Facebook és a szabadkőművesség

Hogy a világ legnagyobb közösségi oldalának kapcsolata van a világ történéseit háttérből irányító, az emberiség megrontására és elnyomására törekvő szerveződésekkel, kulisszatitkok ismerete nélkül, a modernitás logikája alapján is következtetni lehet. Azonban rendelkezünk néhány újabb adalékkal, amelyek talán azokat is meggyőzik, akik jobban ragaszkodnak a kézzel megfogható bizonyítékokhoz, jóllehet ez sem lesz minden kétséget kizáró azoknak, akikben nincs meg eleve az érzékenység a jelenlegi társadalmi folyamatok valódi természetének felismerése tekintetében.

Létezik egy szabadkőműves jelvény, amely mind színében, mind formájában kísértetiesen hasonlít a Facebook látszólag „f” betűt ábrázoló logójára, ami több mint elegendő ahhoz, hogy összefüggéseket keressünk közöttük. Ezt az ábrázolást többek közt a „Two Ball Cane” („két labda” és egy „ütő”) nevű szabadkőműves „golfklubnál” is megtaláljuk. Jelképe egy fejével felfelé tartott ütő, amihez két oldalról hozzátapad egy-egy golflabda. Ez az első ránézésre egyszerű ábra, ami mintha kimondottan a sporttevékenységre vonatkozna, nem csak itt merül fel: a szimbólumnak és a névnek több jelentőségteljes kapcsolódása van a szabadkőművesség múltjával (és persze jelenével is).

Az egyik ilyen különös kapcsolódás, hogy John Dee, I. Erzsébet királynő rózsakeresztes udvari okkultistájának és egyben tanácsadó „titkosszolgálati főemberének” aláírása ugyanígy egy „cane” és „two balls” volt (a „cane” más összefüggésben „pálcát”, „sétapálcát” is jelent). Később Ian Fleming, a híres író, a James Bond-regények szerzője, aki egyben hírszerző is volt, regénybeli ügynökének a 007-es megkülönböztető jelzést adta, amely Dee aláírásának numerikus formája.

Balra John Dee aláírása, jobbra a szabadkőműves jelvény

Mindebből már gyanítható, hogy az enigmatikus angol elnevezés (two ball cane), illetve különböző ábrázolásai valójában nem rövidítések vagy egy adott tevékenység szimbolikus megjelenítései, hanem egy szabadkőműves mesterjelszót takarnak, amely nem más, mint a szabadkőművesség egyik kulcsfigurájának, a Tórából ismert Tubálkáinnak a neve. A név tehát egy alliteráció, egy félig elrejtett, félig felfedett jelzés, amely a közreműködők hovatartozásáról és céljairól árulkodik.

Tubálkáin, Káin leszármazottja, az első fegyverkovács a héber hagyomány szerint

Ez az ábra tehát egyrészt a szabadkőművességgel, és ennek okkult hátterével, másrészt a titkosszolgálati, hírszerzési megfigyeléssel és az erre alapuló politikával áll összefüggésben. Az okkult háttér feltárása rendkívül messzire vezetne, így erre most nem térhetünk ki, de megjegyezzük, hogy szoros kapcsolatban áll mindannak genezisével, amit olykor „modern világként” határozunk meg vagy az ezt generáló anti- és kontratradicionális erők háttereként tarthatunk számon.

A Facebook esetében a titkosszolgálati érintettség nyílt titok, és mi is foglalkoztunk már a kérdéssel. Ami viszont újabb megerősítést ad ennek kapcsán, az imént említett „James Bond szál”, amely közvetlenül utal arra, hogy a „felhasználókat” valójában nem „közösségi élményekhez” juttatják, hanem szemmel tartják, adataival pedig, amennyiben saját ügyük ezt követeli, visszaélnek. Ha ez a felvetés helytálló, módfelett nagyképű húzást láthatunk a Facebooktól, amely gyakorlatilag nyíltan beszámol mind szabadkőműves irányítottságáról, mind hírszerzési tevékenységéről. Mindez egyébként összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy ezek a társaságok már nem kimondottan szorulnak rá arra, hogy rejtegessék magukat, hiszen egyre kevésbé van mitől tartaniuk, mivel szinte minden az ő irányításuk alatt áll.

Ha valaki mindezt csak véletlennek gondolná, összevetheti a jelenséget a másik legnagyobb internetes felületnek, a GMail „M” betűjének a jelével, amit egy szabadkőműves kötényről mintáztak. A „G” betű pedig ennek megfelelően a szabadkőműves G-re utal, ami az egyik központi szimbólumuk. Így az internetet szinte monopolszerűen uraló két nagy cég, a Facebook és a GMail (Google) (hogy a Yahoo-ra ne térjünk ki, amely a Jahu nevet „rejti magában”) dekódolhatóan szabadkőműves hátteret nyilvánítanak meg.


Érdekes lehet megjegyezni mindezzel összefüggésben, hogy a brit katonai hírszerzés logója egy időben nagyon hasonlított az Egyesült Államok nagypecsétjén szereplő, illuminátusokhoz társított piramishoz.

MI5 vagy az ábrán MIV – Military Intelligence, Section 5; Az E II R jelentése: Elizabeth the Second, Regina, azaz II. Erzsébet Királynő

És talán maga a James Bond elnevezés sem véletlen, melynek kezdőbetűi pontosan egyeznek a szabadkőművesség két kozmikus oszlopának betűivel (Boaz és Jachin). Ezt a két oszlopot ráadásul mindig úgy ábrázolják, mint aminek a tetején két gömb van, és ez megfelelésben állhat azzal a két gömbbel, ami a Tubálkáin ábrán is megtalálható. (Jóllehet ezen összefüggések további kutatásra szorulnának.)

Láthatjuk, hogy a modern világ legújabb és legnépszerűbb produktumai is bizonyos értelemben a hagyományokból meritkeznek, annak szimbolizmusára támaszkodva bontakoznak ki. Még a legforradalmibb dolgok is valamilyen hagyományra alapozódnak, jóllehet szempontunkból ez a legnegatívabb vonatkozásban látszik megvalósulni. Egy hagyomány, isteni küldetésének beteljesítése helyett önmagából kifordulva, önmagát megtagadva kimérákat hoz létre, az internetet is kézben tartó és azon is behálózni törekvő torz és veszedelmes monstrumokat, melyek az embert az örök rabság felé igyekeznek taszítani.

Ferenchegyi Endre

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése