A II. világháborúhoz vezető út - amit az iskolákban eltitkolnak

(Az alábbi szöveg az időközben a webről levett http://members.yodenarium.com/jagdpanzer oldalon volt olvasható angol nyelven.)
Júdea hadat üzen Németországnak
Történelemtanításunk azt próbálja elhitetni velünk, hogy a német nép veleszületett irracionális gyűlölettel viseltetett a zsidók iránt és csak arra várt, hogy valaki, mint Hitler, jelenjen meg, és lehetővé tegye számára, hogy kifejezhesse gyűlöletét. Semmi sem áll ennél távolabb az igazságtól. Sok évig, amíg Németország császárság volt, a zsidók nagyon jól beilleszkedtek a német társadalomba, sokan jómódúak voltak és közreműködtek az állam életében. Emiatt sok olyan zsidó, akiket más európai országokban üldöztek, mint Oroszországban és Lengyelországban, Németországban kerestek menedéket, ott békét és biztonságot keresve.

Majdnem hetven évig mesélték nekünk, hogy a németeket hirtelen egyfajta őrület kapta el, és elkezdték gyűlölni és legyilkolni a zsidókat. Milliószor elmondták nekünk, hogy milyen ROSSZAK voltak a németek, ezen az oldalon egy gyors és nem teljes áttekintést adunk arról, hogy hogyan építették föl az második világháborút jóval Hitler megválasztása előtt!

******************************************

1897: Az első cionista világkongresszust tartották meg Svájcban, Bázelben, THEODOR HERZL vezetésével. Cionizmus a zsidóság politikai fegyvere és azért állt elő, hogy beteljesítse a zsidó politikai célokat, melyek része a zsidó haza megteremtése. Állítólag ezeknek az üléseknek a jegyzőkönyve fönnmaradt, és ezek a "protokollok" azóta is viták forrásai.

1905: "Cion bölcseinek protokollja" első példányai megjelennek Oroszországban, egy évvel később Londonban. Sokan azt állítják, hogy a protokollok a cionista világuralom megszerzésének tervei. A zsidók erőteljesen tagadják ezt és azt állítják, hogy a protokollok hamisítványok. De az emberek inkább hitük szerint cselekednek, mint a tények alapján. A világon emberek milliói azt hiszik, hogy a protokollokat zsidók írták, maga Adolf Hitler, és pártjának sok tagja olvasta a protokollokat, önnek is el kéne olvasni őket, és sajátmagának ítélnie róluk!

1914: Európában kitör az első világháború. Tudja miért? Mert Németország Európa egyik legerősebb ipari államává nőtt föl és Nagybritannia, Franciaország & Oroszország úgy vélte, hogy ez az erős ország fenyegeti őket. EZÉRT!

1916: Nagybritannia & Franciaország vesztőfélben állnak. Német cionista csoportok fölkeresik a brit hadi irodát azt ajánlva, hogy az Egyesült Államok lépjen be a háborúba, HA a brit kormány megígéri a zsidóknak Palesztinát mint zsidó hazát. A britek beleegyeznek. Lord Balfour átadja a 'BALFOUR NYILATKOZATOT' Lord Rothschildnak. Az US cionistái (akiknek ő sok pénzzel tartozott) ezután megzsarolták Wilson elnököt, hogy vonja be az USA-t az első világháborúba.

1917: Oroszországban megkezdődik a bolsevik forradalom. A bolsevikokat zsidók vezetik, akik gyűlölik a cári kormányt. Az amerikai zsidó bankárok, Jakob Schiff és KUEHN-LOEB több mint 20 millió dollárral támogatják a bolsikat. Bolsevik forradalmárok lemészárolják az oroszországi cári családot.

1918: Németországot legyőzték, nem katonailag a fronton, de otthon, felbuzdulva Oroszországi sikereiken, a bolsevikok erőteljesen izgatnak, sztrájkokat és felkeléseket provokálnak ki a kikötői és gyári munkások köreiben, és így tönkreteszik a hadi szállítási vonalakat a frontok irányában. A bolsevikok most Németországot, Franciaországot, Nagybritanniát és Spanyolországot akarják. A Németországi zsidó bolsevik vezetők, Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg forradalmi hatalomátvétellel próbálkoznak Berlinben, de elfogják és később kivégzik őket. A német császár lemond attól tartva, hogy ugyanolyan sorsra jut, mint az oroszországi cári családhoz tartozó rokonai. "Cion bölcseinek protokollja" a monarchiák eltűnését követeli, ami most gyorsan megvalósul... kivéve, ha azt hiszi, hogy ezek csalások, de ez esetben is beteljesednek. Lengyelország német területeket foglal el.

1919: Aláírják Párizsban a VERSAILLESI szerződéseket. Noha a cionisták nem küzdtek a háborúban, 117 cionista érkezik Párizsba Bernard Baruch úr vezetése alatt, magukkal hozzák a Balfour nyilatkozatot, és az követelik a britektől, hogy tartsák meg ígéretüket és adják nekik Palesztinát. Ha az ön országában egy etnikai csoport kiárusította volna az országot az ellenségnek és ezzel azt okozná, hogy ön veszítse el a háborút, ön ezt a kiárusítást GYŰLÖLETNEK ÉS HAZAÁRULÁSNAK minősítené? Ezt tették a németek, de SEMMIT sem tettek a zsidók ellen, akik elárulták őket. Lengyelország megnyitja Európa első KONCENTRÁCIÓS TÁBORAIT, melyekbe németek és ukránok ezreit zárják, és Oroszországban a bolsevikok kinyitják a GULÁGOT, ahova válogatás nélkül zárják be az embereket.

1920: Az USA-ban nagy zsidó bankok ruháznak be a német iparba és nagy kölcsönöket adnak Németországnak a világháború utáni újjáépítésre, ne, mert szeretik a németeket, hanem mert tudják, hogy egy egészséges ipar egészséges nyereséget hoz és nagy kölcsönök nagy kamatfizetést hoznak. Lengyelország még több német területet annektál és németek ezreit űzi ki otthonukból és országukból.

1923: Németország nem tudja a 270 MILLIÁRD REICHSMARK háborús jóvátétel fizetésére a szövetségeseknek, nem tudják többé megengedni maguknak, hogy saját szenüket visszavásárolják a szövetségesektől, hogy gyáraikat üzemeltessék és kályháikat fűtsék, a németek 'passzív ellenállásba' kezdenek, a franciák és belgák csapatokat küldenek az országba.

1924: Bosszúból a nemfizetés miatt a nemzetközi zsidó bankárok a német pénzt (Reichsmark), amely a nemzetközi átváltási sorban van, leértékelik. A reichsmark hónapokon belül elértéktelenedik. Németek milliói, mivel nem tudják családjukat ellátni és lakbérüket kifizetni, arra kényszerülnek, hogy mindenüket eladják. A megváltozott átváltási viszony azt jelenti, hogy 1$ sok TRILLIÓ reichsmárkával egyenértékű. Néhány dollárért zsidó-amerikai befektetők fölvásárolnak német üzleteket, gyárakat, házakat, földet, műkincseket, ékszert. Az év végén a német kormánynak sikerül egy új pénz kihozatala, és az őrület megáll. Németek milliói vesztették el minden tulajdonukat, ezrek haltak éhen. A zsidó beruházók hihetetlenül meggazdagodtak. A németek még most sem tesznek semmit ezek ellen a spekulánsok ellen, ellenkezőleg, sokuknak van magas politikai állása és magasan elismertek a német társadalomban.

1933: Bolsevikok és nemzeti szocialisták harcolnak Németország irányításáért. A németek látják, mi történik Oroszországban az emberekkel a bolsevizmusban és túlnyomó részben Adolf Hitlerre szavaznak. Adolf Hitler nagyon világosan látja a zsidók szerepét Németország vereségében az első világháborúban és az 1923-24-es pénzleértékelésben, és elhatározza, hogy mindannyiukat kitoloncolja Palesztinába (ahogy ezt a britek megígérték). De a briteknek szükségük van az arab olajra és ellenállnak Hitler törekvéseinek a zsidók Palesztinába küldésére. Csak hetekkel Hitler megválasztása és Hitler elhatározása miatt, hogy a zsidókat kitoloncolja Németországból, amerikai cionista csoportok, látva, hogy csökken befolyási területük Európában, HADAT ÜZENNEK Németországnak 1933 március 24-én. Most a németeknek elegük van! A németek megrendezik a zsidó boltok és üzletek EGY NAPI bojkottját - EGYETLEN NAPIG BOJKOTTÁLNAK!

1936: A bolsevikok sikeresen kísérlik meg Spanyolország leigázását. Hitler csapatokat küld Franco tábornoknak. Németországi zsidók ezrei utaznak Spanyolországba, hogy támogassák a bolsevikokat és harcoljanak a 'fasiszták' ellen.

1939: 1939. szeptember elsején éjjel Lengyelország hadat üzen Németországnak, a varsói rádió azt állítja, hogy a lengyel csapatok a hét végére Berlinben lesznek (Lengyelországnak 40 gyalogos egysége volt, míg Németországnak 35, mindegyik hazai területen). 5 órával később Hitler csapatait Lengyelországba vezényelte. Szeptember 3-án Nagy Britannia és Franciaország üzent hadat Németországnak. 1939. szeptember 3-án a lengyel rendőrség 5700 német polgári személyt mészárolt le Brombergben. Szeptember 6-án Chaim Weizmann, a palesztinai zsidó ügynökség vezetője hivatalosan csatlakozik a szövetségesek háborújához.

Így összefoglalva a következő a helyzet: Két zsidó hadüzenet, Nagybritannia & a brit Commonwealth, Franciaország és Lengyelország hadat üzen Németországnak, és még van képük azt mondani, hogy Hitler kezdte el a háborút; Hitler még hatalmon sem volt, amikor már elhatározták, hogy leigázzák Németországot!

1948: Három évvel a háború után Izrael hivatalosan kinyilatkoztatja, hogy Németország 'Izrael állam ellensége'.

forrás: Katt ide!

A NASA-tól kiszivárgott információk szerint megváltozik a Naprendszer

Az Idő vége nem jelenti a Világ végét, mint ahogyan az hibásan volt értelmezve és közvetítve a Biblián át. A 2012-ben várt változás teljesen megváltoztatja majd a Földön az életet és magát az emberiséget.
A Hold létrehozza saját légkörét nátrium vegyületekből mely most 6000 km2 területen terül el
a mars légköre is gyorsan növekszik mely az Observer 1997-es meghíbásodásához vezetett.
A Föld légkörében ma is változások történnek, a felső rétegekben egy eddig nem létező új gáz jelent meg, a vulkáni tevékenység 1875 óta az 5 szőrösére nőtt.
A vénusz fényerőssége is jelentősen megnőtt.
A Jupiter mágneses tere megduplázódott, a bolygó és egyik holdja közt ionizált sugárzás tubusát észlelték.
Az Uránusz és Neptunusz pólusai felcserélődtek, nő a mágneses erőterük és folyamatosan növekszik a fényük, a Nap mágneses tere 1901 óta 230%-al nőtt.

Szibéria Nemzeti Tudományos Akadémia jelenti, hogy ezek a Naprendszerben észlelt sokoldalú változások a Foton Gyűrű-be való behatolásnak tulajdonítható, amely egy jóval erősebb energiájú kozmikus zóna. Ezen energiát veszi át a Nap és szórja az egész Naprendszerben. A Foton Gyűrű több sávos fotoncsík mely a Galaktika központjából áramlik, a Tejút spiráljait követve.
A mi naprendszerünk ezt a Gyűrűt 25920 év alatt, amely periódust Galaktikus Évnek nevezünk (az ókoriak Nagy Évnek hívták) kétszer keresztez . Az átszelés 2000 éve tart.
Úgy értékelhető, hogy a Nap már 1998 óta behatolt a Gyűrűbe és a Földre ez 2012-re tehető.
A Foton Gyűrűbe való behatolás a Biblia által jövendölt félelmetes spirituális változást okoz az embernek.
Feltehető, hogy azon emberek akiket egoista viselkedés, alacsony aura lüktetés jellemez, a Foton Gyűrű magas frekvenciájú sugárzását nem tudják elviselni. Tehát egy nagy spirituális alapokra épülő természetes szelekció következik be.
-Minden lény elsősorban energiából épül fel. Az energia információt és annak fordítottját jelenti. Az anyagi test más energiatestek takarója. Természetesen az ember is az univerzális felépítés része.
-Annak tényét, hogy ezek tiszta energiák az idők során tett megállapítások, valamint az utóbbi két évszázad tudományos kutatásai képezik.
-Negatív érzületek, megélések negatív, káros energiákat termelnek , a gondolatok akár anyagiasodhatnak is.. ( lásd a Montauk kísérletet)
-Az érzelmek, megélések, emberi gondolatatoknak mint minden energiának van egy adott rezgése. Egy negatív energiának a fejlődés egyetemes törvénye szerint természetesen csak alacsony rezgésszáma lehet.
A Világegyetemben semmi sem véletlenszerű, minden alárendelődik egy célnak, amely az élet fennmaradása és fejlődése. Az anyag önmagában fel van vértezve az élet teremtésének megmagyarázhatatlan teljesítményével. Léteznek egyetemes kémiai, fizikai, asztronómiai de jogi törvények is. Ezek azonban nem kizárólagosak, a Világegyetem nem a Nép Hadteste , a napirenden a  sokszínűség van.

A Föld 2012-ben

A Földön az élet radikális változását eredményezi a Foton Gyűrűn történő áthaladás.

Utunk a gyűrűn át, az Alcione körül.
Konkrétan ez mit jelent ?
A Foton Gyűrű annyira óriási, hogy átszelése is 2000 évet vesz igénybe, a jelenlegi Földi időszámítás szerint, erős elektro-mágneses sugárzást bocsájt ki a látható és a láthatatlan frekvenciákban, beleértve az X sugárzást.
A Gyűrű fotonjai egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki a földi anyagra. Elsősorban minden test fluoreszkálni fog, amely hatása, hogy 2000 évig nem lesznek éjszakák.! A testek által kibocsájtott fény hőhatás nélküli, és nem lesz árnyék.
Az egész naprendszer molekuláris anyag struktúrája változik, a fotonenergia megoldja a NASA gondját, a fő szabad és környezetkímélő energia forrásáva válva. (ahogyan azt Tesla) gondolta.
A Föld fajsúlya fokozatosan csökken és megváltozik
Miután a Föld szintje több ezer évig állandót jelzett 1980-ban 7,8 Hz -ről felgyorsult a mai 12 Hz-re. Ez azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia növekedés hatásaként a nap 24 órája valójában 16 órát jelent. Ez egyelőre elfogadható de magyarázza , hogy miért nincs elégsséges időnk, miért sietünk egyre jobban és miért fáradunk. Mi történik a Foton Gyűrűbe való belépéskor 2012-ben vagy más évben az teljesen elképzelhetetlen, hisz a teljes emberiség egy más dimenzióba lép át.
Még nem tisztázott?
Pontosítva 24 óra efektív 0 órát jelent, tehát a földi idő megszűnik!
De hogy egy szerencsétlenség nem jár egyedül- abban a > Nulla Pontban< megváltoznak a Föld mágneses Pólusai is. A jó jel azonban ismételten- Az Idő vége nem a Világ vége.! A pillanat viszonylagos közelségének a jelét a naprendszer szélén található plazma ragyogásának 10 szeresére való növekedése. A napon keresztül a bolygók ugyancsak növekvő energiát kaptak.

A mayák is várható változásokról a félistenek üzenetetét küldik
 • A teljes Naprendszer szinkronizálódik a Galaxissal és Világegyetemmel,a jó hatásaként.
 • Átlépünk a jelen technológiából és amit az Időről és Térről tudunk.
 • A pénz szükséglete eltűnik.
 • Az 5.-ös Dimenzióba lépünk.
 • Az emberi DNS a jelenlegi 2 spirálról 12 spirálra programozódik át.
Az emberi lényt illetően a változások hatalmasak és pozitívak. Mellékhatások viszont fájdalmasak (ami jó jel hisz a szervezet megtisztulását jelenti) így:
 • Migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés, ritmuszavarok.
 • Megfázás jellegzetes tünetei (láz, izzadás, csontfájás) melyeket a hagyományos kezelés nem segít.
 • Izomzat gyengülés, nehéz légzés, ok nélküli elfáradás.
 • Limfatikus- és immunrendszer változás, nyugtalanság, depresszió,stressz a múltba révedés
A Foton Gyűrűbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat történik, melyben a testünk saját frekvenciája a Világegyetem alapfrekvenciájára hangolódik.
Ez az "égbemenetel" melyről a régi írások beszélnek
A "felemelkedés" mivel váratlanul erős, azok, akik alacsony, vagy negatív tulajdonsággal rendelkeznek(rosszindulat, egoista) nem élik túl az átváltozást.
A gén és DNS frekvencia az embernél nagyon magas és finom. Ez tulajdonképpen a fény, amely a félistenek és szentek auráját láthatóvá teszi.
Dr Berrende Fox vér tesztekből kimutatta hogy 20 éve az emberek sejtszinten kezdtek változni, vannak kik a DNS szerkezetbeli új láncszemeket fejlesztettek.

Az üzletben gondolkodók nyereségei:
 • intuició és paranormális teljesítőkészség fejlődése.
 • Az agy jelen 10-15 % -nyi használatbavétel jelentős megemelése.
 • Minden gyógyíthatatlan betegség (rák, HIV is) eltűnik.
 • Megsokasodnak a telepatikusok és bioterapeuták.
 • Megváltozik a fizikumunk és (akik túlélik) aurába öltözünk.
Forrás: network.hu

UFO Párizs felett

Az ufókhoz hasonló technológiával rokon fejlesztesű Fantomhoz hasonlító repülő szerkezetet (lopakodót?...) filmeztek le az év elején Párizs felett, de a felvétel csak februárban került nyilvánosságra.

A felvétel egyik érdekessége az, hogy aránylag könnyen kivehető a formája és (ami engem a legjobban lesújtott) senki nem próbálja a földönkívüli mivoltát bizonygatni, pedig a fényeit és a mozgását figyelve, nem kellene a fantáziánkat megerőltetni ahhoz, hogy az UFO kategóriába soroljuk.
Különösképpen azért, mert hajszál pontosan ilyen gépeket véltek már felfedezni a világ több pontján, amelyek folyamatosan, BÜNTETLENÜL megsértik különböző országok légterét.

A háromszög alakúak (ahogy innen-onnan tudjuk) idegen technológián alapuló földi (Amerikai) gépek. A fenti videón látható gép mozgását nem magyarázhatja más, mivel láthatóan nem használ semmilyen hivatalosan elismert meghajtási módot (rotor, sugárhajtómű) sem. (Mellesleg nyilvánvaló, hogyha lopakodó lenne, nem világítaná ki magát úgy, mint egy karácsonyfa. XD)

Az egyik leghíresebb és a videóval legjobban egybevágó az 1990-es belgiumi eset:

Rejtélyes erdei kútra bukkantak

A közelmúltban egy kútat találtak a tiszaörvényi ártéri erdőben, amely sehogy sem lehetne ott...

Sem a térképek nem jelzik e kutat, sem az idősek nem tudnak arról, hogy annak ott kell lennie. Pedig ott van. Ez a különlegesség foglalkoztatja mostanság a tiszaörvényi Szabics-kikötőben megfordulókat.– A Göbe-tóig vezető sétaútról nem látható a kút, de még az ártéri erdő széléről sem – meséli Kiss Ferenc túravezető, amint a már lucskos hóban a rejtély felé tartunk. A sétaút most csak a Szabics-kikötőből közelíthető meg. Különös csend ül a tájon, a távolban egy harkály kopog, a napsütésben néhány madár énekel.
A kút létét több évtizedig homály fedte. A tó feltöltése után a sziget sokáig járhatatlan volt, majd a Tiszavirág ártéri sétaút létesítésekor a tanösvényt is csak a Göbéig alakították ki. Utána a sűrű ártéri erdő következik. – Ennek a kútnak a létezéséről senki sem tudott – mondja Kiss Ferenc. – Még a legidősebbek, akik rendszeres kijártak legeltetni, földet művelni, sem emlékeznek, hogy itt kellene állnia. Logika sincs abban, hogy itt van, mert a Göbe nyugodtan szolgálhatott volna az állatok itatására. A hely különlegességét mégsem az adja, hogy egy elfeledett kút áll az erdő közepén, hanem az a számos különös jelenség, amelyeket az utóbbi hetekben itt éreztek. Akik lenéztek a kút mélyére, megnyugvást tapasztaltak. Néhány perc csend és kis önvizsgálat kitisztítja az agyat, megnyugtatja a lelket. Volt, aki különleges energiamezőt érzett itt.
– Hogy emberi civilizáció nyoma, az biztos – folytatja a túravezető –, ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a kút mellett ősöreg, elvadult szőlőindák kapaszkodnak a magasba. A kút az ártéri sétaúton, a Tisza és a Tisza-tó közt egy szigeten van, ahol elterül a Göbe-tó. Az ártéri erdőben újabb vízfelület létezik, egy mesterséges kútban. A csend többszörös visszatükröződése ez a sokszoros vízfelület közt. Talán innen ered az a megmagyarázhatatlan érzés, ami felkeltette az örvényiek érdeklődését?

A térképeken nem jelzett helyen tényleg van valami különös és megmagyarázhatatlan. De hogy mi, arra talán az első visszatérők adnak választ, ha kívánságuk teljesült.

/paranormal.hu/

UFO-t rögzített a holland tévétársaság kamerája

Az ufó észlelések többségét telefonnal veszik fel, legutóbb azonban egy holland tévétársaság optikáján száguldott keresztül valami. Ők finoman úgy fogalmaznak: fogalmuk sincs mi lehetett.

A felvételt 2011 októberében készítette a VPRO nevű holland tévétársaság, a francia Paris Match internetes kiadása azonban szombaton megszerezte a felvételt, amelyen le van lassítva és kinagyítva az ismeretlen obkjektum.

Az, hogy nem valami otthoni sufnituning-álufó, már bizonyos, ám hogy mi lehetett a repülő tárgy, senki sem tudja, az óvatos tévétársaság sem bocsátkozott találgatásokba.

/paranormal.hu/

SZENZÁCIÓS FELFEDEZÉS: Egész Európát behálózó kőkorszaki alagútrendszert találtak

Kőkorszaki ember által készített, hatalmas földalatti járatokból álló, egész Európát Skóciától Törökországig szerteágazva behálózó rendszert találtak kutatók. Egyszerűen csak földalatti szupersztrádának nevezik. 

A német archeológus Dr Heinrich Kusch állítása szerint alagutak létezésének bizonyítékait találták meg az egész kontinensen több száz neolítikum korabeli település alatt.
Könyvében - Egy ősi világhoz vezető földalatti kapu titkai (Secrets Of The Underground Door To An Ancient World) - azt állítja, hogy maga a tény, hogy ennyire sok alagútjárat vészelte át a 12000 évet, mutatja, hogy az eredeti csatorna-hálózat még ennél is jóval hatalmasabb volt.


- "Bajorországban (Németország) 700 méternyi hálózatot, Stájerországban (Ausztria) 350 m alagutat találtunk" - mondja.

- "Egész Európa alatt több ezer volt belőlük - az északi Skóciától le a Földközi-tenger vidékéig.

-  "Legtöbbjük nem nagyobb, mint egy "féregjárat" - csak 70cm széles - de ahhoz épp elég széles, hogy egy ember keresztül bújjon rajta."

- "Számos zug tarkítja a járatokat, néhol kiszélesedik, vannak ülőhelyek, tárolókamrák és szobák. Nem mind kapcsolódnak egymáshoz, de együtt egy hatalmas földalatti hálózatot alkotnak." 


 Számos szakértő véli úgy, hogy a hálózat egyfajta védelem lehetett ragadozók ellen, míg mások hiszik, hogy az összekapcsolt járatokat a mai szupersztrádákhoz hasonlóan használták emberek, hogy biztonságosan utazhassanak a felszínen dúló háborúktól, erőszaktól, de akár az időjárástól függetlenül.

A könyv megjegyzi, hogy nagyon gyakran a járatok bejáratánál kápolnákat emeltek, talán azért, mert az Egyház félt, hogy pogányok örököljék az alagutakat, ami semlegesíthette volna befolyásukat.

Forrás:
DailyMail
Világ helyzete

Halott apáca szelleme kísértett fényes nappal?

Két évszázaddal korábban élt apáca szellemét vélte lencsevégre kapni egy fotós az íroszági Galwayben fényes nappal.
A fényképész Jonathan Curran összesen tizenhárom képet készített, melyből egy panorámaképet szeretett volna összeállítani. Elmondása szerint egy 19. századi apácára hasonlító kísértetszerű alak sem a fotózás előtt, sem pedig után nem látszott a környéken, a tizenhárom kép közül is csak egyen szerepel. Ezek alapján úgy tűnik, mintha a titokzatos jelenés egy pillanatra vált láthatóvá, a következő blikkre el is tűnt - idézi a Curran szavait az ír Galway Independent híportál a napokban. Az alak látszólag pontosan belenézett a kamerába, amivel rendesen ráhozta a frászt a fényképészre.

William Henry galwayi történész szerint számos kísértetsztori járta a környéket az elmúlt években. Egy idősebb asszony régebben mesélt egy középkori ruházatba öltözött nőről, akit egy éjjel látott, többeket figyelmeztettek arra, hogy éjfél körül kerüljék a Wolfe Tone hidat.

/stop.hu/

UFO-t filmezett le egy autós Új-Mexikóban

Új-Mexikó - Rendkívüli képsorokat készített egy lebegő földönkívüli járműről egy amerikai autós.

A szokatlan látványt kamerával rögzítette a napokban egy sofőr egy új-mexikói ipari park fölött. Bár a videót kocsija volánja mögül készítette, a felvételen így jól látható, hogy különös tárgy lebeg az épületek fölött.


A legnagyobb videómegosztó portálra feltöltött anyagot 2 nap alatt közel 300 ezren tekintették meg. Brit lapinformációk szerint a felvétel azért számít különlegesnek, mert ilyen jó minőségű felvételeket ritkán készítenek "repülő csészealjakról".

Ugyanakkor a brit Stephen Hannard, egy földönkívüliekkel foglalkozó tudományos társaság tagja a képsorok láttán megjegyezte, az is lehet, hogy egy ügyes számítógépes trükkről van szó.
Véleménye szerint mindig a fantáziánk dönti el, mit akarunk látni és elhinni - olvasható a Daily Mail című napilapban.
/paranormal.hu/

Ritkán foglalkoznak ennyit egy UFO videó lejáratásával, mert még a Fókuszban is megjelent -ahogy hallottam.


Az oldalán látható egy fekete körben lévő 5 ágú csillag, mely az amerikai légierő logója, így nem csoda ha mindenhol próbálják eltussolni, és kamunak beállítani.

A Mirror c. brit lap tökéletes példája ennek a dezinformációnak.
http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/ufo-spotted-near-roswell-crash-737426

Ahogy az oldalon lent, a kép alatt láthatjátok:

YouTube user Space999dude said: “I took this from my car but had to go because of where I was parked.
“Seems too bright for a boat and looked like it was above water.”
He added: “It was a very long way off and I was at full 40x zoom hence the shaky footage.
“I always carry a camcorder in my car as saw something a few years ago and think more people should be looking and keeping cameras at the ready.”


Ez majdhogynem tökéletesen megegyezik egy másik észleléssel ami Londonban történt a Temze torkolatánál néhány hete. Ugyanazt fordítottam le a Daily Mail oldalról:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2098074/Glowing-UFO-spotted-Thames-Estuary-leaves-driver-mystified.html
http://global-mystery.blogspot.com/2012/02/izzo-ufo-t-rogzitett-temze-torkolatanal.html

Mindenhol azt olvasom, hogy "Ez nem lehet Új Mexikó, mert teljesen más a környezet, és az autók a parkolóban". Tökéletesen tükrözi az elterelési propagandát.
Nyilvánvaló, hogyha valódi a videó -márpedig nagyon arra hajaz-, akkor az amerikaiak sem akarják, hogy megtudja a nép, hogy hol lehet az egyik bázisuk, legfőképp azt nem, hogy ilyen Azonosított repülő tárgyakkal rendelkeznek. Persze a videó törlése csak még gyanúsabbá tenné a dolgot, így marad a parasztvakítás.

El ne higgye senki, hogy ez a videó kamu! Gondolkozzatok el: 

Ha valamit az első pillanattól fogva úgy tolnak az arcodba, hogy ez most fake, meg számítógépes animáció, akkor ezt te szépen el is fogadod, és eszerint alakítod ki róla az álláspontodat, "hmm, hogy ha mindenki ezt mondja róla, akkor még jó hogy én is ezt mondom, mégis ki vagyok én, hogy szembemenjek a többség preferenciájával".

Minél jobban erőltetnek rád valamit, annál nyilvánvalóbb, hogy mások akarnak meggyőzni róla, hogy azt gondold, amit mondanak.

Tényleg azt gondoljátok, hogy csalás, vagy mások akarják, hogy azt gondoljátok róla?

Látsz egy hatalmas, indokolatlan sebességgel és manőverekkel mozgó fénypontot az égen,  rávágod, hogy "Wáá ez egy ufó!" 
Látsz egy videót amin teljes egészében látható a repülő tárgy, de azt már nem hiszed el, sőt a világba ordibálnád, hogy "KAMU". Mi lehet az oka vajon?? Miért változik meg egy csapásra a gondolkodásod??

Megsokasodtak az UFO észlelések

Egyes vélemények szerint 2012-ben megsokasodtak bolygónkon az UFO észlelések, mások szerint csupán divat lett mindenben idegen űrhajókat látni. A youtube-ra feltöltött videón egy csokorba szedték az idei év eddigi legérdekesebb felvételeit.


/stop.hu/

A telekommunikáció teljes ellenőrzés alá kerül Európában

A Telegraph vasárnap bejelentette, hogy a brit kormány teljes ellenőrzést akar a nyilvánosság felett, és rögzíteni fogják a lakosság összes kommunikációját, beleértve a telefonhívásokat, SMS-eket és az e-maileket is. 
A lap szerint a kormány utasítani fogja a telefontársaságokat és minden hazai kiszolgálót, hogy rögzítse és későbbi felhasználás céljából tárolja a telefonhívások adatait, a szöveges üzeneteket, és az e-maileket, valamint hogy korlátlanul tegye azokat hozzáférhetővé a kormány számára egy évre visszamenőleg. 
A brit kormány tervei az internetes közösségi honlapokat is érintik, a Facebook és Twitter üzenetek is elérhetőek lesznek a szabadkőműves kormányzat számára.

Jelen feltételek mellett a telekommunikáció ellenőrzése a társadalom feletti teljes ellenőrzést jelenti. A folyamat a legutóbbi Bielderberg találkozókon elhangzottaknak megfelelően (az internet teljes ellenőrzése a globalizációt és más szabadkőműves eszméket ellenzők elhallgattatása okán) a teljes nyugati világban megkezdődött, ennek - kezdetleges - részét képezi a szerzői jogok védelmére hivatkozó amerikai SOPA/PIPA tervezet és az európai ACTA. Ezeken a területeken a folyamat még csak kísérleti jellegű, folytatása a lakosság reakciójának megfelelően zajlik. Meg kell hagyni, ami az amerikai társadalomban széleskörű ellenállásba ütközött, az Európában gyakorlatilag ellenállás nélkül lezajlott.
A magyar kormány csatlakozott az egyezményhez a lakosság megkérdezése nélkül, és a lakosság szintén teljesen érdektelen ennek kapcsán, mert be sem került a köztudatba, se a törvénybe iktatás, se a közép-európai országokban lezajló tiltakozó tömegdemonstrációk.
A végkifejlet minden nyugati országban ugyanaz lesz, amit a brit kormány a közelgő iráni háború esetén ellenintézkedésként azonnal be fog vezetni.

Amit a legtöbb nyugati országban fokozatosan akarnak bevezetni, arra a brit kormány nemsokára rákényszerül, mégpedig átmenet nélkül. A tervezetet közvetlenül az MI5 és MI6 adta át a brit vezetésnek, mivel enélkül nem tartják elkerülhetőnek a rend teljes felbomlását. Azzal számolnak ugyanis, hogy egy Irán elleni háború esetén az iráni válasz legveszélyesebb része a muszlim lakosság azonnali reakcióját jelentené szerte a nyugati világban, ami többek között a közösségi honlapokon szervezné meg magát. Egy ilyen helyzetben Londonban nem a nyárinak megfelelő zavargásokkal kell számolni, hanem minden nagyobb város lángokban állna.

A telekommunikáció feletti ellenőrzés nyílt kihirdetése egyvalamit jelent: a cionista vezetés egyre jobban kapkod, egyre tehetetlenebb. Az internetnek köszönhetően hatalmas mértékben terjedtek el olyan információk, amik akadályt állítanak a világuralmi téboly elé, és ezt a lehetőséget minél hamarabb el akarják tüntetni.
Nem kell különösebben tájékozottnak lenni, hogy egyértelmű legyen: Európában szó nincs demokráciáról - a legsötétebb, materialista szabadkőműves diktatúra épül fel a szemünk láttán, és a lakosság többsége ezt teljes passzivitással nézi.

jövőnk.info / Világ helyzete

UFO-k lebegtek a légibázis felett

Különös videót készített telefonjával egy férfi csütörtökön az Egyesült Államokban. 
Autójával épp hazafelé tartott amikor kiszúrta a Homestead Légibázis felett a hét lebegő fénypontot. Otthon magához vette a kameráját, de mire visszaért, a jelenség már eltűnt.


UFO robbant fel Dél-Karolina felett?

Egy felrobbanó tűzgolyót rögzített egy kamera a Dél-Karolinai Greenville megyében. A detonáció a környékbeli lakosok elmondása szerint a falakat is megrázta, és ki kellett hívni a rendőrséget.

A lakosok ijesztő robajra ébredtek hétfő reggel. Az egész ég kék fényben világított, és egy ugyancsak kék fényben ragyogó tárgyat láttak lezuhanni. A robbanás csak néhány rövid másodpercig tartott, és a legaggasztóbb, hogy több környékbeli ház is megremegett. -írja a Daily mail

Több mint 30 sürgősségi hívás érkezett be a hely rendőrségre, közben számos tűzoltó fejezte be az eset kivizsgálását, mielőtt a rejtély megoldódott volna. (Vajon erre utasították őket? -A szerk.)Szerencsére sebesültekről nem érkeztek jelentések

Egyes tudósok, úgy gondolják, hogy ez csak egy tipikus meteor volt. Dr. Charles St. Lucas, a Roper Mountain Science Center munkatársa szerint rézből, vagy réz-kloridból állhatott, ami magyarázza a kék fényt, és, hogy ez az űrben elég gyakran előforduló elem. (Azért én nem szívesen hiszek neki feltétel nélkül..."Tudós". -A szerk.)

Emberevő démont fotózott a mólón

Egyes történetek szerint emberekből táplálkozó démon, más legendák szerint szellem az, ami már régóta halászokat kísért a Somerset partvonal mentén.

Matthew Hales nem tudta, miként került egy férfi az általa készített fényképre, ugyanis sem a fénykép készítése előtt, s az az utáni pillanatokban nem látott senkit. A fotósnak tanuló srác terepgyakorlaton volt kint a Clevedon-i (Somerset) mólon és a különböző beállításokat tesztelte a kora reggeli fényekkel. Több képet is készített, s mindig visszaellenőrizte azokat, míg az egyiken egy férfit látott, felnézve már nem látta ott az embert, mint ahogy a felvétel készítésének pillanatában sem – állítja a Matthew Hales, aki egy elfele sétáló ember látványát kereste sokáig, de olyan korán még minden kihalt volt. 
Miután nem hagyta nyugodni a furcsaság átment a mólóhoz, de az le volt zárva, mint mindig abban az időben, ugyanis azt csak 10 órakor nyitják meg a nagyközönségnek, addig csupán a halászok használhatják, nincs is másnak kulcsa kinyitni, csak a két horgászegyesületnek. A fiú tőllük tudta meg, hogy senki nem járt ott a különös fotó készítésének idejében, ugyanis mindenki a vízen volt még akkor.


Nem is foglalkozott a fotóval később, csak akkor vette megint elő, amikor a helyi lapokban olvasta, hogy egy furcsa alak, ami egyes legendák szerint nem is szellem, hanem egy démon, egy ghoul – ami emberek húsából és véréből táplálkozik – tűnt fel Somerset partjainál, amit egyébként “szellempartként” is hívnak a számos paranormális tevékenység miatt. Erről a démonról már a viktoriánus korból is maradtak fent különböző beszámolók, az ő alakját vélték látni halászok nemrégiben.
Matthew Hales ekkor merte elővenni újra a novemberben készített furcsa fotót és beszámolt a Daily Mail hírportálnak annak történetéről. A fotón első pillantásra egy, a kora reggeli látványt élvező turista képe bontakozik ki, akinek külseje modernnek tűnik, de egy démon esetében ugye ezt soha nem lehet tudni…

forrás: erdon.ro

Az Izsáky projekt - szíriuszi üzenetek

Ezt a témát én személy szerint elsőre elég komolytalanul fogadtam, túlzottan fantasztikusnak gondoltam, de akkor még nem találkoztam az Eisenhover esettel, most érett meg rá az oldal, hogy ezt is kitegyem:

Szinte képtelen dolog, de mégis van ilyen.

Folyamatosan azt zengik a szkeptikusok, hogy a földönkívüli élőlényeknek semmiféle tárgyi bizonyítéka sincsen. Nos, akkor vizsgáljunk meg egy ilyen dolgot. Valamikor 25 évvel ezelőtt, valahol Erdélyben egy érdekes dolog történt. Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor mindez nem is Erdélyországban kezdődött, (amely valamicskével nagyobb, mint a mai Magyarország...) hanem Spanyolországban. Leszállt egy "nem létező" UFO, és hátrahagyott a helyszínen egy aranylemezt. Ezen a kis lemezkén ismeretlen piktogrammok, és a mi rovásírásunkhoz nagyon hasonlatos jelek voltak. Ottani magazinok a megfejtés reményében közzé is tették ezeket, és egy ilyen magazin került egy, a hargitai hegyek között élő magyar nemzetiségű kutató kezébe. Őt én személyesen is ismerem. Vagyis valóban létező személy, akinek szívesen venném az újabb jelentkezését. Kalandos úton eljutott hozzám egy kézirata, amelyben az egész történetet leírta. Ebből idézek.
1967. június 1. Üzenet a világűrből.
Egy 80 cm hosszú nikkel kapszula, benne egy aranylemezre vésett domborműves üzenettel:
A kódolt üzenet: "Gyújtsd meg a fáklyát, és a tüzet vidd tovább!"
San Jose de Valderas, Spanyolország
A spanyolországi aranylemez egy utasítást mutatott arra nézve, hogy hogyan kell felvenni a a kapcsolatot az ominózus lényekkel. Az utasításban az állt, hogy nagy méretben (20-30 méter) tegyenek ki egy megadott jelet egy rétre, és várjanak a helyszínen türelemmel, akár napokat, heteket is. Mésszel a fűre szórták a nagyméretű jelet, és vártak. Egy fafeldolgozó telep közelében találtak alkalmasnak látszó helyet.
Egyszer csak megjelent egy UFO, és leszállt. Ez ugye azt mutatja, hogy valamilyen eléggé sűrű gyakorisággal figyelik az egész bolygót, hiszen mindez nem a spanyol helyszínen történt! Egy szőke, teljesen emberszerű lény szállt ki a járműből, és egy fényes kis kocka alakú fémdobozt hozott magával, amit át is nyújtott a felé siető embereknek. Ekkor egy eléggé kellemetlen incidens történt.
Az aranylemez a hívójellel.
Ezt a találkozási kísérletet csak néhányan tudták az első lemez üzenetének megfejtése után, de a dolog így is rosszul sült el. A korabeli Románia szövevényes besúgó hálózata így is riasztotta a Securitate (a valamikori román titkosrendőrség) embereit, így azok már a helyszínen lapultak, és a doboz átadásakor állig fegyverben előrohantak. Ekkor a járműből többször is sürgető hangjelzés hallatszott, és a dobozt átadó ufonauta egy kis ceruzaszerű eszközzel körbemutogatott, és jelezte a földieknek, hogy fussanak az erdőbe a dobozzal. Ugyanekkor a helyszínen is furcsa dolog történt. Lokálisan és szelektáltan a szereplőknek és a tárgyaknak is "megállt az idő". Ennél jobbat nem tudok írni, mert az erdő felé menekülők és az űrutas tudtak mozogni, de a katonák és a többi jelenlévők teljesen lemerevedtek. De nemcsak az emberek, hanem a fegyverek is, amivel éppen akkor lövöldözni próbáltak. Az űrpilóta visszatért a járműbe, és a gépezet felszállt. Kis idő múlva eldördültek a lemerevedett fegyverek, és ennek első áldozata éppen egy Securitátés belügyis lett. A beindult géppisztollyal az egyik belügyis lelőtte a másikat. Később az egyik kutató is meghalt, aki a tarkóján sebesült meg a harcban, éppen a földönkívüli fegyverétől.
Az erdélyi űrhajó 1974. június 7. de. 11 óra
Erdély, Máramaros megye, Gutin, Kakastarély

Csak napok múlva jelent meg rajta egy egyre intenzívebb vörös folt, majd belehalt valamilyen sugársérülésszerű tünetekkel járó sebesülésébe. A többieket sokáig keresték a titkosszolgálat emberei, és végül is kiverték belőlük a doboz addigra már lerajzolt és lefényképezett tartalmának rejtekhelyét. Ez a szemtanúk (a kutatók) véleménye szerint egy belül rekeszes nikkel doboz volt, olyasmi, mint amiben a mikroszkóp tárgyüvegeket szokták tartani. A doboz teljesen zárt volt, mintha teljesen egy darabból lenne, ezért felfűrészelték a "tetejét", és így jutottak a benne lévő aranyszínű lemezekhez. A dobozt, a lemezeket és a filmeket elkobozták tőlük.
Azért mégis maradt valami, amin most együtt elgondolkozhatunk. Az ábrákat én tettem erre az arany alapra, mert már csak a rajzolatok maradtak meg, így az itt látható lemezek csak illusztrációk. De ettől még előkerülhetnek Bukarestben az eredetiek is. A közel száz lemezből itt bemutatok 16 darabot, és megkísérlem azok magyarázatát adni. Ez "kissé" el fog térni a kézirat szerzőjének eredeti magyarázataitól. Én a saját tudásom szerint közelítem meg a kérdést, bár az eredeti szöveg is érdekes. A szerző valahol Szatmárnémedi környékén lakik, de sajnos a címét és a nevét már elvesztettem. Úgy tíz évvel ezelőtt találkoztam vele. Az akkor feltett kérdéseimre adott válaszai őszinték voltak, és olyan részletekre is kimerítő és pontos választ adott, hogy mindebből láttam, hogy a története igaz, és valóban találkozott a fenti idegenekkel. Ismerem azt a skilltípust.

AZ ELSŐ LEMEZ

Ezen, és a további lemezeken nagyon sok szimmetriát mutató piktogramm mutatkozik. A bal felső sarokban lévő látható ötágú csillag arra utal, hogy a kultúránk közös elemeket hordoz, hiszen ez a jel a Földön mindenhol elterjedten használt. A mindenható jele. Az amerikai zászlón ugyanúgy látható, mint a kommunista Kína nemzeti lobogóján. Egy ideig két magyar címer tetején is szerepelt a vörös ötágú csillag. Mágikus értelmű és hatású jel. A másik két piktogramm nagyon hasonló. Mindkét ábrán hat-hat köröcske szerepel vonalakkal összekötve. A baloldali trapézos formán két fura jel is van, amelyet az élet jelének is értékelhetünk. Ez több szempontból is helyes lehet, mert az az idővisszacsatolás (uroborosz) amit jelent, minden létezés és élet alapja. A lélekszikrát is jelenti. Itt egy jobbos és egy balos jel látszik, ami a fenti csillaggal együtt a tér és az antitér tükörszerű voltára utal. Az öt és a hat szerepeltetése szintén térre utaló. (Nem jut ötről a hatra).

A SZERZŐ RAJZAA fenti rajz az eredeti kéziratból való. Nevezzük ezt erdélyi arvisurának. Az eredeti hun-magyar arvisura feljegyzések is aranylemezeken vannak, és ezek is. Emellett a továbbiakban olyan megfejtés is szerepelni fog, ami egyenes utalás erre a feltevésre. A rajz magyarázatát nem találtam, de a furcsa beszámozás is a téridőre, és ezen át a nagytávolságú űrutazásra utaló. Az aranylemez bal alsó ábrája még megengedné, hogy két tükröződő tetraéderre gondoljunk, de ez a másik jobboldali ábra nyomán készült már arra utal, hogy ez valami mást jelent. Például olyan CPT tükrözést is jelenthet, amelyben a csillagok keletkeznek és helyezkednek el a térben. Erre még további lemezek is utalnak majd.

A MÁSOSODIK LEMEZ

Ezen a lemezen egy szabályos nyolcágú csillagot figyelhetünk meg. Ez a misztikában a fény, vagy energiacsillag, és a modern tudományban ennek ugyan semmi nyoma, de valójában ez a fotínót jeleni. Erre kiterjedtebb magyarázatokat találhatsz a ABLAK folyóirat lapjain. A bal alsó ábra a négyes és a hatos szimmetria keveréke, mert a szabályos hatszög belsejében megfigyelhetünk egy sarkán álló négyzetet is. Itt nem kettő, hanem négy életjel van. Két jobbos, és két balos. Ez is lehet makro és mikrovilági üzenet, esetlen mind a kettő is. Az eredeti megfejtés arra utal, hogy a homo galaxicus kilenc bolygón lakik. Én ezt sehogyan se tudom kiolvasni ebből az ábrából. Ami mégis izgalmas, az az, hogy nagyon hasonlít az emberi lélek energiacentrumának ábrájához. Természetesen ennek is lehet makro értelme is. A kozmosz-szimmetriákra is utalhat, hiszen "úgy fent, mint lent".

A HARMADIK LEMEZ

Ezen a lemezen minden tükörképes. Fent középen a kozmosz jele, alatta pedig egy kéttengelyű tükröződési jel látható. A két kockaszerű jel a "bolygórendszer" jeléhez nagyon hasonlatos. Benne középen a "bolygó" jel látható, és mindkettőben a vieces jel, ami embert jelent. Ez utalás arra, hogy ismereteik szerint a világegyetemben a teljes paritás elve uralkodik. Anyag és antianyag, energia és antienergia, fény és antifény, tér és antitér.

A fenti kozmosz jelet meszelték fel a budörsi repülőtéren is Indi Attila építészmérnök úr vezetésével a magyar kutatók, de sem a repülőtér vizuális, vagy radarmegfigyelői, sem a kutatók nem láttak semmit.
A budaörsi hívójel
Nem sokkal később, egy késő őszi estén egy hatalmas UFO haladt végig a kelenföldi lakótelep tízemeletes házai között, úgy a hatodik emelet magasságában. Sok szemtanúval beszéltem, és bejártam a jármű útját. Albertfalván is látták, majd Budaörsön is. A helyi gyermekorvos és mindenki, aki nála volt, látta a termetes ketyerét. Olyan alacsonyan jött ez az eléggé terjedelmes monstrum, hogy mindannyian azt hitték, hogy le fogja sodorni a kéményeket. Majd elhaladva Budaörs felett kb. az előbbi repülőtér magasságában oldalra billent, és hatalmas sebességgel eltűnt felfelé. Hoffmann József újságíró is személyesen látta, még a kelenföldi városközpontnál, és követni is próbálta, de az UFO nem az út nyomvonalát követte. A helyi rádió azonnal bemondta, és nem telt el egy félóra, amikor cáfolatként már azt kezdték mondani, hogy ez csak egy mezőgazdasági helikopter volt, ami egy kivilágított reklámtáblát szállított. Ez valóban igaz volt, de azért az emberek nem olyan lükék, hogy egy csühögő, cséphadaró mezőgazdasági szúnyogot összekeverjenek egy repülő elefánttal. Egy ilyen helikopter tényleg repkedett a légtérben. Azt is látták. Az eredeti jármű viszont hatalmas és szürke borítású, forgási ellipszoid alakú volt, iszonyatos fényerejű reflektorokkal, kivilágított ablakokkal, és volt olyan megfigyelőm is, aki éppen az ablak előtt borotválkozott (6. emelet) és néhány méterről látott bele az űrhajóba. Össze is nézett az egyik űrhajóssal, aki barátságosan intett is neki. A járművet minden független megfigyelő azonosan írta, vagy rajzolta le. Vagyis látták.

A NEGYEDIK LEMEZ

Ezen a lemezen bemutatják nekünk az egész univerzumot, a benne található szimmetriákat és tükröződési rendszereket is. Itt dominánsak a hatos és az ötös szimmetriájú rendszerek. A két galaxisjel egy irányba forog. Azok azok, amelyek között egy vízi embert, egy sellőt rajzoltak. Balra egy vieces jel, és alatta egy szárnyas figura alakja figyelhető meg. Majdnem a lemez közepén egy dominanciális ember jele van, és ami a fején van az nem szarv, hanem a magasabb értelem jele. A bal alsó sarokban a legmagasabb értelmet hordozó ember jele van, és ez az ábrázolás nagyon hasonlít a mi szentjeinkhez. A kettős kör a galaxis jelben és a kihalt csillag jelben is megfigyelhető, ami nem zárja ki egymást, mert vélhetően ezeket is egy magasabb, de nem fizikai testben élő intelligencia irányítja. Erre utal a lemez jobboldalán alul megfigyelhető két jel is. Egy hatszöget négy kis háromszög egészít ki. Ez a szimmetriát 6+4 ponttal ruházza fel. Tíz originális van. A jobbról és balról elhelyezett jeleket a két ősteremtő (originális) jelének is érthetjük, amelyek egy hatos szimmetriájú rendszert tartanak meg. Jobbra lenn a sarokban pedig elkülönítve vélhetően maga a Teremtő látszik. A kettős időkónusz jele. A többféle szimmetria és a többféle embert jelentő piktogram arra utal, hogy a kozmoszt igen változatos fajok népesítik be, és egyúttal arra is utalhatnak, hogy melyik szimmetriában milyen fajok a dominánsak.
Már az előző lap aranylemezein látszott, hogy a minket körülvevő makro-univerzum nagyon színes, és sokféle lény él benne. Most nézzük meg azokat a lemezeket, amelyeken a lények alaprendszere, és a közelebbi csillagvilág lakott bolygói vannak ábrázolva.

AZ ÖTÖDIK LEMEZ

Balra fent egy felnyitott "időkapszula" jelben egy "műszaki tárgy" jelentésű jel áll. Ez egyenes utalás arra, hogy ez az információ már régóta el van helyezve a Földön. Ennek a régi üzenetnek a teóriáját támogatja a "könyv" jobboldali jele, és az azon ábrázolt piramis. Vagyis az üzenet összefüggésben van a piramisokkal. Az anyagvilágot is jelentő baloldalon négy ember jelentésű jel látható. A legbalabbra lévő jel nem bolygójelen áll, hanem úgy tűnik, hogy maga a bolygó. Ez zagyvaságnak tűnhet a mai világ felfogása mellett, de a civilizációnak ez is egy lehetséges megjelenési formája. A Földön is élnek ehhez hasonló civilizációk maradványai, akik az előző bolygókatasztrófa túlélőinek leszármazottjai. Ilyenek az eszkimók (inuitok) és az ausztráliai abók. Ezek nyelvét majd a nyelvi águnkon tanulmányozni fogjuk.
A második jel egy bolygóra állított emberjel. Ez szintén jellemző a Földünkre, hiszen ez a faj már csak laza intellektuális kapcsolatban van a szülőbolygójával, bár még vannak homályos emlékei a régi kapcsolatról. Erre utaló a Gaia elmélet is, ahol magát a bolygót is intelligens dolognak tüntetik fel. Ezt egy merev materialista a zagyvaság skatulyájába igyekszik beletömködni. Ennek fő oka individuális szeparáltsága. Ettől azután folyamatosan boldogtalan, hiszen lelke didereg a maga által kieszelt magányosságtól. Ez persze nem valami buta ember, csak így határozott, és ezért ezt éli meg.
A harmadik jel keresztezett embert jelent, a jobboldali pedig egy nagyon magas értelmi szinten álló, a többi fajokat felügyelő, segítő dominanciális embert jelent.

A HATODIK LEMEZ

A fenti lemezen talán egy teljes bolygórendszer van ábrázolva, három lakott bolygóval. Mind a három bolygón fejlett intelligenciák élnek, vagyis ez nem a mi Naprendszerünk. Ezek a furcsa szimmetriarendszerek talán ismerősek lesznek a matematikusainknak. Miután a "csillag" jele is lehet a két félgömb jel, így összetartozó szimmetriában élő és működő csillagrendszer is lehet a képen, és a melléjük rajzolt bonyolultabb jelek magukat a bolygókat (vagy a lakott bolygókat) jelenthetik. Mi mindig csak háromdimenziósan gondolkodunk, de ne felejtsük, hogy azok, akik az üzeneteket eljutatták hozzánk a dimenziók sokkal alaposabb tudásával bírnak, hiszen eljutnak a többi csillag környezetébe. A kettős, hármas és négyes szimmetriák és a bolygó jel kombinációja erre is utalhat. Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy lakott csillagrendszerek vannak a közelünkben is.

A HETEDIK LEMEZ

Itt már valóban egy bolygórendszert látunk, és ez sem a Naprendszer, mivel csak hat bolygó lett elhelyezve a központi csillag körül. A két fölső hasonlatos lehet a mi rendszerünk két óriásbolygójához, a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez, de vegyük észre, hogy ezeknek a jelei mennyire hasonlítanak a középen elhelyezett csillagjelzéshez. Az erdélyi szerző a koncentrikus körrel a kihalt bolygót feleltette meg, és a jobbra és balra fent láthatóakat a mi Jupiterünkkel, és Szaturnuszunkkal hozza analógiába. A csillag jele számomra inkább egy három csillagból álló rendszert sugalmaz két emberek által lakott bolygóval, a fentiek pedig két különböző típusú bolygószerűen keringő alárendelt csillagot is jelenthet. A bal felső gyűrűs bolygónak gondolható jel (Szaturnusz típusú) mást is jelenthet, hiszen ugyanilyen ellapult gyűrűje a mi Napunk körül is van. Gondoljunk csak a "kisbolygók övezetére", ami a Mars bolygón túl egy síkban elterülve kering rendszerünkben. Ez nem mást mint egy darabjaira hullott bolygó. Valamikor Phaeton (Féton) vagy Vulkánusz volt a neve. Pusztulása nem lehet olyan nagyon régi, hiszen a Föld mondáiban még több helyen is szerepel. Ma újra megjelent az interneten annak a bolygónak a Nibirunak a létezése, amelynek az Északi szél nevű holdjával való ütközés okozta a bolygó pusztulását.
Ma a Föld pusztulásával is összefüggésbe hozzák, de az erről szóló görög monda mást sugalmaz. Ebben Phaeton, a Napisten (Hélios) fia, elirigyli apjának tüzes szekerét, és kihajt vele az égre, de nem tudja kezelni, amiből a Földön is nagy baj lett, minden kiégett, kiszáradt vagy meggyulladt. Ez a Phaeton bolygó pusztulása során kiszabaduló izzó bolygómag időleges intenzív, napszerű felfénylése miatt szerteáradó hőmennyiség miatt egy rövid időre olyan túlmelegedést hozott létre a Földön, hogy nyomán helyi katasztrófák alakultak ki. A Phaeton egy ideig úgy működött, mint egy másik Nap. Távolsága összemérhető volt a központi csillagunktól való távolságunkkal, de a hatásának mértéke nagyon függött attól, hogy hol is volt az adott pillanatban a pályáján. Ha a Földdel azonos oldalon tartózkodott, akkor sokkal intenzívebb volt a hatása, mintha a Nap túloldalán tartózkodott volna. Miután a mondákban intenzív felmelegedésről olvashatunk, így valószínűleg Földközeli állásban voltak ominózus bolygóink. A Nibururól (egy további naprendszeri bolygóról) szóló mondák máig is élnek. Ez egy Uránusz méretű óriási bolygó. Egy ilyen méretű bolygó közelsége is nagyon veszélyes, mert befoghatja a Földet, és ha mégse, közelsége akár száz méter magas dagályt is kelthet, amely a Föld forgása miatt másfélszeres hangsebességgel körbenyalhatja a bolygót. Ennek erejét még elképzelni sem tudjuk.

A NYOLCADIK LEMEZ

Ezen a lemezen egy nyolcas, vagyis egy fényszimmetriát láthatunk és egyúttal végre kiderül az is, hogy honnan jött az üzenet. A balra fent lévő ábra egy férfit és egy nőt ábrázol. Ilyen négy is szerepel a lemezen, csak a nemek az alsó ábrákon felcserélve vannak jelen. A két kis jel vagy egy másik fajtát, vagy a négy fajtának valamiféle keveredését jelenti. Jelenthet nemiségtől mentes, másképpen szaporodó fajt is, miután a jelek szimmetrikusak. Mondjuk a kis szürkéket, akik valamiféle kollektív társadalomban élnek, mint a hangyák, vagy a méhek.
A balra fent lévő kettős csillag irányából egy fura kettős nyílszerű jel (űrjármű jel) mutat a központi csillag irányába, amely jelen esetben a Nap lehet, miután az üzenetet nekünk címezték. A közelünkben lévő kettős csillag a Canis Maior alfája, vagyis a Szíriusz, amely egy kettőscsillag. 49,9 év alatt kerülik meg egymást. Ennek felfedezése csak évszázados a csillagászatban, pedig ennek a csillagpárnak a magyar népi elnevezése ennél sokkal régebbi keletű. Sánta Katának hívták. Ez a Kata viszont egy évszázad alatt csak kettőt sántít. A tábla szerint itt szintén emberi lények laknak, hasonlóak hozzánk. A találkozás során egy szőke hajú űrhajóst láttak, aki teljesen emberszerű volt, mint mi. Egyfajta homo sapiens. Ez ugyanúgy elgondolkoztató, mint a platoni év. Ez egy fok elmozdulást jelent az égen 72 esztendő alatt. Vagyis Platon nem figyelhette meg, viszont leírta.
Az előző lapon már volt egy olyan jel, amire most visszatérünk. Ez az időkapszula jele. Ott egy műszaki tárgy volt benne, és kinyitott állapotban lehetett látni, mint egy kis varázsdobozt. Lehet, hogy amennyiben megtaláljuk ezt a bizonyos időkapszulát, komoly csodálkozás vesz majd erőt rajtunk. Miért lehet műszaki tárgy egy időkapszulában? Hogy működhet?

A KILENCEDIK LEMEZ

Itt két időkapszula jel is látható. A jobboldalon szereplő ábra nagyban hasonlít a hetes lemez nagy ábrájához. Ott azt feltételeztem, hogy a képen hármas csillag látható. Itt ugyanaz az alakzat (szabálytalan hatszög) látható, viszont itt a két felső csillag is csillagnak lett jelölve. Alul három bolygójel és jobbra alul egy ezektől eltérő bolygójel és egy vieces jel keveréke van. Erről mondtam, hogy lényszerű bolygó. Az egyik (a középső bolygójel mellett egy időkapszula jele van. Balra tőle egy szövetségjel (amely felett egy felsőbb intelligencia jel jelzi, hogy ezt a szövetséget egy felsőbb intelligencia felügyeli. A felette látható időkapszula jelből itt a műszaki tárgy jel kilépett. Maga az időkapszula lehet egy piramis is, amely lefele is piramis jellegű. Lehet, hogy a piramisokban a múmiák helyett robotok lapulnak?

A TIZEDIK LEMEZ

Sokáig nézegettem ezt az ábrát, amin két csillag és két kihalt csillag jel van. Szóval itt négy csillag van. A jobbra lévő "Dávid csillag" közepén is egy csillagjel áll, amely jelet ismerünk, de itt a földi változatban egy kis kör szokott lenni. Felette a szövetség jele látható, ami arra is utalhatnak, hogy ők ugyanúgy szövetségi tagok, mint az emberiség. Gondolj itt az Ószövetségre vagy az Újszövetségre.
A lényegi információ azonban nem ez. Azon ábrán a négy, az ábra középső köréből kiinduló T betűhöz hasonló alakzat miért van? Ez négy a csillagokig érő szál jele amely időtlen, és itt három ábra is van egymás tetején. Egy ez a négyágú, T végű szál, majd egy (sík) Dávid csillag és egy (térbeli) oktaéder. Ez a téridő forrásának a működéséről szól. A két kihalt csillagnak mondott jel a párhuzamos, a forrásrendszer túloldali oszcillációjakor létező tükör-univerzumot, de az ellenütemben, vagy elcsúszott ütemben létező csillagokat is jelentheti. Ekkor a másik kettő nincs is a létezésben!

A TIZENEGYEDIK LEMEZ

Ez a lemez újra a szimmetria fontosságáról tudósít. A fenti ábra már az első lapon is szerepelt, mellette egy csillag jele. Ezek alatt egy, a nyugati asztrológiából, és az asztronómiából is ismert jel látható, az Ikrek jele. Mellette egy embert jelentő jel, majd egy bolygó jele. Jobbra lényegében ugyanaz a szimmetria van, mint a kilencedik lemezen, de itt csak négy átló és egy szimmetriatengely szerepel. Az átlók párosával egy-egy pontból, a "halott csillag" pontokból indulnak, és úgy hat, mintha ez azt jelentené, hogy a roppant távolságokban létező csillagok valamiféle szimmetriarendszerben korrespondálnának egymással, és/vagy így hoznák létre, vagy tartanák a létezésben a szimmetria távoli átellenes pontjaiban a hozzájuk rendelt bolygókat. De mivel ezekből az ábra tetején kiinduló pontokból lényegében 5-5 ilyen sugár indul ki, lehet, hogy a szimmetria teljesen, és minden elemében ilyen összefüggésben él és létezik. Ez a szimmetria-létezés alapja, és itt kell elgondolkoznunk a bolygóinkhoz tartozó nemi jellegeken, és a bolygókhoz rendelt ókori istenségeken. Gondoljunk el Vénusz, vagy a Hold női és a Jupiter, Mars férfi jellegén. Az életjelek jobbos és balos jelei erre utalóak.

A TIZENKETTEDIK LEMEZ

Itt már egy komplett üzenet előtt állunk. Két azonos, de tükörképes ábrasorunk van.
Te a kettős szövetség embere a négyes szövetség könyvében rátalálsz a fáklyára, a tűz titkára, és ezzel új csillagot gyújthatsz rendszeredben. Ezzel beléphetsz az értelem kozmoszába.

A TIZENHARMADIK LEMEZ

Ezen a lemezen már az eddigieknél sokkal konkrétabb üzenet lapul, mert egy központi helyről irányított rendszer sémáját mutatja. A különböző emberjelek legalább nyolcféle faj jelenlétére utal, és migrációs, keveredési jelek is négyszer szerepelnek. Nagyon érdekes a kép jobboldalán önállóan szereplő kettős kereszt. Szemben vele egy kis fekvő V betű van, ami a teremtő jeleként is értelmezhető. A nyolcféle lény mellett nyolcféle űrjármű képe lehet, de fent balra és jobbra mindenesetre van kettő. Itt egy a mi szokásos csillagképeinktől merőben eltérő módon vannak a csillagok összekötve, bár a földi csillagképek összekötései teljesen véletlenszerűek szoktak lenni, vagyis ez egyáltalán nem szabványosított. A keleti csillagászat például teljesen eltérő csillagképekkel operál.

Az eredeti kéziratban ez az ábra volt ugyanezen az oldalon:
Ez a része az égnek bennem nem fedi a fölső csillagtérképet, de ettől még lehet helyes, hiszen nemcsak a naprendszerből lehet szemlélni az univerzumot. Ez bizony békaperspektíva lenne. Hívjuk segítségül a következő lapot.

A TIZENNEGYEDIK LEMEZ

Itt azért most fellebben a fátyol. Ez az ábra már nagy egyezést mutat az általunk ismert csillagképekkel. Ez már a fenti rajzolattal is egyezik. Ezen a lemezen már írásjelek is vannak, és mindegyik "szó" öt írásjelből áll. Két súlyzószerű jel is van a képen, ami nem más mint választójel, vagy más néven spácium, szóköz. Centrumában az Orion csillagkép jobb felső csillaga áll, de a főképpen téli csillagkép minden csillaga fényes és jellegzetes csillaga benne van ebben a szövetségben. A fentebb lévő fehér csillagtérképen rajta vannak azok a csillagképek, amelyek irányába nézve jó irányban (a rokonságod irányába) nézegethetsz az égen. Ez télen éjszaka dél felé látható. Délkeleten kelnek fel, és délnyugaton nyugszanak le. Az eredeti lemezeket értelmező megfejtésben ez áll: PAGASZ, REGASZ, LUTESZ, JUNESZ,VICSESZ, FADOSZ, és a szerző ezeket bolygó vagy személyneveknek gondolja. Az eredeti anyagban sokkal több lemez volt, és ennek segítségével sikerült megfejteni az idegen ÁBC-t. És itt jön az igazi meglepetés.

A TIZENÖTÖDIK LEMEZ

A lemez magyarul van írva a két fenti lemez hátoldalára, de nem a mi kedvünkért írták így, hanem azért, mert ezen a nyelven beszélnek, és ilyen - a mi rovásírásunkhoz hasonló - betűkkel írnak. Miután jól tudjuk, hogy ez a kapcsolat sok ezer éve tart, és azt is sejthetjük, hogy ismerik a Föld nyelveit és írásjeleit. De így sem kell tolmács egyetlen magyarnak sem.

HÁROM NAP | SZÜLETTÉL
| KÉTNAP | ÉLTÉL |
| EGYNAP | ELVESZNÉL |
DEKÉTNAP | LÉTEZNÉL

Ez úgy elsőre néhány bugyuta mondat, de ezek a mai helyesírási szabályaink szerint néhány hibát is hordozó tőmondatok mégis sokat mondanak, mert benne van a múltunk, és a távoli jövőnk. Magyarok üzennek magyaroknak a nagyon távoli múltjukról. Egy három csillagú naprendszerből erednek őseink, akik egy kétcsillagú rendszerbe költöztek és ott is éltek. Az írás azt mutatja, hogy itt ma is élnek rokonaink. Azt üzenik, hogy vagy alakítsuk kétcsillagú rendszerré a naprendszert, vagy pedig költözzünk vissza a régebbi hazánkba, oda, ahol ők is élnek. Ezeket a sajátos rovásírással rótt lemezeket egy olyan területen tették le, ahol még napjainkban is sokan értenek a rovásokhoz. Az a latin betűs írás, amellyel ma írunk csak erőlködés arra nézve, hogy kifejezzük vele nyelvi sokszínűségünket és kultúránkat. Ez nem a székely, hanem a szinzu rovás.

A TIZENHATODIK LEMEZ

Ez a tizenhatodik lemez is egy hátoldal képe. Szövege világossá teszi, hogy mit értenek "KÉTNAP" alatt.

TENAPOD \ VIECESÉNEK
/ ÜZENJÜK \
KÉTNAP \ VIECESEI
/ MIVAGYUNK \

Ők, azzal a tudással és abból a történelmi perspektívából már látnak valamit, amit mi mai eszünkkel és tudásunkkal most el sem tudunk képzelni. Meg akarnak minket menteni? Nehéz dolguk lesz...

Szinzu ABC

A dologban az a nagyon érdekes, hogy a szinzunk írását és nyelvét vizsgálva ez cseppet sem hasonlít az ó magyar Mária siralom régies nyelvezetéhez. Ma is gond nélkül megértjük, pedig elszakadásunk sok ezer évvel ezelőtt történt. Ez ugyanígy van az arvisura szövegekkel is. Még jól olvasható a sok ezer éves üzenet. Kiknek vannak olyan sűrűn a nyelvében "jövevényszavak". Lehet, hogy az ősapáink csak makogni tudtak? Nos, a hazug embert előbb-utóbb utolérik, mint a Sánta Katát.

Kérlek, olvasd el ezeket az üzeneteket az aranylemezekről a fenti ABC segítségével.

 
Mivel itt egy egész garnitúra van a magyarság ősi írásjeleiből, kérlek, hogy nyomtasd ki ezeket (ha teheted), mert még sok érdekes dologra fognak rávezetni, és fennmaradásuk népednek is nagyon fontos. Ha meg is tanulod, akkor már írástudó vagy. Még hasznodra lehet.
A gép elszáll, az írás megmarad...

forrás: Univerzumiskola.hu

Megerőstették, hogy Eisenhower találkozott földönkívüliekkel

Ufóhívők körében régóta ismert elmélet, hogy az USA 34. elnöke, Dwight D. Eisenhower titokban találkozott egy Földre látogató idegen civilizáció tagjaival. A volt elnökről köztudott, hogy személyesen hitt az idegenek létezésében, és elnöksége idején erősen támogatta az amerikai űrprogram fejlődését. Egy második világháború óta titkosított, és tavaly nyáron nyilvánosságra került dokumentum szerint a normandiai partraszállás idején Eisenhower Churchill-lel közösen döntötte el, hogy elhallgatják a katonák és a közvélemény elől az ufógyanús észlelésekről szóló jelentéseket.

Timothy Good, volt Pentagon- és amerikai kongresszusi tanácsadó most a tűzhöz igazán közel álló emberként erősítette meg a pletykákat a brit BBC2 tévéadó Optionated című műsorában. Good szerint – bár erre bizonyítékot nem tudott mutatni – 1954 tavaszán három alkalommal találkozott az elnök a földönkívüliekkel, az FBI néhány különleges ügynökének társaságában. Az idegenek kinézetre a klasszikus szürke-nagy szemű ufóképnek feleltek meg, és telepatikusan kommunikáltak az emberekkel. A titkos találkozók a légierő új-mexikói Holloman bázisán történtek, miközben a közvélemény úgy tudta, az elnök a szabadságát tölti Palm Springben.

Hogy miről beszélt az elnök az idegenekkel, azt Good sem tudta megmondani, de célozgatott arra, hogy más kormányok vezetői is kapcsolatba léptek a földönkívüliekkel az elmúlt évtizedekben. Timothy Good közismert ufókutató, hét könyve jelent meg az elmúlt 25 évben a témában, bár megdönthetetlen bizonyítékot egyikben sem mutatott be arra, hogy valóban a Földön jártak volna a földönkívüliek. Eredetileg egyébként hegedűművész, 14 évig játszott a londoni szimfónikusoknál, mielőtt a kormányok és titkosszolgálatok által eltitkolt ufójelenségek kutatására adta volna a fejét. Ufókutatói szerepben vett részt egyébként számos kongresszusi meghallgatáson, és az amerikai védelmi minisztérium is többször meghallgatta a véleményét. Sokan vádolják azzal, hogy rendszeres tévés szereplései és szenzációs bejelentései valójában csak reklámfogások a könyvei népszerűsítésére.

Index
A teljes történet megtalálható az alábbi oldalon:

Holokauszttúlélő tanfolyam indul Izraelben

"holo-rendőrség"
Annak érdekében, hogy az eddiginél is magasabb fordulatszámra kapcsolja a soá-bizniszt (vö. show-biznisz) és még több együttérzést (értsd: pénzt) sajtoljon ki a minden zsidó mesét (vö. kereszténység, kapitalizmus, kommunizmus) hagyományosan készpénznek vevő gojokból, Izrael "A soa tanúi" néven továbbképzést indít zsidóknak a gojok még eredményesebb megpumpolására szolgáló praktikák elsajátítása, illetve tökéletesítése végett. 
A kezdeményezés élénk sikert arat az aggastyánkorú soa-nebulók körében, akik diplomájukkal a zsebükben majd elutazhatnak a világ négy sarkába, hogy a hivatásos holokauszttúlélő Elie Wiesel példáját követve részt vegyenek egy ugyancsak aggastyánkorú "náci vezető" látványos perén, egy újabb holokausztfilm bemutatóján vagy egy holokauszt-emlékmű felavatásán, és ami a legfontosabb, mindezt államköltségen tehetik. A 15 napos holo-kurzus során a tanulókkal átvetetik a holo-dogma kőbe vésett és büntetőjogilag szankcionált alapjait, a gojok minél hatékonyabb agymosásához használandó fogalmakat, dátumokat, számokat és helyszíneket, a munkatáborokban a zsidókat serényebb munkavégzésre nógató "gaz nácik" által használt vezényszavakról sem feledkezve meg, külön figyelmet fordítva az esetleges és még szabadlábon időző holo-eretnekek legfőbb érveire és a rájuk adandó adekvát válaszra, úgymint: "Rendőrt!"
A tanfolyam egy vizsgával zárul, amelynek során a jelöltnek improvizálnia kell egy kellően könnyfakasztóbb sztorit, amelyben saját magát is szerepelteti helyzetgyakorlatként egy interjúban vagy egy bírósági tárgyaláson. Teljesítményét filmre veszik, majd egy szakértőkből álló zsűri eldönti, hogy a tanuló megfelelt-e vagy pótvizsgáznia kell - legalább egy év múlva, mert a holokauszttúlélő szerepkör elsajátítására egészen rendkívüli a túljelentkezés. A végső etapnál azonban sokan elbuknak, mert nem elég minél fantáziadúsabb részleteket kitalálni, hogy hitelesnek tűnjön a sztori, az egésznek is koherensnek kell tűnnie. Egyes esetekben tehát ahelyett, hogy túlzottan elvesznének a részletekben, célszerűbb azt mondani, hogy "már nem emlékszem jól, mert sokkhatás alatt álltam", ezzel aztán a legmegrögzöttebb kételkedőnek is a torkára lehet fagyasztani a szót.

/Elhallgatott hírek/

Őszintén szólva, ehhez komoly személyes kommentárjaim lennének, de akármilyen nyomdafestéket nem tűrő, -mit nem tűrő- cafatokra szaggató dolgot fűznék hozzá, még az sem tükrözné a valódi érzéseimet, úgyhogy most kivételesen, csak ennél a posztnál felfüggesztem a moderálást, minden megjegyzést engedélyezek, akármilyen káromkodást, szitkozódást írhattok helyettem is a hozzászólásokba, engedjetek szabadjára mindent ami a csövön kifér!! :)

Ismét téma a titkos déli-sarki náci bázis

Újra felerősödtek a titkos háborús bázis létezéséről szóló szóbeszédek a különböző internetes fórumokon, miután orosz kutatók vizet nyertek a Vosztok-tóból.


Soha nem fúrtak még olyan mélyre jégben, mint február 5-én az Antarktiszon. A több millió éve érintetlen, több kilométer vastag jégpáncél alatti Vosztok-tóból először sikerült mintát venni orosz kutatóknak.

A kutatás nem csak a több millió évvel ezelőtti élet rejtélyeire adhat választ, de egy hét évtizedes kérdésre is pontot tehet. Az orosz Ria Novosztyi által felidézett teória szerint ugyanis a nácik titkos bázist építettek a Vosztok-tónál a harmincas években.

Az állami kézben levő újság azonban nem áll meg itt, még mélyebbre ás a történetben, amikor az írja: „azt is beszélték később, hogy az U-977-es tengeralattjáró Adolf Hitler és Eva Braun maradványait klónozás céljából az Antarktiszra vitte”.

Még a Times is írt róla

A szóbeszéd az évek elteltével mit sem csillapodott, annak ellenére sem, hogy komoly erőfeszítéseket tettek a mindenfajta alapot és bizonyítékot nélkülöző híresztelések megcáfolására – talán éppen azért, mert némi igazság volt benne. A Times 1941-ben például azt írta, hogy létezik egy német javítóműhely Dél-Amerikához közel, az Antarktisz legészakibb pontján.

Azért, hogy a találgatások folytatódjanak, sokat tett a Nature is. A tudományos lap szerint 1938 és 1939 között a németek expedíciót vezettek a Déli-sarkhoz. 1945 júliusában pedig egy német tengeralattjáró, a U-530 megjelent az argentin tengeri bázisnál, Mar del Plata-nál, amelyet a következő hónapban az U-977 követett.

2007-ben már jóval józanabb hangot ütött meg az amerikai Polar Record című szaklap, amely tételesen megcáfolta a légből kapott állításokat. A rendelkezésre álló információk szerint a két tengeralattjáró nem érte el az Antarktiszt, nem volt semmilyen titkos bázis Dronning Maud Landnál, amelyet a brit SAS nem támadott volna meg, mivel az csak civil tevékenységet folytatott a területen.

/mult-kor.hu/

Új Diktatórikus Birodalom a láthatáron - Csillagok új köntösben, de az eszme ugyanaz

Alig tűntek el a szovjet csillagok, azonnal megjelentek az uniós csillagok... A köntös új, az eszme, a háttér ugyanaz és lassan a működés is egyre inkább hasonlóvá válik....

Kommentár nélkül, mert ennél tisztábban nem is lehetne megfogalmazni az Európai Unió működését, de az Új Birodalmi rendszer csapdáját ! Nézd meg ezt a videót, de az 5:40 - 10:20 közötti részt mindenképp! Ha csak kevés időd van, azt egyáltalán ne hagyd ki !
Vladimir Bukovsky, ismert és elismert orosz származású, a gulágot is megjárt költő, író és emberi jogi aktivista gondolatai, amit nagyon meg kellene fontolni és megértenünk!

 "A Szovjetúniót 15, soha meg nem választott ember irányította, akik egymást nevezték ki a pozíciókra..., akik nem tartoztak elszámolással senki irányába.
Az Európai Uniót két tucat soha meg nem választott ember irányítja, akik egymást nevezik ki pozíciókra, titokban találkozgatnak és nem tartoznak elszámolással senki irányába, és akiket semmi lehetőségünk leváltani.
Erre persze valaki azt mondhatja: "De hát az EU-nak van egy megválasztott parlamentje!"
Nos a Szovjetúniónak is volt egy parlament félesége, a Szovjetúnió Legfelsőbb Tanácsa. Annyi volt a dolga, hogy lepecsételte a politikai döntéseket, amiket fent meghoztak. Pontosan annyi, mint az Európai Parlamentnek, ahol a kamarában a felszólalási idő csoportonként limitált és legtöbbször 1 percre korlátozódik felszólalónként. ... Szolgákkal, hatalmas juttatásokkal, bónuszokkal, életre szóló mentelmi jogokkal... pont mint a szovjet rezsim esetében.

A Szovjetúniót erőszakkal tartották fent, gyakran megszálló katonai csapatok segítségével.
Az Európai Uniót ugyan nem katonai erővel tartják fent, de szintén erőszakkal, gazdasági szankciókkal és fenyegetőzéssel. Ahhoz, hogy fennmaradhasson, a Szovjetúniónak folyamatosan terjeszkednie kellett. Abban a pillanatban, ahogy nem tudott tovább növekedni, elkezdett összeomlani.
Az Európai Unió sorsa is ez lesz !
Nem akarták, hogy nemzetek legyenek, mindenki szovjet volt... Most meg azt akarják, hogy mindenki legyen európai !  Hisz mindkettő legfőbb célja a nemzetállamok felszámolása volt.
A korrupció mélyen átjárta a szovjet rendszert, ez az EU-ban sincs másképp...
Akik felszólalnak ellene, azokat elhallgattatják vagy megbüntetik. A gulágok helyett most politikai gulágok jelennek meg, amit "politikai korrektségnek" neveznek. Ha valaki felszólal nemi vagy faji kérdésben a fent jóváhagyott nézetektől eltérően, azt azonnal kiközösítik, sőt támadást indítanak ellene. Mindig így kezdődik a gulág, a szabadság elvesztése.

Sajnálatos, hogy amikor összeomlik - mert kétségünk se legyen, hogy összefog - mindig hatalmas pusztulást hagy maga után, komoly etnikai és gazdasági problémákat.
De van alternatívája annak, hogy ne két tucat önjelölt hivatalnok és a mögötte lévő érdekcsoport irányítson Brüsszelből! Úgy hívják : FÜGGETLENSÉG !
Nem kell feltétel nélkül elfogadnod, amit ők ott Neked elterveztek ! Meg szokták egyáltalán kérdezni, Te akarod-e ? "