Az Európai Csendőrség


Mi rejtőzködik az ''EU-Megszállási joggal'' rendelkező EuroGendFor, - azaz (az Európai Csendőri Erők) mögött?
..."Ha az EuroGendFor bevetését az egyik fellázadt EU-államban már eldöntötték, akkor a csendőrség támadása, behatolása után azok a területek, régiók, városok, városrészek, vagy épületek, melyeket elfoglaltak, lényegében kikerülnek az adott ország hatóságainak a fennhatósága alól és azon túl csakis az Európai Csendőri Erők irányítása alá tartoznak..."


..."A bevethető fegyvereinek és módszereinek nincsenek korlátai, minden módszere csakis a győzelemének van alárendelve..."

..."A lázadások hangadóit kiemelhetik anélkül, hogy az illető országok a saját katonaságukkal vagy rendőrségükkel tennék azt, melyek esetleg a lakossággal szimpatizálhatnának!..."

Van egy félig-meddig titkos belügyi hadsereg az Unióban, mely már viszonylag régóta létezik, de csak kevesen tudnak róla. Ez az Euro-Gend-For, amely a European Gendarmerie Force rövidítése, magyarul; az Európai Csendőri Erő, vagyis, az EU Csendőrség.

Ennek a csendőri - speciális rendőri erőnek meglepően nagy hatáskört adott az Európai Unió vezetése, az Európai Bizottság (feltehetőleg az Európa Parlament teljes támogatásával) és felhatalmazta olyan cselekmények megtételére is, mely csak a Liszaboni Szerződés teljes ratifikációja után vált lehetségessé. Ez az a bizonyos "Megszállási jog", mely az EU Csendőrséget felhatalmazza a katonai beavatkozásra az Európai Unió bármely tagállamában.

Ez lényegében az adott ország törvényeinek feletti hatalommá teszi az Európai Csendőrséget.

Ennek a jelenleg már mintegy 3000 emberből álló európai Különleges bevetési egységnek, az Euro-Gend-For (European Gendarmerie Force / németül; Europäische Polizeitruppe) - EU Csendőrség, parancsnoksága az észak-itáliai Vicenzaban található meg.

Az EU Csendőrség életre hívásának a kezdeményezője a korábbi francia védelmi-miniszter, Michelle Alliot-Marie volt azzal a már egyáltalán nem is titkolt céllal, hogy az egyes tagállamok egyre jobban elégedetlenkedő lakosságának a lázadásai, ezen csendőri erő bevetésével, könyebben leverhetők legyenek. Első példa erre az évek óta nyugtalankodó franciaországi külvárosok bevándorolt lakossága lázadásainak a leverése volt.

EuroGendFor a jövőben az EU-tagállamokban kiiktatja, teljességgel hatályon kívül helyezi a nemzeti jogot és nemzeti szuverenitást! A különböző EU-tagállamokban történő bevetéséről egy EU-Haditanács dönt, amely az EuroGendForban résztvevő, valamint az érintett (fellázadt - a szerk.) állam védelmi- és biztonsági, belügyi (Magyarországon a rendészeti) minisztereiből áll.

Így fektették ezt le az új EU-Rendőrségi Alapító-Okmányban, melyet a Velseni (NL) szerződés az uniós jogban jártak számára tisztán és egyértelműen szabályoz.

Lényegében tehát ez a szerződés; Uniós törvényi felhatalmazást ad az EU Csendőrségnek arra, hogy bármely tagállamot erőszakosan megszállja - akár annak a felkelő népe ellenében is!

Nem más ez, mint egy teljes "EU-Megszállási jog". Ugyanis ha az EuroGendFor bevetését az egyik fellázadt EU-államban már eldöntötték, akkor a csendőrség támadása, behatolása után azok a területek, régiók, városok, városrészek, vagy épületek, melyeket elfoglaltak, lényegében kikerülnek az adott ország hatóságainak a fennhatósága alól, és azon túl csakis az Európai Csendőri Erők irányítása alá tartoznak.

De a helyzet még még ennél is sokkal rosszabb! Az EuroGendFor (Európai Csendőrség) az adott esetben nem csak rendőrségi jogokkal van felruházva, hanem titkosszolgálati jogokkal is, és az adott ország katonaságával szorosan együttműködve kell a rendet és nyugalmat helyreállítania.

Szükség esetén az EuroGendFor minden szükséges eszközt és jogot megkaphat, amire csak szüksége van, hogy feladatát teljesítse. A bevethető fegyvereinek és módszereinek nincsenek korlátai - minden módszere csakis a győzelemének van alárendelve.

Az európai kormányok EuroGendFor-nak, az EU Csendőrségnek köszönhetően, kibújhatnak minden felelősség alól!

A jövőben egy szociális nyugtalanság vagy a nagy tiltakozások, demonstrációk, tüntetések esetén büntetlenül lövethetnek a tömegre!

Bevezethetik a rendkívüli állapotot, városokat, akár országrészeket katonai közigazgatás alá helyezhetnek az EU-Csendőrség segítségével.

A lázadások hangadóit kiemelhetik anélkül, hogy az illető országok a saját katonaságukkal vagy rendőrségükkel tennék azt, melyek esetleg a lakossággal szimpatizálhatnának!

Ugyanígy EuroGendFor-t sem lehet a bekövetkezett véres események miatt felelősségre vonni. Az Európai Csendőri Erő csakis az EU-Haditanácsnak tartozik beszámolással és felelősséggel.

Az European Gendarmerie Force - az Európai Csendőri Erő széleskörű bevethetőségének a jogalapját a Liszabonni Szerződés teremtette meg,
melyet a Magyar Parlament tagjai szinte olvasatlanul, és szolgalelkűen ratifikáltak, kiszolgáltatva ezzel hazánkat az idegen katonai beavatkozásnak.

Az Európai Csendőri Erőben jelenleg a következő országok különleges egységei vesznek részt, mint teljes jogú tagok:

  • A Francia Nemzeti Csendőrség
  • Az Olasz "Carabinieri"
  • A Holland Királyi Katonai Rendőrség
  • A Portugál Nemzeti Köztársasági Gárda
  • A Román Csendőrség
  • A Spanyol Polgári Gárda

Valamint partnerként képviselteti magát a Lengyel Katonai Csendőrség.

Mindezek mellett nagyon könnyen elképzelhető, hogy ezek az erők a nem is távoli jövőben még bővülni fognak más tagállamok, különleges egységeivel, esetleg az Unióhoz nem is tartozó államok egységeivel.

forrás:/jövőnk.info/

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése