Tiltott jövőnk… NIBIRU 2012.12.21 – Az időnk lejárt

A tudás hatalom, a tudatlanság áldásos, a megértés bölcsesség…
Alaphelyzet: az életed a tét!

Az emberi társadalmakba beszivárgott, ott szocializálódott, majd a hatalom és tudományos élet legfelsőbb szintjeibe is belerágta magát – annak irányvonalát és igazságtartalmát eltorzította az emberszerű, de emberi értéket és alkotóképességet nem képviselő, etikátlan, moráltalan, hataloméhes nemzetközi, vagyis valójában a hontalan – zsidónépség…


A REJTETT ÉS TITKOLT FAJI HÁBORÚ

Napjainkra ez a közel kétezer éves agy- és morálromboló, extudományos hazugság és történelemhamisító folyamat olyan elképesztő mocskát tolja maga előtt „tudományos élet” címszó alatt, hogy szó szerint hazugságra épülő hazugságokat, és megint csak hazugságokat termel ki magából.
Gyakorlatilag az iskolai-egyetemi oktatás – talán csak a kézzelfogható szakmákat leszámítva –, a média, a filmgyártás, a politika, de különösen a történelem, mind olyan tényeknek beállított csalásokat és elferdítéseket tartalmaz, amely a zsidó világuralmi célokat, a hatalmuk mindenáron való fenntartását és a cionista – beleértve az evolú-zionista – világképet szolgálja.

NYOMATÉKOSÍTÁS

A jellemet és az erkölcsöt, a biológiai és emberi erkölcsöt is célbavevő, azt silányító, igénytelen és jellemtelen tömegzabáló, mindenféle aljanépekkel keveredő, önmagával szemben is moráltalan „népember” típust népszerűsítő média- és kormánykampány hatására elterjedtek a gondolkozni és érteni már „fáradt” emberek, akiknek eszükbe sem jut az igazság forrásának keresése…
Egyszerűen nincs igényük rá.

A két elvesztett emberiség szabadságharca eredményeképpen a háttérben megbúvó és azt kihasználó – valójában az azokat okozó és kitervelő – fajtársaival ültette körbe a valamikori haladás és emberi kúltúra döntéshozó pontjait, a tudományos akadémiákat, a miniszteri pozíciókat, egészen a NASA és egyéb vezető, tudományosnak gondolt központi intézetekig…

Ránézésre is látszik az ott kiagyalt és tudományos haladásnak beállított programokon és annak vezetőin, hangadóin a faji hovatartozás és az alig leplezett cél, hogy elfogadtassák a tudományosnak hazudott, újabb körmönfont, csak a számukra előnyös, vagy éppen mást leplező félremagyarázásaikat és megállapításaikat.
Mára a tudomány nem a tudásról, hanem a gátlástalan pénz- és hatalomszerzésről szól és annak csak ez az álcázó, megtévesztő körítése…

Ez a folyamat vérre megy, a mi vérünkre és kárunkra, előjátékára az emberiség kipusztításának – ami mindig is a zsidóság célja, létezésének egyetlen értelmes oka és magyarázata volt –, tehát ha az emberiség elveszti „emberségét” és lelki tartalmát, küldetését a világban, habzsoló és önmagát is felélő biológiai entitássá válik a zsidóértékrendnek az átvételével, úgy önmagát pusztítja el, jól megérdemelten!
A „fenntartható fejlődésnek” álcázott újabb hazugsághalom már alig tudja leplezni azt a szakadékot, amely felé haladunk, különösen pedig azt, hogy időnk egyébként is letelt és a zsidóság most a halálának előestéjén azokhoz dörgölődzik és keres menedéket ösztönösen – bízva annak jószándékában –, akik ellen a legnagyobb bűnöket és gazságokat elkövette: ide hozzánk, a Kárpát-medence halálos csapdájába…
Mert ez számukra a vég kezdete és beteljesülése, annak a 26.500 éves világciklusnak befejeződése, amely periódikusan ismétlődve mindig visszaállítja a rendet és az alkotó fegyelmet itt a kiképzőbolygónkon…

„AZ” összeomlás

2012 minden lejárató és azt kioltani próbáló filmfeldolgozás ellenére valós alapokon és emberi megfigyeléseken, lejegyzett, kielemzett és halálosan komoly intéseken nyugszik…
Ezek nem jóslatok és próféciák, misztifikált mendemondák, mózesféle öntömjénező zsidóhazugságok és magyarázkodások, ellopott, átdolgozott ki- és bevonulások, ószövetségi, talmudi zagyvaságok és önigazolások, hanem sziklaszilárd periódikusan ismétlődő tények!

Amennyiben én rendelkezem tudással és némi bölcsességgel, „megjósolhatom”, hogy a tél után a tavasz fog következni, mert átéltem, megéltem és tudom, bár ezen sokan gunyorosan csak vigyorognának, mert a fagyos tél és a fehér táj után szinte elképzelhetetlen mértékű változásról beszéltem…
Ez így azért érthető, mert erre egy életciklus is elegendő, de mi van akkor, ha már többezer éves megfigyelésekről van szó és azt ténylegesen elhallgatják előlünk?

A kőbe vésett figyelmeztetések, hatalmas és építésének rendeltetését, titkát fel sem fedő építmények, előző, millió éves civilizációk tapasztalatai és olyan szimbólumok, amelyek ábrázolják ennek a folymatát, mind ennek bizonyítékai lennének, ha azt előlünk szándékosan nem tagadnák és lekezelően nem járatnák le.
Ennek oka végtelen egyszerű:
Amiről az ember nem tud – vagy nem tájékoztatják –, arra felkészülni sem tud, következésképpen csökken az esélye a túlélésre és a fizikai, lelki sokk leküzdésére, ami valójában cselekvőképességének a kulcsa is.
Az igazság ösztönös megérzésére, felfogására a tévén nevelkedett és rohasztott agyú ember már nem képes, sznobbá nevelt énje tekintélyelvű, már magának sem hisz…

A tényleges valóság és annak jelei miatt már egyre nagyobbat kell hazudni és mostanra már akkorát, hogy a csillagot is lehazudják az égről, pontosabban bolygót, melynek a neve Vörös Nap, Szárnyas Bolygó, másnéven Nibiru…
Ezeknek a beteglelkű hazudozóknak a szájából mindent másképpen kell érteni…
Amit tagadnak, az van, amitől félnek, attól valójában nem, a terrorista az a szabadságharcos, az általuk nyújtott segítség az kihasználás, a demokrácia, amellyel áltatják az embereket állami terror, a gyógyszer, amit adnak, az pedig a méreg!
Ennek tükrében nézzük a valós tényeket, és az „állami” szavahihetőséget!

A tiltott jövő, két év a hátralévő élethez…

Mostani tárgyévünket is beleszámítva nincs több rendelkezésünkre álló idő két évnél…

Mit jelent ez?

Pontosan azt, amit EZ jelent.

Minden olyon dolog, terv, építkezés, tanulmány, bírósági ítélet és emberi kezdeményezés határideje, ennek az eseménynek bekövetkeztéig nem lehet már több két évnél!
Mostantól az életfogytiglani ítélet is két év, önmagad tartogatásának szavatossága is ugyanennyi, mert a korrupt és magyarellenes zsidótörvényeket felülírja a Sors…
Lesznek, akik már sohasem nőnek fel, lesznek, akik már sohasem születnek meg, és lesznek olyanok is, akik reménykedve, szívükben a Gondviselés hitével, egy új és szebb élet reményében, szinte örömrepesve várják ezt a napot…
Ezt a Vörös Napot, amely végre pontot tesz a nagy világűr-ciklus körforgásának 26.500 éves időtartamára és a jelenlegi Vaskorból átlépünk a felfeléívelő Aranykor csodálatos világába!
Ezt a Napot, amit kiretusálnak vagy eltakarnak a csillagtérképekről, amelynek létezését is tagadják, de ugyanakkor közeledtét most is figyelik a Déli-sarkon lévő S.P.T. infravörös csillagászati távcsövön keresztül, mert elöttünk már sokan látták…
Ugyanis mi egy bináris (kettős!) Naprendszerben élünk, egy látható és egy nem látható Nap tökéletesen kiegyensúlyozott világában…
Vagy az iskolában nem ezt tanítják?!

A VÉGSŐ MEGOLDÁS
Az eltitkolt Igazság nyomában (2001 KX76)
Végső összefogás vagy végső összeomlás

1982 – A NASA beazonosított egy különleges bolygót a Naprendszeren kívül.

1983 – Az IRAS (Infravörös Csillagászati Felderítő Műhold) meghatározta a „Szaturnuszméretű” objektumot. Ez tízszeres földátmérőt jelent!

1984 – A Washington Post: Az Orion-csillagképben új bolygót fedeztek fel.
Mozgása alapján földközelbe kerülhet. Az IRAS főmunkatársa, Gery Neugebauer szerint: „Mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy tudjuk mi ez!”

1985 – A mindig tagadott – és elhallgatott – „NIBIRU” volt ez, amelyik „behatolási pályán” fogja keresztezni a Föld keringési pályasíkját.

1986 – Megállapodás a „hivatalos” hallgatásról, nemzetközi cenzúráról!

1987 – Most már a kormánytisztviselők is komolyan veszik az ősi (paleosumir = magyar!) leírásokat és mindent megtudnak a közeledő világméretű katasztrófáról. A pénzpiac összeomlásától és pániktól tartva hallgatnak.

1988 – A pápa a VATICAN-ban előzékenyen egyetért, így ő is hallgat. A hívek, a hit a judeó-kereszténységben elértéktelenednek. Az emberiség, az élővilág nem ér meg egy misét… Az álca lehullik… – alatta a nyers pénzimádat. (A „VATICAN” szó jelentése: jövendőmondó)

Az ősi tudás: a „NIBIRU” visszatér!

„ Fegyvere a Vízözön:
fegyvere halált hoz a gonoszakra.
Fenséges, Fenséges, felkent Úr!…
Ki mint Nap halad át az országon
S a Napot, Istenét, rettegés tölti el.”

„A NIBIRU-t legrégebben a paleosumir-magyarok írták le. Az övék volt a legősibb nyelv, minden nyelvek elődje. A jelentése „VÖRÖS NAP”, ábrázolása: szárnyas korong. Ez a jelkép mindenütt látható volt, zászlókon, harci szekereken, Persepolis romjain. A NIBIRU-t az „ÖREG ISTEN” otthonának tekintették és tisztelték. Ez volt (van…) az ANUNNAKIK, a halál, a feltámadás és az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS bolygója.

A NIBIRU öt kisebb és egy Föld méretű bolygóból áll, míg maga a névadó egy hatalmas, 120.000 km átmérőjű gigantikus objektum, vörös, angyalszerű szárnyakkal. A paleosumirok, a „TUDÁS NÉPE” mindent feljegyzett és dokumentált. Zecharia Sitchin (orosz származású kutató) ezt a „12. bolygó” című könyvében részletesen elemzi és említést tesz a mai Irak területén található felbecsülhetetlen értékű tudást és ismeretet tartalmazó bizonyítékokról (Ezt azután a kultúrával nem, de gátlástalan felsőbbrendűség képzettel rendelkező amerikai cionisták NINIVEH-ben – Észak Irak – szétbombázták!). Amikor Zecharia 1977-ben New Yorkban az első kiadásait dedikálta, már mindennel tisztában volt….

A periodikusan ismétlődő ciklusok pontosan egybeestek a régi civilizációk pusztulásával és újjászületésével. A NIBIRU keringési ideje 1 sár (paleosumir-magyar időszámítás) = 3600 év!
A NASA beazonosítása 1982-83-ban történt. A „főmunkatárs” még ekkor sem tudta mi ez, a könyv kiadása óta eltelt hat év kevés volt rá.

Az eredeti (paleosumir-magyar) cenzúrázatlan bizonyítékokból egyértelműen kiderül, hogy itt valami kozmikus „nagytakarításról”, biológiai, szellemi és spirituális megtisztulásról, megújulásról van szó. EZ AZ ÍTÉLET NAPJA!
Ebben végérvényesen külön válik a jó, az erkölcseiben is tiszta jellem, a lealjasodott, lélektelen és aberrált – életre alkalmatlan – emberiség- és bolygóellenségektől.
Az ANUNNAKIK kőbe vésett Isten-ábrázolása is mutat egy ilyen folyamatot: az emberiség két részre válik: le és fel. A háttérben korong alakú járművek hatalmas flottája menti a tiszta lelkeket.

AZ ESEMÉNYEK, AMELYEKNEK RÉSZESEI LESZÜNK

2001.02.07. – Neuchatel Observatory megfigyelése.
2007.06.06. – Breaking News (CNN): pozíció pontosítás. A NIBIRU ezekben a percekben is közeledik és a NASA most is figyeli a Déli-sarkon lévő (S.P.T.) távcsövén keresztül.
Nem túlságosan sokára a Jupiter mellett elhaladva és azt a hatalmas gravitációs terével megdöntve orbitális pályára áll!
Eközben a tömegvonzásával magával hozott kozmikus törmeléket, meteorokat zúdítja a bolygóra (MARDUK hagyatéka…)
A NIBIRU korábbi látogatásai voltak felelősek számos Hold-kráterért és a földi vízözönökért is. Ezt a leghitelesebben a paleosumir-magyar GILGAMES-eposz foglalja össze. („EPIC OF GILGAMESH”: hajót épít – ami valójában MA.GUR.GUR., azaz tengeralattjáró! – és túléli a vízözönt, kikötve a NIMUSH-hegyen.)
2009.05.15. – A NIBIRU ekkor jön be a Föld keringési pályájasíkjára

NAGYON FONTOS IDŐPONT
2012.12.21.

„És látta az Örökkévaló, hogy nagy az ember gonoszsága
a földön,
És hogy szíve gondolatainak minden hajlama
csak gonosz egész nap.
Akkor megbánta az Örökkévaló, hogy alkotta az embert
a földön és bánkódott szívében.
És mondta az Örökkévaló:
Eltörlöm a földlakót, akit teremtettem
a föld színéről.”

A NIBIRU keresztezni fogja a Föld pályáját és globális földrengések, hatalmas, soha nem látott szélviharok várhatóak szerte a világon, kiszámíthatatlan, nagyon rossz idő kíséretében

PONTOSAN a hatalmas NIBIRU és a Nap közé kerül a Föld! Tengelye 30 fokban megdől, forgása LELASSUL, majd MEGÁLL! Ezalatt az EGY HÉT alatt az EMBERISÉG 2/3-a, több milliárd ember (!) MEGHAL!

(FEMA táborok amerikában, többmillió felhalmozott koporsóval, felduzzasztott létszámú néger katonákkal és rendőrökkel, hogy még a szánalomra se számíthassunk velük szemben. Kevesen tudják, de a négerek, a fehéreket ősellenségüknek tartják, ahogyan nálunk velünk szemben a cigányokat most „nevelik” erre rá hivatali zsidóink…
Természetesen „esélyegyenlőségből” várják őket rendőrnek és katonának is, nemlétező hadseregünkbe, amelyet jóformán csak a velünk szembeni harcra tartanak még életben!)

HATALMAS GEOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK, földrengések, kilométeres árhullámok, tomboló gigantikus légörvények, tűzviharok és meteorzáporok követik egymást. Fokozza a pusztulást a szennyezett és felmelegedett légkör, az ESZTELENÜL kiszivattyúzott és a légkörben elégetett kőolaj, ami a FÖLD HIDRAULIKUS LENGÉSCSILLAPÍTÓJA – VOLT…!
A becsapott és felkészületlen emberek között pánik és anarchia tör ki, a társadalmak darabjaira hullanak!

A NASA, SETI és a CIA titkos prognózisai szerint a TÚLÉLŐK MÁSIK 2/3-a az ezt követő HAT HÓNAP borzalmai és nélkülözései (kozmikus sugárzás, hideg, éhhalál, anarchia, gyilkosságok) hatására pusztul el.
Ezután a FÖLD már SOHA TÖBBÉ nem lesz olyan, mint AMILYEN ELŐTTE VOLT! Európát nagyrészt a tenger borítja el.

A KULCS, amely a múltunkban van kódolva, de a jövőbe mutat és ezért elrejtették előlünk:

„ÉN-LIL”, a „Világ Világossága” és fia, akit a „Világ Világossága Fiának” neveztek, Nimród ( NIBURTA) lelke az ORION csillagképben lakozik és innen vigyáz az ő népére, kinek törhetetlen erejét a HIT adja.
Nimrud, NIMRÓD-JÉZUS születését a British Múzeum „Codex Arundel 404” jelzésű okmánya ( Liber de Infantia Salvatoris ) így írja le:
( A Mária szülésénél segédkező szülésznő beszél):
„Amikor bementem, hogy a hajadont megvizsgáljam, úgy találtam, hogy arcát az ég felé fordította és imádkozott. Hozzáérve mondtam neki: – Mondd lányom…nincs-e valami szerencsés kellemetlen érzésed, vagy nem fáj-e valami…?
Ő csak folytatta imáját és mint egy sziklakő, mozdulatlan maradt, mintha semmit sem hallott volna. Amikor eljött az óra – megnyilatkozott Isten ereje. A hajadon, aki az égre szegezte tekintetét, mintha teljében lévő szőlőtővé változott volna és amikor megjelent a FÉNY, dicsérte AZT, akitől megáldatott. A gyermekből sugárzott a FÉNY – épp úgy, mint a Napból… Ez a Fény úgy született, miként a harmat az égből leszáll a földre.
A csodálkozás kábulata töltött el, és elfogott a félelem, mert szemem odaszögeződött ahhoz a ragyogáshoz, mely a most született Fényből áradt… És ez a Fény egyre jobban sűrűsödött, gyermekformát vett lassan addig, míg olyanná lett, mint egy emberi csecsemő. Ekkor bátorságot vettem, lehajoltam, megfogtam, nagy vigyázattal karomba vettem és az volt a csodálatos, hogy semmi súlya nem volt, annyi se, mint egy újszülötté.
Megvizsgáltam és láttam, hogy testén nincs nyoma a szülésnek. Tiszta volt, könnyű és ragyogó. Mialatt én azon csodálkoztam, hogy nem sír; mint a többi újszülött, ő pislogva nézett – majd kedvesen rám mosolygott, rám nézett és a szeméből olyan nagy fényesség áradt, mintha villám lenne. Amikor a hajadont megfogtam – szűznek találtam. Nemcsak a szülésnek nem volt nyoma, de férfi sem érintette őt soha. (73-74-75)”
( idézet Badiny Jós Ferenc: „Táltos Isten” című könyvéből )

A NIBIRU az Orion csillagképből érkezik, mint ahogyan azt már a csillagászok is megállapították, és az esemény leírása, a születés körülményei olyan információkat tartalmaznak, amelyeket a ma embere teleportálásnak nevezne és így már a jövevény neve „NIBURTA” is érthetővé válik. Mivel az egyházi hatalom, az emberiségellenes judeó-kereszténység az okmányt megszerezte, az „láthatatlanná” vált – erre az igazi emberiség feletti hatalom megszerzése érdekében volt szükségük.

„Higgyük és tanítsuk, hogy Jézus Urunk a Fényből született és a Fénybe tért vissza.”
Badiny Jós Ferenc

NIBURTA-NIMRÓD az eredeti elnevezés és nem a héber „Jézus” ( a Josuaból eredeztetik, míg a Chrystos, azaz Messiás lett a Krisztus ), ugyanis ez csak zsidó marketing a kisajátítására!

Teljesen tisztán és világosan érthető, hogy az emberiség valamikor egy nagyon komoly jobbító szándékú figyelmeztetést kapott, mintegy megnyilatkoztatást, amelyet a hatalom arra méltatlan gyakorlói elhallgattak, következményeiben megmásították befolyásuk fenntartása érdekében.
Nyilvánvalóan kiszámítható tehát, hogy ennek következményeiért a felelősség nem csak előttünk, hanem az ideérkező jószándékú testvéreink előtt is őket fogja terhelni ( kollektív bűnösség, amiért oly sokszor és oly hangosan ajvékolnak, ugyanis ez rájuk és csakis rájuk a legjellemzőbb)

„ A zsidók nem fogadták el Jézus Urunkat ( NIBURTA-NIMRÓD) földre szállt Istennek, hanem „ördöggel cimboráló” mágusnak tartották, mert nem tudták elképzelni, hogy egy „galileai ember” megnyitja egy vakon született ember szemeit és az lát, és hallást ad a süketeknek. Bénákat és halottakat „ember” nem támaszthat fel……tárgyalták a farizeusok (zsidók) egymás közt……….ez a kinyilatkoztatás bizony halálos bűn volt a zsidók felfogása és a jahvei törvény szerint, hiszen ők nem ismerték ( és ma sem ismerik ) a SZERETETET.”
(Badinyi Jós Ferenc: „Táltos Isten” című könyvéből, amelyet nagy szeretettel ajánlok minden érdeklődőnek!)

A tehetségben és a rendkívüli képességekben nem hisznek, mert ha az nekik nincsen, másnak, hogyan is lehetne?!
Egy zsidó csak egy másik zsidó által kiállított papírban bízik,- egyébként ők sem szeretik egymást, csak érdekközésséget vállalnak,- valamint az agymosásban, ami ennek előfeltétele. Az ilyen módón már hatástalanított gój bátran alkalmazható. Még büszke is magas tudására, tájékozottságára és arra, hogy már annyira felvilágosult és modern, hogy mindenféle babonától és hókusz-pókusztól mentes – pontosan attól, amitől a zsidó tart, mert számára ez az értelmezhetetlen. Nevezhetjük ezt akár felsőoktatásnak is, melyet zsidótanárok adnak elő, a zsidóértékrend szerint – zsidóérdekből!

Míg a kiszsidó ezt tudás, értelem és tájékozottság hányában felfogni sem képes, addig a Spitzbergákon ( Svalbard régió ) a nagyzsidók (milliárdosok, politikusok szabadkőműves gyűlölködők) génbanknak álcázott hatalmas földalatti luxusbunkeren dolgoztatnak ( Camelot Project ). Itt működik a világ legnagyobb méretű fúrópajzsa és legtapasztaltabb alagútfúró brigádja. A munkálatokat Bill Gates és a Rotschildok finanszírozzák, természetesen csak a fedőtörténetként előadott földi magvak „megóvása” érdekében, ami egyébként nem árt ha van, a Monsanto degeneratív hatását ellensúlyozandó…
Norvég politikusok már a lakosságot is figyelmeztették, hogy mi a teendő a Nibiru megjelenésekor és hogyan meneküljenek el a lakott területekről…….

Természetesen a megkérdezett csillagász szakemberek ezen csak mosolyognak: tudatlan halandók…..Mi, akik „szakcsillagászok” vagyunk és diplomát is szereztünk erről, nem dőlünk be ilyen nevetséges és babonás elméleteknek…. Mi tudjuk, hogy ez megalapozatlan…mert tanították, hogy ez egyszerűen lehetetlen! Előbb volt a „Nagy Bumm” utána a „Nagy Sutty” majd a „Nagy Brrrr!” – ugyanis ezt így oktatják! Ez viszont tudományosan megalapozott hivatalos verzió! Nézzen utána, aki nem hiszi /pl. National Geographic/…

BŐVÍTÉS: A HITELES TÁJÉKOZTATÁSRÓL…

„Magastudású csillagászokat, geológusokat és más, kulcsfontosságú pozícióban lévő „hiteles” embereket végtelenül egyszerű és könnyű megvenni: egy ígéret, hogy a helye biztosítva van, egy kis figyelmeztetés szakmai egzisztenciájára és máris úgy hazudik, köntörfalaz, mint a vízfolyás…
Nem törődve azzal, hogy a neki hinni akaró embereket, akik bíznak benne, egyenesen a pusztulásba sordorja. Ezért nem lesz senki, aki majd felelősségre vonja.

Hit, meggyőződés és elvárás nélkül cselekvőképtelenek vagyunk. A hitünket ellopták az átírt Szentírással, azért is lett a neve biblia – ami egyébként sohasem volt… –, héberül: könyv. Meggyőződésünk tudásra és hitre már nem támaszkodhat, elvárásunk pedig a csirkefogó kormánnyal szemben nem lehet… Innen egyenes út vezet képzeletbeli hajónkkal együtt a tenger mélyére és nem csak képletesen… A nagy számok törvénye alapján az egyénenkénti nagyszámú érdektelen ( ki milyen okból nem törődik, illetve nem érti meg az eseményeket…) és bizonytalan embert, nagyszámú jobb sorsra érdemes áldozat is fogja követni. Teszem hozzá, hogy jól megérdemelten.”

Magyarországon természetesen nem lesz semmilyen figyelmeztetés, hanem ellenkezőleg, előre megírt forgatókönyv szerinti lejáratás fog elkezdődni azok ellen, akik megpróbálják a várható katasztrófa veszélyeire a figyelmet felhívni. Már most elkezdődött és folyamatában van a katonai bunkerek és légoltalmi búvóhelyek felújítása és átalakítása ilyen célra, különféle magánvállalkozások keretében.
A Pilisben is erre a célra készül a nyugdíjas otthonnak álcázott felsővezetési, szupermély bunker építése és felszerelése minden kényelemmel és tartalékkal. Ezért a „nyugdíjas otthonért” vágták majdnem ketté a hegyet, hogy a gázt is oda vezessék. Számtalan ehhez hasonló, nem publikus eset van szerte az országban…
Észre kell vennünk, hogy már nem babra megy a játék! Kirabolnak és kifosztanak minket azok, akik bűneiket most a legnagyobbal fogják tetézni ellenünk: valós és tényleges veszélyt titkolnak el előlünk a saját túlélésük érdekében! A „süllyedő hajó-effektus” nagyban, országos méretekben!

Pedig lenne megoldás, méghozzá idő is lenne rá. Csak egy baj van vele: nem akarják ezt megosztani velünk, hanem gúnyosan és kárörvendve akarják figyelni biztos földalatti menedékeikből, amikor a felszínen elszabadul a pokol, az anarchia és az emberek egymást gyilkolják megvadult kétségbeesésükben – ezt semmiképpen sem hagyhatjuk megtenni ezzel a megkínzott és jobb sorsra érdemes magyarsággal!

Mire kell felkészülnünk valójában?
A rémálmainkra! Tehetném hozzá egyszerűen. Nem csak magunknak, hanem gyerekeinknek és unokáinknak is…. Ismerve hazánk jelenlegi gátlástalan, idegenszívű vezetőit, halálos ítéletünk már el van döntve, hiszen évek óta tudják ezt és tudatosan készülnek is rá, persze nélkülünk!

A Kárpát-medence régebbi neve Pannon-tenger volt – nem ok nélkül. Hazánk nagy részét tenger borította el, ami a Duna vonalán tört be, hatalmas iszap és sártengert tolva maga előtt déli irányból. A hegyek és a geológiai bizonyítékok is erre utalnak. Egyetemi könyvtárakban ennek utána nézhetünk. Sok helyen található tengeri üledék, még magasan a hegyek között is. Ezek nem felgyűrődéssel keletkeztek, mert hegyeink ennél sokkal régebbiek. Amennyiben nem szisztematikus félretájékoztatás és áltudományos tanítás folyna iskoláinkban ( lásd az evolúciós zsidópropaganda…), akkor minden másképp alakult volna. Sokkal, de sokkal többet tudnánk a körülöttünk lévő lakott (!) világokról, melyeknek létéről nemzetközi titkosítás és elhallgatás van érvényben. A politika, a megrögzött hazudozás és dezinformáció a hatalmon lévő jelenlegi politikai csoport érdekét szolgálja és a sok ezzel összefüggő hazugság mára teljesen átformálta azt a világunkat, amely eddig még élhető volt valamennyire.

„A hatalmas csillag hét napig lángol-
Mint két nap az égen, homályos csillag….
( Részlet:Peter Lemesurier: „Nostradamus jóslatai a XXI. századra” )

Esetünkben minden olyan helyszín, ami jelenleg 200 méterrel a tengerszint fölött van – Budapest 105 m.,- gyakorlatilag állandóan víz alatt is fog maradni. A betörő tengeri árhullámok ( megacunamik ) magassága időlegesen itt a hatszáz métert is elérheti, de csak a hullámok átfutási ideje alatt – ez periódikusan ismétlődni fog. Az Alföld, Hortobágy lesznek a legmélyebb pontjaink. Jelenleg is van egy tengeri „lefolyónk” a Balatonban, amit „Tihanyi Kútként” ismerünk, és nagyon valószínű, hogy komolyabb tengerrengéseknél itt hatalmas sósvíz feltörésekre számíthatunk… A talaj rétegződése, tárgyi és temetkezési emlékek is ezt bizonyítják, mint pl. a budakalászi temetési brigg esete is, ahol még egymás alatt is találtak ugyanolyan típusú tárgyakat. Tehát mi tulajdonképpen mindig is itt voltunk, csak periodikusan háromezer-hatszáz évenként a környező hegyekbe menekültünk és a vízszint csökkenésével arányosan tértünk vissza csodálatos természeti adottságú és termékeny földjeinkre. Ezzel is magyarázható hazánk rendkívüli ásvány, kőolaj és földgáz készlete, amit most olyan csendben és sietve lopnak ki az országunkból…


A környező hegyek nyújtanak ugyan menedéket, de nagyon sebezhetőek is, mert a kozmikus változásokkal és Naprendszerünk felbolydulásával járó behatoló bolygók nyomán meteorzáporok árasztják el a Földet, tűzviharokat és hatalmas tornádókat okozva. Nem elhanyagolható az sem, hogy igen komoly földmozgásokra és földrengésekre is sor fog kerülni, a Nibiru és társbolygói hatalmas gravitációs hatása miatt…

Amikor a Föld megáll – mert a Föld forgása előbb lelassul, majd megáll és utána az ellenkező (!) irányba fog forogni, ez van a finoman kifejezett „pólusváltás” szavak mögött,- lesz a leghatalmasabb kétségbeesés és pusztulás, őrjítő pánik!
Kolumbusznak volt egy térképe, onnan vette az ötletet, a bizonyosságot: tőle nyugatra akart a mesés Indiába eljutni, csakhogy a térkép nagyon régi volt és hősünk már más korban élt. ( Piri Reis török admirális ominózus térképe is hasonló volt, amelyen az Antartktiszt még jég nélkül (!) ábrázolták, az eredeti szárazföldi partvonalával egyetemben..) Kolumbusz tehát elindult az aranyért a mesés Indiába – nyugatnak! Amerikát természetesen nem fedezte fel, hanem a Karibi-szigeteket… Persze az emberek nem gondolkoznak. Arra ott van a tévé és a rádió, ha elég sokat halljuk a hülyeséget, már mindent elhiszünk…. A Nagy Októberi Forradalmat novemberben, ráadásul hetedikén – ennyit a kollektív észről…!

Visszatérve a szépen megtervezett pusztulásunkhoz: a java csak most jön! Nem lesznek készleteink, élelmiszerünk, ivóvizünk és nem lesznek fegyvereink sem – nekünk biztosan nem, nem úgy, mint a KravMagával trenírozott szegény üldözött népségnek –, amikkel a megvadult embercsordákkal szemben védekezhetnénk. Ugye van egy felszaporított réteg hazánkban, amelyik jelenleg is törvényen kívül öldöshet minket büntetlenül, mert hagyjuk… – vajon miért?!

BŐVÍTÉS: A KANNIBALIZMUS RÉME, EMBERÁLLATOK

„Az emberek azon csoportját, amelyik embertársát megeszi, gyakorlatilag bármilyen okból és meggyőződésből, azokat kannibáloknak, emberevőknek nevezzük.
Kannibalizmusra mentség nincs, az egy civilizált ember számára, aki embernek tartja magát, a legutolsó cselekedet, amellyel megtagadja önnön emberségét.
Vannak bizonyos határok, amelyeket sohasem léphetünk át: ilyenek, hogy családtagjainkat, embertársunkat nem adjuk el, erre nem buzdítunk és nem is fogadjuk el!
Emberhúst nem eszünk és igaz hitünket meggyőződésünket soha nem adjuk fel!
Aki ezeket az írott vagy íratlan szabályokat megszegi, az nem méltó arra, hogy embernek nevezzük.
Az erkölccsel és morállal rendelkező ember, ha kell, akkor meghal, de nyomorult életét ilyen bűnök árán nem tartja fenn!
A tangerészetnél, különösen a haditengerészetnél a hajótörések alkalmával külön figyelmet szentelnek az ilyen események kivizsgálására.
Amennyiben bebizonyosodik valakiről a kannibalizmus, a tengerészet elbocsájtja és eljárást indít ellene, a katonaság, a haditengerészet pedig felakasztja…
Emberként meghalni lehet, de patkányként, kannibálként élni nem!

Ennek a jelenségnek az ad külön érdekességet, hogy a modernkori túlélési filmekben és esetekben sugalmazzák annak lehetőségét, hogy bajban mindent meg lehet enni, bizonyos körülmények között pedig még egymást is…
Ez egy aljas hazugság és ördögien sunyi próbálkozás az emberi morál megtörésére!
Nincs rá mentség és indok, mert életünket ilyen áron bűn fenntartani és ezáltal olyan állati szintre leereszkedni, hogy az már a megmenteni kívánt emberi életünket kérdőjelezi meg!

A fent leírtaknak az ad ismételten jelentőséget, hogy pontosan ez látszik bekövetkezni akkor, amikor a nagy földtörténeti és geológiai változások közepette a légkör elsötétedése miatt elpusztul a növényzet és az állatvilág, amely minket élelemmel elláthatna ebben az úgynevezett nukleáris télben…
Megvadult és gyilkoló emberhordák vadásznak embertársaikra, nőkre és gyerekekre, férfiakra, hogy őket meggyilkolva, feldarabolva tartsák életben saját magukat!
El lehet képzelni, hogy ez milyen következményekkel fog járni: aki ezt megteszi, abból már ember soha nem lesz, csak egy torz és beteg jellemű, kiüresedett emberállat…
Kikből válhatnak kannibálok?

A válasz a kérdésre sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk.
Azokból, akiknek nincs emberi tartásuk, moráljuk, hitük és úgy általában tagadnak mindent, ami az élet szellemi és erkölcsi oldalához tartozik, valamint nincs tisztelet és szeretet bennük embertársaik felé, viszont azok felett állónak képzelik magukat, mintegy „kiválasztottaknak”!

Pontosan tudjuk ennek eredetét, a jégkorszak utáni dögevők és hulladékevők leszármazottait, amelyek törzsi alapon szerveződnek és jelen világunkba sem tudnak igazán beilleszkedni, annak törvényeit tiszteletben tartani.
A veszély valós.
Magyarországon még a nyolcvanas években, Gyöngyös környékén is előfordultak emberevő –és dögevő – cigányok, valamint a zsidók vérvádjairól, rituális embervér-tartalmú maceszsütéseikről szóló bizonyítottan igaz és nyomozásokkal is alátámasztott esetei.
Ne tévesszen meg senkit az úgynevezett „kóser” és „tiszta” étkezés, amely az esetek többségében mint „rituális” ölés ismert, valójában pedig inkább csak a tápanyagok és a vér alaposabb kinyerésére szolgál..

Ennek esett áldozatul a szegény mártír Solymosi Eszter, vagy a körmendi gyilkosság kapcsán, a börtönbe juttatott ártatlan magyar fiú, Tánczos Gábor, a zsidó bűnösök helyett!
Amikor a békében és a jólétben dúskáló, nemzetünkön magát dagadtra hízlaló zsidó ilyesmire ragadtatja magát, akkor könnyű elképzelnünk, hogy baj vagy természeti csapás következtében mennyire fog emberséges magatartást tanúsítani lenézett és megvetett embertársai felé!

Megint csak belőlünk akar élősködni, de most már szó szerint belénk – mint az álatala lenézett, csak baromnak tartott „goj” ( jelentése: barom, enyhébb esetben „nemzsidó”…) testébe – akarja vájni a fogát, hogy nyomorult életét mindenáron fenntartsa.
Nem túlzás és nem ijesztgetés, hanem történelmi tények bizonyítják ennek lehetőségét, valóságát, jogfolytonosságát és borítékolható bekövetkeztét!
Az angol tengerészet vizsgálati anyagában finoman fogalmaznak e téren:
„Az elkövető emberevők nem keresztények, illetve a csak nemrégen megkeresztelkedett elkövetőkből kerültek ki…”
Vagyis anuszimok, valójában pedig zsidók ( és bizonyos százalékban négerek…), akik az érvényesülésük érdekében látszólag kereszténnyé váltak, de a bajban minden arcpirító képmutatásukat félredobva, megmutatkozott eredeti énjük, az emberellenes alapállásuk!

A bekövetkező események tudatában az alábbi főbb problémákkal kell szembenéznünk:

-nincs hiteltérdemlő tájékoztatás, sem terv (de még szándék sem!) megmentésünkre,
-nincs információnk azokról az eseményekről amelyeknek kiszolgáltatnak minket,
-nincs lehetőségünk az egységes felkészülésre, hatékony védekezésre,
-nincs lehetőségünk a felszaporított zsidóság miatt élelmiszer felhalmozására,
-nincs lehetőségünk bunkerek, földházak megépítésére,
-nincs lehetőségünk kellő mennyiségű gyógyszer és fegyver raktározására,
-nincs lehetőségünk kolóniák létrehozására, erőnk összegyűjtésére,
-nincs lehetőségünk kétéltű járművek és üzemanyag előkészítésére,
-nincs lehetőségünk az ezekkel már most rendelkező és erősen fegyverkező(!) magyar- és nemzetellenes entitással szemben a jogos önvédelemre, mi több a túlélésre!

Tehát, miközben a választási és egyéb politikai színjátékokkal, apróbb engedményekkel a szemünket és az agyunkat blokkolják, már megint úgy alakítják az eseményeket, hogy abba beleszólásunk ne lehessen, az életünket alakítani vagy befolyásolni semmi módon ne tudjuk, és ezúttal már véglegesen ki is irthatnak minket, miközben ők „magyarrá válhatnak”…!

„A tudás hatalom, a megértés bölcsesség!”

Összegezve sokrétű problémáinkat és az idő rövidségét 2012-ig, igen csak elkellene most már a cselekvés.
Az eltitkolt földi történelem azt mutatta, hogy a felkészülésnek van értelme – a túlélők is ebből a táborból fognak kikerülni. Nem először történik ez és nem is utoljára. Találtak 1,5-2 millió éves olyan emberi csontvázakat is, amelyek semmiben nem különböztek a ma emberétől, meg még ráadásul cipőnyomokat is a dinoszaurusz lenyomatokkal együtt!
Gondoljunk abba bele, hogy hány nemzedék lett előttünk űrjáró nemzet és egyiküknek sem volt szüksége autókra és autóutakra, mivel a közkinccsé tett tiszta energiát használták fel és nem lakóbolygójukat tették tönkre a személyes kapzsiságból és haszonlesésből…

Nyilvánvalóan ők valóban fejlett emberek voltak, annak minden vonatkozásában. Ők, miután kijárták a földi iskolát, a megszerzett tapasztalatok felhasználásával alkalmasak vagy inkább méltók lettek az űrutazásra és más bolygók benépesítésére. Ezekre bizonyítékok vannak…
Más alapokon álltak, mert mások voltak a tanáraik is! Hazaszeretők és nem hazaárulók.
Nem egy nagy képességű és utolérhetetlen tudású népcsoport tűnt így el a történelemből, szinte nyomtalanul, hiszen feléjük a világűr kitárta kapuit…

Tehát ha csak ezt az időt elosztjuk 3660 évvel, jó pár találkozás kijönne belőle. Láthatjuk, hogy az emberiség ezalatt a „nagytakarítás alatt” nem pusztult ki, hanem rendszeresen túlélte a megpróbáltatásokat. A mostani azonban még egy nagy 26.500 éves világciklussal is egybeesik, ami történetesen azt jelenti, hogy Naprendszerünk és benne mi, egy hatalmas körutazást tettünk a Tejútrendszer ( Hadak Útja ) középpontjából, tengelyéből ki és oda vissza. Ez ugyan felerősíti a változásokat, de ilyen is volt már nemegyszer.

A zsidómegszállta nyugat a torz szellemiségén keresztül torz embereket és társadalmakat, és úgyszintén torz jövőtlenséget termel ki magából.
( Európát legyőzni soha sem tudták, de Amerikába-Kanadába már korán berágták magukat…)
Az emberiség útját mindig is a szellemiség határozta meg, de ekkora fertőben – köszönhetően az elektronikus hír- és életforma züllesztésnek – még szinte soha nem volt.
Az Arany, az Ezüst és a Bronzkorszak után, a mostani legrövidebb és legszégyenteljesebb Vaskorszakban a zsidóság is kapott egy lehetőséget, hogy bizonyíthasson, milyen világot képzel el magának.
Hát megmutatta, olyat amilyet a saját maga képére formálhat: hazugot, gátlástalant, békétlent, terrorisztikusat, hivalkodóan igazságtalant és valójában életképtelent…

Szüksége van gazdanépekre és jól szervezett társadalmakra, civilizációkra, hogy örökké éhes és kapzsi, hatalomvágyó fogait belevághassa, amelyet ezáltal elsorvaszt, gyengít és felél, míg ő teremtő- és alkotóképességgel nem rendelkezik, csak dolgoztat, építtet, fel- és elhasznál!
Ezt a biológiában élősködő parazitizmusnak nevezik…
Ez betegség, amely ragályos, virulens, vagyis fertőz és terjed!
Ahogyan ő erősödik, eközben hízik és szaporodik, úgy hozza egyre közelebb és közelebb önnön pusztulásának végóráját, jelen esetünkben a nem távoli jövőben.
A parazita jellemző tulajdonsága, hogy minden életjelenségével fertőz, felfogásával, életmódjával, szaporodás-keveredésével, a puszta érintésével, talán még a látványával is!

Azonban nem tudja elég mélyen a Föld testébe rágni magát ahhoz, hogy túlélje azt, ami most következik, ténylegesen a Föld és az emberiség igaz magvának azt a szándékát, hogy megszabaduljon tőle, kerül amibe kerül alapon!
Ezért nem beszél a zsidóvilág és a nyugati (zsidó)média komolyan és hiteltérdemlően 2012-ről, mert a félrevezető és nevetségesen lejárató filmjein keresztül – jól felfogott önös érdekből – tudja, hogy elérkezett a végórája!
Még reménykedik, még alattomosan sunyiskodik és kombinál, próbálja lekezelni ellenfelét, hogy önhitt beképzeltségében és hatalmának tudatában átmenekítse létét, pedig tudhatná, hogy most saját sorsával fog szembekerülni!

Ez a sors, ez a végzet már rég elrendeltetett, törvényszerűen buknia kell, mint életre alkalmatlannak, mert sem Földnek, sem az emberiségnek, és még kevésbé a Földet és annak élővilágát óvó Teremtőjének nincs rá szüksége, pedig időben figyelmeztették! (NIMRÓD…)

Az emberiség és a föld élővilága, tengerei, folyói, tavai, erdői és hegyei megszabadulva a pusztító és romboló, a mindenben csak a hasznot látó élősködőitől, hatalmas, ugrásszerű változásokon fognak keresztülmenni, mert az eddig eltitkolt és elrejtett világraszóló felfedezéseken és találmányokon keresztül az implózió (fényes-kék) energiatengerében fognak fürdeni!

Egész könyvtárakat lehetne megtölteni a zsidóbűnökkel és gazságokkal ( háború- és történelemhamisítási, kollektív népirtási és nemzetgyalázási esetekkel ), amelyekkel akadályozni és ellehetetleníteni próbálták azokat, akik közkinccsé akarták tenni ezeket, és pusztán csak azért lettek feledésre és pusztulásra ítélve, mert így a zsidók nem tarthatták volna energiafüggőségben az emberiséget, mint hatalmuk és létük ránkerőltetett formáját!

A zsidó gyűlöli a körülötte lévő világot, mindent irt, pusztít, fertőtlenít és kiporszívóz, mesterségessé tesz, mert ahogyan ő sem, úgy a környezete sem lehet természetes és beilleszkedően harmónikus!
Tehát ha a hatalmában áll, mindent megváltoztat és felborít, fajidegen, nem őshonos növényekkel és állatokkal népesíti azt be, amíg a környezete illatát is meg nem változtatja, csak hogy ebben megtalálja lételeme igazolását, természetellenes lényének visszatükröződését.

Figyeljük meg, hogy ezek a megfigyelések és külső személyiségjegyek mennyire igazak rájuk és az általuk működtetni akart, de lassan a pusztulásba sodort világunkon keresztül a mindennapi életünkre.

A szándékosan be- és kitenyésztett négerekkel és cigányokkal, ázsiaiakkal, az eltérő viselkedés és intelligencia miatti feszültségekkel és annak az együttélési normákkal (értékrendekkel) kevertetett eltérő volta miatt, életvitelünk megosztottá és problémákkal telivé vált azért, hogy ezekkel foglalkozzunk és ne az igazi lényeggel, vagyis az ő parazitizmusukkal!
Ez nem más, mint az egyre kiszolgáltatottabbá váló pénzrabszolga helyzetünk, amelyben a „kiválogatott” mint hasznot hajtó barmot tart minket, és ha már nem tudunk dolgozni, hasznot hajtani a részére, akkor még a halálunkon is keressen, amit természetesen minden lehetséges módon és „gyógyszerrel”, „védőoltással” siettetni akar…
Ennek tudatában elképzelhető, hogy mennyire kíván minket bármire is figyelmeztetni!

Ne felejtsük soha sem:

„Amit tagadnak, az van, amitől félnek, attól valójában nem, a terrorista az a szabadságharcos, az általuk nyújtott segítség az kihasználás, a demokrácia, amellyel áltatják az embereket, állami terror, a gyógyszer amit adnak, az pedig a méreg!”

„EGY ZSIDÓ SZÁMÁRA CSAK AZ AZ IGAZSÁG, AMELYBEN Ő JÓL JÁR…!”

„A zsidó az mindig hazudott, hazudik és hazudni is fog! Minél nagyobb a tét, annál nagyobbat, és minél inkább érintve van benne, annál gátlástalanabbat!
Még a csillagot (Vörös Napot…) is az égről!”

Sokféle módon cselekedhetnénk, de ameddig a köztudatba nem szivárog be, illetve azt kellő mélységében és komolyságában felfogni nem tudjuk, hatékonyan cselekedni nem leszünk képesek, e nélkül pedig összehangolt munkára, felkészülésre nem is gondolhatunk. Legyengített és demoralizált nemzetállamunk, az állandóan bűntudattal és judeó-kereszténységgel ( meghamisított…) súlyosbított hitünk nem fog kellő támaszt adni a nehézségekkel szemben, hanem azt a legrosszabb módon túlreagálva elbújunk annak megértésétől, illetve mint a struccpolitikában, az információk semmibevételével és a nehézségek miatt az utolsó pillanatig fenntartjuk azt a jelenlegi kényelmes állapotot, hogy valójában semmit nem hiszünk el, amit a tévé be nem mond – és a tévé ezt soha nem fogja bemondani –, nekünk kell erről egyenként meggyőződnünk, fáradságot nem kímélve.

Sokan, akik könnyelműen legyintenek, hogy legfeljebb meghalnak, azok lesznek majd a leghangosabban jajveszékelők, pedig most még a fáradságot sem veszik arra, hogy saját érdekükben utánanézzenek az eltitkolt és immár sok helyen nem hivatalosan dokumentált várható katasztrófának.

-Epilógus-

A TILTOTT JÖVŐ MINDENKÉPPEN BEKÖVETKEZIK!

Azért semmiképpen ne üljünk ölbetett kézzel, hanem tekintetünket a földről felemelve rendíthetetlen hittel, és nem habozva, nem állandóan mérlegelve azt, hogy életünket féltve hogyan bújjunk ki a felelősség alól, hanem bátran harcoljunk szabadságunkért és magyarságunkért!

Ebben az esetben akár csoda is történhet velünk!
Csoda, mert bátran a halált és a harcot keresve a szabadságot és reményt, az életet kapjuk meg egy új, boldog jövőre, egy új kezdetre!
A Tiltott Jövőnk azért tiltott, mert abban már helyük nem lehet, és ha nekik nem, akkor nekünk se legyen!
A hitványak, hitetlenek, a bűnösök és az életre alkalmatlanok e bolygóközi változást nem élhetik túl…

A kérdés csupán az, hogy hagyjuk-e magunkat, hogy velük pusztuljunk!

„A TUDÁS HATALOM, A MEGÉRTÉS BÖLCSESSÉG!”

Ez a háború személyes és névre szóló, azonban mindenki magában hordozza bukását vagy győzelmét, ezért most már nem mondhatja azt, hogy őt senki sem figyelmeztette!
A figyelmeztetés olyan, mint a mag: csak akkor ér valamit, ha táptalajra esve ott gyökeret ereszt, és nem meddő, életre alkalmatlan, punnyadt és terméketlen parlagra…
(„A hitvány emberanyagot nehéz harcbavinni”…olvastam egyszer egy katonai folyóiratban.
Csak nem ezért kevertetnek minket minden jött-menttel – katonanemzet létünkre –, hogy ezt megvalósítsák?!)

„Harcolj, hogy élhess!”
„Merj magyarnak lenni!”
MOST!

FIGYELMEZTETÉS!

KERESD AZ IGAZSÁGOT ÉS FIGYELD A JELEKET!

A TERMÉSZET ÉS AZ ÉLŐVILÁG NEM HAZUDIK, AZ „EMBEREK” IGEN!

ÉBREDJ FEL VÉGRE ÉS LÁSS! AZ IDŐ KÖZEL!

Forrás: http://www.vilagvege2012.hu/

UFO-t videóztak le tengerészgyalogosok Afganisztánban?

Különös felvételt töltöttek fel a youtube-ra. A leírás szerint még októberben Kabul közelében talán egy mobiltelefonnal készítették a rendkívül furcsa felvételt. Az azonosítatlan repülő tárgyat megszórták az amerikaiak és az afgánok is, aztán az eltűnt.

Ismét UFO-t fotóztak az 51-es Körzet felett

Az alábbi fotókat, 2012. november 8-án, délután két óra körül, egy turistákból álló kisebb csapat egyik tagja, egy bizonyos Christper S. készítette a hírhedt 51-es Körzetnél. A fotós később az alábbi beszámolóval kiegészítve juttatta el őket a Latest UFO Sightings szerkesztőségébe:

"Néhány főből álló turistacsoportunk délben megebédelt a Little Ale’inn nevű étteremben, majd elindultunk, hogy megnézzük 51-es Körzet bejáratát. Menet közben még megálltunk a híres fekete postaládánál, hogy arról is készítsünk néhány fotót. Korábban már észrevettünk egy helikoptert, amely folyamatosan a mi közelünkben tartózkodott, ráadásul a csoportunk két tagja szentül meg volt győződve arról, hogy egy kék színű autó is követ minket.


Eredeti méretért katt ide: http://ittvannak.hu/images/Kepek2/area-51-ufo-1.png

Miközben a fekete postaládát fotózgattuk, egyikünk hirtelen elkiáltotta magát, amire mind odafordultunk. Ketten-hárman elkezdtük fotózni azt a fényes, csészealj alakú tárgyat az égen. Néhány másodpercig lebeghetett ott, miközben úgy tűnt, előre-hátra, illetve különböző irányokba mozog, majd körülbelül fél perc múlva hihetetlen sebességgel elrepült.


Eredeti méretért katt ide: http://ittvannak.hu/images/Kepek2/area-51-ufo-2.png

Ezalatt semmiféle hangot nem hallottunk az objektum felől, de mindannyian nagyon megijedtünk, az egyik német hölgy még egy kisebb sokkot is kapott a látványtól.


Eredeti méretért katt ide: http://ittvannak.hu/images/Kepek2/area-51-ufo-3.png

Gondoltam, szívesen vennék a képeket, de én nem szeretnék többet nyilatkozni róla. Egy dolog viszont egészen biztos...soha több nem megyek vissza az 51-es Körzethez."

/ittvannak.hu/

Román vendégmunkás filmezett UFO-t Skóciában (videóval)

Jelenleg már UFO szakértők tanulmányozzák azt a néhány perces videót, amelyet Adrian Musat, Nagy-Britanniában dolgozó séf rögzített saját skóciai lakása ablakából. A Pitlochry városában történt észlelésről a BBC angol közszolgálati csatorna is beszámolt.

A negyven éves román férfi a nappalija ablakából örökítette meg a különös repülő tárgyat: - Azonnal elővettem a kamerámat, amikor megláttam azt a nagyon furcsa, leginkább egy csiszolt gyémánthoz hasonló alakú ismeretlen lebegő objektumot. Körülbelül harminc percig lehetett ott, délután fél öt és öt között, mialatt én egy alig két perces filmet készítettem róla.

- Ami ezen kívül még nagyon furcsa volt, hogy az objektum felett lévő felhő erősen vöröses színű volt. Az egész egy nyugodt, szélcsendes délutánon történt, közben semmiféle zajt nem lehetett hallani. Már másfél éve lakom ebben a lakásban és naponta többször is kinézek az ablakomon, de még sose láttam ilyesmit - mesélte a román vendégmunkás.

A férfi szeretné kideríteni, hogy mit láthatott aznap, ezért elküldte a felvételt az Angol UFO Szövetségnek (British UFO Association), hogy vizsgálják ki az esetet és derítsék ki a furcsa lebegő tárgy mibenlétét. Azt mondja, eddig sem zárta ki annak lehetőségét, hogy létezhet földönkívüli értelmes élet, de eddig csak az interneten, a tévében és filmeken látott ehhez hasonlót. Íme, a férfi által készített teljes vágatlan felvétel:


/Ittvannak.hu/

Lezárták a hegyet

Tilos lesz december végén megmászni a délnyugat-franciaországi Bugarach hegycsúcsot, amely a hiedelem szerint védelmet nyújt a maja naptár szerint idén december 21-én esedékes világvége elől. A hatóságok így kívánják megakadályozni, hogy világvége hívők és kíváncsiskodók tömege árassza el a környéket.

Az 1230 méter magas hegycsúcsra a világvége előtt és után három nappal is tilos lesz a felmenetel – közölte Aude megye prefektusa, Eric Freysselinard. Azt nem tette hozzá, miért kell valamit lezárva tartani a világvége után is.
A hegycsúcs lábánál álló, azonos nevű, 200 lelkes faluba vezető utakat mintegy száz rendőr és tűzoltó ellenőrzi majd. A település nyugalmát meglehetősen megzavarta az utóbbi időkben keletkezett sajátos hírneve. Freysselinard elmondta, hogy világvégében hívő emberekre, meghatározhatatlan létszámú kíváncsiskodóra és sok újságíróra számítanak.


A különös formájú, kilövőállomásra vagy leszállópályára emlékeztető hegy a Pireneusokban található, a katar eretnekek földjén, ahol hemzsegnek a vizigótokról, a templomos lovagokról és az elrejtett kincsekről szóló mondák. A prefektus szerint a hatóságok az internetet tanulmányozva nem találtak arra utaló nyomot, hogy tömeges vándorlás, szektatevékenység vagy kollektív öngyilkosságra való felszólítás veszélye állna fenn. Elismerte ugyanakkor, hogy a hatóságok „szokatlan jelenséggel” állnak szemben.

/Index/

Az amerikai elnök tud az UFO-król, mondja az Air Force One volt mérnöke

Állítása szerint már gyerekkorában idegen lények rabolták el Wilbur Allent, aki azóta gyűjti a földönkívüli lényekre vonatkozó dokumentumokat. A két elnök alatt is az elnöki különgépen szolgáló Allen szerint az USA elnöke is tud a UFO-król.

Az "ufo-szakértő" egy rádiós műsorban beszélt tapasztalatairól. Állítása szerint mióta gyermekkorában elrabolták, érzékeny a földönkívüli lényekre, és azóta dokumentálja a különböző potenciálisan földönkívüliek által okozott jelenségeket. Allen meglátogatta az 51-es körzetet is, ahol az UFO-hívők szerint az amerikai kormányzat földönkívüli technológiával, illetve akár élő földönkívüliekkel folytat kísérleteket.

A két elnök, Ronald Reagan és George H.W. Bush alatt is az Air Force One, azaz az elnöki különgépen mérnökként dolgozó Allen szerint az elnök és az elnöki stáb is tud a földönkívüliekről. Ő maga akkor kezdte el dokumentálni a bizonyítékokat, amikor egy újságíró barátja 2001-ben idegösszeomlást kapott egy washingtoni sajtóesemény után, amely közben földönkívülieket pillantott meg meg az amerikai törvényhozás épületénél.


/PécsiSTOP/

Újra Denver! Ilyen gyors gép hivatalosan nem létezik a Földön a szakértő szerint

Helyszín: Denver. Érdekes dologra lett figyelmes egy úriember, aki a kamerájával egy dombtetőn készített pár felvételt. Szabad szemmel szinte észrevehetetlen gyorsasággal repked pár naponta dél és 13 óra körül egy olyan objektum, amit a hivatalos repülőgép pilóta és tanár logikusan meg tudott volna magyarázni, ha nem látta volna ezt a felvételt...lelassították, aztán odament a tv riporter és csapata, felvették egy nagy felbontású kamerával, és azt is lelassították.
És nem tudtak rá mit mondani. Felhívták a légierőt, azt mondták nem volt semmi a radaron akkor a közelben, sőt a repülőtéri irányítótorony sem tudott semmi repülő mozgásról akkortájt...azt mondta a szaki, hogy ilyen gyors gép hivatalosan nem létezik a Földön....na erre varrjatok gombot.

Denver már megint, a misztikus város....itt már csak az a kérdés valójában, hogy az emberekből kizsigerelt pénzből vajon erre költi-e az elit a pénzt, hogy repkedhessen a világűrben...vagy pedig tényleg idegen fajjal van dolgunk..bár arra nem látok esélyt, ha csak nem paktált le valakikkel...az a fura amúgy, hogy Denver alatt több száz kilométeres szuperbunker várost építettek az elitnek...

Hogy beleillik-e a puzzle-be? Igen. Hogy gombamód szaporodnak az ilyen észlelések? Igen. Lehet, hogy csak az emberek ingerküszöbét tesztelik, hogy mennyire érdekli őket az ilyesmi?

Véleményt alkotni ér.....

Ha valaki nem hallott volna még a DENVER-ben felépült az USA legnagyobb és egyben legbizarrabb repülőtere, ahol sokkal több a nem normális dolog, mint a hétköznapi...

Az USA legnagyobb és a világ 2. leghatalmasabb reptere ott, ahol a forgalom nem is indokolja.

Aki valaha járt a Denver Airport-on és arról faggatják, milyennek látta, nem az lesz az első,
hogy azt mondja, Amerika egyik legforgalmasabb reptere,
hanem az, hogy furcsa hely, szinte hátborzongató.

Korábbi cikk a DENVER-i REPÜLŐTÉR FURCSASÁGAIRÓL

/Világ helyzete/

Repülőgépekkel üldözték az UFO-kat Floridában?

A Mutual UFO Network (MUFON) hálózatához érkezett írásos beszámoló szerint az eset 2012. október 28-án történt, este fél nyolc után tíz perccel. A szemtanú vallomását is tartalmazó jegyzőkönyv szerint a két, gömb alakúnak tűnő repülő tárgyat, szintén két, sugárhajtású katonai repülőgép próbálta meg elfogni.

Az észlelő beszámolója elején leszögezte, gyakran fürkészi az eget szokatlan objektumok után kutatva, az alábbi esetnek is ezért lehetett a szemtanúja.

- Esténként többször is kijövök a házamból, hogy egy-egy pillantást vessek az égboltra. Ilyenkor mindig különös, szokatlan dolgokat keresek az égen. Akkor este, előbb az egyik repülőgépet láttam meg, amint nagy sebességgel elhúz felettem és csak azután vettem észre az előtte haladó fura, szokatlan tárgyat - áll a jegyzőkönyvben.

- Néhány másodperccel később aztán megpillantottam egy másik, pontosan ugyanolyan formájúnak látszó objektumot is, amelyet viszont már egy másik repülőgép üldözött. Az első UFO, az őt követő repülővel együtt déli irányba haladt és egészen addig láttam őket, míg el nem tűntek a horizonton. A második tárgy, nyomában a géppel, szintén észak felől érkezett, viszont az UFO ekkor szinte egyik pillanatról a másikra vett egy 180 fokos fordulatot és visszaindult észak felé. Ezt látva, a repülő is azonnal éles kanyarba kezdett, de mire viszonylag nagy ívben meg tudott fordulni, az UFO már jókora előnyre tett szert. Sajnos pillanatokkal később ők is kikerültek a látómezőmből.

A beszámoló szerint a tárgyak méretük is és színük alapján is nagyjából olyannak látszottak, mint a csillagok, csak a mozgásuk volt teljesen szokatlan.

Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy szemtanúk arról számoltak be, katonai gépek üldöztek azonosítatlan repülő tárgyakat az Egyesült Államok légterében. A mostani észlelés kapcsán, Dr. Michael E. Salla és David Icke, világszerte ismert UFO kutatók azon véleményüknek adtak hangot, hogy egy-egy ilyen észlelést követően minden bizonnyal azért nem kezd el magyarázkodni sem a kormány, sem pedig a katonaság, mert valamilyen jól felfogott érdekből szeretnék a köztudatban tartani az ellenséges idegenek kontra földi katonaság rémképét.

/ittvannak.hu/

A Holdra szállás ellentmondásai és az örök álnaiv kérdések

Nézzük meg először ezt az 1999-ben készült filmet, melyben többek között a Holdra szállás - ma már egyértelmű - műtermi felvételeit vitatják meg. - A lényegről azonban inkább csak a film első része szól, és szokás szerint Nemere már itt is inkább az ördög ügyvédje szerepét játssza, mint sem határozottan valami mellett állást foglalna, holott ő is látja az ordító bizonyítékokat és ellentmondásokat :


És csak egy hozzáfűzni valónk lenne még Nemere többször is legfőbb ellenérvként kihangsúlyozott álnaiv megállapítására, miszerint ha a Holdra szállás megrendezett volt, akkor erről bizony sokaknak tudniuk kellett volna, és így hamar kiszivárgott volna az igazság, meg hogy az olyan "szabad országban", mint az USA, ez így lenne természetes stb. stb...

Nos, először is felhívnánk a figyelmét Nemere úrnak arra, hogy ebben a "világ legszabadabb és legnyitottabb országában" még magát az elnököt ( Kennedyt ) is lelövik, ha valamiképpen le akarja leplezni azt az összeesküvést, ami természetesen csak az összeesküvés-hívők agyában létezik.

Másrészt pl. a korábban feltett videóink is, mint Karl Wolf vagy Donna Hare leleplezése, mint csepp az elhallgatott tények óceánjában, éppen azt bizonyítja, hogy a hatalom, a NASA-val az élen akár évtizedeken át is folyamatosan hazudozhat, milliárd ember szeme láttára, minden következmény nélkül, mivel az elnyomó hazugság-világrendjük alapja, az erőszakszervezetek, a tudományos intézetek és a média globálisan ő kezükben van - legalábbis 2012-ig!


Ugyanakkor szeretnénk még ehhez kapcsolódva visszaidézni egy 1990-ben Hargitay által közzétett leleplező erejű riportot ( 'UFO szenzációk és bizonyítékok' c. könyv 67-69 oldal ), melyben a magyar szerző részletet közöl az amerikai 'Just Cause Bulletin' 1987. március 11-i számából, annak az 'UFO-k a Holdon?' c. cikkéből :

"Az egyik személy, aki írt nekünk ( a Holdra szállásról ) egy korábbi NASA alkalmazott. Bob Davies ( álnév ) biztonsági felügyelő volt Houstonban, a Johnson űrközpontban. A feladata az volt, hogy mindenféle biztonsági - beleértve a tűzbiztonságot is -szempontból őrizze a 30-as épület helységeit és folyosóit egy másik biztonsági felügyelő társaságában. Egyik őrjárata örökre emlékezetessé vált számára!

Itt most a biztonsági őr szavai következnek. Először is a területet írja le, ahol munkáját végezte :


- Az a helyiség, ahonnan a dolgokat figyelemmel lehet követni, körben van üvegezve. Az egyik oldalon két telefonfülke van a sajtó képviselői számára. Van továbbá ott egy hatalmas tévé képernyő, szintén az újságírók jobb tájékoztatására, körülbelül hat sor narancsszínű szék, két kijárat és bejárat.


Ha az ember az üvegfalon áttekintett, akkor egy óriási világtérképet lát maga előtt. A térkép részekre van bontva és egy skálabeosztás is tartozik hozzá. A térképen vonalak láthatók. Ehhez a térképhez egy igen nagyméretű panel is tartozik, mely a legtöbb korábbi repülés során mindig teljesen üres volt, ám az Apollo repülések után meglehetősen sokat használták. Ez a tábla vagy panel a valóságban egy nagy tévé képernyő.Mike Brown-t ( álnév ) és engem jelöltek ki azon a napon, hogy őrködjünk a repülés ideje alatt. Már nem tudom megmondani, hogy melyik repülés volt az ( megj: az Apollo-15-ről van szó, 1971. júl.-aug.) , de arra emlékszem, hogy az asztronautáknak le kellett szállniok a Hadley Rille-be. Szokásunk szerint azután, hogy megnéztük, rendben vannak-e a tűzjelző berendezések a követő terem hátsó részében, leültünk, és rágyújtottunk a pipánkra.


Körülbelül tíz perc múlva bementünk magába a terembe és egyszercsak azt vettük észre, hogy egy sereg ember, köztük a részleg igazgatója is, rendkívül izgatottan rohan be a követő terembe és az irányító szoba hatalmas tévé-képernyője felé tart. Mike és én természetesen azonnal a képernyőre pillantottunk, mert kíváncsiak lettünk rá, hogy mi izgathatta annyira fel ezeket az embereket. A Lunar Rover ( holdautó ) kamerája az égre szegeződött éppen abban a ponton, ahol az űrhajósoknak az adott pillanatban lenniük kellett. Az óriásképernyő közepén egy fénylő tárgyat vettünk észre, amelyről azt gondoltuk, hogy valószínűleg egy parancsnoki egység lehet. Ott lebegett a sötét semmiben. ragyogó folt volt, amelyre kitartóan rászegeződött az űrhajósok holdautójának kamerája. Azon törtem a fejem, hogy mi a csudának ereszkedik alá a parancsnoki egység? Talán, hogy megszemlélje közelebbről is, hogy mit csinálnak az asztronauták a Hold felszínén? Vagy talán valami baj történt a fiúkkal és most éppen a segítségükre siet? Ekkor a tárgy - amit én még mindig a parancsnoki egységnek néztem - elindult a képernyő jobb széle felé. Mozgását az űrhajósok kamerája kitartóan követte. Elgondolkoztató volt, hogy ennek a kamerának a fiúkat kellett volna mutatnia, és most egy olyan tárgyat követ, mely a Hold felszíne felett repül!


Végig figyeltem az egész eseményt. A tárgy azután, hogy leírt egy teljes kört, hirtelen nagy gyorsasággal felfelé kitört a képből. Leesett az állam. Most már végképp nem tudtam elképzelni sem, hogy mit láttam az imént.


Ekkor történt az, hogy észrevettek bennünket. Azonnal körülfogtak mindkettőnket, és idegesen tudakolták tőlünk, hogy mit keresünk a teremben. Megmondtam dr. Kraftnak, hogy elvégeztük a tűzjelzőberendezések ellenőrzését és a pihenőidőnket kívántuk a teremben eltölteni. Megkérdeztem tőle, hogy mi vol az, amit az imént láttunk. Egy fickó nagy hirtelen riposztozott nekünk, mégpedig olyan logikátlanul, hogy szinte ledermedtem tőle : Egy olajfolt volt a kamera lencséjén, a nagyképenyő hátulján - mondta, és odamutatott az óriási képernyőre. amelyet a térképhez csatlakoztattak.


Merőn a szemébe néztem, és megkérdeztem, hogyan lehet, hogy odafönn a holdautó kamerája kísért egy tárgyat, ami idelenn egy olajfolt a tévéképernyő hátulján lévő kamera lencséjén? A fickó megragadta az ingem kihajtóján logó azonosító kártyámat és rám förmedt : Mr. Davies, ha én egyszer azt mondtam, hogy az a valami egy olajfolt volt a nagy tévéképernyő hátulján levő egyik kamera lencséjén, akkor az volt! És most takarodjék innen és fogják be a pofájukat, különben holnaptól kezdve új munka után nézhetnek! E fenyegetés után Mike és én kikullogtunk a teremből egy túlságosan is jól őrzött ajtón keresztül."


Ezt az idézetet azonban csak azért tettük be, hogy a millió után még egy példa legyen arra, hogy a NASA milyen könnyen, már az anomália-érzékelés pillanatában el tud hallgattatni embereket - bár itt nem a Holdra szállás műtermi megrendezéséről volt szó, hanem csak a Holdra szállásokat automatikusan kísérő UFO-jelenlét letagadásáról.


De a félreértések elkerülése végett még le kell szögeznünk azt :

Valójában sem a kamu-Holdra szállási, azaz a 100%-ban stúdióban felvett imitáció, sem a hivatalos Holdra szállási változat nem igaz, hanem az igazság e kettő között van!

Ám nem véletlen, hogy itt Magyarországon is e két szélsőséges véleménnyel kábítják az embereket évtizedek óta, mind az úgynevezett alternatív kutatók, mind a hivatalos tudomány emberei ( hogy végképp összezavarják az igazság után kutatókat).

A valóság pedig az, hogy tényleg nagy részt az előre legyártott és S. Kubrick által rendezett stúdió-felvételek képeit mutogatják a valós Holdra szállás képei helyett, de csak azért, mert a hibrid -( földi és földönkívüli )technológiával rendelkező Apollo-program ( másképpen a holdkomppal se le, se fel nem tudtak volna szállni! ) hamar lelepleződött volna, mert e kamu-felvételek nélkül a körülöttük tömegével nyüzsgő UFO-kat meg az elhagyott anunnaki-holdbázisok képeit is be kellett volna játszaniuk, melyeket a Holdra szálló űrhajósok is felkerestek:


/spiritufo.ditro.hu/

Ismeretlen objektumok a Nap mellett, 2012. Nov. 1.

Az alábbi videón egy régóta feltünedező jelenséget láthattok. A NASA által felküldött Napfigyelő műholdaknak hála egy ideje megfigyelhetünk különböző érdekes, valószínűleg nem földi eredetű objektumokat, melyek a napunkat kísérik.
Kapcsolódó:
http://global-mystery.blogspot.com/2012/11/napunk-rejtelyes-kiseroi.html
http://global-mystery.blogspot.hu/2012/04/soho-muhold-hatalmas-ufo-anyahajot.html

UFO-k lebegtek Törökország felett?

November elsején tettek közre egy meghökkentő felvételt a youtube-on. A leírásból az derült ki, hogy a törökországi Izmir felett videózták le 2011 szeptember negyedikén a négy kék színű azonosítatlan tárgyat. Az nem derül ki, hogy miért csak most került nyilvánosságra a kisfilm.


/PécsiStop/

Törökország felett korában is rögzítettek UFO jelenségeket:

Napunk rejtélyes kísérői

A NASA által felbocsájtott Napfigyelő műholdak több alkalommal is különböző alakú, ismeretlen eredetű szerkezeteket rögzítettek közvetlenül a Nap közelében.James Horak ezeket a szerkezeteket EMV-nek, azaz elektromágneses járműveknek nevezte el. A Nap körül kb. 18 darab bolygó nagyságú szerkezet kering, melyek mind egyformák, meg tudják változtatni az alakjukat és a méretüket is. A mindenkinél okosabb szkeptikusok persze most is rögtön megtalálták a megoldást, szerintük a "jelenséget" képhiba és lencsetükröződés okozza. Ám kevesen tudják, hogy ezeknek, a Nap fényét visszaverő szerkezeteknek az alakja teljesen megegyezik azokkal az ősi jelképekkel, melyeket leggyakrabban az eurázsiai népek, köztük a magyarok, valamint a Dél-Amerikai népek használtak, elsősorban díszítőelemként. Az egyik jelkép a szülő nő leegyszerűsített ábrázolása, de ami a legfontosabb, hogy ez a jel a Napot szülő Isten Anya jelentést is magában hordozza.

Több ezer éves jelek

Pomázi kő

Afrikai dogon törzs tánca, fejükön az ősi jelet viselik

Ősi ecuadori sziklarajz

A másik leggyakrabban látható forma, leginkább a négyágú horogkeresztre, a svasztikára hasonlít, melyet napkeréknek is neveznek. Ezt többnyire a szerencse és a halhatatlanság jelölésére használták.

A szerkezet közepe a fentebb látható járművekhez hasonlóan erősen fénylik

Őseink a középen lévő fénymagot is ábrázolták

Egészen napjainkig ezekről a különös járművekről semmit sem tudtunk, a néhány ezer évvel ezelőtt élt emberiség mégis ismerte és összekapcsolta az általa használt jelképeket a Nappal. Az szinte biztos, hogy az akkori kultúra, megfelelő technikai eszközök hiányában (távcső, űrhajó-űrutazás) nem tudhatott ezekről a szerkezetekről, így ez a tudás illetve a használt jelek valószínűleg egy korábban élt magasan fejlett civilizáció hagyatékai, mely ismeretlen okból összeomlott. Persze az is lehetséges, hogy ezeket a gépeket egy nálunk sokkal fejlettebb földönkívüli kultúra, talán az ember teremtői helyezték Nap körüli pályára azért, hogy megóvják a rendszer bolygóit az időközönként felerősödő Naptevékenységtől, azaz csillapítsák a kitörések élő szervezetekre gyakorolt pusztító hatásait. Ezzel a tevékenységgel szó szerint levezénylik a Napunk újjászületését.

Az EMV feltételezett felépítése

/kilenc.blog.hu/

Száznál is több UFO-t észlelt az indiai hadsereg az utóbbi két és fél hónapban

A világ második legnépesebb országának katonasága és a Tibettel határos területek őrzéséért felelős rendőri erők (Indo-Tibetan Border Police Force) több, mint száz UFO észlelést regisztráltak 2012. augusztus 1. és október 15. között, a Jammu és Kashmir által határolt területről, adta hírül ma, az India Today című országos napilap online kiadása.

A katonai vezetés Delhiben található főhadiszállásának, valamint az Indiai Miniszterelnöki Hivatalnak is elküldött jelentések szerint, a Kínával határos területeken szolgálatot teljesítő katonák szinte napi rendszerességgel számoltak be, az éjszakai és a nappali égbolton egyaránt feltűnő "azonosítatlan fénylő objektumokról". A jegyzőkönyvek tanúsága szerint, a sárgás fényű gömbök gyakran a kínai oldalon lévő horizontról emelkedtek fel, majd nem ritkán három-négy órán át úsztak lassan az égbolton, mire eltűntek.

A jelenségekről készült fényképeket a hadsereg több vezető elemzője is részletesen tanulmányozta, és egybehangzó véleményük szerint kizárt, hogy a fotók alacsony pályán haladó műholdakat, vagy pilóta nélküli repülőgépeket, úgynevezett drónokat örökítettek volna meg.

Kínai robotrepülőgépek feltűnéséről ugyanis szintén rendszeresen érkeznek beszámolók az indiai hadsereg vezetéséhez. Csak ez év januárja és augusztusa között 99 olyan drónról számoltak be a határnál szolgálatot teljesítő rendvédelmi szervek tisztjei, amelyek megközelítették az indiai határt, sőt ezek közül három át is repült a hindu állam területe fölé.

Szeptember elején az indiai hadsereg egy mobil radarállomást, valamint egy olyan speciális spektrumanalizálót telepített a körzetbe, amely bármilyen kibocsátott frekvenciájú hullámot képes észlelni. A radar azonban egyetlen egyszer sem jelzett objektumot, még akkor sem, amikor a szemtanúk vizuálisan már észlelték az UFO-t, a spektrumanalizáló pedig, ugyanúgy nem érzékelt semmiféle jelet az észlelt objektumok irányából.

Ezek után a hadsereg egy kém drónt irányított a leggyakoribb észlelések körzetébe, de ez a próbálkozás is sikertelennek bizonyult. A drón ugyanis elérte maximális repülési magasságát, ám mielőtt bármit is tehetett volna, szem elől tévesztette a levegőben úszó objektumot.

Szeptember végén, az észlelések gócpontjától 150 km-re délre található Hanle Asztronómiai Obszervatórium több csillagásza három napra a körzetbe érkezett, hogy a helyszínen tanulmányozza a jelenséget. A hadsereg tisztje szerint annak ellenére, hogy a csapat tagjai többször is a saját szemükkel látták a repülő tárgyakat, végül nem tudták azonosítani az eredetüket. Mindössze annyit tudtak megállapítani, hogy az objektumok "nem csillagok", de kizárták a meteor vagy egy másik bolygó lehetőségét is.

Ezek után az Indiai Nemzeti Technikai Kutató Szervezet (National Technical Research Organisation) és a Védelmi Kutató és Fejlesztő Szervezet (Defence Research Development Organisation) szakértői sem tudták megfejteni a különleges repülő objektumok rejtélyét, ami már igencsak kínos lett az említett szervezetekre is nézve: - Tisztán látszik, hogy valami nincs rendjén, ha nem akad egyetlen tudós ebben az országban, aki meg tudná magyarázni ezt a jelenséget - mondta kissé indulatosan egy, az újabb fiaskóra reagáló, de közelebbről meg nem nevezett magas rangú katonai vezető Delhiben.

Az ország hírszerző szolgálata ugyanakkor azon az állásponton van, hogy ezek a tárgyak Kína durva pszichológiai hadviselésének folyományai lehetnek, olyan kifinomult szondák, amelyek a Ladakh-ban felállított indiai védelmi erők elbizonytalanítását célozzák. - Nem tudjuk tagadni, hogy ezek az észlelések valóban léteznek, és sürgősen ki kell derítenünk, miféle számunkra ismeretlen technológiát vetnek be rendszeresen abban a térségben - mondta P.V.Naik, az Indiai Légierő nyugalmazott vezető marsallja.

Ladakh környékéről az utóbbi évtizedben többször is jelentettek szokatlan égi jelenségeket az ott szolgáló katonák, de ezeket a hadsereg vezetése később puszta hallucinációnak minősítette, írja az India Today. 2010-ben pedig a Légierő utánajárt egy hasonló észleléssorozatnak, ám a vizsgálatot akkor azzal a megállapítással zárták, hogy az ismeretlen eredetű objektumok csupán úgynevezett kínai lámpások voltak.

Indiai tudósok ugyanakkor úgy vélik, a titokzatos objektumok valószínűleg nem a világűrből érkező földönkívülieket rejtenek. - Nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy ezek az azonosítatlan repülő objektumok idegen eredetűek lennének - mondja Jayant Narklikar asztrofizikus. - Bármiféle földönkívüli civilizációra történő utalás a jelenséggel kapcsolatban puszta feltételezés, azt semmilyen ténnyel nem tudjuk igazolni.

Csakhogy, a mai napig nem találtak semmiféle magyarázatot az eddigi legfurcsább indiai UFO észlelésre sem, amely még 2004-ben történt, Ladakh-tól kevesebb, mint száz kilométerre, délre.

Dr. Anil Kulkarni, egy hatfős, geológusokból álló tudóscsoport élén, éppen egy terepkutatást végzett a körzetben, ahol lefilmeztek egy alig másfél méter magas "robotszerű figurát", amely tőlük alig 50 méterre tűnt fel. A humanoid objektum később felemelkedett a levegőbe, majd eltűnt. Az észlelés mintegy 40 percig tartott.

(A robotszerű figuráról készült egyik távolabbi fotó)

Az esetet összesen tizennégy ember látta, köztük a hat tudós. Dr. Kulkarni később az expedíció valamennyi tagjával külön-külön elbeszélgetett, hogy egymástól függetlenül meséljék el, írják le, hogy mit láttak. Vallomásaik később eljutottak több hírszerző ügynökséghez és a Miniszterelnöki Hivatalhoz is, de az ügyet végül eltussolták. Dr. Kulkarni miután mindenkit meghallgatott, annyit tudott megállapítani, hogy amivel találkoztak, az biztosan nem természeti jelenség volt.

Sunil Dhar, aki szintén tagja volt a 2004-es expedíciónak, még ma is elképesztő és felejthetetlen élményként eleveníti fel azt a bizonyos negyven percet. - Később a helyiek elmondták nekünk, hogy ők már évek óta rendszeresen találkoznak hasonló furcsa dolgokkal, ezért nagyon fontos lenne ezt a rejtélyes jelenséget végre megfelelő módon kivizsgálni - mondta a tudós.

/ittvannak.hu/

Szó-Pankráció, szünetben hurrikánnal

Képzelj el egy ringet egy nagy stadiont közepén, telis-tele emberrel. Több ezren, talán tízezren figyelnek feszülten várakozva.
A kis köpcös, fekete öltönyös alak a ring közepén felkonferálja, hogy a most következő meccs a bajnoki címet képviselő csillogó villogó bajnoki övért zajlik majd, amiért csak ma, csak most az "igazi amerikai hős", Hulk Hogan, és a kihívó Macho Man Randy Savage fog látványosan összecsapni.
Mielőtt azért még egymásnak esnének, gyorsan, üzennek még egymásnak egy pár mondatot az öltözőből. Randy Savage elhörgi, hogyan fog a meccsen fasírtot csinálni ellenfeléből, Hogan pedig vicsorgó arccal visszaolvas, és közli, hogy Randy barátnője nem is olyan jó szerető, mint ahogy azt mesélik...


Pár perccel később a konferanszié felkonferálja a játékosokat, akik hatalmas ováció közepette a saját kis indulójukra (rock-nótájukra) bejönnek, és letépik magukról a felsőrészt, illetve ledobják az ezüsttel-arannyal díszített köpenyt, kinek mije van, aztán ding-ding, indulhat a meccs.
Randy gyomron rúgja Hogan-t, megragadja a fejét, majd ordít a fülébe pár keresetlen szót, püföli ököllel, az övvel, egy székkel, amit valahol egy néző alól emelt ki, és mindennel, ami csak a kezébe kerül. Szinte félholtra veri ellenfelét, aki hatalmas szenvedés közepette már a földön vonaglik. Úgy tűnik neki lassan annyi...

De mi az, mi történik odalenn? Olyan, mintha még lenne benne élet...
Úgy látszik kis biztatást kér a közönségtől! Igen, még magánál van!
De ekkor a közönség már teljesen átszellemülve, ovációban, élteti Hogan-t, üvöltenek, szurkolnak, hogy keljen fel. Hogan a füléhez emeli a kezét, int, hogy nem hallom.
Még erősebb sikítozás... Még mindig nem hallom! Aztán az ováció hatására erőre kap, és lerúgja magáról az ellenfelét. Gyorsan megfordítja a meccset, és elnyeri az övet.

A közvetítésnek ezzel vége. A közönség rendkívül jól szórakozott, mindenki elindul haza.
Hogan és Randy kicsit fáradtan, megviselten cammognak vissza az öltözőbe. Randy panaszkodik, hogy kicsit meghúzódott a könyöke.
- Megiszunk valamit? - kérdezi Hogan.
- Jó, de nincs sok időm, nyolcra otthon kell lennem. Tudod, vár az asszony.
válaszolja Randy. Gyorsan átöltöznek és vidáman elindulnak a helyi kocsma felé.

A képsorok amiket az imént felidéztem természetesen egy World Wrestling Federation meccs képei voltak. Leszámítva persze a végét. A TV nézők természetesen nem tudják, legalábbis nem látják, hogy mi történik az öltözőben, hogy az "ellenfelek" a valóságban barátok, és igazából a meccs az első pillanattól az utolsóig meg volt rendezve.
A versenyzők nem igazi ütéseket mértek egymásra, csak úgy csináltak, mintha teljes erőből ütnének. Minden performansz volt, a legapróbb részletekig kidolgozva. Hetekig gyakorolták a figurákat, a dobásokat, az eséseket, és végig vigyáztak egymásra, senki nehogy megsérüljön.

Mondjuk az intelligensebb nézők azért elég hamar rájöttek, amikor annak idején bejött a divatba ez az úgynevezett "pankráció", hogy ez a harc "nem igazi". Ha egy kicsit is kritikus szemmel néztél végig egy ilyen eseményt, hamar rá tudtál jönni, hogy az ütések nem is lehetnek igazi ütések. Ha például ott igazi széket tört volna ketté a fején, akkor az a szerencsétlen már nem lenne eszméleténél, stb...
Jó, használtak mű vért, meg egyebeket hogy az egész látványosabb legyen, ügyesen ki volt dolgozva minden, de azért a tudatos tudatunkkal végig tudtuk, hogy nyilván megjátszák a dolgot.
De egye fene, nem baj. Belementünk a játékba, és szurkoltunk nekik mi is. Beleéltük kicsit magunkat, mintha igazi, vérre menő meccs lenne. Végül is az egész csak szórakoztatás. Az elménk képes egy kis időre kikapcsolni a kritikus analizálást, és a szórakozás kedvéért úgymond "elhinni" egy pillanatra, hogy a küzdelem valóságos... (google: suspension of disbelief)

Mint ahogy sokan elhisszük azt is, hogy Vili bácsinak a sorozatban tényleg lelki gondjai vannak, vagy a nyomozó tényleg veszélyben van abban a sikátorban.
És ne mondd, hogy te "nem hiszed el" ezeket! Mert ha "nem hinnéd el", akkor nem is néznél filmeket, egyáltalán. Nem izgulnád őket végig! Ha már kicsit is izgulsz egy film alatt, vagy megkönnyezed a hős elpusztult kutyáját, ezek egyértelmű jelei annak, hogy beszippantott téged is a törénet, és legalábbis egy kis időre elhitted, hogy az egész valóságos.
Jut eszembe, tudjátok, hányan küldtek pénzt annak idején Izaura szemműtétjére??
Ez már persze egy extrém változata a jelenségnek... idáig szerencsére kevesen jutnak el.

No de miért beszélek itt pankrációról meg brazil tévéfilm sorozatokról? Már megint hova akarok ezzel az egésszel kilyukadni?


Csak oda, hogy nézz bele ebbe a filmbe, itt!
Nem kell végignézni, csak tekerj bele itt-ott, és nézzed egy kicsit. Ne a szöveget figyeld, hanem a gesztusokat, a díszleteket, a rendezést...
Próbáld meg nem engedni magad egy pillanatra se beszippantani! Analitikus szemmel nézd.

Látod mennyire megrendezett az egész?
Figyeld a konferansziét, aki felkonferálja a birkózókat, ahogy azok bejönnek ünnepélyesen, hogy megmérkőzzenek a titulusért... Jó, ezek nem ütik-verik egymást, ők szavakkal, mondatokkal csatáznak. De valóságos ez a harc? Van igazi tétje?
Vagy csak begyakorolt dobásokból és színlelt ütésekből áll?

Másfél órán keresztül valami adókiskapuról beszélnek, ami néhány milliárd dollárt jelent a költségvetésükben, miközben soha senki nem tér ki olyan kérdésekre, mint Amerika szuverintásának feladása az ENSZ felé (ami épp folymatban van), vagy az Irán elleni háború.
Senki nem tér ki ezekre a kérdésekre, valódi ütések nem történnek. És sem a bíró, sem a közönségből kérdezők - akiknek persze kis papíron fel van írva a kérdés, tudod, nehogy "elrontsák" - nem terelik a szót ezekre a témákra.

Nem véletlenül hoztam fel az imént a pankrációt.
A pszichológiai folyamatok, amik a nézőben lezajlanak egy pankráció meccs és az iménti vita megtekintése közben egészen megdöbbentően hasonlatosak. Bármennyire is megrendezettnek tűnik a dolog, hiába lóg ki a lóláb, hajlamos az ember engedni, hogy elhiggye, hogy az esemény valóságos, és átadni magát a szurkolásnak. Így ugye beleélheti magát az egészbe, és azt érezheti, neki is van beleszólása a politikába... Ez azért egy jó érzés, nem igaz?

A tudat nagyon érdekes dolgokra képes! Nem feltétlenül ragaszkodik az igazsághoz, ha mondjuk egy "kegyes hazugság" jobb és kényelmesebb érzést tud okozni neki. Sajnos, ez így van.

Nagyon érdekes ez a világ amiben élünk.
Van egyszer egy mozivilág, ez a mese-világ, amit Hollywood-ban rendeznek nekünk.
Ebben aztán vannak elf-ek meg ork-ok, pankrátor hősök meg hiperűrtechnolgiák, intelligens robotok, mindenféle űrlények... Itt az emberek arcán nincs pattanás, és senki nem kap vastagbélrákot. Persze mindenki tudja, hogy ez egy mesevilág. Nem kérdéses, hogy ebben semmi nem valóságos! De azért a tudatnak szándékosan megengedjük, hogy egy-egy rövid időre elfogadja valóságnak, és ezáltal jól szórakozzunk.

Aztán emelett ugye, ott van a "valóságos világ", amit a híradókon, a politikai vitákon, a napilapokon keresztül kapunk.
A legtöbb ember szemében ez "A" valóság. Ebben vérre menő politikai csatározások vannak, demokratikus választások, meg modern kori tudományos felfedezések. A technológia cammog előre a maga ütemében. A napkrém megvéd a bőrráktól, a margarin pedig a szívinfarkustól.

Kevesen kapcsolnak, hogy ez a "valógos világ" egy ugyanúgy megrendezett mese-világ, a maga rendezőivel, producereivel, színészeivel, akik legalább olyan jól meg vannak fizetve, mint a Hollywood-i kollégáik!
A hasonlóság a kettő között szinte már-már ijesztő!

De ha ettől még nem borsózott volna ki a hátad, akkor figyeld meg azt is, hogyan szövi egymást keresztbe ez a két világ, mármint a hollyoodi mese-világ, és a - nevezzük így - "valóság-illúzió"!
Figyeld meg, hogy a mese-világba szándékosan és rendszeresen helyeznek el olyan dolgokat, amik előkészítik az elmédet, hogy a "valóság-illúziót" megfelelően fogadd majd be. De szinte folyamatosan ez történik...
Épp a minap, például, elkezdtek adni egy új sorozatot, amiben (már megint) egy fekete elnök van, aki borzasztóan odaadó a hazájával szemben, jóképű, becsületes, és még saját családját is feláldozná az országért. De a vonásai még mintha hasonlítanának is Obama elnökére!
Aki a feleséget játsza, meg hasonlít Obama asszonyságra... csak persze szebbek, vonzóbbak... A mindenit! Nem furcsa?

Azt mondod, véletlen.
Nyilván az is véletlen, hogy az idősebb Bush éra alatt - Bush-ékról annyit tudni kell, hogy a legnagyobb Texas-i olajmágnás család -, szóval pontosan az alatt az idő alatt, amikor a Bush család volt betéve a fehér házba, a legnépszerűbb amerikai szappanopera, ami több mint 10 évig futott a képernyőkön, és minden idők talán legnézettebb sorozata volt, az éppen egy Texas-i olajmágnás családról szólt. Minden héten velük lehettünk a TV segítségével, és megnézhettük a Ewingok tartalmas életét, ahol persze ott van a családban a "rossz alma" (Jockey) - csak hogy ne csak csupa ajnározás legyen a dologból - de a többség, Bobby és az öreg Jock nagyon nyílt, tiszta szívű, becsületes, dolgos, igazi üzletemberek! Hát lehet nem szeretni őket?
Nos, biztosan vannak dolgok, amik az életben tényleg véletlenek, de hogy ez például nem tartozik közéjük, az is biztos!

A mese-világnak mindig megvannak azon karakterei, akiknek az a dolguk, hogy felprogramozzanak téged, hogyan gondolkodj a valóság-illúzió aktuális karaktereiről. Felruházzák például a valóság-illúzió karaktereit mindenféle hősies tulajdonsággal... Megfelelő mederbe terelik a gondolkodásodat velük kapcsolatban.
De hisz a pankráció is pontosan erre lett kitalálva! Még olyan is volt, hogy egész országokat személyesítettek meg. Raktak bele egy nagy darab oroszt, vörös mezben, aki persze velejéig gonosz volt, és az amerikai hős, ahogy annak rendje és módja, mindig jól elverte, stb...

A pankráció egyik fő kiagyaló atyja megjegyzem Ted Turner. Hát nem érdekes, hogy mindig ugyanahhoz a néhány emberhez vezetnek a szálak?

Tehát van egyszer (a) a mese-világ és van (b) a valóság-illúzió, ami ugyancsak egy mese-világ, csak valóságnak van eladva. De akkor mi az igazi valóság? - kérdezheti joggal az a kevés számú néző, akit érdekel is egyáltalán a válasz erre a kérdésre, mert nem merül ki élete a Barátok közt és a Joshi barát rendszeres megtekintésében.

Nos. Aki azért nyitva tartja a szemét ebben a mai világban, és kicsit figyel, az kap néha egy-egy rövid bepillantást az igazi valóságba. Csak az nem biztos, hogy akarja is azt látni! Lehet, hogy inkább elkapja a fejét, és azt mondja magának, "inkább nézem Vili bácsi kalandjait, vagy a elnöki vita-illúziót, azok sokkal kevésbé zaklatnak fel..."
A valóság sajnos kellemetlen tud lenni, és ezért a psziché megpróbálja elkerülni a befogadását.

Ezt nekem is időbe tartot megértenem. Először nem értettem, miért veszik az emberek támadásnak, ha beszélsz nekik ébresztő jellegű dolgokról. Nagyon sértődötten tudnak reagálni néha, máskor lekezelőek, vagy kinevetnek.
Ezek mélyről jövő, nem tudatos, vagy szándékos reakciók, hanem a psziché egy mélyebb rétegétől érkező elutasítások megnyilvánulása. A psziché nem akar a valóság felé mozdulni, és támadásnak érzékeli, ha afelé próbálod nyomni. Ez lényegében erőszakos behatásnak minősül.
Éppen ezért nem lehet valakit felébreszteni az akaratán kívül. Csak olyan emberrel érdemes ilyen dolgokról beszélni, akiben legalább már kérdések fogalmazódnak meg, és látni, hogy keresi a választ. Látni, hogy akar mozdulni az igazság felé.
És még neki sem szabad egyszerre a nyakába önteni az egészet, csak annyit, amennyiit egyszerre be tud fogadni, anélkül, hogy a pszichéje blokkoló üzemmódba kapcsoljon a sok megrázó információ miatt.

Az imént említettem, hogy néha nyílik egy-egy ablak, és bepillantást nyerhetünk a cudar "valódi valóságba".
Ilyen volt például az a bizonyos október 23-dika, ugye, 6 évvel ezelőtt. Nem véletlen, hogy azóta egyre többen ébrednek...
Gondolkodtál már rajta, vajon honnan kerültek elő azok a számozatlan verőlegényekrendőrök, akik nem is beszéltek magyarul?
A "valódi valóság" láthatóan az, hogy kis hazánkban valamilyen idegen csapatok állomásoznak, akiket az aktuális hatalom bármikor bevethet, hogy szétcsapjanak az elégedetlenkedő lakosság között. Kik ezek, és milyen nemzetiségűek? Mit keresnek itt? Ki fizeti őket?
Ezek mind olyan kérdések, amiket talán fontos lenne feltenni. Mi persze nem tudjuk rájuk a választ, de éppen ettől olyan ijesztő a dolog!
Ja, hogy te egy jól működő demokráciában akarsz hinni, meg hogy te döntöd el ki irányítja a szép magyar hazát azzal, hogy négy évente bedobsz egy celit egy urnába... Hát higgyél benne, de ha megnéznéd magad kívülről, objektíven, észrevennéd, hogy pontosan olyan vagy, mint aki teli torokból szurkol a pankráció meccsen, mintha ezzel befolyásolná a meccs eredményét.
Inkább fogadsz el egy kellemes hazugságot, mint hogy szembenézz a cudar valósággal. Ami persze sokkal kevésbé szórakoztató!

De ha úgy érzed, most már tényleg készen állsz egy kis bepillantásra az igazi valóságba...
Javaslom kezdd el követni ezt az igen érdekes sztorit, ami épp a héten bontakozott ki.
Ebből szerintem nagyon jól össze lehet rakni a valódi valóságot.

Néhány napja a történelem legnagyobb pere indult meg a legnagyobb bankok ellen. Mondhatni a bankok ellen, úgy általában...
Sikkasztás, pénzmosás, csalás, a tőzsde manipulálása, szinte minden illegális tevékenység szerepel a vádiratban, amivel a Soprano filmekben valaha is találkoztál. A kár érték 43 ezer milliárd dollár!! Értsd: Forintban az összeg végén körülbelül húsz darab nulla lenne! Na, ennyit bűnöztek össze ezek a bankok... állítólag! - bizonyítva persze még nincsen a dolog, most kezdődne az eljárás, de a feljelentés közel kilencszáz oldalas, és részletesen leírja hogyan és milyen illegális tevékenységek történtek.

Itt gyakorlatilag a történelem eddigi legnagyobb peréről van szó. Na most, tippelj, mit gondolsz, hányan tudósítottak róla? Hányan írták meg ezt, vagy hozták le a híradóban mint hírt?
Nos, nem, nem nulla. Egyetlen egy híradós vette a bátorságot, és leközölte a hírt, ez a CNBC egyik főszerkesztője volt. Ő lehozta a sztorit a weboldalukon.
Másnap ennek a híradósnak a két gyermekét vérbe fagyva szedték össze a rendőrök a lakásból. Gyakorlatilag kivégezték őket. A hír röviddel ezután eltűnt weboldalról.
Persze a részeletek is érdekesek, de nem érdemes velük túl sokat foglalkozni. A lényeg a lényég, hogy a fickó lehozta ezt mint hírt, másnap pedig a két gyermeke halott.
No ez a valóság. Így működnek a dolgok.
A jelenlegi pénzrendszert, nem tudom szebben mondani, a maffia irányítja, maffia módszerekkel. A barátságos kisasszony a bankfiók pultja mögött csak egy front, de hisz szegény azt sem tudja mi történik a fiókvezető irodájban, nem hogy mi történik az igazgatótanácsban, vagy még afelett...

No de várj, még nincsen vége a történetnek!
Itt van tehát ez az egészen egyedi, példa nélküli per, ami gyakorlatilag az egész Wall Street-et a maffiával teszi egyenlővé, legalábbis a vádirat szerint...
Erre három napra rá egy hurrikán nem pont New York-ot találja telibe?
10 méteres szökőár. Teljesen elmossa Manhattan-t! Pont Manhattan-t. Telibe kapja pontosan a Wall Street-et, méteres pontossággal!
De most komolyan! Szerinted ilyesminek mennyi a valószínűsége?

Bemondták, hogy a víz tönkretette a pincéket és a földszinteken is elmosott mindent. Többek között nyilvánvalóan ki fog derülni, hogy elmosott minden bankár dokumentumot, amikre hivatkoznának ugye ebben a bizonyos 900 oldalas vádiratban...

Jó, persze egy kis hurrikán a választásoknak is kedvez (az aktuális elnök poziciója mindig jelentősen erősödik, ha egy katasztrófa van a finishben, és tud rá mondani egy-két lelkesítő szót a népnek).
De persze ezeknek az eseményeknek sosem egyetlen célja van, hanem egyszerre több párhuzamos célt is szolgálnak.

Amikor 9/11 megtörtént, az nem csak utat nyitott a terrorellenes intézkedések bevezetéséhez, és a személyiségi jogok megnyírbáláshoz, de "mellesleg" volt ott pár tonna arany a pincében, ami persze eltűnt, az épületet valahogy épp előtte 1-2 hónappal biztosították be gigantikus összegre, amit valaki ugye felvett, a repülőtársaságok részvényeit előtte egész héten short-olták, egy jóbarát megkapta az új torony felépítésének a szerződését, beindulhatott a hadi-ipari komplexum, egyszer meggazdagodtak a közel-kelet elpusztításából fegyvereladásokon keresztül, aztán másodszor meggazdagodtak az újjáépítéséből, amit megintcsak ugye a Haliburton kapott meg...

Szóval nem azt mondom, hogy a hurrikán New York-ban CSAK ezért történt.
De nehéz nem vonni összefüggést a kettő között!

Érdemes lesz azért figyelni ezt az ügyet. Vajon mi lesz belőle?!
Sikerül vajon totálisan megfélemlíteniük az újságíró társadalmat, hogy senki semmit nem publikálhasson a bankokról többet?

Beszéltem már alvilági nehézfiúkkal is, de még ők sem ölnének 6 éves kislányokat. Én azt gondolom, ezek az emberek most már teljesen elszálltak.
Ezen a ponton már szerintem nem szükséges, és nem is opció már a számunkra félni tőlük.
Teljesen életellenes minden amit csinálnak, és mint ilyen bukásra vannak ítélve.
Bármennyire is isteneknek képzelik magukat, vannak az univerzumnak olyan törvényei, amiket ők sem kerülhetnek meg. Ilyen például, hogy az élet élni akar.
Egy teljesen életellenes hozzállással nem fogak tudni Új Világrendet építeni, bármilyen technológiai fejlesztések is vannak a tarsolyban.
Ezzel nemsokára ők is szembesülni fognak...

Az viszont már rajtunk múlik, hogy mekkora pusztítást és vérengzést hagyunk nekik végrehajtani azon idő alatt, amíg ez végre a számukra is világossá válik...

/Piros Pirula Projekt/