Üzenetküldés féregjáratokkal

Egy hosszú, vékony féregjárat az optikai szál egy bizarr formájaként fényimpulzusok alkalmazásával lehetővé teheti az üzenetküldést az időn át. Az Einstein általános relativitás elmélete által megjósolt féregjáratok a tér-idő két pontját összekötő alagutak.

Ha sikerülne létrehozni, az elképesztő lehetőségeket teremtene, például lehetővé tehetné az időutazást, vagy a fénysebességnél is gyorsabb kommunikációkat. Van azonban egy probléma. Einstein féregjáratai rendkívül instabilak és nem maradnak elég ideig nyitva ahhoz, hogy bármi átjusson rajtuk. 1988-ban Kip Thorne, a Caltech tudósa munkatársaival kidolgozott egy megoldást a problémára, amihez egy negatív energiára, az úgynevezett Casimir-effektusra lenne szükség.

A kvantummechanika szerint a tér-idő vákuuma tele van véletlenszerű kvantumingadozással, melyek energiahullámokat hoznak létre. Most képzeljünk el két fémlapot, melyek ezzel a vákuummal párhuzamosan helyezkednek el. Egyes energiahullámok túl nagyok, hogy beférjenek a lapok közé, ezért a köztük levő energia kevesebb, mint ami körül veszi azokat. Más szavakkal a lapok közötti tér-idő negatív energiájú.

A módszer alkalmazására tett elméleti kísérletek mindeddig fenntarthatatlannak bizonyultak, most azonban Luke Butcher a Cambridge Egyetemen rátalált egy megoldásra. “Mi van, ha maga a féregjárat a lapok között helyezkedik el?” – elmélkedett, arra utalva, hogy megfelelő körülmények között maga a féregjárat csőszerű alakja generálhatna Casimir energiát.

Számításai szerint amennyiben a féregjárat két bejáratát, száját összekötő torka nagyságrendekkel hosszabb, mint a járat szája, valóban Casimir energia keletkezik a középpontjában. “Sajnos ez az energia nem elegendő a féregjárat stabilan tartásához. Össze fog omlani” – mondta Butcher. “A negatív energia létrejötte azonban rendkívül lelassítja ezt az összeomlást “

További számításai azt mutatják, van esély arra, hogy a járat közepe elég sokáig nyitva maradhat egy fényimpulzus átengedéséhez. Mivel a féregjárat a tér-idő egy lerövidítése, egy fényimpulzus átküldése a fénysebességnél gyorsabb kommunikációt jelentene. Abból adódóan, hogy a járat két vége az idő két különböző pontján helyezkedik el, elméletben az üzenet időutazást hajtana végre.

Butcher figyelmeztet, még sok munka szükséges annak megállapításához, hogy a járat más részei is elég ideig nyitva maradnak-e a fény átjuttatásához. Azt is ki kell dolgoznia, hogy egy impulzus elég nagy lehet-e ahhoz, hogy értelmes információt küldjenek benne a lassan összeomló torok részen. Mindemellett pedig még nagyon messze vagyunk az elméleti egyenletek fizikai objektumokba történő átültetésétől.

“Ez azt jelenti, hogy rendelkezünk egy féregjárat megépítéséhez szükséges technológiával” - tette fel a kérdést Matt Visser, az új-zélandi Victoria Egyetem kutatója. “A válasz továbbra is nem” – mondta, ezzel együtt azonban érdekesnek találja Butcher munkáját. “Fizikai szemszögből újraélesztheti a féregjáratok iránti érdeklődést”

/sg.hu/

A Nemrut-hegy

A 2134 méter magas Nemrut-hegy (más néven Nemrud/Nimród-hegy) Törökország keleti részén található Adıyaman közelében.

A hegyen különböző görög és perzsa istenek szobrait találjuk, mint például Héraklész, Zeusz, Orosmasdes, Apollón vagy Mithrász. Itt található még Antiochus Teos kommagénéi király síremléke is.

A területen több szobormaradvány is található, melyek Antiochus perzsa és makedón elődeit ábrázolják. A szobrok jellegzetesen görög arcvonásokkal bírnak, de perzsa ruhát viselnek és a hajstílusuk is perzsa.


Az egyik maradványon csillagok és bolygók találhatóak, melyek helyzetéből következtetni lehet az építés időpontjára, amit i. e. 62. július 7-ére tesznek. A vizsgálatok szerint a helyszínt asztronómiai és vallásos célokra is használhatták.
A Nemrut-hegyet és szobrait 1838-ban Helmut Von Moltke porosz királyi százados, a szultán katonai tanácsadója írta le először, aki az oszmán hadsereggel több terepfelmérő utat tett a Taurusz-hegységbe.

Az 1880-as években Moltke tábornagy két régészeti expedíciót küldött a helyszínre, az elsőt Otto Puchstein (1856–1911), a másodikat a Pergamon-oltárt korábban feltáró Carl Humann (1839–1986) vezetésével.

A kutatások eredményét Humann 1883-ban részletesen publikálta. A síremléket feltárták fel, de Antiochus sírját nem találták meg. Mindezek ellenére továbbra is úgy tartja a hiedelem, hogy itt van eltemetve.

A világ közvéleményének figyelmét a német Friedrich Karl Dörner (1911–1992) és az amerikai Theresa Goell (1901–1985) régészeti munkássága irányította a hegyre. (Goell asszony hamvait, életében tett végakarata szerint, 1985-ben a hegy tetején szórták szét).

1987-ben a Nemrut-hegy felkerült az UNESCO Világörökségi listájára.


/Rejtélyek szigete/

Sandy Hoax terror - trauma

Több mint két éve történt Amerika Newtown nevezetű kisvároskájában a „Sandy Hook mészárlás”. Ha esetleg valaki mégis, mondjuk az FBI elfelejtette volna a történteket, most felelevenítjük.

A mainstream média által sulykolt változat szerint óriási nagy hatalmas katasztrófa történt 2012. December 14-én a newtown-i iskolában. Az egyik "túlélő" beszámolója:

„A tornateremben voltunk, amikor hangos durranásokat hallottunk, azt hittük, valaki egy ajtót csapkod. Aztán kiabálás hallatszott, és nagyon sok lövés. Hallottam, hogy valaki azt kiabálja, kezeket fel, egy másik hang pedig azt, ne lőjön. Bebújtunk az öltözőszekrényekbe, aztán később valaki jött és kivezetett minket az iskolából. Rendőrök voltak az összes ajtónál, mindenki sírt és kiabált”.

Ahogy az a fenti beszámolóból is kiderül, szörnyű tragédia történt. Az esemény sokkolta nem csak Amerika, de az egész „nyugati világ” közvéleményét. Még Obama elnök is elsírta magát! Pedig ő azért kemény fickó, simán végignézi több ezer Palesztin gyerek halálát egy csepp könny nélkül, de ezt még ő sem bírta egy könnyen feldolgozni.

Aztán persze az államok vezetői hamar a tettek mezejére léptek, nem hagyhatták, hogy ez megismétlődhessen.

Idézet a 2012. 12.19-i Metropolból:

„A pénteki newtowni iskolai mészárlás óta, amelynek 27 halálos áldozata volt, folyamatosan napirenden van az Egyesült Államokban a fegyverek birtoklásának szabályozása. December 18-ig 145 ezren írtak alá egy petíciót, amely arra szólítja fel Barack Obama elnököt, hogy kezelje a fegyverhez jutás témakörét, pénteken pedig az amerikai fegyvertartási szabályok szigorításáért tüntettek.”

Pár hónappal később kész is volt a törvény, sőt a szenátus és a képviselőház már jóvá is hagyta.

„A szenátus után a képviselőház is jóváhagyta, így már csak Dannel Malloy demokrata kormányzó aláírása hiányzik ahhoz, hogy Connecticutban életbe lépjen az Egyesült Államok egyik legszigorúbb fegyverkorlátozási törvénye.”

„Obama elképzelései” (már amennyire ő bármiről is dönt) szerint lehetett volna szigorúbb is, de a beszámolók szerint nem az eredeti tervezet került elfogadásra.

A fegyvertartási törvény szigorítása már régóta az amerikai hatalom célkitűzései között szerepelt, így érthető, hogy az esetet kihasználva új erőre kapott a lobbi és végül (rész) sikerrel is járt. A trauma alapú tömegmanipulációból magához térő amerikai társadalom hirtelen logikusnak tartotta a törvény szigorítását, sőt egyes közösségek egyenes elvárták azt! Féltek, biztonságban akarták magukat érezni!

A történet természetesen nem mindenki számára volt ilyen egyértelmű. Akik nem ijedtek halálra az események hallatán, azok a további rettegés helyett belekezdtek az események alaposabb vizsgálatába. Ezen tábor kemény magját a fegyvertartási törvény szigorítását ellenzők tábora adta. Feltevéseik szerint az eset egy a titkosszolgálat által megrendezett „false flag” akció volt, aminek célja csupán az volt, hogy kellő szélességű társadalmi támogatottságot szerezzen a fegyvertartási törvény szigorításához.

Az a tény, hogy a félelemben tartott embert, embereket a legkönnyebb manipulálni, hisz azok könnyedén elfogadnak bármilyen, a szabadságjogaikat csorbító rendelkezést, ha az „biztonságérzet” illúziójával kecsegtet, csak erősítette a gyanújukat.

Az első dolog, ami mellett aztán nem tudtak elmenni a szkeptikusok, az „egyik lemészárolt” gyermek édesapjának eset utáni interjúja volt. Robbie Parkernek feltehetőleg túl későn szóltak, hogy „Felvétel!”. Tisztán látható ugyanis a felvételeken, hogy mielőtt előadta volna könnyekkel átitatott, megható beszédét, hatalmasakat nevet a stáb többi tagjával.

Igen, a gyász legapróbb jele nélkül közvetlen azután, hogy több, mint húsz társával együtt az ő lányát, Emelie-t is kivégezte volna Adam Lanza.

Robbie ezzel magára vonta a szkeptikusok gyanúját. Az ő segítségével arra is fény derült, hogy Obamának földöntúli képességei vannak. Fel tudja támasztani a halottakat. Pár hónappal azután, hogy Emeliet különös kegyetlenséggel lemészárolták, egy teljesen más eset kapcsán feltűnt Obama oldalán. Persze közvélemény csak legyintett mindazokra, akik eme furcsaságokra igyekeztek felhívni a figyelmet. Többség egyszerűen csak „összeesküvés elméletnek” titulálta és ignorálta az ellentmondásokat.

Az embirkák által tanúsított közöny, nem vetette vissza a kutatásban azokat, akiket érdekelt az igazság. Néhányan figyelmesek lettek rá, hogy a 2013 februárjában tartott Super Bowl döntőjének műsorában több korábban lemészárolt gyerek is szerepet kapott. A gyerekeket be is azonosították.

Természetesen ezek a leleplezések semmilyen hatással nem voltak közvéleményre, hisz nem kerültek be az agymosógép hírműsoraiba, nem sulykolta őket a média heteken, hónapokon keresztül. Pedig, a kutatók több, úgynevezett krízis-színészt is beazonosítottak a későbbiekben.

Akad olyan köztük, aki először meghalt a Sandy Hook mészárlásban, majd később megsérült a bostoni merényletben is.

Másik érdekes szereplője a történteknek James Holmes ügyvédje, legalábbis az a nő, akit később a Batman mozis gyilkos ügyvédjeként ismertünk meg. Korábban ő is elvesztette a gyerekét az iskolai mészárlásban.

Hogy miért kellett mindezt feleleveníteni?


Az utolsó cseppet a szkeptikusok poharába az FBI 2012-es statisztikája jelentette, ami a mai napig elérhető az szervezet weboldalán. E szerint az összesítés szerint 2012-ben Newtownban nulla darab ember lett gyilkosság áldozata.


Az ellentmondásokat, illetve a megtévesztés során elkövetett hibákat még oldalakon keresztül lehetne részletezni, nem kizárható az sem például, hogy Adam Lanza már korábban, az állítólagos mészárlás előtt meghalt. Ezen írásnak mindenesetre nem ezek felsorolása vagy tisztázása a célja. Azok úgyis csak "összeesküvés elméletek" lennének mindaddig, míg be nem mondja őket a TV.

Sokkal inkább a szkeptikus gondolkodásra, és az összefüggések, az ok-okozati kapcsolatok vizsgálatának fontosságára szeretné felhívni a figyelmet azokban az időkben, mikor Párizsban úgy lőnek le gépfegyverrel „arab terroristák” egy rendőrt a fényes utcán, hogy közben egy csepp vér sem fröccsen a járdára.

Vajon egy újabb "false flag" akció történt? Vajon ez esetben miféle manipulációra használják az eset az okozta traumát?

Egy nagyon bonyolult társadalmi-, politikai-, gazdasági rendszerben élünk, és aki nem rendszerszinten gondolkodni, azt a rendszer kíméletlenül bedarálja!

http://index.hu/kulfold/2012/12/15/sandyhook/
http://nol.hu/kulfold/szigoru_torvennyel_emlekeznek_a_sandy_hook_gyermekeire-1377677
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/tables/8tabledatadecpdf/table-8-state-cuts/table_8_offenses_known_to_law_enforcement_by_connecticut_by_city_2012.xls#disablemobile
http://www.whale.to/c/sandy_hook_banners.html

/http://valamiamano.blogspot.de/

Elátkozott tárgyak: A Mefisztó-gyűrű

A tulajdonosaikra bajt hozó tárgyak között az egyik legismertebb az úgynevezett Mefisztó-gyűrű volt. Mára már közismert a tény, hogy minden tulajdonosának kárt okozott, de az első időkben ez még nem volt annyira egyértelmű. 

A gyűrű egy szép smaragd foglalata is egyben, és a spanyol uralkodócsalád tulajdonát képezi. Nem tudható, annak idején honnan került II. Fülöp spanyol királyhoz. Egyes vélekedések szerint arab földről, mások holmi amerikai indiánok bosszújáról beszélnek, de ez mind ellenőrizhetetlen.

Tény, hogy a boszorkányos gyűrűt elsőnek II. Fülöp húzta az ujjára, és sokan vélik ma úgy, hogy abban a pillanatban kezdődött az egykori világhatalom, Spanyolország töpörödése mai méreteire. Persze a gyűrűtől később próbáltak megszabadulni. A ma már legendásnak számító spanyol-amerikai háború idején a királyi család a gyűrűt az ország egyik ismert templomának ajándékozta. A templom nem sokkal később rejtélyes módon kigyulladt, és porig égett. Csak a gyűrű maradt sértetlen, amit egy múzeumnak adtak.

Ám a múzeumba hamarosan villám csapott… Ekkor az illetékesek úgy látták jónak, ha a különös ékszert visszajuttatják a királyi családnak, amely nem tehetett egyebet, elfogadta a “bumeráng-ajándékot”. Egy hét sem telt bele, és a spanyol királyi hadak nagy vereséget szenvedtek a Fülöp-szigeteken.

Egyesek szerint ugyanez, mások szerint egy másik gyűrű okozta több családtag tragikus halálát a madridi udvarban. Tény, hogy volt olyan időszak, amikor az uralkodó család fiatal és idős, női és férfi tagjai szinte néhány hónap leforgása alatt elhaláloztak. Többen állítják – akadnak köztük egészen komoly történészek is -, hogy ezt a tragédiasorozatot egy opálköves gyűrű okozta, amelynek semmi köze sem volt és nem is lehetett a Mefisztó-gyűrűhöz. Az opálos gyűrűt jelenleg Almudena egyik templomában őrzik egy Mária-szobron – remélve, hogy több bajt nem csinál.

A kuriózumok, a különleges történetek kedvelői tudnak olyan fotelról, amelyet elátkoztak. Ezért aki benne üldögélt, hamar megbetegedett. Beszélnek néha olyan házakról is, amelyek valami okból – talán, mert rossz, káros kisugárzású helyeken állnak, vagy mert egyik tulajdonosuk valaha falaik között erőszakos halálnak esett áldozatul – a későbbi lakókon állnak bosszút. Ha valaki kizárólag természettudományos gondolkodásmóddal közelíti meg az eseményeket, még nem biztos, hogy nevetve legyinthet, és ezzel meg is oldotta a problémát.Egyre több a jele ugyanis annak, hogy erős emberi akarattal tárgyakra is átvihetőek bizonyos szándékok. Úgy tűnik, egyes emberek és egyes tárgyak között erősebb szövetség szövődik, mélyebb kapcsolat alakulhat ki, mintsem sejtenénk vagy megérthetnénk jelenlegi tudásunkkal. Ugyanez vonatkozhat a Föld egyes pontjaira, helyeire is. Még házakra, használati tárgyakra, vagy éppenséggel ékszerekre is.

Mert a világ egy sokismeretlenes egyenlet, és még messze vagyunk a megfejtéstől.

/Nemere István, tvr-hét/

A testelhagyás élménye

Amikor Raymond Moody Élet a halál után című könyve megjelent, az olvasók többsége a legizgalmasabb résznek a testelhagyással kapcsolatos beszámolókat tartotta. Sokan döbbentek rá, hogy ilyesmiben már nekik is volt részük, pedig nem jutottak el a klinikai halál állapotába. Másokat pedig az érdekelt, hogy elhagyhatja-e a lélek a testet „akaratlagosan”?

A halálból visszatérők a klasszikus testen kívüli élményekről számolnak be. A tudat elhagyja a fizikai testet és az éter- vagy az asztráltestben indul „kalandos felfedezésre”. Az éter- vagy asztráltestnek sokkal kifinomultabb a rezgése, mint a tömör fizikai testnek. Az étertest képes keresztüljutni a földön látszólag szilárd testeken és hatalmas távolságokat képes bejárni.

A testelhagyás élménye gyakran spontán jódon jelentkezik, de tudatosan is elő lehet idézni. A híres olasz szerzetes, Pio atya képes volt emberek százai előtt megjelenni, miközben a teste valahol máshol volt. Ma már a magyar kórházak orvosai és pszichológusok is segítik az ezotérikus kutatók munkáját és szívesen jegyzik fel a munkájuk során halott-megismert testelhagyásos élményeket.

Sok esetben a kísértetek sem halott emberek szellemei, és a jelenések is igen nagy számban olyan emberek, akik a jelenés pillanatában élnek! Ők egyszerűen csak elhagyják a fizikai testüket, és többnyire éjszaka megjelennek a rokonok, vagy a barátok közelében. A legtöbb testelhagyásos élmény alvás közben történik, vannak azonban olyanok is, akik éber állapotban is képesek kiszállni a testükből, ha akarnak. Ilyenkor az étertest többnyire a bolygónk egy másik részére utazik, de előfordulhat, hogy más síkokra, vagy a naprendszer különböző részébe kerül.

Már régóta tartja magát az a hír – ami alighanem igaz! -, hogy az amerikai és a szovjet (sőt a japán és kínai) titkosszolgálat is képezett ki olyan kémeket, akik testük elhagyásával be tudtak jutni a megnevezett objektumba, tárgyalásokra, és a kémműholddal szemben megvolt az az előnyük, hogy az épületekbe is be tudtak jutni, és közvetíteni tudták, amit bent láttak-hallottak.

A II. világháború ’mágikus háborúja’. Christine Hartley elmesélte, hogyan ment ki társaival az asztrálsíkra, hogy megküzdjön Hitler ’varázslóival’. Ez nem csak annyi volt, hogy egy csoport ’pozitív gondolatokkal próbált hadba szállni egy harcos társaság ellen. Christine képzett szakember volt ilyen téren, nemcsak a testéből tudott kilépni, de ennek köszönhetően tudott nemcsak a térben, hanem időben is utazni, és érzékelte az előző életeket. A maga varázseszközeivel, a testén kívül állva, szó szerint küzdött a háborúban a saját és mások életéért.

Amerikai parapszichológusok egy csoportja elvégzett egy kísérletet, amelynek során egy magas szekrény tetejére elhelyeztek valamit. A szomszéd szobában lévő kísérleti alanynak meg kellett találnia és pontosan jellemeznie kellett a tárgyat. Rengeteg alkalommal sikerült a kísérlet. De volt olyan is, hogy egyszerűen csak arra kérték az „utazót”, menjen bárhová testen kívüli állapotában, ahová csak tud. Az egyik alany egyszer egy kínzókamra-szerű helyiségben találta magát.

Az egyik híres amerikai kutató az asztrálutazás segítségével ellátogatott az egyik bolygóra, még mielőtt az űrszonda odaérkezett volna. Beszámolóját – mely nemcsak pontos és részletes volt, de tudományosan megalapozott is – a későbbi űrszondás kutatások szóról szóra alátámasztották.

A testen kívüli élmények gyermekkorban különösen jellemzőek. Sokkhatás vagy trauma esetén is.A testelhagyás élménye egyébként együtt jár a spirituális fejlődéssel. Judy Hall a Lelki védelem című, magyarul is megjelent könyvében leírja, miként jutott el a rendszeres meditációtól a testelhagyásig.

„Emlékszem, hogy egyszer meditáció közben előre-hátra ringatóztam, miközben a testem egyáltalán nem mozdult meg. Azután lenéztem a testemre, és úgy éreztem, hogy a gondolatom erejével bárhová azonnal eljuthatok, a fizikai távolság egyáltalán nem számított. Egy barátommal ’lélektalálkozót’ beszéltünk meg, másnap pedig telefonon összevetettük a tapasztalatainkat. azt is észrevettem, hogy ahogy fejlődtem, egyre inkább előfordult, hogy olyan helyeken találtam magam, ahol nem szerettem volna lenni. Nem mindig én irányítottam ezeket az élményeket, úgy tűnt, mintha megfigyelőként elküldtek volna bizonyos helyekre, bár ha nagyon akartam, akkor elmenekülhettem a helyzetből. Néhány hónap múlva egyre ritkábban jelentkeztek a testen kívüli élmények. Bevallom, hogy hiányoltam őket, mert nagyon sokat tanultam belőlük.”

Az ókori egyiptomiak úgy hitték, hogy mindenkinek van egy úgynevezett „éteri ikerpárja”, amit ka-nak hívtak. A ka képes volt elhagyni a testet alvás vagy eszméletlen állapot közben, és ilyenkor más emberek irányítása alá kerülhetett.

Nagyon sok ember számára a testen kívüli élmény izgalmas, kihívást jelentő tapasztalat. Új lehetőségeket fed fel, tudattágító hatású. Az ilyen élmények után nem korlátozza őket semmilyen túlzottan földhözragadt szemlélet. Azonban a túl sok – vagy az ellenőrizetlen – asztrális utazás a testtől való elkülönültség érzetét adja, és nyitottá tesz a testfoglalók vagy a lelki támadások számára –figyelmet Judy Hall. Az asztrális utazás előtt tehát nagyon fontos megkérni az őrangyalunkat, hogy különösen vigyázzon ránk, amíg vissza nem térünk, és nem árt kellőképpen „felszerelkeznünk” az utazásra. A fluorit-kristály lelki védőpajzsként szolgálhat és elősegíti az asztrális utazást, ha előtte néhány percig a kezében tartja.

Az egyik híres amerikai kutató ily módon ellátogatott az egyik bolygóra, még mielőtt az úrszonda odaérkezett volna. Beszámolóját – mely nemcsak pontos és részletes volt, de tudományosan megalapozott is – a későbbi űrszondás kutatások szóról szóra alátámasztották.

Amennyiben ijesztőnek találja a testen kívüli élményét, akkor fénnyel megvédheti magát. De jusson eszébe, hogy a gondolatai segítségével bármikor visszatérhet a testébe. Mondja ki azt az egyszerű mondatot, hogy „hadd menjek vissza a testembe!” és meglesz az eredménye. Olykor már az a puszta tény, hogy megijedt, automatikusan visszajuttatja a testébe. Az ezotériával foglalkozó könyvekben gyakran olvashatunk az „ezüst szál”-ról, amely a lelket és a testet összeköti. Ennek a fonálnak a segítségével is vissza lehet jutni a fizikai testbe, egyszerűen csak húzza vissza magát a kezével a fonál mentén.

Judy Hall könyvéből egyébként a testelhagyásban járatos és kezdő olvasók számára egyaránt hasznosítható védelmi módszerek találhatóak.

/astronet.hu/

Misztikus helyek és erőközpontok a Földön

Piramisok és Stonehenge, katedrálisok és sárkányösvények, csoda és gyógyhelyek, mind-mind olyan térbeli pontok a Földön, amelyek misztikus helynek, vagy erőközpontnak számítanak, legalábbis a spirituális felfogásokban.

Az elképzelések szerint az ilyen helyeken lévő szakrális építmények vagy egy láthatatlan energiavonal kitüntetett pontjain épültek, vagy maguk az építmények hozzák létre a hely különös kisugárzását.

Most a teljesség igénye nélkül válogatva járunk körül egy-egy ilyen misztikus, illetve erőhelyet, keresve az idevágó, mai tudományos kutatások szerint is szóba jöhető hasonlóságokat.

Az óriási egyiptomi piramisokat máig a világ csodái közé sorolják, létrehozásuk is máig nehezen megfejthető technikai bravúrnak számít. Az építményeknek ennél jóval misztikusabb tartalmakat tulajdonítanak, csillagászati, spirituális, sőt parapszichológiai értelemben is. Egyes vélemények szerint a piramisok csillagászati megfigyelőhelyek, amik méreteibe különböző kozmikus és matematikai állandókat kódoltak, mások szerint beavatási erőhelyek, például a testelhagyás létrehozásához.

Ennél tapinthatóbb megfigyelés, hogy a piramisban bizonyos fizikai és élettani hatások megváltoznak, ez az úgynevezett piramishatás, ami szerint a piramisban, illetve az annak arányai szerint készült modellekben, a tetemek mumifikálódnak, a bomlási folyamatok lelassulnak, sőt a fémek kristályszerkezete is megváltozik. Ezt a hatást a spirituális gyógyászatban is használják.

A Stonehenge nevű ősi, angliai kőépítmény csaknem olyan régi, mint a piramisok és legalább annyi misztikus feltételezés is kapcsolódik hozzá, mint egyiptomi társaihoz. A kultikus kőkört szintén tekintik naptárnak, druida beavatási, vagy energiagyűjtő helynek, főképp pedig a dél angliai energiavonalak csomópontjának, ahol a rejtélyes földenergiák egyesülnek. Ezen a közel harminc kilométeres, feltételezett energiavonalon egyébként több szakrális hely is található, további kőkörök, sírdombok, sőt maga a salisbury-i katedrális is. A vonalon állítólag radiesztéziai és elektromágneses anomáliák mérhetők.

A Kínában fennmaradt hagyományok szerint szintén ismernek olyan energiavonalakat, amelyeket sárkányösvényeknek neveznek. Eszerint az emberi testhez hasonlóan a földnek is vannak afféle„akupunktúrás meridiánjai”, ahol az energiák áramlanak, ide építették a pagodákat és más fontos épületeket, illetve ide temették a császárokat is. Ez a felfogás sokban analóg a feng-shui elméletekkel is, ami az ember és a természet közötti egyensúly megteremtésére törekszik.

Más jellegűek, de szintén misztikus helynek tekinthetők a csodatévő kegyhelyek, mint például a Pireneusok lábánál lévő Lourdes-i szent forrás, ami a legenda szerint egy parasztlányka Mária-látomásakor fakadt fel a földből. A forrásnak gyógyító erőt tulajdonítanak, továbbá máig a keresztény világ egyik leglátogatottabb zarándokhelye. Feltételezik továbbá, hogy azok a helyek, ahol csodák történtek, annak a nyomát tovább viselik, valamint azt is, hogy rendszeres meditációval vagy imával bizonyos helyek – például templomok – megtisztíthatók és energiával tölthetők fel, mindezt a pszi-kutatás pszichometria fogalmával vethetjük össze.

Forrás: parapszichologia.hu / Elixír Magazin