Óriások ostromolják a történelmet - 2.rész

Óriások az írásos emlékekben
Az óriások legendáinak nem csak kőlenyomatok adnak hitelt, de az írásos emlékek még inkább bizonyító erejűek, nem is ragozom tovább, íme:Ószövetség

Teremtés 6:4
"Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak."


2Sám 21. 20-22
"Újabb csatát vívtak Gátnál. Volt ott egy óriás ember, akinek hat ujja volt a kezén is, és hat ujja a lábán is, összesen huszonnégy. Szintén Rafa leszármazottja volt.
Ám amikor kihívta párviadalra Izraelt, Dávid testvérének, Simeának a fia, Jonatán legyőzte.
Ezek mind a négyen a Gátból való Rafa leszármazottai voltak, de elestek Dávidnak és embereinek a kezétől."
 Kebra Negest

“Káinnak azok a lányai, akikkel az angyaloknak dolga volt, terhesek lettek, ám nem tudtak szülni és meghaltak. Közülük (az óriások közül) néhányan már anyjuk méhében meghaltak, mások pedig kijöttek úgy, hogy anyjuk testét kiszakították, kijöttek a köldöknél. Amikor idősebbek lettek és felnőttek óriásokká váltak…”


Kolbrin biblia 

15. fejezet:
"A hajókat szétosztották,, azok pedig akik fel akarták állítani a sast és a kígyót, elmentek az óriások kikötőjébe, Belharia-ba. Azok az órások építették a nagy templomokat, és 6 sing magasak voltak."
(1 sing(könyök) ~ 44cm, durván két és fél méteresek voltak az említett óriások.)

16. fejezet:
"A hajó Korinnal mellettünk maradt, ő pedig kiüldözte az összeset a barlangjaikból és az összeset lemészárolta, egy óriásnő kivételével. Ő velünk jött biztosítékul mint Albanik felesége."
Apokrif iratok

Énok 2. könyve:
„Ezek az Egrigorok, akik (közül) kétszázan, a Sátán(i) fejedelmeikkel együtt elpártoltak a Fény Urától. És hasonlóak azokhoz, akik lementek, mint foglyok a celláikba, akik a második égben vannak bebörtönözve nagy sötétségben. És hárman közülük az Úr trónjától lementek a Hermon helyére és megszegték a Hermon hegyén tett ígéretüket, látták az emberek lányait, hogy azok mennyire szépek; és feleségeket vettek maguknak és a föld beszennyeződött tetteik által. Akik idejében törvénytelenségek, fajkeveredés (fajtalanság) volt, óriások jöttek világra, és hatalmas szörnyek születtek, és nagy háborúság támadt. 4. És ez az, amiért az Isten kárhoztatta őket nagy ítélettel; fivéreik pedig gyászolnak és (a vétkezők) meg lesznek büntetve Úr nagy napján.”

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése