor az egyik gyülekezet pásztora azt mondta nekünk nagy lelkesedéssel: “Tudjátok mit, dobjunk össze a Németh Sándornak 150 ezer forintot!” És mi összedobtuk neki a 150 ezer forintot hat istentisztelet folyamán. Beletettük egy borítékba a pénzt, és a pásztor elvitte neki. Németh Sándortól néhány nap múlva kaptunk egy faxot, hogy köszöni szépen a -i gyülekezet kedvességét. Ennyi. Ezzel lehetett minket etetni.

riporter: – Van valami elszámolás a vezetőség részéről azzal kapcsolatban, hogy mire fordította a befolyt pénzösszeget? Vagy csak vakon kell bízni abban, hogy a felkentek Isten akarata szerint a gyülekezet érdekében költik el a pénzt?

volt Hit Gyülekezete tag: - Soha nem volt még olyasmi, hogy valaki kiállt volna a Hit Gyülekezetében, és beszámolt volna a gyülekezet anyagi helyzetéről. Sőt, azt mondták, hogyha kíváncsi vagy az anyagi dolgokra, akkor az már lázadás, akkor te a szívedben azt feltételezed, hogy a nagykenetű szolgáló sikkaszt. Tehát vizsgáld meg magad, és tarts bűnbánatot.

Azt is volt időm megfigyelni, hogyan viszonyulnak a szegényekhez, a szerencsétlenekhez a Hit Gyülekezetének pásztorai. A pénzt ugye piszkosul kérik, de ha valaki egy nevetséges összeget, mondjuk, 500 forintot kér a gyülekezetből ennivalóra, akkor az a válasz, hogy: “Imádkozzál, majd az Úr ad.”

riporter: – Mi van akkor, ha egy egyszerű kis “hites” meggondolja magát és azt mondja, hogy én ebből kiszállok?

volt Hit Gyülekezete tag: - Ha rövid ideje van ott, és nem jár a szája, tehát nem a gyülekezeten belül akar reformálni, és ha nincs jelentős anyagi bázisa, akkor szép csendben kiléphet, a kutya sem fogja keresni. De ha valaki régóta ott van, esetleg már valamilyen beosztása is van, tehát már belelát a dolgokba, vagy anyagilag befolyásos ember, akkor először szép szóval próbálják őt rávenni, hogy vissza kéne jönni. Ha az illető nem jön vissza, akkor a gyülekezet fel van szólítva, hogy átkozza meg ezeket az egyéneket. Az ott maradottaknak pedig átok terhe mellett el kell mondaniuk egy esküt, hogy ők maradnak a gyülekezettel. A hívőket abban a félelemben tartják, hogy az átkok fognak. Tudják, hogyha kilépnek, akkor az egész gyülekezet hónapokig átkozza majd őket. Voltak, akik évek után nem bírták tovább, gyomorfekélyt kaptak, idegileg tönkrementek, egy kedves ismerősöm gyomorrákban meghalt, többen öngyilkossági kísérletet hajtottak végre, valaki a Dunába ugrott. Egyik ismerősöm a pszichiátriára került, miután sikerült elszakadnia a gyülekezettől, de hónapokig kínzó fejfájás gyötörte, mert tudta, hogy őt most állandóan átkozzák.

riporter: – A te kálváriád hogyan kezdődött? Boldog, hívő ember voltál, eljártál a gyülekezetbe, sírtál, énekeltél a többiekkel, egyszer csak valami beárnyékolta ezt az állapotot. Mi volt az?

volt Hit Gyülekezete tag: - Én ferencesek között érettségiztem és katolikus papi hátterem is van. Amikor elkezdtem látogatni a Hit Gyülekezetét, a korombeli fiatalok úgy ösztönösen körém csoportosultak, gyülekezet után odajöttek hozzám beszélgetni. A pásztorok is látták, hogy hatással vagyok az emberekre, ráadásul komolyan veszem a dolgokat, így egy idő után csoportvezető lettem, és az otthonomban tanulmányozást folytattam a rám bízott “házi csoporttal”. Vagyis akkor már az otthonomban, mert időközben megnősültem, feleségül vettem egy lányt, aki szintén a Hit Gyülekezetébe járt. Minden szépnek és magasztosnak tűnt, rendszeresen jártunk a gyülekezetbe, ahol eufórikus hangulat uralkodott, az emberek nyelveken beszéltek, elájultak, amikor a nagykenetű testvér megérintette őket, és mi szentül hittük, hogy a szent szellem munkálkodik a gyülekezetben. Boldogok voltunk Én abban az időben egy kiadóvállalatnál dolgoztam, amelyet a Hit Gyülekezete működtetetett, és irodai munkám során észrevettem néhány húzást, pontosabban pénzzel való visszaélést. Egyszer bent maradtam az irodában, átnéztem a számlákat, kijött, hogy több millió forinttal nincs elszámolva.

riporter: – Ennek mi köze a Hit Gyülekezetéhez?

volt Hit Gyülekezete tag: - Csak annyi, hogy a kiadót működtető főnökeim presbiterek voltak a Hit Gyülekezetében. Akkor döbbentem rá, hogy mi kis naiv emberkék vagyunk, akiket az orrunknál fogva vezetnek, és azt hazudnak össze, amit csak akarnak. Felhívtam az egyik nagykenetű testvért, mert tanácsot akartam tőle kérni, és bizalmasan elmondtam neki, hogy mit vettem észre a pénzügyekben, de kértem őt, hogy ne mondja el senkinek. Azt mondta, nyugodjak meg, nem szól senkinek. A következő gyülekezeti összejövetelre azonban lejöttek hozzám Pestről a nagykenetű testvérek és a házi csoportom meg a feleségem előtt elkezdték felsorolni a “bűneimet”, amit szerintük a hat év alatt elkövettem ennyit a nagykenetű titoktartásáról. Ott helyben leváltottak, mint csoportvezetőt, és a munkahelyemről is azonnali hatállyal elbocsátottak. Aztán, mint akik jól végezték dolgukat, elmentek. Én csak azon gondolkoztam a “vádak” felolvasása alatt, hogy honnan van ez a rettenetes gonoszság bennük, hiszen semmi nem volt igaz a vádakból. Az egész olyan volt, mint egy koncepciós per. Nem tudtam, hogy még csak most kezdődik a hadjárat ellenem. A tetvek pletykákat, rágalmakat kezdtek terjeszteni rólam a pesti gyülekezetben is, így mindenki felvette ellenem a védekező állást, és kezdték rám mantrázni az átok-zsoltárt. A gyülekezet testvérnői pedig hívogatni kezdték a feleségemet először titokban, majd teljesen nyíltan azzal a sürgetéssel, hogy váljon el tőlem, mivel én az ördögtől vagyok, és ilyen emberrel nem lehet együtt élni, és a nagykenetű testvér ilyen esetben megengedi a válást. Néhány nap múlva betörtek hozzánk, testileg bántalmaztak, keresték a számlákat. Én fenyegettem őket, hogy feljelentést teszek a rendőrségen. és mindent kitálalok.

riporter: – Ez azért merész dolog, nyíltan meg fenyegetni valakit, akinek ráadásul takargatnivalója van.

volt Hit Gyülekezete tag: - Meg is tettem a feljelentést, be is vitték az érintetteket a fogdába. Csakhogy a rendőrségen ők is tettek ellenem feljelentést, méghozzá azt, hogy azért keresték nálam a számlákat, mert a sikkasztást én követtem el a cégnél, és azért meg akarták szerezni tőlem az iratokat. Akkor ott a rendőrségen még egyszer behúztak a csőbe, elkezdtek könyörögni és fenyegetőzni, hogy enyhítsek a feljelentésen, mondjam azt, hogy nyitva volt az ajtó, tehát nem betörés volt. Azt ígérték, hogy ha ezt megteszem, akkor ők visszavonják az ellenem tett feljelentést. Én megváltoztattam a feljelentést, így kiengedték őket, ők viszont nem vonták vissza az ellenem tett feljelentést. Itt nagyon ráfáztam. Nekem ekkor nem volt munkám, eléggé le voltam rongyolódva, gondoltam, új életet kezdek. Elhatároztam, hogy beállok rendőrnek és lesz belőlem egy becsületes rendőr. Mikor elmentem bejelentkezni a rendőrségen, akkor tudatták velem, hogy pszichológiai tesztnek is alá kell vetni magam, hogy lássák: megfelelek-e rendőrnek. Mondtam, semmi akadálya. A pszichológiai tesztet szakorvosnak kellett elvégeznie. Elmentem a szakorvoshoz, aki felajánlotta, hogy bead nekem egy nyugtató injekciót, egy idegerősítőt csak egy nagyon gyengét -, hogy megnyugodjak. Beleegyeztem, mert valóban eléggé megviseltek a történtek. Eszembe se jutott, hogy Haloperidolt kapok.

riporter: – Mi az a Haloperidol?

volt Hit Gyülekezete tag: - A Haloperidol injekción keresztül beadott elektrosokk. Szóval beadta. Mikor mentem haza a vonattal, már az úton éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. A nyelvem összecsavarodott, a végtagjaim kicsavarodtak, csurgott a nyálam, szóval nem voltam a magam ura. Mikor hazaértem, a feleségem látta, hogy baj van, kihívta az orvost, de az tanácstalan volt, mert nem tudta, hogy mit kaptam, mi ellen adja be az ellenszert Azt hittem, hogy egy-két nap alatt átmegy rajtam. Három hét múlva mikor már tovább nem bírtam, szóltam az egyik barátomnak, hogy vigyen vissza a pszichiáterhez. Egy vasárnapi napon történt. Odaálltam elé, csak annyit mondtam, hogy “Ez van”. Ő erre azt felelte, hogy ilyen apróságokkal ne zavarjam a hétvégi ügyeletét. Rendben, mondom azzal is megzavarhatom az ügyeletet, hogy elugrok a rendőrségre, és feljelentem. Erre aztán megnézte a kórlapomat, majd egyszerűen csak annyit mondott, hogy tévedésből mást adott be nekem a nyugtató helyett, de ebből ne csináljak nagy ügyet, ez bárkivel megeshet. Azután beadta az ellenszert, és én nem jelentettem fel. Mikor hazaértem a kórházból, a feleségem addigra összecsomagolta a holmiját, és kijelentette, hogy ezt ő tovább nem bírja, elválik tőlem. Beadta a válópert, meg sem kellett jelennem a tárgyaláson, elválasztottak. És ez sajnos így van Magyarországon, úgyhogy akaratom ellenére felbontották a házasságunkat.

riporter: – Jártál még ekkor a Hit Gyülekezetébe?

volt Hit Gyülekezete tag: - Nem. Otthon olvasgattam a Bibliát, és töprengtem, hogyan legyen tovább. Elhatároztam, hogy felhívom a Magyar Fórum szerkesztőségét, hátha érdekli őket az esetem. Érdekelte őket, ki is jöttek hozzám a lakásomra felvenni a riportot, és ment volna nyomtatásba. Ők nyugtattak, hogy a nyilvánosság védelmet nyújt majd. Arról is szó volt, hogy a tévében is riport készülhetne velem. Ezt én jó ötletnek tartottam. Csakhogy a szekta tudomást szerzett a készülő riportról, és akkor jött az utolsó poén: biciklin tekertem hazafelé, amikor hirtelen megállt mellettem egy rendszámtábla nélküli furgon. Berántottak az autóba, megfenyegettek, hogy esténként ne merészkedjek az utcára és készüljek el mindenre, mert amit a gyülekezet ellen vétek, az már a legsúlyosabb bűn, majd meztelenül kidobtak a város egyik forgalmas utcájára, fényes nappal. (Ezek az emberek a Krisztus nevében a helyes dolgot cselekedték: Ez a fanatizmus hatalma.) A járókelők adtak rám ruhát, mert látták, hogy baj van. Azonnal elmentem a rendőrségre feljelentést tenni, de nem tudtam semmit bizonyítani, mert rendszámtábla nem volt a kocsin, a tetteseknek pedig lett volna alibijük, ha akarták volna, az egész gyülekezet egybehangzóan állította volna, hogy az adott időpontban csoport-tanuláson vettek részt, vagy hasonló. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy elmegyek az országból. Ennyi a történet.

riporter: – Magyarországon többen is lehetnek ebben a helyzetben, hogy bekapcsolódtak egy szektába és nem tudták otthagyni?

volt Hit Gyülekezete tag: - Ismerek embereket, akik kiléptek a gyülekezetből, és most nagyon rossz életük van. A rengeteg szekta, romboló, pusztító, destruktív hatással van az emberekre, a társadalomra.

riporter: – A Hit Gyülekezetét Nyugatról is támogatják?

volt Hit Gyülekezete tag: - Ez teljesen biztos. Amerikából mennek pénzek a Hit Gyülekezetébe és vissza. Minden istentiszteleten három zászló függ a színpad fölött. Nem találnád ki, melyek ezek: az amerikai, a magyar és az izraeli. Ráadásul, mivel a Hit Gyülekezete elismert, bejegyzett egyház, nem adózik a bevételei után, sőt állami támogatásban részesül.

Valamit rejtegetnek a világűrben, ami miatt az űrfigyelő rendszereket is leállították !

Írta/fordította: SBG Buddha

Ez a telefonos beszélgetés, egy belsős kiszivárogtatóval, nagyon érdekes ! Bár csak hallás után, de lefordítottam nektek, mert sok egyéb, az alternatív forrásokban fellelhető beszámolókkal, lépésekkel egybevág, amit ez a belső ember elmond (aki egy tudós és nem "főállású" kiszivárogtató). Kommentárt nem fűzök hozzá, de ha a fordítással kapcsolatban hiányosság vagy észrevételetek van, jelezzétek nyugodtan ! Hallgassátok meg ! (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)


"2012 januárjában áthívtak a Texasban lévő McDonald Observatory-ba, mely a második legnagyobb optikai teleszkóp az USA-ban. Ott találkoztam rögtön érkezés után egy ügynökkel, aki a Homeland Security-hez tartozott. Már kész információkkal várt és egy másik ügynök is megjelent hamarosan.

Csodálkoztam, hogy jövök én a képbe, mert addig nem is kerültem nemzetbiztonsággal kapcsolatba...tehát ez valami sürgős dolog lehet. Az obszervatórium fő helyiségébe mentünk, ahol 4-en voltak bent. Itt egy annyira sokkoló dolgot mutattak nekem, ami az addigi egész hitrendszeremet megrengette.Szükségem volt , hogy leüljek egy pillanatra és magamhoz térjek.
Amit láttam, azt saját szavaimmal úgy tudnám elmondani:

Egy hatalmas sötét 3 dimenziós struktúra látható az űrben egy vonalban formációba állva, mely egyenesen a Föld irányába halad.

Azért tudom ezt, mert 3 hónapos intervallumban mutatták meg ezeket a képeket és az irány ebből elég jól feltételezhető. Azaz havonta millió-millió mérfölddel vannak közelebb.

Az volt a feladatom, hogy megértsük, miből áll össze ez a dolog ilyen formációba vagy egyáltalán mik is ezek:

- azaz ember által alkotott; természetes; vagy mesterséges tárgyak..... A NASA által ma rendelkezésre álló tudományos eszközök segítségével azt a tényt állapítottuk meg, hogy nem természetes , valamiféle fém és szén alapú ötvözetből áll. Több ezerszer keményebb szerkezet, mint ami nekünk van ma gyémánt vagy karbon-nano technológia formájában.

Körbeveszi valami erőtér, ami miatt az űr-részecskék nem érik el a felszínét. Olyasmi mint a magnetoszféra a Föld esetében.

Annyira közeli ez a dolog, hogy a teleszkópban jól látszanak a részletek magas felbontásban. Egy "L"-alakú objektumról van szó ! Azt nem tudjuk, hogy pilóta által vagy más módon irányított-e. Amit tudunk, az az, hogy mozog és nagyon gyorsan mozog.

2013 januárjára 200ezer mérfölddel elhagyta a Marsot, majd teljesen spontán módon eltűnt a teleszkópból.... Mintha valami láthatatlan pajzsot aktivált volna.....egy gombnyomásra. Talán ez a legjobb szó, hogy leírjam. Vakartuk is a fejünket rendesen.Egy biztos, hogy a kormány részéről komoly érdeklődést mutatnak, mert a nemzetbiztonság folyamatos 24 órás őrizetben és megfigyelés alatt tartott. nem tudtam hazamenni vagy felkelni anélkül, hogy ne figyeltek volna. Nagyon nagy hatalommal bíró emberek tartották rajtam a szemüket....
Érezhető volt, hogy erről szinte senki nem tud és személyesen engem vontak be, hogy kiderítsék mi ez.
Csak kalkulálni tudjuk, hogy ez a dolog azóta jóval közelebb van hozzánk. Akár szabad szemmel is láthatnánk az éjszakai égbolton... vagy az is lehet, hogy elhagyta a naprendszerünket azóta, nem tudom... Azt sem tudjuk miért jött ide ez a valami.

Ezek után vártam, hogy keresnek majd újra, de 6 hónapig semmi, ...még egy telefonhívás sem történt irányomba....

Ami felkeltette a figyelmemet az az, hogy azóta leállították az Űrfigyelő rendszert (Space Surveillence Project).
Egy közeli barátomat hívtam fel, akiben megbízhatok a McDonald Obszervatóriumban és mondta ő is, hogy a Space Monitoring System-et leállították.
Beleértve a NASA-t is.... ! A barátom rendkívüli módon izgatott volt, amikor beszéltünk és ideges. Kérdeztem, hogy mégis mi a fene folyik itt.

Azt mondta, hogy azóta az objektum feltűnt újra és a HOLD mögött van a túloldalon. Minden űrfigyelő tevékenységnek a leállítása volt az eszköz, hogy titokban tartsák amennyire lehet.... De tudom, hogy amatőr űrfigyelők is észrevették vagy észrevehetik ezt akár és látható néha hogy "valamik" alakzatba álltak a Hold túlsó oldalán.
Amikor felnézünk, látható néha, de továbbra sem tudjuk mik azok és mit csinálnak ott vagy mit fognak csinálni.
Az az igazság, hogy az egészet újra kellene gondolnunk, amit a Holdról tudunk. Tudjuk, hogy van egy fluktuáció a Föld mágneses mezejében és összefügg a Holddal.

Nagyon érdekes, hogy a NASA-t és z ISS Nemzetközi Űrállomás élő adásait is leállították azóta. Alapvetően rejtegetnek valamit, ez biztos! "

Az amerikai űrrepülések, az űrfigyelő rendszerek leállítása mellett (Space Defense System) az is érdekes, a kínai űrkutatás mennyire előtérbe került mostanában.

Ezen a héten történt furcsa fejlemény az is, hogy kitiltottak 6 kínai tudóst a NASA által Kaliforniában novemberben tartandó konferenciáról, melynek témája a naprendszeren kívüli égitestek lettek volna. Kifejezetten a nemzetiségük és biztonsági megfontolások miatt - jelenti az AFP.
Amerikai tudósok is felháborodtak a döntésen:

"Több milliárd kilométerre lévő égitestekről szólna a találkozó, aminek semmi nemzetbiztonsági vonatkozása nincs."

Forrás: Disclose.tv (Fordította: SBG Buddha - VilagHelyzete.com)

440 Hz-es zene - Összeesküvés, hogy elhangoljanak bennünket a 432 Hz-es harmonikusokról?


A legtöbb zene a világon 440 hertzre lett hangolva, miután a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 1953-ban azt jóváhagyta. A világegyetem vibrációs / oszcillációs jellegének közelmúltbeli újrafelfedezése azt mutatja, hogy ez a kortárs nemzetközi koncert hangmagasság szabvány egészségtelen hatást kelthet, vagy antiszociális viselkedést okozhat az emberi lények tudatában.

Az A = 432Hz, az úgynevezett Verdi "A" egy alternatív hangolás, amely matematikailag összhangban van a világegyetemmel. A 432 Hz-en alapuló zene jótékony gyógyító energiát továbbít, mert ez a matematika egy tiszta hangja, ami a természetben alapvető.

Van egy elmélet, hogy a 432 Hz-ről a 440 Hz-re való váltást Joseph Goebbels, náci propaganda miniszter diktálta. Arra használta, hogy az embereket egy bizonyos fajta gondolkodásra és érzésre hangolja, hogy egy meghatározott tudat foglyaivá tegye őket. Majd 1940 körül az Egyesült Államok világszerte bevezette a 440 Hz-et, és végül 1953-ban ISO 16 szabvánnyá vált.

Mi az a 440 Hz?

"A 440 Hz egy természetellenes hangolási frekvencia szabvány, mely eltávolítja a szent rezgések szimmetriáját és felhangjait, hadat üzenve a nyugati ember tudatalatti elméjének." - L. C. Vincent

Dr. Leonard Horowitz "Zenei Kultusz Kontroll" című tanulmányában azt írja: "A zenei ipar ezt a megszabott tulajdonságú frekvenciát arra használja, hogy az embereket nagyobb agresszió, pszichoszociális nyugtalanság felé 'terelje', és ez az érzelmi stressz az embereket fizikai betegségekre hajlamosítja."

Csak ki kell menni az utcára és körülnézni. Mit látunk? Iskolás gyerekek, fiatal felnőttek munkába menet, egy nő teszi babakocsiba a gyermekét, egy ember a kutyáját sétáltatja - és mi bennük a közös? Az iPod és MP3 lejátszók! Zseniális nem?

"Ha meg akarod találni az Univerzum titkait, gondolkodj energiákban, frekvenciákban és rezgésekben!" - Nikola Tesla


A hatalom birtokosai sikeresen csökkentik nem csak a fiatal generációk rezgéseit, hanem mindenkiét. Ezek a romboló frekvenciák magukkal ragadják a gondolatokat a zavar, a diszharmónia és az egység hiánya felé. Továbbá a test ellenőrző szervét, az agyat stimulálja egy diszharmonikus rezonanciára, ami végső soron betegséget és háborút teremt.

A 432 Hz és a 440 Hz közötti különbség. Hallgasd és értsd meg!Az univerzális frekvencia és rezgés rejtett energiája

A frekvenciát és a rezgést kritikusan fontosnak de rejtett erőnek tartják, mely befolyásolja az életünket, egészségünket, társadalmunkat és világunkat. A Kimatika tudománya (vagyis a láthatóvá tett hangok és rezgések tanulmányozása) azt bizonyítja, hogy a frekvencia és a rezgés a fő kulcsa és szervezési alapja minden anyag és élet teremtésének ezen a bolygón.

Amikor a hanghullámok áthaladnak egy fizikai közegen (homok, levegő, víz, stb.), a hullámok frekvenciája közvetlen hatást gyakorol a struktúrájukra, melyeket a hanghullámok hoznak létre, amikor azok az adott közeggel találkoznak.


Hogy jobban érthető legyen a hangfrekvenciák ereje, nézd meg az alábbi videót!"Ha valaki meg akarja tudni, hogy egy királyság vajon jól kormányzott, hogy erkölcsei jók vagy rosszak, a zene fogja nyújtani a választ." - Konfuciusz

A zenének van egy rejtett hatalma, mely befolyásolja elménket, testünket, gondolatainkat és társadalmunkat. Amikor ez a zene egy olyan szabványon alapszik, melyből szándékosan eltávolították a természetben megtalálható természetes harmonikusokat, ennek eredménye lehet az emberiség tömegtudatának pszichikai mérgezése.

Ahogy a Kymatica dokumentumfilm (2009) mondja: A hangok tudományának újrafelfedezett tudása azt mutatja, hogy a hang valamivel több, mint puszta vibrációs jel, a hang nem csak az élettel van kölcsönhatásban, de fenntartja és fejleszti azt. Úgy működik, mint a tudatos szándék egy csatornája az emberek, társadalmak és egész civilizációk között.


/Forrás: ujvilagtudat.blogspot.hu, whydontyoutrythis.com/

Pólusváltás a Holdon

Hál' Istennek most már nekünk semmi mást nem kell tennünk, csak azt, hogy felnézzünk az égre! Mert a Hold pólusváltása, pontosabban pólusingadozása jól látható szabad szemmel is!

Mai nap, szeptember 20-án telihold volt (most is aktuális: okt. 18. telihold -szerk.), és aki felnézett előző este vagy pirkadatkor az égre, jól láthatta (ott, ahol viszonylag tiszta volt az ég ), hogy a Hold legjellegzetesebb alakzatai teljesen más szögben állnak, mint amit róluk a hivatalos Holdfelvételeken nekünk mutogatnak.

Sajnos azonban egy aktuális teliholdas felvétellel még nem tudunk szolgálni, mivel ahhoz egy jó minőségű kamera kellene, lehetőleg csillagászati távcsőhöz kapcsolva, de Önök most már e nélkül megtapasztalhatják szabad szemmel azt, ami a mai napfelkelte idején jól látszott egész Magyarország felett: a jellegzetes 135 fokos Hold-tengelyeldőlést, melyet már legalább 3 éve megfigyelnek világszerte:


A fenti videóban azonban számunkra most az a leglényegesebb, amit kb. 1:15-1:35 között mutatnak : a jól látható 135 fokos tengelyváltást! Melyet szabad szemmel is meg lehet figyelni, mivel a Hold legjellegzetesebb alakzata, "a nyúl két füle" ( a Nyugalom tengeréből "kinövő" Termékenység tengere és Nektárok tengere ), mely eredetileg kb. 2 óra szöge alatt látszik, a pólusváltás után már kb. 7 óránál áll!

A mai napi aktuális magyarországi megfigyelésünk pedig arra a múlt hónapban (augusztus -szerk.) felvett telihold-állásra hasonlít leginkább, melyet az alábbi videóban kb. 4:00-4:47 között mutatnak:Zplus, the lone wanderer és R.M.Beatrix jóvoltából íme két kép:

2013.05.24. 21:11 Tycho kráter: 5 óránál irány: délkelet 135 fok magasság: 12 fok


2013.08.23. 4:14 Tycho kráter: 8 óránál irány: délnyugat 220 fok magasság: 38 fokUgyanakkor megkockáztatjuk még azt a kijelentést, hogy a Hold tengelyingadozásaiban most főleg a Föld a felelős és nem a Nibiru, ahogy ezt korábban ( teljes joggal ) gondolták, mivel ha a Föld 2006. decemberében még jobban oldalára dőlt,
akkor ennek a "breaking news-os" eseménynek a Holdra is alapvető kihatásai vannak, melyet eddig elfelejtettek végiggondolni! És mivel már minden normális ember tudja, sőt közhely, hogy a Hold egy mesterséges égitest, melyet kb. 12.000 éve ( Atlantisz elsüllyedése után ) hangoltak be pontosan az akkor kialakult 23,5 fokos tengelyferdültségű Földre ( a fok mértéke mindig az adott emberiség tudatállapotát mutatja ), ezért az ilyen durva változás, mely a Földdel megtörtént ( annyira durva, hogy nem csak a hivatalos tudomány, de az alternatív kutatók sem merik elhinni, annyira kapaszkodik mindenki tíz körmével egy régi, elavult tudatállapotba! ), a Hold tengelyszögét is lényeges módon befolyásolja.

Ezért amikor a Hold tengelyváltozás-ingadozásait látjuk, akkor valójában a Föld forgástengelyének alapvető dőlésszög-változásáról kapunk jól látható bizonyítékot!

/Forrás: spiritufo.ditro.huzplusthelonewanderer.blogspot.hu/

Idegen lényt talált a KGB az egyiptomi piramisoknál 1945-ben?


A KGB egyik titkos projektje az ISIS volt, amely az 1945-ben történt eseményeket tartalmazza.
Előkerült egy videó felvétel, amely az ISIS részét képezi az egykori KGB aktákon belül.
 A titkos felfedezés z idegen egy szürkéhez hasonlított és két méter hosszúságú volt.
Az ISIS projekt részét képezte egy titkos szovjet dossziénak, amely azt feltételezte, hogy Egyiptomot földönkívüliek alapították Kr.e 10500 körül. Az egyiptomi mitológiában Osiris volt az első fáraó, aki meghalt, majd felesége, Isis által feltámadt a halálból. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy Osiris nem egy földi személy volt, hanem idegen, aki az emberiséget belevezette a civilizációba.
Halála után mumifikálták és titkos helyen temették el. Aztán a KGB emberei felfedezték és innen kapta az
ISIS –projekt a nevét.
Amikor a szovjetek kinyitották a sírt, sokan meghaltak, de nem tudták kideríteni, hogy mitől. A kevés megmaradt ember viszont nemcsak a testet tudta megvizsgálni, de technológiai berendezéseket is találtak a helyszínen, amelyek nem a Földről származtak.
Emiatt a projekten dolgozó néhány ember egy külön csoportot hozott létre, amely szektaként kultikus módon istent földönkívüliként tisztelte, aki majd segít nekik átvenni az uralmat az emberiség fölött.
A KGB a kutatást folytatta az 1950-es és 60-as években is, az ISIS –projekt vezetője pedig maga Nyikita Hruscsov lett.


A kutatás eredményeinek leírásában pedig szerepelt egy egyiptomi szarkofág felfedezése, amely egy humanoid múmiát tartalmazott, aki Kr.e 10500-ban érkezett Egyiptomba.

A furcsa eseményről egy egyiptomi lapban Rose El- Yussuf is írt, a Nagy Gizai Piramis cím alatt.
Az 1988-ban megjelent cikk szerint egy francia egyiptológus, Louis Caparat fedezte fel a titkos szobához vezető ajtót a Kheopszi Nagy Piramisban (a fáraó igazi neve Khufu volt). A helyiségben pedig egy óriási dobozt talált, amelyben egy földönkívüli humanoid volt. A lény első látásra nem tűnt halottnak. Caparat pedig egy papiruszt is talált, amelyen azt olvasta, hogy az idegen és Khufu fáraó megegyeztek, hogy a földönkívüli lény egy nap visszatér a Földre a fajtársaival együtt.
Emellett a humanoid azt is kérte a fáraótól, hogy építsen egy nagy piramis formájú emléket, amelyben elhelyezik a szarkofágot.
Caparat ezek után felvette a kapcsolatot egy spanyol kollégájával, a biológus Francisco de Bragával. Arra kérte, hogy jöjjön Egyiptomba vér- szövet- és sejtvizsgálat miatt, hogy a DNS alapján kiderüljön, hogy földönkívüli-e a lény.


Ám amint Braga megjelent Kairóban, a hatóságok letartóztatták, majd gépre téve visszaküldték Spanyolországba.

Végül az egyiptomi cikk szerint az állítólagos földönkívüli testét az egyiptomi katonai hírszerzés őrizte egy titkos laboratóriumban.
A KGB pedig állítólag egy másik szobát talált, a tudás helyét, amely az emberiség kihalásához is vezethet. Ezért úgy döntöttek, hogy zárva tartják, és felhagynak a projekttel. A szobát zárva tartották és az ásatás nyomait eltüntették.
Az emberek, pedig akik részt vettek a projektben, mind megőrültek vagy meghaltak. A KGB nem engedte kiszivárogtatni a történteket, ez továbbra is rejtve maradt.


/Forrás: fényörvény.hu/

A Világbank volt munkatársa az elit világuralmi terveiről

Karen Hudes a Yale Egyetem jogi karán végzett és több mint 20 évig volt a Világbank jogi osztályának munkatársa. Amikor a bankon belüli korrupció leleplezése miatt elbocsátották, már a szervezet vezető jogtanácsosa volt. Pozíciójának köszönhetően pontosan látta, miként uralkodik a globális elit a világ felett és ezt az információt most nyilvánosságra hozta.

Karen Hudes szerint azt elit legfőképpen egy maroknyi, szorosan ellenőrzött pénzintézet és mega-vállalat segítségével uralja bolygónkat. A cél a teljes dominancia, valamint, hogy minden ember és kormány adósságban ússzon. A folyamat részeként a politikusokat hozzászoktatták a kampányaik támogatásaként folyósított hatalmas pénzjuttatásokhoz. Mivel a nagy médiabirodalmak is az elit tulajdonában vannak, a tömegmédia szorosan felügyelt információfolyama nem engedi, hogy az igazság kiderüljön, és az emberek rájöjjenek, hogy valami nagyon nincs rendben a rendszerrel.

Ezúttal senki sem mondhatja, hogy egy összeesküvés-elméleteket gyártó őrültről van szó. Karen Hudes először az amerikai Export Import Bank, majd 1986-tól 2007-ig a Világbank munkatársa volt és több jogi szervezetet alapított. Ma leginkább az elit által a világ vagyonának megszerzéséhez használt korrupt pénzügyi rendszer leleplezésére koncentrál.

A New American-nek adott interjúban kifejtette, hogy az emberek szinte ellenállás nélkül hagyják, hogy az elit egyeduralmat szerezzen a föld forrásai felett:
 • A Világbank volt vezető jogtanácsosa, Karen Hudes szerint a globális pénzrendszert korrupt, hataloméhes egyének kis csoportja uralja, akiknek érdekei a magánkézben lévő amerikai Federal Reserve Bank körül forognak. Ez a hálózat a médiát is uralja, így bűntetteiket könnyűszerrel elfedezhetik, magyarázza. Az interjú során elmondta, hogy amikor megpróbálta leleplezni a Világbank körüli problémákat, elbocsátották. Jelenleg, más leleplező informátorokkal közösen eltökélt szándéka, hogy feltárja és felszámolja ezt a korrupciót. Karen biztos a sikerben.
A svájci PLoS ONE csoport által az üzletvilág feletti hatalom központosításáról készült tanulmányt idézve rámutatott, hogy a főleg pénzintézetekből és központi bankokból álló szervezetek kis csoportja hihetetlen hatalommal bír az egész világ felett. „A világ erőforrásait ez a kis csoport birtokolja,” mondja, hozzátéve, hogy „a korrupt hatalomszerzők” a médiát is a markukban tartják. „És hagyják nekik, hogy mindezt megtegyék.”

A Karen által idézett svájci tanulmányról már korábban is szó volt:
 • A tanulmány a világ 43 060 transznacionális vállalatát és az azok közötti tulajdonosi hálózatot vizsgálta. Ennek alapján felállították a globális gazdaság magját alkotó 1318 vállalatot feltüntető „térképet”.

  A kutatás megállapította, hogy a csoporton belül 147 vállalat egy szuper-egységet alkot, ami a csoport vagyonának 40%-a felett rendelkezik. Valamennyien tulajdonosai egymás cégei egy részének vagy teljes egészének. Ezek közül a legtöbb bank, a legnagyobb 20 között a Barclays és a Goldman Sachs is szerepel.

  „Tulajdonképpen a cégek kevesebb, mint 1%-a irányítja az egész hálózat 40%-át,” mondja James Glattfelder, a zürichi Svájci Állami Intézet komplex rendszerelméleti kutatója, a PLoS One folyóiratban hamarosan megjelenő tanulmány társszerzője.
A globális elit persze nem csupán ezeket a mega-vállalatokat irányítja. Hudes szerint a föld szinte valamennyi országának pénzügyeit irányító, nem a nép által választott, felelősségre soha nem vonható szervezeteket is ők uralják. A Világbank, az IMF és a Federal Reserve-höz hasonló központi bankok irányítják a világ pénzforgását és kényük kedve szerint állítják elő valutáikat.

Ezeknek az intézményeknek a csúcsán pedig a Nemzetközi Fizetések Bankja, a BIS található, ami nem egyéb, mint a központi bankok központi bankja. Sokan még a létezéséről sem tudnak, pedig igen fontos szervezetről van szó. Egy korábbi (az idők jelei oldalon is megjelent) cikkben részletesen foglalkoztunk az intézmény történetével:
 • A világ pénzügyeit egy, a legtöbb ember számára teljesen ismeretlen, rendkívüli hatalommal rendelkező nemzetközi szervezet irányítja. A szervezet, ami tulajdonképpen a központi bankok központi bankja, a Nemzetközi Fizetések Bankja nevet viseli. Központja Svájcban található, de rendelkezik irodákkal Hongkongban és Mexikóvárosban is. Nem tartozik beszámolási kötelezettséggel egyetlen hatóság felé sem, nem fizet adót és minden törvény felett áll. Még a Wikipedia is elismeri, hogy „egyetlen nemzeti kormány felé sem tartozik felelősséggel”.

  A II. Világháború alatt még a nácik pénzét mosta tisztára, ma azonban legfőbb feladata a központilag megtervezett globális pénzrendszer irányítása. 58 központi bank tartozik hatáskörébe a világon és sokkal nagyobb beleszólása van egyes országok, például az Egyesült Államok irányításába, mint bármelyik politikusnak a világon.

  A központi bankok vezetői kéthavonta összegyűlnek a svájci Bázelben, ahol mindannyiunkat érintő kérdésekről döntenek úgy, hogy az elhangzottakról rajtuk kívül nem igen tud senki. A szervezetet a globális elit alapította, a globális elit javára és a fokozatosan kialakuló globális gazdasági rendszer egyik legfontosabb szereplőjének szánják.
Ez a rendszer nem a véletlen műve és nem is a közelmúltban kezdték kiépítését. Egy korábbi cikkben többek között Carroll Quigley történelemprofesszor 1966-ban kiadott könyvéből is olvashattunk egy részletet, amiben a szerző az elit által a Nemzetközi Fizetések Bankjának szánt szerepről is ír:
 • A pénzügyi kapitalizmus erőinek egy másik messze nyúló célja is volt, ami nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi hatalom magánkézben lévő globális rendszerét, ami minden ország politikai rendszere és a teljes világgazdaság felett is hatalmat gyakorolhat. A tervek szerint ezt a rendszert, feudalista módon, a világ központi bankjai közös erővel irányítják majd, magán összejövetelek során hozott titkos megállapodásokon keresztül. Ennek a rendszernek a gerincét a svájci bázeli központú Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) alkotja, ami a világ központi (szintén magánkézen lévő) bankjai tulajdonában lévő magánbank.
Ma pontosan ez a helyzet.

Egy neo-feudalista rendszerben élünk, ahol az állampolgárok és kormányaik az adósság rabszolgái. A rendszert a központi bankok és a Nemzetközi Fizetések Bankja felügyelik. Irányításuk alatt a világ vagyona szép fokozatosan a globális elit markába vándorol.

Ami a legszomorúbb a helyzetben, hogy mivel az elit irányítja, hogy mit lát, hall és gondol a többség, csak kevesen látják, hogy mi történik valójában. Az Egyesült Államok csatornáin látható hírek és szórakoztató műsorok 90 százalékát hat óriási társaság felügyeli.

Ez az a rendszer, amit sok korábbi próbálkozáshoz hasonlóan, most Karen Hudes is megpróbál leleplezni.


/ Idők jelei / The Economic Collapse /

A palackozott vízben több mint 24 ezer fajta vegyianyag található, köztük endokrin rendszert károsító anyagok

Az elterjedt fogyasztói igény azok iránt a műanyag termékek iránt, melyek mentesek a hormon károsító biszfenol A (BPA) vegyianyagtól, elvezettek néhány jelentős pozitív változáshoz az élelmiszer tároló, ital és vizes palackok gyártása területén. Ám egy új németországi tanulmány több ezer más potenciálisan veszélyes káros vegyianyagot talált, melyek még mindig kioldódnak a műanyag termékekből az élelmiszerekbe és italokba, beleértve az endokrin rendszert károsító kémiai anyagot (EDC), ami di(2-ethylhexyl) fumarate, vagy DEHF néven ismert, mely teljes mértékben szabályozatlan.

Martin Wagner és kollégája Jorg Oehlmann a Goethe Egyetemről, Frankfurtból, együtt egy kutatócsoporttal a Német Szövetségi Hidrológiai Intézetből jött rá erre, miután 18 különböző palackozott vízterméket vizsgáltak meg, hogy megnézzék az EDC-k jelenlétét. Biológiai tesztek és tömegspektrometria fejlett kombinációjának használatával a csapat 24,520 vegyianyagot azonosított, melyek jelen vannak a vizsgált vízben.

De ami jelentős aggodalmat okoz, és úgy tűnik, hogy a tanulmány megállapításait alátámasztja az a DEHF volt, egy lágyító vegyianyag, melyet a műanyag palackok rugalmasabbá tételére használnak. A beszámoló szerint a DEHF egyértelműen azonosítható volt a vizsgált vizekben, mint a legkövetkezetesebb és legnyilvánvalóbb bűnös az anti-ösztrogén aktivitás okozójaként. A több mint 24 ezer féle nyomokban fellelhető káros vegyianyag ellenére a DEHF kiemelkedett, mely képes előidézni ezt a megfigyelhető sajátságos tevékenységet.

A tanulmány kiadott kivonata megmagyarázza, hogy a 18 palackozott víztermék közül 13-nál "jelentős" anti-ösztrogén aktivitást figyeltek meg, miközben a 18 mintából 16-nál úgy találták, hogy gátolja a test androgén receptorait meghökkentő 90 százalékos mértékben. Ezen túlmenően a 24,520 egyéb kémiai vegyületet a DEHF mellett antagonista aktivitásúként azonosították, ami azt jelenti, hogy ezek is hátrányosak a szervezet hormonális rendszerére.

Több ezer hormonrendszert károsító vegyianyagot használnak műanyagok előállításához, melyek bizonyítottan nem biztonságosak

Bár a DEHF látszólag nincs egyedül az endokrin rendszerben a jelentős károk okozásában, a csapat nem tudta azonosítani azt a vegyianyagot, mely kifejezetten androgén ellenes. Ez azt sugallja, hogy vannak más vegyianyagok, vagy kémiai kombinációk, melyek kioldódnak a palackozott vízbe, mely megzavarja a szervezet kémiai jelzőrendszerét, ami természetesen felelős a hormontermelésért és felhasználásért.

"Alátámasztottuk a DEHF, valamint a dioctyl fumarate és a maleát jelenlétét és biológiai aktivitását hitelesített szabványok alkalmazásával." - áll a kutatók jelentésében. "Mivel a DEHF anti-ösztrogén, de nem anti-androgén, ebből arra következtetünk, hogy még azonosítatlan endokrin rendszert károsító vegyianyagok járulnak hozzá a palackozott víz antagonista hatásához."

Így, miközben a DEHF-el kapcsolatos eredmények úttörőek, a kutatásból levonható következtetések még több tanulmányt tesznek szükségessé azon kémiai anyagok meghatározásában, melyek ételeinkbe és italainkba oldódnak ki, hogy ne is említsük ennek a kioldódásnak a mértékét.

Mit tehetünk?

A válasz egyszerű, ne igyunk palackozott vizet! Mindentől eltekintve vásárolhatók olyan vízszűrők, melyek kiszűrik a klórt és a fluoridot a vízből. 24 ezer féle vegyianyag túl sok ahhoz, hogy minden nap kitegyük szervezetünket a hatásuknak. Persze nem állítható, hogy mindegyik egyértelműen káros, de nem érdemes lehetőséget adni annak, hogy ez pont nálunk derüljön ki. Mindenesetre nem ritka, hogy megízlelünk néhányat ezen vegyianyagok közül, különösen akkor, amikor egy bizonyos ideig a napon hagytuk a palackot.

Az alábbi videó elég informatív, melyből sok szükséges dolgot megtudhatsz a palackozott vízről (jobb alul a második ikonnal a magyar felirat bekapcsolható) :


Új Világtudat / Natural News

Most már hivatalos – 29 ezer évesek a boszniai piramisok

A boszniai piramis komplexum 20 000 évvel tolja visszább a civilizációk idővonalát.

A boszniai piramisok völgye négy ősi piramisból áll, és a Boszna termékeny völgyében található 40 kilométerre Szarajevótól észak-keleti irányban. Először 2005-ben Dr Semir Osmanagich fedezte fel, majd 8 évvel később a feltárásokat évről-évre folytatva azonosította is a négy piramist: a Nap piramisa (Pyramid of the Sun), Hold piramisa (Pyramid of the Moon), Sárkány piramisa (Pyramid of the Dragon), Szeretet piramisa (Pyramid of Love), a hozzájuk kapcsolódó ásatási területet, a Földanya Templomát (Temple of Mother Earth) és a felszín alatt körülbelül 6 négyzetkilométert behálózó járatrendszert (Ravne Tunnels).


“A piramisok építői, ezek az ősi emberek ismerték a frekvenciák és az energia titkait. Természetes anyagokat használtak technológiájuk fejlesztésére és olyan méretű épületek megalkotására, amelyekhez foghatót még nem láttunk a Földön” – mondta Dr Osmanagich. A központi Nap piramis – bosnyákul: Piramida Sunca – 420 méterével magasodik a levegőbe és több millió tonnát nyom. Összehasonlításképp Kheopsz nagy piramisa (Khufu) a Gíza fennsíkon mindössze 146 méter magas.

Az ez évi régészeti munka során felszínre került bizonyítékok arra fognak kényszeríteni minket, hogy újragondoljuk történelmünk és kultúránk fejlődésének azt az értelmezését amely csupán 9 000 évvel ezelőttre teszi kezdetét. A hatalmas méretekkel bíró Nap piramis a szén (C14) izotópos kormeghatározás alapján 29 200 éves. “A kapott kormeghatározás eredmények megfelelnek annak, amit vártunk.” Nyilatkozott Timothy Moon a vezető archeológus a felfedezésről. “Jelenleg tudásunk látóhatárán dolgozunk. Tudjuk, hogy az építmény a legutolsó jégkorszak előtt épült. Abban a korban, amikor fajunk a H. Sapiens Sapiens primitív vadászó gyűjtögető életmódot kellet, hogy folytasson. A felfedezésünk fenekestül forgatja fel ezt a gondolkodást, és az emberi faj történelmének újragondolását teszi szükségessé. Ez az ismeretlen kultúra magas fejlettségű művészetről és tudományról ad tanúbizonyságot, és egy olyan technológiáról, ami képes volt hatalmas méretű építményeket létrehozni és ezzel – úgy hisszük – lehetőséget teremteni egy tiszta energiaforrás kiaknázására.”

A szénizotópos vizsgálat 29 000 éves eredménye szépen illeszkedik a 2012-ben talált 24 800 éves mintához, amit a betonréteg fölött találtak. (Az archeológiában a felső övezettől az alsóbbak felé haladva idősebb kulturális rétegekkel találkozunk – a szerk.) Ebből arra következtetnek, hogy a struktúra építése 30 000 évvel ezelőttre nyúlik vissza.

Az idei feltárási időszak felfedezései a Ravne alagútrendszert is érintették. A Nap piramis felé vezető járatban a csapat több megalittömböt is talált. Augusztusban 400 méterrel a bejárattól felfedezték az eddigi legnagyobb (25 000 kg) megalittömböt. “Ez egy hatalmas felfedezés” – tette hozzá Timothy Moon “Itt van egy óriási kőtömb, valószínűleg ember alkotta kerámia, több százezer tonna hordalékanyag alatt. Falak talapzatát sikerült beazonosítanunk a környezetében, formára vágott építőkövek képében, és felfedeztünk egy tárgyi leletet, ami napkultuszra enged következtetni. Mindezt összegezve elmondhatjuk, hogy emberek éltek ezen a területen. Ami még zavarba ejtő, hogy pár méterre ettől a helyszíntől szerves anyagot találtunk, aminek a szénizotópos vizsgálata 20 100 évesre becsüli, ami ezeket az embereket a megalitikus kultúra előttire helyezi és időben közelíti ezt a kulturális réteget a piramisok építésének idejéhez.”

Nagy mennyiségű tárgyi lelet került még begyűjtésre a nagyméretű megalit terméhez kapcsolódó járatokból, például kőre felvitt festmények, művészeti elemek és egy sor elgondolkodtató faragott talp- és lábábrázolás.

További információk:
Honlap: piramidasunca.ba/eng/

Írta: H.Á.
Forrás: magharakademia

Két ismeretlen “objektum” kíséri az ISON üstököst?

A kínai űr radar (Chinese Space Radar) egy elég érdekes felvételt készített az ISON üstökösről. Valószínűleg a médiában nem fogják a videó felvételt bemutatni, és a NASA sem fog reagálni rá.
Előzőleg már megjelentek “érdekes” képek az ISON üstökösről.


Az alábbi linken bárki megnézheti:

http://hla.stsci.edu/cgi-bin/display image=hlsp_ison_hst_wfc3_130430_f606w_v1&autoscale&title=Ison+130430+WFC3+F606W

Ha nem találod az üstököst, akkor kicsinyítsd a képet (- gombbal). A felső részen keresd. A kép betöltése beletelhet pár percbe. A lighter és a darker gombbokkal lehet világosítani és sötétíteni a képet.

Írta:SandaIphon – Forrás: Fényörvény

Egyre aggasztóbbak a hadgyakorlatok: mitől félnek ennyire az államok?

Mint ahogy az elmúlt napokban értesülhettünk róla, nem csak az Egyesült Államokban, Oroszországban és Svájcban, hanem Magyarországon is és számos más európai államban kezdték meg illetve jelenleg is tartanak nagyszabású hadgyakorlatokat. Ugyanakkor szólnak a hírek európán kívüli országok hadgyakorlatairól is.
A NATO szintén bejelentette, hogy ismét Európára összpontosít, ahogy végéhez közeledik az afganisztáni beavatkozás, az atlanti szövetség leghosszabb és legtávolibb háborúja, egyre szaporodnak a hadgyakorlatok a kontinensen, főként a legingatagabb régióban, a mediterrán térségben – emeli ki az AFP hírügynökség a „Ragyogó tengerész 13” elnevezésű gyakorlatról küldött szerdai beszámolójában.

Ez a hadgyakorlat hét év óta a NATO legnagyobb szabású tengeri manővere, amelyen szeptember 25-e óta 23 hadihajó és mintegy ötezer ember vesz részt . Október 6-ig lezártak egy nagy területet a Tirrén-tengeren, Szardíniától délre, hogy ott megteremtsék a válsághelyzetek körülményeit: klasszikus tengeri összecsapást, légi támadást, terrorcselekményt, mentőakciót. A Cavour olasz repülőgép-hordozó hajó körül Nagy-Britanniából, Franciaországból, Németországból, Spanyolországból és Törökországból érkezett fregattok, rombolók, aknaszedő és tengeralattjáró-vadász hajók köröznek. A 28 tagállamból 12 ország vesz részt a manőverben.

Az Active Guardian 2013 nevű, egyébként nemzetközi jellegű gyakorlatozás során a Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszerér tesztelik, olyan körülményeket szimulálva, mintha egy egész országra kiterjedő katasztrofális esemény, illetve idegen erők támadása történt volna.

Legfőbb érdekessége a dolognak az, hogy, ezúttal az önkéntes műveleti tartalékosokat is bevonják a játékba, tesztelik, hogy azokat milyen gyorsan lehet szolgálatba állítani, és milyen hatásfokkal képesek ellátni a feladatokat.

A három részből álló hadgyakorlat első fázisa az állomány feltöltése a tartalékosok bevonásával. A második lépés a fegyveres konfliktusok kezelésének gyakorlása, az eredményesség, hatékonyság növelése. A harmadik szakasz forgatókönyve egyelőre még nem ismert, de érdekes, hogy abban immáron az USA, illetve a szerb haderő egyes csapatai is részt fognak venni.

A hadgyakorlat október 18.-án ér véget – épp egy nappal az után, hogy lejár az Egyesült Államok adósságplafont szabályozó törvényének módosítási határideje. Amennyiben a szemben álló feleknek ez ügyben nem sikerül megegyezniük, minden eddiginél nagyobb gizdasági, és ennek következtében társadalmi katasztrófák következhetnek be világszerte.

Nézzük egy kicsit részletesebben, mi is ez a hadgyakorlat:

Október 1-én kezdődött és két héten át tart a Magyar Honvédség (MH) legnagyobb őszi kiképzése a Bakonyban – közölte szerdán az MTI-vel a Honvédelmi Minisztérium (HM). A tárca felhívja a környéken lakók figyelmét, hogy az összevont harcászati gyakorlat és éleslövészet idején erős zajhatások várhatók a térségben.

A HM tájékoztatása szerint az Őszi Össztűz elnevezésű összhaderőnemi hadgyakorlatot Veszprém és Várpalota közelében a Hajmáskéri Központi Gyakorló és Lőtéren tartják. Összesen több mint 1400 katona csaknem 200 technikai eszközzel vesz részt a gyakorlaton. A fő alakulatok mellett az MH 86. Szolnok Helikopterbázis, az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj és az MH Bakony Harckiképző Központ is nagy erőkkel közreműködik az őszi kiképzési eseményen.

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának irányítása alatt megrendezett gyakorlaton a harcoló alakulatok az aktuális kiképzési feladatait végzik. Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár aknavető és páncéltörő lövészetet, az MH 25. Klapka György lövészdandár harcászati kiképzést és gépesített lövészetet, az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj lövészetet, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis pedig föld-levegő lövészetet tart.

Csakhogy nincs hivatalos jelentés arról, mi az oka ennek a hadgyakorlatnak.

Figyelemreméltó az is, ami Ukrajnában történik. Az ukrán államfő ugyanis a Sztugna-P típusú, újonnan kifejlesztett rakétákat próbálta ki az ukrán szárazföldi és légierő közös bemutató gyakorlatán. A rakéták kilövése után Volodimir Zamana, a fegyveres erők vezérkari főnöke az ukrán hadseregben rendszeresített különféle fegyverzettípusokat mutatott be az elnöknek.

“Ma van az első napja az utolsó sorkatonai bevonulásnak” – mondta Janukovics, emlékeztetve rá, hogy a jövő évtől Ukrajna a haderőreform keretében átáll a hivatásos katonaságra. Az elnök szavai szerint már most 60 százalékban szerződéses katonák teljesítenek szolgálatot a hadseregben.

A védelmi minisztérium korábbi közlése szerint október-november folyamán 10,8 ezren kapnak katonai behívót. Ötezer fiatalt soroznak be közülük a hadsereghez, 4800-at a belügyi alakulatokhoz, ezret pedig az állami közlekedési szolgálat különleges alakulataihoz.
Még ha véletlenül is történnek ezek a hadgyakorlatok, rendkívül szokatlan az egybeesésük. Ha pedig nem véletlen, akkor mi az, ami miatt ennyire rettegnek az államok? A társadalomtól félnek, vagy valami egészen mástól?
Bár a hírek elvétve szólnak a hadgyakorlatokról, ha ezeket összerakjuk, akkor láthatjuk, hogy itt bizony valami készül. Nemzetközi szinten egy jól megszervezett felkészülésnek lehetünk a szemtanúi, melyet erre az időszakra terjesztettek ki, ám ez további kérdéseket vet fel. Vajon megvédeni akarnak minket, vagy ellenünk fordulni?

Hihetetlen Magazin / paranormal.hu

UFO a Popocatepetl felett

A mexikói Popocatepetl tűzhányót figyelő webkamerán tűnt fel szeptember végén két azonosítatlan repülő tárgy. Nem az első eset, hogy ilyen jelenséget kapnak kameravégre.

Szeptember harmincadikán tűnt fel a két UFO-nak nézhető tárgy a vulkán felett, nem lehet tudni, hogy mi lehet az, de ez nem az első különös jelenség a tűzhányó felett. Még február 8-án számolt be egy különös esetről egy mexikói tv-csatorna: a vulkán felett láttak rendkívül különös, gyorsan mozgó fényeket. Akkor nem derült ki, hogy mi volt az.

A Popocatepetl – vagy ahogy a helyiek becézik: El Popo, illetve Don Goyo a Transz-mexikói vulkanikus öv keleti felén helyezkedik el, északon pedig a Paso de Cortés nevű hegygerinccel az Iztaccíhuatl tűzhányóhoz csatlakozik. Mexikó egyik legaktívabb tűzhányója, több mint 20 alkalommal tört ki, mióta a spanyolok 1519-ben ide érkeztek. Ezek az erupciók többnyire kicsi vagy mérsékelt intenzitásúak voltak, de korábban ezeknél lényesen nagyobbakat is durrant: 14 ezer évvel ezelőtt például durván három köbkilométer magma jutott belőle a felszínre. Május 10-én egy erőteljes robbanásos kitörést produkált a hegy, melynek következtében hét kilométeres hamufelhőt lövellt az atmoszférába. Júniusban szintén bekövetkezett egy erupció.

Sokan a bolygó egyik legveszélyesebb vulkánjának tartják, mivel csupán 55-70 kilométerre található légvonalban Mexikóvárostól, 45 kilométerre pedig egy másik sűrűn lakott terület, Puebla fekszik. Egy erősebb kitörés komolyan veszélyeztetné az ott élőket.


Az élő webkameraképet ezen a linken megtekinthetitek:
Popocatepetl
paranormal.hu

2013 Szeptemberi UFO észlelések

Megkésve bár, de törve nem.... :D

UFO a Düsseldorfi reptéren?

Az egyik leglátogatottabb német hírportál, a Bild.de is csak találgat, hogy vajon mi lehetett az a szivar alakúnak tûnõ ismeretlen eredetû repülõ objektum, amelyet a világ egyik legforgalmasabb légikikötõje felett vettek videóra néhány nappal ezelõtt.

A felvételt, amelyen az egyik kifutópályán guruló repülõgép felett az égen egy hosszúkás, lassan haladó tárgy látszik, a düsseldorfi légikikötõ több száz állandóan mûködõ kameráinak egyike rögzítette. A kamera képét az interneten bárki élõben követheti, így rögzítette valaki.

A legnagyobb videomegosztóra feltöltött felvételt már közel harmincezren látták, de – ahogy az lenni szokott – alaposan megosztja a nézõket. Van, aki szerint az UFO csupán egy optikán mászó apró bogár, míg mások ezt azzal cáfolják, hogy ez esetben nem lenne éles a tárgy kontúrja.

A Bild megkereste Thomas Köttert, a reptér szóvivõjét, aki nevetve válaszolt kérdésére: “UFO riadó? Nekünk errõl nem szólt senki”.

A környéken nem ritka, hogy azonosítatlan repülõ tárgyakat videóznak, a szóvivõ ugyanakkor hozzátette, nem zárható ki, hogy valóban egy szivar alakú repülõ tárgy látható a felvételen, egy nemrég üzembe állított hatalmas Zeppelin ugyanis a reptéri irányítótornyok általános engedélyével repülhet a körzetben.


ittvannak