Az Izsáky projekt - szíriuszi üzenetek

Ezt a témát én személy szerint elsőre elég komolytalanul fogadtam, túlzottan fantasztikusnak gondoltam, de akkor még nem találkoztam az Eisenhover esettel, most érett meg rá az oldal, hogy ezt is kitegyem:

Szinte képtelen dolog, de mégis van ilyen.

Folyamatosan azt zengik a szkeptikusok, hogy a földönkívüli élőlényeknek semmiféle tárgyi bizonyítéka sincsen. Nos, akkor vizsgáljunk meg egy ilyen dolgot. Valamikor 25 évvel ezelőtt, valahol Erdélyben egy érdekes dolog történt. Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor mindez nem is Erdélyországban kezdődött, (amely valamicskével nagyobb, mint a mai Magyarország...) hanem Spanyolországban. Leszállt egy "nem létező" UFO, és hátrahagyott a helyszínen egy aranylemezt. Ezen a kis lemezkén ismeretlen piktogrammok, és a mi rovásírásunkhoz nagyon hasonlatos jelek voltak. Ottani magazinok a megfejtés reményében közzé is tették ezeket, és egy ilyen magazin került egy, a hargitai hegyek között élő magyar nemzetiségű kutató kezébe. Őt én személyesen is ismerem. Vagyis valóban létező személy, akinek szívesen venném az újabb jelentkezését. Kalandos úton eljutott hozzám egy kézirata, amelyben az egész történetet leírta. Ebből idézek.
1967. június 1. Üzenet a világűrből.
Egy 80 cm hosszú nikkel kapszula, benne egy aranylemezre vésett domborműves üzenettel:
A kódolt üzenet: "Gyújtsd meg a fáklyát, és a tüzet vidd tovább!"
San Jose de Valderas, Spanyolország
A spanyolországi aranylemez egy utasítást mutatott arra nézve, hogy hogyan kell felvenni a a kapcsolatot az ominózus lényekkel. Az utasításban az állt, hogy nagy méretben (20-30 méter) tegyenek ki egy megadott jelet egy rétre, és várjanak a helyszínen türelemmel, akár napokat, heteket is. Mésszel a fűre szórták a nagyméretű jelet, és vártak. Egy fafeldolgozó telep közelében találtak alkalmasnak látszó helyet.
Egyszer csak megjelent egy UFO, és leszállt. Ez ugye azt mutatja, hogy valamilyen eléggé sűrű gyakorisággal figyelik az egész bolygót, hiszen mindez nem a spanyol helyszínen történt! Egy szőke, teljesen emberszerű lény szállt ki a járműből, és egy fényes kis kocka alakú fémdobozt hozott magával, amit át is nyújtott a felé siető embereknek. Ekkor egy eléggé kellemetlen incidens történt.
Az aranylemez a hívójellel.
Ezt a találkozási kísérletet csak néhányan tudták az első lemez üzenetének megfejtése után, de a dolog így is rosszul sült el. A korabeli Románia szövevényes besúgó hálózata így is riasztotta a Securitate (a valamikori román titkosrendőrség) embereit, így azok már a helyszínen lapultak, és a doboz átadásakor állig fegyverben előrohantak. Ekkor a járműből többször is sürgető hangjelzés hallatszott, és a dobozt átadó ufonauta egy kis ceruzaszerű eszközzel körbemutogatott, és jelezte a földieknek, hogy fussanak az erdőbe a dobozzal. Ugyanekkor a helyszínen is furcsa dolog történt. Lokálisan és szelektáltan a szereplőknek és a tárgyaknak is "megállt az idő". Ennél jobbat nem tudok írni, mert az erdő felé menekülők és az űrutas tudtak mozogni, de a katonák és a többi jelenlévők teljesen lemerevedtek. De nemcsak az emberek, hanem a fegyverek is, amivel éppen akkor lövöldözni próbáltak. Az űrpilóta visszatért a járműbe, és a gépezet felszállt. Kis idő múlva eldördültek a lemerevedett fegyverek, és ennek első áldozata éppen egy Securitátés belügyis lett. A beindult géppisztollyal az egyik belügyis lelőtte a másikat. Később az egyik kutató is meghalt, aki a tarkóján sebesült meg a harcban, éppen a földönkívüli fegyverétől.
Az erdélyi űrhajó 1974. június 7. de. 11 óra
Erdély, Máramaros megye, Gutin, Kakastarély

Csak napok múlva jelent meg rajta egy egyre intenzívebb vörös folt, majd belehalt valamilyen sugársérülésszerű tünetekkel járó sebesülésébe. A többieket sokáig keresték a titkosszolgálat emberei, és végül is kiverték belőlük a doboz addigra már lerajzolt és lefényképezett tartalmának rejtekhelyét. Ez a szemtanúk (a kutatók) véleménye szerint egy belül rekeszes nikkel doboz volt, olyasmi, mint amiben a mikroszkóp tárgyüvegeket szokták tartani. A doboz teljesen zárt volt, mintha teljesen egy darabból lenne, ezért felfűrészelték a "tetejét", és így jutottak a benne lévő aranyszínű lemezekhez. A dobozt, a lemezeket és a filmeket elkobozták tőlük.
Azért mégis maradt valami, amin most együtt elgondolkozhatunk. Az ábrákat én tettem erre az arany alapra, mert már csak a rajzolatok maradtak meg, így az itt látható lemezek csak illusztrációk. De ettől még előkerülhetnek Bukarestben az eredetiek is. A közel száz lemezből itt bemutatok 16 darabot, és megkísérlem azok magyarázatát adni. Ez "kissé" el fog térni a kézirat szerzőjének eredeti magyarázataitól. Én a saját tudásom szerint közelítem meg a kérdést, bár az eredeti szöveg is érdekes. A szerző valahol Szatmárnémedi környékén lakik, de sajnos a címét és a nevét már elvesztettem. Úgy tíz évvel ezelőtt találkoztam vele. Az akkor feltett kérdéseimre adott válaszai őszinték voltak, és olyan részletekre is kimerítő és pontos választ adott, hogy mindebből láttam, hogy a története igaz, és valóban találkozott a fenti idegenekkel. Ismerem azt a skilltípust.

AZ ELSŐ LEMEZ

Ezen, és a további lemezeken nagyon sok szimmetriát mutató piktogramm mutatkozik. A bal felső sarokban lévő látható ötágú csillag arra utal, hogy a kultúránk közös elemeket hordoz, hiszen ez a jel a Földön mindenhol elterjedten használt. A mindenható jele. Az amerikai zászlón ugyanúgy látható, mint a kommunista Kína nemzeti lobogóján. Egy ideig két magyar címer tetején is szerepelt a vörös ötágú csillag. Mágikus értelmű és hatású jel. A másik két piktogramm nagyon hasonló. Mindkét ábrán hat-hat köröcske szerepel vonalakkal összekötve. A baloldali trapézos formán két fura jel is van, amelyet az élet jelének is értékelhetünk. Ez több szempontból is helyes lehet, mert az az idővisszacsatolás (uroborosz) amit jelent, minden létezés és élet alapja. A lélekszikrát is jelenti. Itt egy jobbos és egy balos jel látszik, ami a fenti csillaggal együtt a tér és az antitér tükörszerű voltára utal. Az öt és a hat szerepeltetése szintén térre utaló. (Nem jut ötről a hatra).

A SZERZŐ RAJZAA fenti rajz az eredeti kéziratból való. Nevezzük ezt erdélyi arvisurának. Az eredeti hun-magyar arvisura feljegyzések is aranylemezeken vannak, és ezek is. Emellett a továbbiakban olyan megfejtés is szerepelni fog, ami egyenes utalás erre a feltevésre. A rajz magyarázatát nem találtam, de a furcsa beszámozás is a téridőre, és ezen át a nagytávolságú űrutazásra utaló. Az aranylemez bal alsó ábrája még megengedné, hogy két tükröződő tetraéderre gondoljunk, de ez a másik jobboldali ábra nyomán készült már arra utal, hogy ez valami mást jelent. Például olyan CPT tükrözést is jelenthet, amelyben a csillagok keletkeznek és helyezkednek el a térben. Erre még további lemezek is utalnak majd.

A MÁSOSODIK LEMEZ

Ezen a lemezen egy szabályos nyolcágú csillagot figyelhetünk meg. Ez a misztikában a fény, vagy energiacsillag, és a modern tudományban ennek ugyan semmi nyoma, de valójában ez a fotínót jeleni. Erre kiterjedtebb magyarázatokat találhatsz a ABLAK folyóirat lapjain. A bal alsó ábra a négyes és a hatos szimmetria keveréke, mert a szabályos hatszög belsejében megfigyelhetünk egy sarkán álló négyzetet is. Itt nem kettő, hanem négy életjel van. Két jobbos, és két balos. Ez is lehet makro és mikrovilági üzenet, esetlen mind a kettő is. Az eredeti megfejtés arra utal, hogy a homo galaxicus kilenc bolygón lakik. Én ezt sehogyan se tudom kiolvasni ebből az ábrából. Ami mégis izgalmas, az az, hogy nagyon hasonlít az emberi lélek energiacentrumának ábrájához. Természetesen ennek is lehet makro értelme is. A kozmosz-szimmetriákra is utalhat, hiszen "úgy fent, mint lent".

A HARMADIK LEMEZ

Ezen a lemezen minden tükörképes. Fent középen a kozmosz jele, alatta pedig egy kéttengelyű tükröződési jel látható. A két kockaszerű jel a "bolygórendszer" jeléhez nagyon hasonlatos. Benne középen a "bolygó" jel látható, és mindkettőben a vieces jel, ami embert jelent. Ez utalás arra, hogy ismereteik szerint a világegyetemben a teljes paritás elve uralkodik. Anyag és antianyag, energia és antienergia, fény és antifény, tér és antitér.

A fenti kozmosz jelet meszelték fel a budörsi repülőtéren is Indi Attila építészmérnök úr vezetésével a magyar kutatók, de sem a repülőtér vizuális, vagy radarmegfigyelői, sem a kutatók nem láttak semmit.
A budaörsi hívójel
Nem sokkal később, egy késő őszi estén egy hatalmas UFO haladt végig a kelenföldi lakótelep tízemeletes házai között, úgy a hatodik emelet magasságában. Sok szemtanúval beszéltem, és bejártam a jármű útját. Albertfalván is látták, majd Budaörsön is. A helyi gyermekorvos és mindenki, aki nála volt, látta a termetes ketyerét. Olyan alacsonyan jött ez az eléggé terjedelmes monstrum, hogy mindannyian azt hitték, hogy le fogja sodorni a kéményeket. Majd elhaladva Budaörs felett kb. az előbbi repülőtér magasságában oldalra billent, és hatalmas sebességgel eltűnt felfelé. Hoffmann József újságíró is személyesen látta, még a kelenföldi városközpontnál, és követni is próbálta, de az UFO nem az út nyomvonalát követte. A helyi rádió azonnal bemondta, és nem telt el egy félóra, amikor cáfolatként már azt kezdték mondani, hogy ez csak egy mezőgazdasági helikopter volt, ami egy kivilágított reklámtáblát szállított. Ez valóban igaz volt, de azért az emberek nem olyan lükék, hogy egy csühögő, cséphadaró mezőgazdasági szúnyogot összekeverjenek egy repülő elefánttal. Egy ilyen helikopter tényleg repkedett a légtérben. Azt is látták. Az eredeti jármű viszont hatalmas és szürke borítású, forgási ellipszoid alakú volt, iszonyatos fényerejű reflektorokkal, kivilágított ablakokkal, és volt olyan megfigyelőm is, aki éppen az ablak előtt borotválkozott (6. emelet) és néhány méterről látott bele az űrhajóba. Össze is nézett az egyik űrhajóssal, aki barátságosan intett is neki. A járművet minden független megfigyelő azonosan írta, vagy rajzolta le. Vagyis látták.

A NEGYEDIK LEMEZ

Ezen a lemezen bemutatják nekünk az egész univerzumot, a benne található szimmetriákat és tükröződési rendszereket is. Itt dominánsak a hatos és az ötös szimmetriájú rendszerek. A két galaxisjel egy irányba forog. Azok azok, amelyek között egy vízi embert, egy sellőt rajzoltak. Balra egy vieces jel, és alatta egy szárnyas figura alakja figyelhető meg. Majdnem a lemez közepén egy dominanciális ember jele van, és ami a fején van az nem szarv, hanem a magasabb értelem jele. A bal alsó sarokban a legmagasabb értelmet hordozó ember jele van, és ez az ábrázolás nagyon hasonlít a mi szentjeinkhez. A kettős kör a galaxis jelben és a kihalt csillag jelben is megfigyelhető, ami nem zárja ki egymást, mert vélhetően ezeket is egy magasabb, de nem fizikai testben élő intelligencia irányítja. Erre utal a lemez jobboldalán alul megfigyelhető két jel is. Egy hatszöget négy kis háromszög egészít ki. Ez a szimmetriát 6+4 ponttal ruházza fel. Tíz originális van. A jobbról és balról elhelyezett jeleket a két ősteremtő (originális) jelének is érthetjük, amelyek egy hatos szimmetriájú rendszert tartanak meg. Jobbra lenn a sarokban pedig elkülönítve vélhetően maga a Teremtő látszik. A kettős időkónusz jele. A többféle szimmetria és a többféle embert jelentő piktogram arra utal, hogy a kozmoszt igen változatos fajok népesítik be, és egyúttal arra is utalhatnak, hogy melyik szimmetriában milyen fajok a dominánsak.
Már az előző lap aranylemezein látszott, hogy a minket körülvevő makro-univerzum nagyon színes, és sokféle lény él benne. Most nézzük meg azokat a lemezeket, amelyeken a lények alaprendszere, és a közelebbi csillagvilág lakott bolygói vannak ábrázolva.

AZ ÖTÖDIK LEMEZ

Balra fent egy felnyitott "időkapszula" jelben egy "műszaki tárgy" jelentésű jel áll. Ez egyenes utalás arra, hogy ez az információ már régóta el van helyezve a Földön. Ennek a régi üzenetnek a teóriáját támogatja a "könyv" jobboldali jele, és az azon ábrázolt piramis. Vagyis az üzenet összefüggésben van a piramisokkal. Az anyagvilágot is jelentő baloldalon négy ember jelentésű jel látható. A legbalabbra lévő jel nem bolygójelen áll, hanem úgy tűnik, hogy maga a bolygó. Ez zagyvaságnak tűnhet a mai világ felfogása mellett, de a civilizációnak ez is egy lehetséges megjelenési formája. A Földön is élnek ehhez hasonló civilizációk maradványai, akik az előző bolygókatasztrófa túlélőinek leszármazottjai. Ilyenek az eszkimók (inuitok) és az ausztráliai abók. Ezek nyelvét majd a nyelvi águnkon tanulmányozni fogjuk.
A második jel egy bolygóra állított emberjel. Ez szintén jellemző a Földünkre, hiszen ez a faj már csak laza intellektuális kapcsolatban van a szülőbolygójával, bár még vannak homályos emlékei a régi kapcsolatról. Erre utaló a Gaia elmélet is, ahol magát a bolygót is intelligens dolognak tüntetik fel. Ezt egy merev materialista a zagyvaság skatulyájába igyekszik beletömködni. Ennek fő oka individuális szeparáltsága. Ettől azután folyamatosan boldogtalan, hiszen lelke didereg a maga által kieszelt magányosságtól. Ez persze nem valami buta ember, csak így határozott, és ezért ezt éli meg.
A harmadik jel keresztezett embert jelent, a jobboldali pedig egy nagyon magas értelmi szinten álló, a többi fajokat felügyelő, segítő dominanciális embert jelent.

A HATODIK LEMEZ

A fenti lemezen talán egy teljes bolygórendszer van ábrázolva, három lakott bolygóval. Mind a három bolygón fejlett intelligenciák élnek, vagyis ez nem a mi Naprendszerünk. Ezek a furcsa szimmetriarendszerek talán ismerősek lesznek a matematikusainknak. Miután a "csillag" jele is lehet a két félgömb jel, így összetartozó szimmetriában élő és működő csillagrendszer is lehet a képen, és a melléjük rajzolt bonyolultabb jelek magukat a bolygókat (vagy a lakott bolygókat) jelenthetik. Mi mindig csak háromdimenziósan gondolkodunk, de ne felejtsük, hogy azok, akik az üzeneteket eljutatták hozzánk a dimenziók sokkal alaposabb tudásával bírnak, hiszen eljutnak a többi csillag környezetébe. A kettős, hármas és négyes szimmetriák és a bolygó jel kombinációja erre is utalhat. Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy lakott csillagrendszerek vannak a közelünkben is.

A HETEDIK LEMEZ

Itt már valóban egy bolygórendszert látunk, és ez sem a Naprendszer, mivel csak hat bolygó lett elhelyezve a központi csillag körül. A két fölső hasonlatos lehet a mi rendszerünk két óriásbolygójához, a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez, de vegyük észre, hogy ezeknek a jelei mennyire hasonlítanak a középen elhelyezett csillagjelzéshez. Az erdélyi szerző a koncentrikus körrel a kihalt bolygót feleltette meg, és a jobbra és balra fent láthatóakat a mi Jupiterünkkel, és Szaturnuszunkkal hozza analógiába. A csillag jele számomra inkább egy három csillagból álló rendszert sugalmaz két emberek által lakott bolygóval, a fentiek pedig két különböző típusú bolygószerűen keringő alárendelt csillagot is jelenthet. A bal felső gyűrűs bolygónak gondolható jel (Szaturnusz típusú) mást is jelenthet, hiszen ugyanilyen ellapult gyűrűje a mi Napunk körül is van. Gondoljunk csak a "kisbolygók övezetére", ami a Mars bolygón túl egy síkban elterülve kering rendszerünkben. Ez nem mást mint egy darabjaira hullott bolygó. Valamikor Phaeton (Féton) vagy Vulkánusz volt a neve. Pusztulása nem lehet olyan nagyon régi, hiszen a Föld mondáiban még több helyen is szerepel. Ma újra megjelent az interneten annak a bolygónak a Nibirunak a létezése, amelynek az Északi szél nevű holdjával való ütközés okozta a bolygó pusztulását.
Ma a Föld pusztulásával is összefüggésbe hozzák, de az erről szóló görög monda mást sugalmaz. Ebben Phaeton, a Napisten (Hélios) fia, elirigyli apjának tüzes szekerét, és kihajt vele az égre, de nem tudja kezelni, amiből a Földön is nagy baj lett, minden kiégett, kiszáradt vagy meggyulladt. Ez a Phaeton bolygó pusztulása során kiszabaduló izzó bolygómag időleges intenzív, napszerű felfénylése miatt szerteáradó hőmennyiség miatt egy rövid időre olyan túlmelegedést hozott létre a Földön, hogy nyomán helyi katasztrófák alakultak ki. A Phaeton egy ideig úgy működött, mint egy másik Nap. Távolsága összemérhető volt a központi csillagunktól való távolságunkkal, de a hatásának mértéke nagyon függött attól, hogy hol is volt az adott pillanatban a pályáján. Ha a Földdel azonos oldalon tartózkodott, akkor sokkal intenzívebb volt a hatása, mintha a Nap túloldalán tartózkodott volna. Miután a mondákban intenzív felmelegedésről olvashatunk, így valószínűleg Földközeli állásban voltak ominózus bolygóink. A Nibururól (egy további naprendszeri bolygóról) szóló mondák máig is élnek. Ez egy Uránusz méretű óriási bolygó. Egy ilyen méretű bolygó közelsége is nagyon veszélyes, mert befoghatja a Földet, és ha mégse, közelsége akár száz méter magas dagályt is kelthet, amely a Föld forgása miatt másfélszeres hangsebességgel körbenyalhatja a bolygót. Ennek erejét még elképzelni sem tudjuk.

A NYOLCADIK LEMEZ

Ezen a lemezen egy nyolcas, vagyis egy fényszimmetriát láthatunk és egyúttal végre kiderül az is, hogy honnan jött az üzenet. A balra fent lévő ábra egy férfit és egy nőt ábrázol. Ilyen négy is szerepel a lemezen, csak a nemek az alsó ábrákon felcserélve vannak jelen. A két kis jel vagy egy másik fajtát, vagy a négy fajtának valamiféle keveredését jelenti. Jelenthet nemiségtől mentes, másképpen szaporodó fajt is, miután a jelek szimmetrikusak. Mondjuk a kis szürkéket, akik valamiféle kollektív társadalomban élnek, mint a hangyák, vagy a méhek.
A balra fent lévő kettős csillag irányából egy fura kettős nyílszerű jel (űrjármű jel) mutat a központi csillag irányába, amely jelen esetben a Nap lehet, miután az üzenetet nekünk címezték. A közelünkben lévő kettős csillag a Canis Maior alfája, vagyis a Szíriusz, amely egy kettőscsillag. 49,9 év alatt kerülik meg egymást. Ennek felfedezése csak évszázados a csillagászatban, pedig ennek a csillagpárnak a magyar népi elnevezése ennél sokkal régebbi keletű. Sánta Katának hívták. Ez a Kata viszont egy évszázad alatt csak kettőt sántít. A tábla szerint itt szintén emberi lények laknak, hasonlóak hozzánk. A találkozás során egy szőke hajú űrhajóst láttak, aki teljesen emberszerű volt, mint mi. Egyfajta homo sapiens. Ez ugyanúgy elgondolkoztató, mint a platoni év. Ez egy fok elmozdulást jelent az égen 72 esztendő alatt. Vagyis Platon nem figyelhette meg, viszont leírta.
Az előző lapon már volt egy olyan jel, amire most visszatérünk. Ez az időkapszula jele. Ott egy műszaki tárgy volt benne, és kinyitott állapotban lehetett látni, mint egy kis varázsdobozt. Lehet, hogy amennyiben megtaláljuk ezt a bizonyos időkapszulát, komoly csodálkozás vesz majd erőt rajtunk. Miért lehet műszaki tárgy egy időkapszulában? Hogy működhet?

A KILENCEDIK LEMEZ

Itt két időkapszula jel is látható. A jobboldalon szereplő ábra nagyban hasonlít a hetes lemez nagy ábrájához. Ott azt feltételeztem, hogy a képen hármas csillag látható. Itt ugyanaz az alakzat (szabálytalan hatszög) látható, viszont itt a két felső csillag is csillagnak lett jelölve. Alul három bolygójel és jobbra alul egy ezektől eltérő bolygójel és egy vieces jel keveréke van. Erről mondtam, hogy lényszerű bolygó. Az egyik (a középső bolygójel mellett egy időkapszula jele van. Balra tőle egy szövetségjel (amely felett egy felsőbb intelligencia jel jelzi, hogy ezt a szövetséget egy felsőbb intelligencia felügyeli. A felette látható időkapszula jelből itt a műszaki tárgy jel kilépett. Maga az időkapszula lehet egy piramis is, amely lefele is piramis jellegű. Lehet, hogy a piramisokban a múmiák helyett robotok lapulnak?

A TIZEDIK LEMEZ

Sokáig nézegettem ezt az ábrát, amin két csillag és két kihalt csillag jel van. Szóval itt négy csillag van. A jobbra lévő "Dávid csillag" közepén is egy csillagjel áll, amely jelet ismerünk, de itt a földi változatban egy kis kör szokott lenni. Felette a szövetség jele látható, ami arra is utalhatnak, hogy ők ugyanúgy szövetségi tagok, mint az emberiség. Gondolj itt az Ószövetségre vagy az Újszövetségre.
A lényegi információ azonban nem ez. Azon ábrán a négy, az ábra középső köréből kiinduló T betűhöz hasonló alakzat miért van? Ez négy a csillagokig érő szál jele amely időtlen, és itt három ábra is van egymás tetején. Egy ez a négyágú, T végű szál, majd egy (sík) Dávid csillag és egy (térbeli) oktaéder. Ez a téridő forrásának a működéséről szól. A két kihalt csillagnak mondott jel a párhuzamos, a forrásrendszer túloldali oszcillációjakor létező tükör-univerzumot, de az ellenütemben, vagy elcsúszott ütemben létező csillagokat is jelentheti. Ekkor a másik kettő nincs is a létezésben!

A TIZENEGYEDIK LEMEZ

Ez a lemez újra a szimmetria fontosságáról tudósít. A fenti ábra már az első lapon is szerepelt, mellette egy csillag jele. Ezek alatt egy, a nyugati asztrológiából, és az asztronómiából is ismert jel látható, az Ikrek jele. Mellette egy embert jelentő jel, majd egy bolygó jele. Jobbra lényegében ugyanaz a szimmetria van, mint a kilencedik lemezen, de itt csak négy átló és egy szimmetriatengely szerepel. Az átlók párosával egy-egy pontból, a "halott csillag" pontokból indulnak, és úgy hat, mintha ez azt jelentené, hogy a roppant távolságokban létező csillagok valamiféle szimmetriarendszerben korrespondálnának egymással, és/vagy így hoznák létre, vagy tartanák a létezésben a szimmetria távoli átellenes pontjaiban a hozzájuk rendelt bolygókat. De mivel ezekből az ábra tetején kiinduló pontokból lényegében 5-5 ilyen sugár indul ki, lehet, hogy a szimmetria teljesen, és minden elemében ilyen összefüggésben él és létezik. Ez a szimmetria-létezés alapja, és itt kell elgondolkoznunk a bolygóinkhoz tartozó nemi jellegeken, és a bolygókhoz rendelt ókori istenségeken. Gondoljunk el Vénusz, vagy a Hold női és a Jupiter, Mars férfi jellegén. Az életjelek jobbos és balos jelei erre utalóak.

A TIZENKETTEDIK LEMEZ

Itt már egy komplett üzenet előtt állunk. Két azonos, de tükörképes ábrasorunk van.
Te a kettős szövetség embere a négyes szövetség könyvében rátalálsz a fáklyára, a tűz titkára, és ezzel új csillagot gyújthatsz rendszeredben. Ezzel beléphetsz az értelem kozmoszába.

A TIZENHARMADIK LEMEZ

Ezen a lemezen már az eddigieknél sokkal konkrétabb üzenet lapul, mert egy központi helyről irányított rendszer sémáját mutatja. A különböző emberjelek legalább nyolcféle faj jelenlétére utal, és migrációs, keveredési jelek is négyszer szerepelnek. Nagyon érdekes a kép jobboldalán önállóan szereplő kettős kereszt. Szemben vele egy kis fekvő V betű van, ami a teremtő jeleként is értelmezhető. A nyolcféle lény mellett nyolcféle űrjármű képe lehet, de fent balra és jobbra mindenesetre van kettő. Itt egy a mi szokásos csillagképeinktől merőben eltérő módon vannak a csillagok összekötve, bár a földi csillagképek összekötései teljesen véletlenszerűek szoktak lenni, vagyis ez egyáltalán nem szabványosított. A keleti csillagászat például teljesen eltérő csillagképekkel operál.

Az eredeti kéziratban ez az ábra volt ugyanezen az oldalon:
Ez a része az égnek bennem nem fedi a fölső csillagtérképet, de ettől még lehet helyes, hiszen nemcsak a naprendszerből lehet szemlélni az univerzumot. Ez bizony békaperspektíva lenne. Hívjuk segítségül a következő lapot.

A TIZENNEGYEDIK LEMEZ

Itt azért most fellebben a fátyol. Ez az ábra már nagy egyezést mutat az általunk ismert csillagképekkel. Ez már a fenti rajzolattal is egyezik. Ezen a lemezen már írásjelek is vannak, és mindegyik "szó" öt írásjelből áll. Két súlyzószerű jel is van a képen, ami nem más mint választójel, vagy más néven spácium, szóköz. Centrumában az Orion csillagkép jobb felső csillaga áll, de a főképpen téli csillagkép minden csillaga fényes és jellegzetes csillaga benne van ebben a szövetségben. A fentebb lévő fehér csillagtérképen rajta vannak azok a csillagképek, amelyek irányába nézve jó irányban (a rokonságod irányába) nézegethetsz az égen. Ez télen éjszaka dél felé látható. Délkeleten kelnek fel, és délnyugaton nyugszanak le. Az eredeti lemezeket értelmező megfejtésben ez áll: PAGASZ, REGASZ, LUTESZ, JUNESZ,VICSESZ, FADOSZ, és a szerző ezeket bolygó vagy személyneveknek gondolja. Az eredeti anyagban sokkal több lemez volt, és ennek segítségével sikerült megfejteni az idegen ÁBC-t. És itt jön az igazi meglepetés.

A TIZENÖTÖDIK LEMEZ

A lemez magyarul van írva a két fenti lemez hátoldalára, de nem a mi kedvünkért írták így, hanem azért, mert ezen a nyelven beszélnek, és ilyen - a mi rovásírásunkhoz hasonló - betűkkel írnak. Miután jól tudjuk, hogy ez a kapcsolat sok ezer éve tart, és azt is sejthetjük, hogy ismerik a Föld nyelveit és írásjeleit. De így sem kell tolmács egyetlen magyarnak sem.

HÁROM NAP | SZÜLETTÉL
| KÉTNAP | ÉLTÉL |
| EGYNAP | ELVESZNÉL |
DEKÉTNAP | LÉTEZNÉL

Ez úgy elsőre néhány bugyuta mondat, de ezek a mai helyesírási szabályaink szerint néhány hibát is hordozó tőmondatok mégis sokat mondanak, mert benne van a múltunk, és a távoli jövőnk. Magyarok üzennek magyaroknak a nagyon távoli múltjukról. Egy három csillagú naprendszerből erednek őseink, akik egy kétcsillagú rendszerbe költöztek és ott is éltek. Az írás azt mutatja, hogy itt ma is élnek rokonaink. Azt üzenik, hogy vagy alakítsuk kétcsillagú rendszerré a naprendszert, vagy pedig költözzünk vissza a régebbi hazánkba, oda, ahol ők is élnek. Ezeket a sajátos rovásírással rótt lemezeket egy olyan területen tették le, ahol még napjainkban is sokan értenek a rovásokhoz. Az a latin betűs írás, amellyel ma írunk csak erőlködés arra nézve, hogy kifejezzük vele nyelvi sokszínűségünket és kultúránkat. Ez nem a székely, hanem a szinzu rovás.

A TIZENHATODIK LEMEZ

Ez a tizenhatodik lemez is egy hátoldal képe. Szövege világossá teszi, hogy mit értenek "KÉTNAP" alatt.

TENAPOD \ VIECESÉNEK
/ ÜZENJÜK \
KÉTNAP \ VIECESEI
/ MIVAGYUNK \

Ők, azzal a tudással és abból a történelmi perspektívából már látnak valamit, amit mi mai eszünkkel és tudásunkkal most el sem tudunk képzelni. Meg akarnak minket menteni? Nehéz dolguk lesz...

Szinzu ABC

A dologban az a nagyon érdekes, hogy a szinzunk írását és nyelvét vizsgálva ez cseppet sem hasonlít az ó magyar Mária siralom régies nyelvezetéhez. Ma is gond nélkül megértjük, pedig elszakadásunk sok ezer évvel ezelőtt történt. Ez ugyanígy van az arvisura szövegekkel is. Még jól olvasható a sok ezer éves üzenet. Kiknek vannak olyan sűrűn a nyelvében "jövevényszavak". Lehet, hogy az ősapáink csak makogni tudtak? Nos, a hazug embert előbb-utóbb utolérik, mint a Sánta Katát.

Kérlek, olvasd el ezeket az üzeneteket az aranylemezekről a fenti ABC segítségével.

 
Mivel itt egy egész garnitúra van a magyarság ősi írásjeleiből, kérlek, hogy nyomtasd ki ezeket (ha teheted), mert még sok érdekes dologra fognak rávezetni, és fennmaradásuk népednek is nagyon fontos. Ha meg is tanulod, akkor már írástudó vagy. Még hasznodra lehet.
A gép elszáll, az írás megmarad...

forrás: Univerzumiskola.hu

5 megjegyzés :

 1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 2. Tisztelt Üzemeletető! A szövegekben több olyan elemet is találtam, amit forrás megjelölés nélkül tüntettek fel, összeollózva több egyéni kutató tollából. A cím megnevezése "Izsáky projekt" önmagában szellemi tulajdon lopás, mivel ezt az elnevezést és a mögötte álló több éves kutatói tapasztalatot a Kozmikus Testvériség Tanulmányi Csoport (c) hozta életre és publikálta több helyen mindaddig, amíg azt belső döntés értelmében visszahívtuk. A további kutatók munkájának publikálást nem áll jogomban bírálni. Kérem a forrásokat feltüntetni.
  Köszönettel.

  VálaszTörlés
 3. Az alábbi oldalon is tapasztalt hiányosságok rámutatnak arra, hogy a magyarországi ufo kutatás szégyentelen és becstelen, csak az önös érdekek érvényesülnek. Nem az információ leközlés, hanem a forrás feltüntetése nélküliség a legnagyobb probléma.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az biztos jol mondja vieces.nem nagyon mutassák itt a forrást ahonnan van.

   Törlés
 4. Ezzek a jelek az abc.tényleg igazzak vagy csak kitalàlták es ide irtàk?

  VálaszTörlés