Tiltott jövőnk… NIBIRU 2012.12.21 – Az időnk lejárt

A tudás hatalom, a tudatlanság áldásos, a megértés bölcsesség…
Alaphelyzet: az életed a tét!

Az emberi társadalmakba beszivárgott, ott szocializálódott, majd a hatalom és tudományos élet legfelsőbb szintjeibe is belerágta magát – annak irányvonalát és igazságtartalmát eltorzította az emberszerű, de emberi értéket és alkotóképességet nem képviselő, etikátlan, moráltalan, hataloméhes nemzetközi, vagyis valójában a hontalan – zsidónépség…


A REJTETT ÉS TITKOLT FAJI HÁBORÚ

Napjainkra ez a közel kétezer éves agy- és morálromboló, extudományos hazugság és történelemhamisító folyamat olyan elképesztő mocskát tolja maga előtt „tudományos élet” címszó alatt, hogy szó szerint hazugságra épülő hazugságokat, és megint csak hazugságokat termel ki magából.
Gyakorlatilag az iskolai-egyetemi oktatás – talán csak a kézzelfogható szakmákat leszámítva –, a média, a filmgyártás, a politika, de különösen a történelem, mind olyan tényeknek beállított csalásokat és elferdítéseket tartalmaz, amely a zsidó világuralmi célokat, a hatalmuk mindenáron való fenntartását és a cionista – beleértve az evolú-zionista – világképet szolgálja.

NYOMATÉKOSÍTÁS

A jellemet és az erkölcsöt, a biológiai és emberi erkölcsöt is célbavevő, azt silányító, igénytelen és jellemtelen tömegzabáló, mindenféle aljanépekkel keveredő, önmagával szemben is moráltalan „népember” típust népszerűsítő média- és kormánykampány hatására elterjedtek a gondolkozni és érteni már „fáradt” emberek, akiknek eszükbe sem jut az igazság forrásának keresése…
Egyszerűen nincs igényük rá.

A két elvesztett emberiség szabadságharca eredményeképpen a háttérben megbúvó és azt kihasználó – valójában az azokat okozó és kitervelő – fajtársaival ültette körbe a valamikori haladás és emberi kúltúra döntéshozó pontjait, a tudományos akadémiákat, a miniszteri pozíciókat, egészen a NASA és egyéb vezető, tudományosnak gondolt központi intézetekig…

Ránézésre is látszik az ott kiagyalt és tudományos haladásnak beállított programokon és annak vezetőin, hangadóin a faji hovatartozás és az alig leplezett cél, hogy elfogadtassák a tudományosnak hazudott, újabb körmönfont, csak a számukra előnyös, vagy éppen mást leplező félremagyarázásaikat és megállapításaikat.
Mára a tudomány nem a tudásról, hanem a gátlástalan pénz- és hatalomszerzésről szól és annak csak ez az álcázó, megtévesztő körítése…

Ez a folyamat vérre megy, a mi vérünkre és kárunkra, előjátékára az emberiség kipusztításának – ami mindig is a zsidóság célja, létezésének egyetlen értelmes oka és magyarázata volt –, tehát ha az emberiség elveszti „emberségét” és lelki tartalmát, küldetését a világban, habzsoló és önmagát is felélő biológiai entitássá válik a zsidóértékrendnek az átvételével, úgy önmagát pusztítja el, jól megérdemelten!
A „fenntartható fejlődésnek” álcázott újabb hazugsághalom már alig tudja leplezni azt a szakadékot, amely felé haladunk, különösen pedig azt, hogy időnk egyébként is letelt és a zsidóság most a halálának előestéjén azokhoz dörgölődzik és keres menedéket ösztönösen – bízva annak jószándékában –, akik ellen a legnagyobb bűnöket és gazságokat elkövette: ide hozzánk, a Kárpát-medence halálos csapdájába…
Mert ez számukra a vég kezdete és beteljesülése, annak a 26.500 éves világciklusnak befejeződése, amely periódikusan ismétlődve mindig visszaállítja a rendet és az alkotó fegyelmet itt a kiképzőbolygónkon…

„AZ” összeomlás

2012 minden lejárató és azt kioltani próbáló filmfeldolgozás ellenére valós alapokon és emberi megfigyeléseken, lejegyzett, kielemzett és halálosan komoly intéseken nyugszik…
Ezek nem jóslatok és próféciák, misztifikált mendemondák, mózesféle öntömjénező zsidóhazugságok és magyarázkodások, ellopott, átdolgozott ki- és bevonulások, ószövetségi, talmudi zagyvaságok és önigazolások, hanem sziklaszilárd periódikusan ismétlődő tények!

Amennyiben én rendelkezem tudással és némi bölcsességgel, „megjósolhatom”, hogy a tél után a tavasz fog következni, mert átéltem, megéltem és tudom, bár ezen sokan gunyorosan csak vigyorognának, mert a fagyos tél és a fehér táj után szinte elképzelhetetlen mértékű változásról beszéltem…
Ez így azért érthető, mert erre egy életciklus is elegendő, de mi van akkor, ha már többezer éves megfigyelésekről van szó és azt ténylegesen elhallgatják előlünk?

A kőbe vésett figyelmeztetések, hatalmas és építésének rendeltetését, titkát fel sem fedő építmények, előző, millió éves civilizációk tapasztalatai és olyan szimbólumok, amelyek ábrázolják ennek a folymatát, mind ennek bizonyítékai lennének, ha azt előlünk szándékosan nem tagadnák és lekezelően nem járatnák le.
Ennek oka végtelen egyszerű:
Amiről az ember nem tud – vagy nem tájékoztatják –, arra felkészülni sem tud, következésképpen csökken az esélye a túlélésre és a fizikai, lelki sokk leküzdésére, ami valójában cselekvőképességének a kulcsa is.
Az igazság ösztönös megérzésére, felfogására a tévén nevelkedett és rohasztott agyú ember már nem képes, sznobbá nevelt énje tekintélyelvű, már magának sem hisz…

A tényleges valóság és annak jelei miatt már egyre nagyobbat kell hazudni és mostanra már akkorát, hogy a csillagot is lehazudják az égről, pontosabban bolygót, melynek a neve Vörös Nap, Szárnyas Bolygó, másnéven Nibiru…
Ezeknek a beteglelkű hazudozóknak a szájából mindent másképpen kell érteni…
Amit tagadnak, az van, amitől félnek, attól valójában nem, a terrorista az a szabadságharcos, az általuk nyújtott segítség az kihasználás, a demokrácia, amellyel áltatják az embereket állami terror, a gyógyszer, amit adnak, az pedig a méreg!
Ennek tükrében nézzük a valós tényeket, és az „állami” szavahihetőséget!

A tiltott jövő, két év a hátralévő élethez…

Mostani tárgyévünket is beleszámítva nincs több rendelkezésünkre álló idő két évnél…

Mit jelent ez?

Pontosan azt, amit EZ jelent.

Minden olyon dolog, terv, építkezés, tanulmány, bírósági ítélet és emberi kezdeményezés határideje, ennek az eseménynek bekövetkeztéig nem lehet már több két évnél!
Mostantól az életfogytiglani ítélet is két év, önmagad tartogatásának szavatossága is ugyanennyi, mert a korrupt és magyarellenes zsidótörvényeket felülírja a Sors…
Lesznek, akik már sohasem nőnek fel, lesznek, akik már sohasem születnek meg, és lesznek olyanok is, akik reménykedve, szívükben a Gondviselés hitével, egy új és szebb élet reményében, szinte örömrepesve várják ezt a napot…
Ezt a Vörös Napot, amely végre pontot tesz a nagy világűr-ciklus körforgásának 26.500 éves időtartamára és a jelenlegi Vaskorból átlépünk a felfeléívelő Aranykor csodálatos világába!
Ezt a Napot, amit kiretusálnak vagy eltakarnak a csillagtérképekről, amelynek létezését is tagadják, de ugyanakkor közeledtét most is figyelik a Déli-sarkon lévő S.P.T. infravörös csillagászati távcsövön keresztül, mert elöttünk már sokan látták…
Ugyanis mi egy bináris (kettős!) Naprendszerben élünk, egy látható és egy nem látható Nap tökéletesen kiegyensúlyozott világában…
Vagy az iskolában nem ezt tanítják?!

A VÉGSŐ MEGOLDÁS
Az eltitkolt Igazság nyomában (2001 KX76)
Végső összefogás vagy végső összeomlás

1982 – A NASA beazonosított egy különleges bolygót a Naprendszeren kívül.

1983 – Az IRAS (Infravörös Csillagászati Felderítő Műhold) meghatározta a „Szaturnuszméretű” objektumot. Ez tízszeres földátmérőt jelent!

1984 – A Washington Post: Az Orion-csillagképben új bolygót fedeztek fel.
Mozgása alapján földközelbe kerülhet. Az IRAS főmunkatársa, Gery Neugebauer szerint: „Mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy tudjuk mi ez!”

1985 – A mindig tagadott – és elhallgatott – „NIBIRU” volt ez, amelyik „behatolási pályán” fogja keresztezni a Föld keringési pályasíkját.

1986 – Megállapodás a „hivatalos” hallgatásról, nemzetközi cenzúráról!

1987 – Most már a kormánytisztviselők is komolyan veszik az ősi (paleosumir = magyar!) leírásokat és mindent megtudnak a közeledő világméretű katasztrófáról. A pénzpiac összeomlásától és pániktól tartva hallgatnak.

1988 – A pápa a VATICAN-ban előzékenyen egyetért, így ő is hallgat. A hívek, a hit a judeó-kereszténységben elértéktelenednek. Az emberiség, az élővilág nem ér meg egy misét… Az álca lehullik… – alatta a nyers pénzimádat. (A „VATICAN” szó jelentése: jövendőmondó)

Az ősi tudás: a „NIBIRU” visszatér!

„ Fegyvere a Vízözön:
fegyvere halált hoz a gonoszakra.
Fenséges, Fenséges, felkent Úr!…
Ki mint Nap halad át az országon
S a Napot, Istenét, rettegés tölti el.”

„A NIBIRU-t legrégebben a paleosumir-magyarok írták le. Az övék volt a legősibb nyelv, minden nyelvek elődje. A jelentése „VÖRÖS NAP”, ábrázolása: szárnyas korong. Ez a jelkép mindenütt látható volt, zászlókon, harci szekereken, Persepolis romjain. A NIBIRU-t az „ÖREG ISTEN” otthonának tekintették és tisztelték. Ez volt (van…) az ANUNNAKIK, a halál, a feltámadás és az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS bolygója.

A NIBIRU öt kisebb és egy Föld méretű bolygóból áll, míg maga a névadó egy hatalmas, 120.000 km átmérőjű gigantikus objektum, vörös, angyalszerű szárnyakkal. A paleosumirok, a „TUDÁS NÉPE” mindent feljegyzett és dokumentált. Zecharia Sitchin (orosz származású kutató) ezt a „12. bolygó” című könyvében részletesen elemzi és említést tesz a mai Irak területén található felbecsülhetetlen értékű tudást és ismeretet tartalmazó bizonyítékokról (Ezt azután a kultúrával nem, de gátlástalan felsőbbrendűség képzettel rendelkező amerikai cionisták NINIVEH-ben – Észak Irak – szétbombázták!). Amikor Zecharia 1977-ben New Yorkban az első kiadásait dedikálta, már mindennel tisztában volt….

A periodikusan ismétlődő ciklusok pontosan egybeestek a régi civilizációk pusztulásával és újjászületésével. A NIBIRU keringési ideje 1 sár (paleosumir-magyar időszámítás) = 3600 év!
A NASA beazonosítása 1982-83-ban történt. A „főmunkatárs” még ekkor sem tudta mi ez, a könyv kiadása óta eltelt hat év kevés volt rá.

Az eredeti (paleosumir-magyar) cenzúrázatlan bizonyítékokból egyértelműen kiderül, hogy itt valami kozmikus „nagytakarításról”, biológiai, szellemi és spirituális megtisztulásról, megújulásról van szó. EZ AZ ÍTÉLET NAPJA!
Ebben végérvényesen külön válik a jó, az erkölcseiben is tiszta jellem, a lealjasodott, lélektelen és aberrált – életre alkalmatlan – emberiség- és bolygóellenségektől.
Az ANUNNAKIK kőbe vésett Isten-ábrázolása is mutat egy ilyen folyamatot: az emberiség két részre válik: le és fel. A háttérben korong alakú járművek hatalmas flottája menti a tiszta lelkeket.

AZ ESEMÉNYEK, AMELYEKNEK RÉSZESEI LESZÜNK

2001.02.07. – Neuchatel Observatory megfigyelése.
2007.06.06. – Breaking News (CNN): pozíció pontosítás. A NIBIRU ezekben a percekben is közeledik és a NASA most is figyeli a Déli-sarkon lévő (S.P.T.) távcsövén keresztül.
Nem túlságosan sokára a Jupiter mellett elhaladva és azt a hatalmas gravitációs terével megdöntve orbitális pályára áll!
Eközben a tömegvonzásával magával hozott kozmikus törmeléket, meteorokat zúdítja a bolygóra (MARDUK hagyatéka…)
A NIBIRU korábbi látogatásai voltak felelősek számos Hold-kráterért és a földi vízözönökért is. Ezt a leghitelesebben a paleosumir-magyar GILGAMES-eposz foglalja össze. („EPIC OF GILGAMESH”: hajót épít – ami valójában MA.GUR.GUR., azaz tengeralattjáró! – és túléli a vízözönt, kikötve a NIMUSH-hegyen.)
2009.05.15. – A NIBIRU ekkor jön be a Föld keringési pályájasíkjára

NAGYON FONTOS IDŐPONT
2012.12.21.

„És látta az Örökkévaló, hogy nagy az ember gonoszsága
a földön,
És hogy szíve gondolatainak minden hajlama
csak gonosz egész nap.
Akkor megbánta az Örökkévaló, hogy alkotta az embert
a földön és bánkódott szívében.
És mondta az Örökkévaló:
Eltörlöm a földlakót, akit teremtettem
a föld színéről.”

A NIBIRU keresztezni fogja a Föld pályáját és globális földrengések, hatalmas, soha nem látott szélviharok várhatóak szerte a világon, kiszámíthatatlan, nagyon rossz idő kíséretében

PONTOSAN a hatalmas NIBIRU és a Nap közé kerül a Föld! Tengelye 30 fokban megdől, forgása LELASSUL, majd MEGÁLL! Ezalatt az EGY HÉT alatt az EMBERISÉG 2/3-a, több milliárd ember (!) MEGHAL!

(FEMA táborok amerikában, többmillió felhalmozott koporsóval, felduzzasztott létszámú néger katonákkal és rendőrökkel, hogy még a szánalomra se számíthassunk velük szemben. Kevesen tudják, de a négerek, a fehéreket ősellenségüknek tartják, ahogyan nálunk velünk szemben a cigányokat most „nevelik” erre rá hivatali zsidóink…
Természetesen „esélyegyenlőségből” várják őket rendőrnek és katonának is, nemlétező hadseregünkbe, amelyet jóformán csak a velünk szembeni harcra tartanak még életben!)

HATALMAS GEOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK, földrengések, kilométeres árhullámok, tomboló gigantikus légörvények, tűzviharok és meteorzáporok követik egymást. Fokozza a pusztulást a szennyezett és felmelegedett légkör, az ESZTELENÜL kiszivattyúzott és a légkörben elégetett kőolaj, ami a FÖLD HIDRAULIKUS LENGÉSCSILLAPÍTÓJA – VOLT…!
A becsapott és felkészületlen emberek között pánik és anarchia tör ki, a társadalmak darabjaira hullanak!

A NASA, SETI és a CIA titkos prognózisai szerint a TÚLÉLŐK MÁSIK 2/3-a az ezt követő HAT HÓNAP borzalmai és nélkülözései (kozmikus sugárzás, hideg, éhhalál, anarchia, gyilkosságok) hatására pusztul el.
Ezután a FÖLD már SOHA TÖBBÉ nem lesz olyan, mint AMILYEN ELŐTTE VOLT! Európát nagyrészt a tenger borítja el.

A KULCS, amely a múltunkban van kódolva, de a jövőbe mutat és ezért elrejtették előlünk:

„ÉN-LIL”, a „Világ Világossága” és fia, akit a „Világ Világossága Fiának” neveztek, Nimród ( NIBURTA) lelke az ORION csillagképben lakozik és innen vigyáz az ő népére, kinek törhetetlen erejét a HIT adja.
Nimrud, NIMRÓD-JÉZUS születését a British Múzeum „Codex Arundel 404” jelzésű okmánya ( Liber de Infantia Salvatoris ) így írja le:
( A Mária szülésénél segédkező szülésznő beszél):
„Amikor bementem, hogy a hajadont megvizsgáljam, úgy találtam, hogy arcát az ég felé fordította és imádkozott. Hozzáérve mondtam neki: – Mondd lányom…nincs-e valami szerencsés kellemetlen érzésed, vagy nem fáj-e valami…?
Ő csak folytatta imáját és mint egy sziklakő, mozdulatlan maradt, mintha semmit sem hallott volna. Amikor eljött az óra – megnyilatkozott Isten ereje. A hajadon, aki az égre szegezte tekintetét, mintha teljében lévő szőlőtővé változott volna és amikor megjelent a FÉNY, dicsérte AZT, akitől megáldatott. A gyermekből sugárzott a FÉNY – épp úgy, mint a Napból… Ez a Fény úgy született, miként a harmat az égből leszáll a földre.
A csodálkozás kábulata töltött el, és elfogott a félelem, mert szemem odaszögeződött ahhoz a ragyogáshoz, mely a most született Fényből áradt… És ez a Fény egyre jobban sűrűsödött, gyermekformát vett lassan addig, míg olyanná lett, mint egy emberi csecsemő. Ekkor bátorságot vettem, lehajoltam, megfogtam, nagy vigyázattal karomba vettem és az volt a csodálatos, hogy semmi súlya nem volt, annyi se, mint egy újszülötté.
Megvizsgáltam és láttam, hogy testén nincs nyoma a szülésnek. Tiszta volt, könnyű és ragyogó. Mialatt én azon csodálkoztam, hogy nem sír; mint a többi újszülött, ő pislogva nézett – majd kedvesen rám mosolygott, rám nézett és a szeméből olyan nagy fényesség áradt, mintha villám lenne. Amikor a hajadont megfogtam – szűznek találtam. Nemcsak a szülésnek nem volt nyoma, de férfi sem érintette őt soha. (73-74-75)”
( idézet Badiny Jós Ferenc: „Táltos Isten” című könyvéből )

A NIBIRU az Orion csillagképből érkezik, mint ahogyan azt már a csillagászok is megállapították, és az esemény leírása, a születés körülményei olyan információkat tartalmaznak, amelyeket a ma embere teleportálásnak nevezne és így már a jövevény neve „NIBURTA” is érthetővé válik. Mivel az egyházi hatalom, az emberiségellenes judeó-kereszténység az okmányt megszerezte, az „láthatatlanná” vált – erre az igazi emberiség feletti hatalom megszerzése érdekében volt szükségük.

„Higgyük és tanítsuk, hogy Jézus Urunk a Fényből született és a Fénybe tért vissza.”
Badiny Jós Ferenc

NIBURTA-NIMRÓD az eredeti elnevezés és nem a héber „Jézus” ( a Josuaból eredeztetik, míg a Chrystos, azaz Messiás lett a Krisztus ), ugyanis ez csak zsidó marketing a kisajátítására!

Teljesen tisztán és világosan érthető, hogy az emberiség valamikor egy nagyon komoly jobbító szándékú figyelmeztetést kapott, mintegy megnyilatkoztatást, amelyet a hatalom arra méltatlan gyakorlói elhallgattak, következményeiben megmásították befolyásuk fenntartása érdekében.
Nyilvánvalóan kiszámítható tehát, hogy ennek következményeiért a felelősség nem csak előttünk, hanem az ideérkező jószándékú testvéreink előtt is őket fogja terhelni ( kollektív bűnösség, amiért oly sokszor és oly hangosan ajvékolnak, ugyanis ez rájuk és csakis rájuk a legjellemzőbb)

„ A zsidók nem fogadták el Jézus Urunkat ( NIBURTA-NIMRÓD) földre szállt Istennek, hanem „ördöggel cimboráló” mágusnak tartották, mert nem tudták elképzelni, hogy egy „galileai ember” megnyitja egy vakon született ember szemeit és az lát, és hallást ad a süketeknek. Bénákat és halottakat „ember” nem támaszthat fel……tárgyalták a farizeusok (zsidók) egymás közt……….ez a kinyilatkoztatás bizony halálos bűn volt a zsidók felfogása és a jahvei törvény szerint, hiszen ők nem ismerték ( és ma sem ismerik ) a SZERETETET.”
(Badinyi Jós Ferenc: „Táltos Isten” című könyvéből, amelyet nagy szeretettel ajánlok minden érdeklődőnek!)

A tehetségben és a rendkívüli képességekben nem hisznek, mert ha az nekik nincsen, másnak, hogyan is lehetne?!
Egy zsidó csak egy másik zsidó által kiállított papírban bízik,- egyébként ők sem szeretik egymást, csak érdekközésséget vállalnak,- valamint az agymosásban, ami ennek előfeltétele. Az ilyen módón már hatástalanított gój bátran alkalmazható. Még büszke is magas tudására, tájékozottságára és arra, hogy már annyira felvilágosult és modern, hogy mindenféle babonától és hókusz-pókusztól mentes – pontosan attól, amitől a zsidó tart, mert számára ez az értelmezhetetlen. Nevezhetjük ezt akár felsőoktatásnak is, melyet zsidótanárok adnak elő, a zsidóértékrend szerint – zsidóérdekből!

Míg a kiszsidó ezt tudás, értelem és tájékozottság hányában felfogni sem képes, addig a Spitzbergákon ( Svalbard régió ) a nagyzsidók (milliárdosok, politikusok szabadkőműves gyűlölködők) génbanknak álcázott hatalmas földalatti luxusbunkeren dolgoztatnak ( Camelot Project ). Itt működik a világ legnagyobb méretű fúrópajzsa és legtapasztaltabb alagútfúró brigádja. A munkálatokat Bill Gates és a Rotschildok finanszírozzák, természetesen csak a fedőtörténetként előadott földi magvak „megóvása” érdekében, ami egyébként nem árt ha van, a Monsanto degeneratív hatását ellensúlyozandó…
Norvég politikusok már a lakosságot is figyelmeztették, hogy mi a teendő a Nibiru megjelenésekor és hogyan meneküljenek el a lakott területekről…….

Természetesen a megkérdezett csillagász szakemberek ezen csak mosolyognak: tudatlan halandók…..Mi, akik „szakcsillagászok” vagyunk és diplomát is szereztünk erről, nem dőlünk be ilyen nevetséges és babonás elméleteknek…. Mi tudjuk, hogy ez megalapozatlan…mert tanították, hogy ez egyszerűen lehetetlen! Előbb volt a „Nagy Bumm” utána a „Nagy Sutty” majd a „Nagy Brrrr!” – ugyanis ezt így oktatják! Ez viszont tudományosan megalapozott hivatalos verzió! Nézzen utána, aki nem hiszi /pl. National Geographic/…

BŐVÍTÉS: A HITELES TÁJÉKOZTATÁSRÓL…

„Magastudású csillagászokat, geológusokat és más, kulcsfontosságú pozícióban lévő „hiteles” embereket végtelenül egyszerű és könnyű megvenni: egy ígéret, hogy a helye biztosítva van, egy kis figyelmeztetés szakmai egzisztenciájára és máris úgy hazudik, köntörfalaz, mint a vízfolyás…
Nem törődve azzal, hogy a neki hinni akaró embereket, akik bíznak benne, egyenesen a pusztulásba sordorja. Ezért nem lesz senki, aki majd felelősségre vonja.

Hit, meggyőződés és elvárás nélkül cselekvőképtelenek vagyunk. A hitünket ellopták az átírt Szentírással, azért is lett a neve biblia – ami egyébként sohasem volt… –, héberül: könyv. Meggyőződésünk tudásra és hitre már nem támaszkodhat, elvárásunk pedig a csirkefogó kormánnyal szemben nem lehet… Innen egyenes út vezet képzeletbeli hajónkkal együtt a tenger mélyére és nem csak képletesen… A nagy számok törvénye alapján az egyénenkénti nagyszámú érdektelen ( ki milyen okból nem törődik, illetve nem érti meg az eseményeket…) és bizonytalan embert, nagyszámú jobb sorsra érdemes áldozat is fogja követni. Teszem hozzá, hogy jól megérdemelten.”

Magyarországon természetesen nem lesz semmilyen figyelmeztetés, hanem ellenkezőleg, előre megírt forgatókönyv szerinti lejáratás fog elkezdődni azok ellen, akik megpróbálják a várható katasztrófa veszélyeire a figyelmet felhívni. Már most elkezdődött és folyamatában van a katonai bunkerek és légoltalmi búvóhelyek felújítása és átalakítása ilyen célra, különféle magánvállalkozások keretében.
A Pilisben is erre a célra készül a nyugdíjas otthonnak álcázott felsővezetési, szupermély bunker építése és felszerelése minden kényelemmel és tartalékkal. Ezért a „nyugdíjas otthonért” vágták majdnem ketté a hegyet, hogy a gázt is oda vezessék. Számtalan ehhez hasonló, nem publikus eset van szerte az országban…
Észre kell vennünk, hogy már nem babra megy a játék! Kirabolnak és kifosztanak minket azok, akik bűneiket most a legnagyobbal fogják tetézni ellenünk: valós és tényleges veszélyt titkolnak el előlünk a saját túlélésük érdekében! A „süllyedő hajó-effektus” nagyban, országos méretekben!

Pedig lenne megoldás, méghozzá idő is lenne rá. Csak egy baj van vele: nem akarják ezt megosztani velünk, hanem gúnyosan és kárörvendve akarják figyelni biztos földalatti menedékeikből, amikor a felszínen elszabadul a pokol, az anarchia és az emberek egymást gyilkolják megvadult kétségbeesésükben – ezt semmiképpen sem hagyhatjuk megtenni ezzel a megkínzott és jobb sorsra érdemes magyarsággal!

Mire kell felkészülnünk valójában?
A rémálmainkra! Tehetném hozzá egyszerűen. Nem csak magunknak, hanem gyerekeinknek és unokáinknak is…. Ismerve hazánk jelenlegi gátlástalan, idegenszívű vezetőit, halálos ítéletünk már el van döntve, hiszen évek óta tudják ezt és tudatosan készülnek is rá, persze nélkülünk!

A Kárpát-medence régebbi neve Pannon-tenger volt – nem ok nélkül. Hazánk nagy részét tenger borította el, ami a Duna vonalán tört be, hatalmas iszap és sártengert tolva maga előtt déli irányból. A hegyek és a geológiai bizonyítékok is erre utalnak. Egyetemi könyvtárakban ennek utána nézhetünk. Sok helyen található tengeri üledék, még magasan a hegyek között is. Ezek nem felgyűrődéssel keletkeztek, mert hegyeink ennél sokkal régebbiek. Amennyiben nem szisztematikus félretájékoztatás és áltudományos tanítás folyna iskoláinkban ( lásd az evolúciós zsidópropaganda…), akkor minden másképp alakult volna. Sokkal, de sokkal többet tudnánk a körülöttünk lévő lakott (!) világokról, melyeknek létéről nemzetközi titkosítás és elhallgatás van érvényben. A politika, a megrögzött hazudozás és dezinformáció a hatalmon lévő jelenlegi politikai csoport érdekét szolgálja és a sok ezzel összefüggő hazugság mára teljesen átformálta azt a világunkat, amely eddig még élhető volt valamennyire.

„A hatalmas csillag hét napig lángol-
Mint két nap az égen, homályos csillag….
( Részlet:Peter Lemesurier: „Nostradamus jóslatai a XXI. századra” )

Esetünkben minden olyan helyszín, ami jelenleg 200 méterrel a tengerszint fölött van – Budapest 105 m.,- gyakorlatilag állandóan víz alatt is fog maradni. A betörő tengeri árhullámok ( megacunamik ) magassága időlegesen itt a hatszáz métert is elérheti, de csak a hullámok átfutási ideje alatt – ez periódikusan ismétlődni fog. Az Alföld, Hortobágy lesznek a legmélyebb pontjaink. Jelenleg is van egy tengeri „lefolyónk” a Balatonban, amit „Tihanyi Kútként” ismerünk, és nagyon valószínű, hogy komolyabb tengerrengéseknél itt hatalmas sósvíz feltörésekre számíthatunk… A talaj rétegződése, tárgyi és temetkezési emlékek is ezt bizonyítják, mint pl. a budakalászi temetési brigg esete is, ahol még egymás alatt is találtak ugyanolyan típusú tárgyakat. Tehát mi tulajdonképpen mindig is itt voltunk, csak periodikusan háromezer-hatszáz évenként a környező hegyekbe menekültünk és a vízszint csökkenésével arányosan tértünk vissza csodálatos természeti adottságú és termékeny földjeinkre. Ezzel is magyarázható hazánk rendkívüli ásvány, kőolaj és földgáz készlete, amit most olyan csendben és sietve lopnak ki az országunkból…


A környező hegyek nyújtanak ugyan menedéket, de nagyon sebezhetőek is, mert a kozmikus változásokkal és Naprendszerünk felbolydulásával járó behatoló bolygók nyomán meteorzáporok árasztják el a Földet, tűzviharokat és hatalmas tornádókat okozva. Nem elhanyagolható az sem, hogy igen komoly földmozgásokra és földrengésekre is sor fog kerülni, a Nibiru és társbolygói hatalmas gravitációs hatása miatt…

Amikor a Föld megáll – mert a Föld forgása előbb lelassul, majd megáll és utána az ellenkező (!) irányba fog forogni, ez van a finoman kifejezett „pólusváltás” szavak mögött,- lesz a leghatalmasabb kétségbeesés és pusztulás, őrjítő pánik!
Kolumbusznak volt egy térképe, onnan vette az ötletet, a bizonyosságot: tőle nyugatra akart a mesés Indiába eljutni, csakhogy a térkép nagyon régi volt és hősünk már más korban élt. ( Piri Reis török admirális ominózus térképe is hasonló volt, amelyen az Antartktiszt még jég nélkül (!) ábrázolták, az eredeti szárazföldi partvonalával egyetemben..) Kolumbusz tehát elindult az aranyért a mesés Indiába – nyugatnak! Amerikát természetesen nem fedezte fel, hanem a Karibi-szigeteket… Persze az emberek nem gondolkoznak. Arra ott van a tévé és a rádió, ha elég sokat halljuk a hülyeséget, már mindent elhiszünk…. A Nagy Októberi Forradalmat novemberben, ráadásul hetedikén – ennyit a kollektív észről…!

Visszatérve a szépen megtervezett pusztulásunkhoz: a java csak most jön! Nem lesznek készleteink, élelmiszerünk, ivóvizünk és nem lesznek fegyvereink sem – nekünk biztosan nem, nem úgy, mint a KravMagával trenírozott szegény üldözött népségnek –, amikkel a megvadult embercsordákkal szemben védekezhetnénk. Ugye van egy felszaporított réteg hazánkban, amelyik jelenleg is törvényen kívül öldöshet minket büntetlenül, mert hagyjuk… – vajon miért?!

BŐVÍTÉS: A KANNIBALIZMUS RÉME, EMBERÁLLATOK

„Az emberek azon csoportját, amelyik embertársát megeszi, gyakorlatilag bármilyen okból és meggyőződésből, azokat kannibáloknak, emberevőknek nevezzük.
Kannibalizmusra mentség nincs, az egy civilizált ember számára, aki embernek tartja magát, a legutolsó cselekedet, amellyel megtagadja önnön emberségét.
Vannak bizonyos határok, amelyeket sohasem léphetünk át: ilyenek, hogy családtagjainkat, embertársunkat nem adjuk el, erre nem buzdítunk és nem is fogadjuk el!
Emberhúst nem eszünk és igaz hitünket meggyőződésünket soha nem adjuk fel!
Aki ezeket az írott vagy íratlan szabályokat megszegi, az nem méltó arra, hogy embernek nevezzük.
Az erkölccsel és morállal rendelkező ember, ha kell, akkor meghal, de nyomorult életét ilyen bűnök árán nem tartja fenn!
A tangerészetnél, különösen a haditengerészetnél a hajótörések alkalmával külön figyelmet szentelnek az ilyen események kivizsgálására.
Amennyiben bebizonyosodik valakiről a kannibalizmus, a tengerészet elbocsájtja és eljárást indít ellene, a katonaság, a haditengerészet pedig felakasztja…
Emberként meghalni lehet, de patkányként, kannibálként élni nem!

Ennek a jelenségnek az ad külön érdekességet, hogy a modernkori túlélési filmekben és esetekben sugalmazzák annak lehetőségét, hogy bajban mindent meg lehet enni, bizonyos körülmények között pedig még egymást is…
Ez egy aljas hazugság és ördögien sunyi próbálkozás az emberi morál megtörésére!
Nincs rá mentség és indok, mert életünket ilyen áron bűn fenntartani és ezáltal olyan állati szintre leereszkedni, hogy az már a megmenteni kívánt emberi életünket kérdőjelezi meg!

A fent leírtaknak az ad ismételten jelentőséget, hogy pontosan ez látszik bekövetkezni akkor, amikor a nagy földtörténeti és geológiai változások közepette a légkör elsötétedése miatt elpusztul a növényzet és az állatvilág, amely minket élelemmel elláthatna ebben az úgynevezett nukleáris télben…
Megvadult és gyilkoló emberhordák vadásznak embertársaikra, nőkre és gyerekekre, férfiakra, hogy őket meggyilkolva, feldarabolva tartsák életben saját magukat!
El lehet képzelni, hogy ez milyen következményekkel fog járni: aki ezt megteszi, abból már ember soha nem lesz, csak egy torz és beteg jellemű, kiüresedett emberállat…
Kikből válhatnak kannibálok?

A válasz a kérdésre sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk.
Azokból, akiknek nincs emberi tartásuk, moráljuk, hitük és úgy általában tagadnak mindent, ami az élet szellemi és erkölcsi oldalához tartozik, valamint nincs tisztelet és szeretet bennük embertársaik felé, viszont azok felett állónak képzelik magukat, mintegy „kiválasztottaknak”!

Pontosan tudjuk ennek eredetét, a jégkorszak utáni dögevők és hulladékevők leszármazottait, amelyek törzsi alapon szerveződnek és jelen világunkba sem tudnak igazán beilleszkedni, annak törvényeit tiszteletben tartani.
A veszély valós.
Magyarországon még a nyolcvanas években, Gyöngyös környékén is előfordultak emberevő –és dögevő – cigányok, valamint a zsidók vérvádjairól, rituális embervér-tartalmú maceszsütéseikről szóló bizonyítottan igaz és nyomozásokkal is alátámasztott esetei.
Ne tévesszen meg senkit az úgynevezett „kóser” és „tiszta” étkezés, amely az esetek többségében mint „rituális” ölés ismert, valójában pedig inkább csak a tápanyagok és a vér alaposabb kinyerésére szolgál..

Ennek esett áldozatul a szegény mártír Solymosi Eszter, vagy a körmendi gyilkosság kapcsán, a börtönbe juttatott ártatlan magyar fiú, Tánczos Gábor, a zsidó bűnösök helyett!
Amikor a békében és a jólétben dúskáló, nemzetünkön magát dagadtra hízlaló zsidó ilyesmire ragadtatja magát, akkor könnyű elképzelnünk, hogy baj vagy természeti csapás következtében mennyire fog emberséges magatartást tanúsítani lenézett és megvetett embertársai felé!

Megint csak belőlünk akar élősködni, de most már szó szerint belénk – mint az álatala lenézett, csak baromnak tartott „goj” ( jelentése: barom, enyhébb esetben „nemzsidó”…) testébe – akarja vájni a fogát, hogy nyomorult életét mindenáron fenntartsa.
Nem túlzás és nem ijesztgetés, hanem történelmi tények bizonyítják ennek lehetőségét, valóságát, jogfolytonosságát és borítékolható bekövetkeztét!
Az angol tengerészet vizsgálati anyagában finoman fogalmaznak e téren:
„Az elkövető emberevők nem keresztények, illetve a csak nemrégen megkeresztelkedett elkövetőkből kerültek ki…”
Vagyis anuszimok, valójában pedig zsidók ( és bizonyos százalékban négerek…), akik az érvényesülésük érdekében látszólag kereszténnyé váltak, de a bajban minden arcpirító képmutatásukat félredobva, megmutatkozott eredeti énjük, az emberellenes alapállásuk!

A bekövetkező események tudatában az alábbi főbb problémákkal kell szembenéznünk:

-nincs hiteltérdemlő tájékoztatás, sem terv (de még szándék sem!) megmentésünkre,
-nincs információnk azokról az eseményekről amelyeknek kiszolgáltatnak minket,
-nincs lehetőségünk az egységes felkészülésre, hatékony védekezésre,
-nincs lehetőségünk a felszaporított zsidóság miatt élelmiszer felhalmozására,
-nincs lehetőségünk bunkerek, földházak megépítésére,
-nincs lehetőségünk kellő mennyiségű gyógyszer és fegyver raktározására,
-nincs lehetőségünk kolóniák létrehozására, erőnk összegyűjtésére,
-nincs lehetőségünk kétéltű járművek és üzemanyag előkészítésére,
-nincs lehetőségünk az ezekkel már most rendelkező és erősen fegyverkező(!) magyar- és nemzetellenes entitással szemben a jogos önvédelemre, mi több a túlélésre!

Tehát, miközben a választási és egyéb politikai színjátékokkal, apróbb engedményekkel a szemünket és az agyunkat blokkolják, már megint úgy alakítják az eseményeket, hogy abba beleszólásunk ne lehessen, az életünket alakítani vagy befolyásolni semmi módon ne tudjuk, és ezúttal már véglegesen ki is irthatnak minket, miközben ők „magyarrá válhatnak”…!

„A tudás hatalom, a megértés bölcsesség!”

Összegezve sokrétű problémáinkat és az idő rövidségét 2012-ig, igen csak elkellene most már a cselekvés.
Az eltitkolt földi történelem azt mutatta, hogy a felkészülésnek van értelme – a túlélők is ebből a táborból fognak kikerülni. Nem először történik ez és nem is utoljára. Találtak 1,5-2 millió éves olyan emberi csontvázakat is, amelyek semmiben nem különböztek a ma emberétől, meg még ráadásul cipőnyomokat is a dinoszaurusz lenyomatokkal együtt!
Gondoljunk abba bele, hogy hány nemzedék lett előttünk űrjáró nemzet és egyiküknek sem volt szüksége autókra és autóutakra, mivel a közkinccsé tett tiszta energiát használták fel és nem lakóbolygójukat tették tönkre a személyes kapzsiságból és haszonlesésből…

Nyilvánvalóan ők valóban fejlett emberek voltak, annak minden vonatkozásában. Ők, miután kijárták a földi iskolát, a megszerzett tapasztalatok felhasználásával alkalmasak vagy inkább méltók lettek az űrutazásra és más bolygók benépesítésére. Ezekre bizonyítékok vannak…
Más alapokon álltak, mert mások voltak a tanáraik is! Hazaszeretők és nem hazaárulók.
Nem egy nagy képességű és utolérhetetlen tudású népcsoport tűnt így el a történelemből, szinte nyomtalanul, hiszen feléjük a világűr kitárta kapuit…

Tehát ha csak ezt az időt elosztjuk 3660 évvel, jó pár találkozás kijönne belőle. Láthatjuk, hogy az emberiség ezalatt a „nagytakarítás alatt” nem pusztult ki, hanem rendszeresen túlélte a megpróbáltatásokat. A mostani azonban még egy nagy 26.500 éves világciklussal is egybeesik, ami történetesen azt jelenti, hogy Naprendszerünk és benne mi, egy hatalmas körutazást tettünk a Tejútrendszer ( Hadak Útja ) középpontjából, tengelyéből ki és oda vissza. Ez ugyan felerősíti a változásokat, de ilyen is volt már nemegyszer.

A zsidómegszállta nyugat a torz szellemiségén keresztül torz embereket és társadalmakat, és úgyszintén torz jövőtlenséget termel ki magából.
( Európát legyőzni soha sem tudták, de Amerikába-Kanadába már korán berágták magukat…)
Az emberiség útját mindig is a szellemiség határozta meg, de ekkora fertőben – köszönhetően az elektronikus hír- és életforma züllesztésnek – még szinte soha nem volt.
Az Arany, az Ezüst és a Bronzkorszak után, a mostani legrövidebb és legszégyenteljesebb Vaskorszakban a zsidóság is kapott egy lehetőséget, hogy bizonyíthasson, milyen világot képzel el magának.
Hát megmutatta, olyat amilyet a saját maga képére formálhat: hazugot, gátlástalant, békétlent, terrorisztikusat, hivalkodóan igazságtalant és valójában életképtelent…

Szüksége van gazdanépekre és jól szervezett társadalmakra, civilizációkra, hogy örökké éhes és kapzsi, hatalomvágyó fogait belevághassa, amelyet ezáltal elsorvaszt, gyengít és felél, míg ő teremtő- és alkotóképességgel nem rendelkezik, csak dolgoztat, építtet, fel- és elhasznál!
Ezt a biológiában élősködő parazitizmusnak nevezik…
Ez betegség, amely ragályos, virulens, vagyis fertőz és terjed!
Ahogyan ő erősödik, eközben hízik és szaporodik, úgy hozza egyre közelebb és közelebb önnön pusztulásának végóráját, jelen esetünkben a nem távoli jövőben.
A parazita jellemző tulajdonsága, hogy minden életjelenségével fertőz, felfogásával, életmódjával, szaporodás-keveredésével, a puszta érintésével, talán még a látványával is!

Azonban nem tudja elég mélyen a Föld testébe rágni magát ahhoz, hogy túlélje azt, ami most következik, ténylegesen a Föld és az emberiség igaz magvának azt a szándékát, hogy megszabaduljon tőle, kerül amibe kerül alapon!
Ezért nem beszél a zsidóvilág és a nyugati (zsidó)média komolyan és hiteltérdemlően 2012-ről, mert a félrevezető és nevetségesen lejárató filmjein keresztül – jól felfogott önös érdekből – tudja, hogy elérkezett a végórája!
Még reménykedik, még alattomosan sunyiskodik és kombinál, próbálja lekezelni ellenfelét, hogy önhitt beképzeltségében és hatalmának tudatában átmenekítse létét, pedig tudhatná, hogy most saját sorsával fog szembekerülni!

Ez a sors, ez a végzet már rég elrendeltetett, törvényszerűen buknia kell, mint életre alkalmatlannak, mert sem Földnek, sem az emberiségnek, és még kevésbé a Földet és annak élővilágát óvó Teremtőjének nincs rá szüksége, pedig időben figyelmeztették! (NIMRÓD…)

Az emberiség és a föld élővilága, tengerei, folyói, tavai, erdői és hegyei megszabadulva a pusztító és romboló, a mindenben csak a hasznot látó élősködőitől, hatalmas, ugrásszerű változásokon fognak keresztülmenni, mert az eddig eltitkolt és elrejtett világraszóló felfedezéseken és találmányokon keresztül az implózió (fényes-kék) energiatengerében fognak fürdeni!

Egész könyvtárakat lehetne megtölteni a zsidóbűnökkel és gazságokkal ( háború- és történelemhamisítási, kollektív népirtási és nemzetgyalázási esetekkel ), amelyekkel akadályozni és ellehetetleníteni próbálták azokat, akik közkinccsé akarták tenni ezeket, és pusztán csak azért lettek feledésre és pusztulásra ítélve, mert így a zsidók nem tarthatták volna energiafüggőségben az emberiséget, mint hatalmuk és létük ránkerőltetett formáját!

A zsidó gyűlöli a körülötte lévő világot, mindent irt, pusztít, fertőtlenít és kiporszívóz, mesterségessé tesz, mert ahogyan ő sem, úgy a környezete sem lehet természetes és beilleszkedően harmónikus!
Tehát ha a hatalmában áll, mindent megváltoztat és felborít, fajidegen, nem őshonos növényekkel és állatokkal népesíti azt be, amíg a környezete illatát is meg nem változtatja, csak hogy ebben megtalálja lételeme igazolását, természetellenes lényének visszatükröződését.

Figyeljük meg, hogy ezek a megfigyelések és külső személyiségjegyek mennyire igazak rájuk és az általuk működtetni akart, de lassan a pusztulásba sodort világunkon keresztül a mindennapi életünkre.

A szándékosan be- és kitenyésztett négerekkel és cigányokkal, ázsiaiakkal, az eltérő viselkedés és intelligencia miatti feszültségekkel és annak az együttélési normákkal (értékrendekkel) kevertetett eltérő volta miatt, életvitelünk megosztottá és problémákkal telivé vált azért, hogy ezekkel foglalkozzunk és ne az igazi lényeggel, vagyis az ő parazitizmusukkal!
Ez nem más, mint az egyre kiszolgáltatottabbá váló pénzrabszolga helyzetünk, amelyben a „kiválogatott” mint hasznot hajtó barmot tart minket, és ha már nem tudunk dolgozni, hasznot hajtani a részére, akkor még a halálunkon is keressen, amit természetesen minden lehetséges módon és „gyógyszerrel”, „védőoltással” siettetni akar…
Ennek tudatában elképzelhető, hogy mennyire kíván minket bármire is figyelmeztetni!

Ne felejtsük soha sem:

„Amit tagadnak, az van, amitől félnek, attól valójában nem, a terrorista az a szabadságharcos, az általuk nyújtott segítség az kihasználás, a demokrácia, amellyel áltatják az embereket, állami terror, a gyógyszer amit adnak, az pedig a méreg!”

„EGY ZSIDÓ SZÁMÁRA CSAK AZ AZ IGAZSÁG, AMELYBEN Ő JÓL JÁR…!”

„A zsidó az mindig hazudott, hazudik és hazudni is fog! Minél nagyobb a tét, annál nagyobbat, és minél inkább érintve van benne, annál gátlástalanabbat!
Még a csillagot (Vörös Napot…) is az égről!”

Sokféle módon cselekedhetnénk, de ameddig a köztudatba nem szivárog be, illetve azt kellő mélységében és komolyságában felfogni nem tudjuk, hatékonyan cselekedni nem leszünk képesek, e nélkül pedig összehangolt munkára, felkészülésre nem is gondolhatunk. Legyengített és demoralizált nemzetállamunk, az állandóan bűntudattal és judeó-kereszténységgel ( meghamisított…) súlyosbított hitünk nem fog kellő támaszt adni a nehézségekkel szemben, hanem azt a legrosszabb módon túlreagálva elbújunk annak megértésétől, illetve mint a struccpolitikában, az információk semmibevételével és a nehézségek miatt az utolsó pillanatig fenntartjuk azt a jelenlegi kényelmes állapotot, hogy valójában semmit nem hiszünk el, amit a tévé be nem mond – és a tévé ezt soha nem fogja bemondani –, nekünk kell erről egyenként meggyőződnünk, fáradságot nem kímélve.

Sokan, akik könnyelműen legyintenek, hogy legfeljebb meghalnak, azok lesznek majd a leghangosabban jajveszékelők, pedig most még a fáradságot sem veszik arra, hogy saját érdekükben utánanézzenek az eltitkolt és immár sok helyen nem hivatalosan dokumentált várható katasztrófának.

-Epilógus-

A TILTOTT JÖVŐ MINDENKÉPPEN BEKÖVETKEZIK!

Azért semmiképpen ne üljünk ölbetett kézzel, hanem tekintetünket a földről felemelve rendíthetetlen hittel, és nem habozva, nem állandóan mérlegelve azt, hogy életünket féltve hogyan bújjunk ki a felelősség alól, hanem bátran harcoljunk szabadságunkért és magyarságunkért!

Ebben az esetben akár csoda is történhet velünk!
Csoda, mert bátran a halált és a harcot keresve a szabadságot és reményt, az életet kapjuk meg egy új, boldog jövőre, egy új kezdetre!
A Tiltott Jövőnk azért tiltott, mert abban már helyük nem lehet, és ha nekik nem, akkor nekünk se legyen!
A hitványak, hitetlenek, a bűnösök és az életre alkalmatlanok e bolygóközi változást nem élhetik túl…

A kérdés csupán az, hogy hagyjuk-e magunkat, hogy velük pusztuljunk!

„A TUDÁS HATALOM, A MEGÉRTÉS BÖLCSESSÉG!”

Ez a háború személyes és névre szóló, azonban mindenki magában hordozza bukását vagy győzelmét, ezért most már nem mondhatja azt, hogy őt senki sem figyelmeztette!
A figyelmeztetés olyan, mint a mag: csak akkor ér valamit, ha táptalajra esve ott gyökeret ereszt, és nem meddő, életre alkalmatlan, punnyadt és terméketlen parlagra…
(„A hitvány emberanyagot nehéz harcbavinni”…olvastam egyszer egy katonai folyóiratban.
Csak nem ezért kevertetnek minket minden jött-menttel – katonanemzet létünkre –, hogy ezt megvalósítsák?!)

„Harcolj, hogy élhess!”
„Merj magyarnak lenni!”
MOST!

FIGYELMEZTETÉS!

KERESD AZ IGAZSÁGOT ÉS FIGYELD A JELEKET!

A TERMÉSZET ÉS AZ ÉLŐVILÁG NEM HAZUDIK, AZ „EMBEREK” IGEN!

ÉBREDJ FEL VÉGRE ÉS LÁSS! AZ IDŐ KÖZEL!

Forrás: http://www.vilagvege2012.hu/

2 megjegyzés :

  1. A „Merj magyarnak lenni!” egy eléggé felesleges kijelentés, amikor világméretű katasztrófáról jósolgat az ember.

    VálaszTörlés
  2. A Niburu, egy titokzatos, katasztrófát hozó égitest, amelyről a világvégétől tartó, és bizonyosságot kereső emberek számos „bizonyító” felvételt, leírást is találhatnak az internet sötét bugyraiban. (Egy korábbi jóslat szerint már 2003-ban katasztrófát kellett volna okoznia, ami azonban meglepő módon elmaradt...) Ez a titokzatos égitest a hírek szerint több, mint 3000 évenként jut a Föld közelébe, és egy-egy közelsége teljesen új korszak kezdetét jelenti, katasztrófákkal kiegészítve. Egyes hírek szerint becsapódik, más verziók szerint csupán a közelsége révén fellépő hatások okozzák a kontinensek különféle elcsúszásait, vulkánkitöréseket, és általában szörnyű katasztrófákat. E Földünknél nagyobb égitest már évek óta "közeledik hozzánk", így a csillagászati bemutatókon is rendszeresen felmerült eddig is léte, amit természetesen a különféle, kapcsolódó szakterületekkel foglalkozó szervezetek eltitkolnak. Bizonyítékként különféle űreszközökkel - egyébként látványos ködökről, változócsillagokról - készített fotók alapján vélik bizonyítottnak az égitest létezését. Ezek az objektumok azonban évtizedek óta ismertek (és helyzetüket sem változtatják). Mások az interneten fellelhető, a csillagos égboltról készült fotókon levő, hiányzó égterületekre képzelik az égitestet: ismét csak bizonyítékul arra nézve, hogy létezését eltitkolják a hivatalos hatóságok, kiváltképp a NASA. (Valójában, ha belegondolunk, napjainkban általános iskolás gyerekek is ismerik annyira a számítógépek használatát, hogy egy apró korongnak látszó csillagot eltüntessenek egy képről.)

    Az internet böngészése helyett vegyünk egy egyszerű csillagtérképet, és nézzünk fel az égre! Amennyiben ugyanis a hír igaz lenne, és a nevezett égitest létezne, már néhány éve a legfényesebb bolygókhoz hasonló fényességgel kellene látszania az égbolton! Azaz bárki, aki az égboltot és a rajta levő csillagképeket alapvető szinten ismeri, már réges-régen felfedezhette volna a csillagokhoz képest lassan elmozduló égitestet. Még akkor is, ha figyelembe vesszük földrajzi helyzetünket (a déli égbolton is élnek eget ismerő emberek), illetve az évszakok változását (fél év alatt már átkerültünk a Nap túloldalára, tehát az égbolt átellenben levő területét is megvizsgálhattuk). Egyes mítoszok szerint nem veri vissza a Nap fényét - ez esetben azonban óhatatlanul felmelegedne, így az emberi szem számára láthatatlan, de számtalan, infravörös tartományban dolgozó műszer számára ordítóan fényes égitestként jelenne meg a felvételeken.

    Tény, hogy időnként történnek becsapódások Földünkön (ezek közül a legismertebb a 65 millió évvel ezelőtti esemény, amely többek között a dinoszauruszok kihalását, és így az emlősök felemelkedését okozta), amelyek akár katasztrófával is fenyegetnek. Éppen ezek elkerülésére hozták létre a különböző automatikus kisbolygókereső-programokat, amelyek feladata az ilyen potenciálisan veszélyt jelentő égitestek felfedezése, ill. nyomon követése. Ezek működésének hála már viszonylag pontos képünk van a globális vagy nagy léptékű veszélyt jelentő égitestek terén - és szerencsére nem ismerünk a belátható jövőben becsapódással fenyegető nagyobb égitestet sem. Még a más híresztelésekben közkedvelt Apophis kisbolygó sem ilyen, bár látványos közelségben fog elhaladni 2029-ben Földünk mellett. Természetesen szak- és amatőrcsillagászok ezrei fogják megfigyelni, éppen azért, hogy pontosabb adatokat kapjanak majd a következő, 2036-ban esedékes közelítésre vonatkozóan. Ugyanakkor már azok a technológiák is rendelkezésre állnak, amelyek egy veszélyes kisbolygó eltérítésére alkalmasak lehetnek, feltéve, ha megfelelően korán megtörténik a felfedezés.

    VálaszTörlés