A Holdra szállás ellentmondásai és az örök álnaiv kérdések

Nézzük meg először ezt az 1999-ben készült filmet, melyben többek között a Holdra szállás - ma már egyértelmű - műtermi felvételeit vitatják meg. - A lényegről azonban inkább csak a film első része szól, és szokás szerint Nemere már itt is inkább az ördög ügyvédje szerepét játssza, mint sem határozottan valami mellett állást foglalna, holott ő is látja az ordító bizonyítékokat és ellentmondásokat :


És csak egy hozzáfűzni valónk lenne még Nemere többször is legfőbb ellenérvként kihangsúlyozott álnaiv megállapítására, miszerint ha a Holdra szállás megrendezett volt, akkor erről bizony sokaknak tudniuk kellett volna, és így hamar kiszivárgott volna az igazság, meg hogy az olyan "szabad országban", mint az USA, ez így lenne természetes stb. stb...

Nos, először is felhívnánk a figyelmét Nemere úrnak arra, hogy ebben a "világ legszabadabb és legnyitottabb országában" még magát az elnököt ( Kennedyt ) is lelövik, ha valamiképpen le akarja leplezni azt az összeesküvést, ami természetesen csak az összeesküvés-hívők agyában létezik.

Másrészt pl. a korábban feltett videóink is, mint Karl Wolf vagy Donna Hare leleplezése, mint csepp az elhallgatott tények óceánjában, éppen azt bizonyítja, hogy a hatalom, a NASA-val az élen akár évtizedeken át is folyamatosan hazudozhat, milliárd ember szeme láttára, minden következmény nélkül, mivel az elnyomó hazugság-világrendjük alapja, az erőszakszervezetek, a tudományos intézetek és a média globálisan ő kezükben van - legalábbis 2012-ig!


Ugyanakkor szeretnénk még ehhez kapcsolódva visszaidézni egy 1990-ben Hargitay által közzétett leleplező erejű riportot ( 'UFO szenzációk és bizonyítékok' c. könyv 67-69 oldal ), melyben a magyar szerző részletet közöl az amerikai 'Just Cause Bulletin' 1987. március 11-i számából, annak az 'UFO-k a Holdon?' c. cikkéből :

"Az egyik személy, aki írt nekünk ( a Holdra szállásról ) egy korábbi NASA alkalmazott. Bob Davies ( álnév ) biztonsági felügyelő volt Houstonban, a Johnson űrközpontban. A feladata az volt, hogy mindenféle biztonsági - beleértve a tűzbiztonságot is -szempontból őrizze a 30-as épület helységeit és folyosóit egy másik biztonsági felügyelő társaságában. Egyik őrjárata örökre emlékezetessé vált számára!

Itt most a biztonsági őr szavai következnek. Először is a területet írja le, ahol munkáját végezte :


- Az a helyiség, ahonnan a dolgokat figyelemmel lehet követni, körben van üvegezve. Az egyik oldalon két telefonfülke van a sajtó képviselői számára. Van továbbá ott egy hatalmas tévé képernyő, szintén az újságírók jobb tájékoztatására, körülbelül hat sor narancsszínű szék, két kijárat és bejárat.


Ha az ember az üvegfalon áttekintett, akkor egy óriási világtérképet lát maga előtt. A térkép részekre van bontva és egy skálabeosztás is tartozik hozzá. A térképen vonalak láthatók. Ehhez a térképhez egy igen nagyméretű panel is tartozik, mely a legtöbb korábbi repülés során mindig teljesen üres volt, ám az Apollo repülések után meglehetősen sokat használták. Ez a tábla vagy panel a valóságban egy nagy tévé képernyő.Mike Brown-t ( álnév ) és engem jelöltek ki azon a napon, hogy őrködjünk a repülés ideje alatt. Már nem tudom megmondani, hogy melyik repülés volt az ( megj: az Apollo-15-ről van szó, 1971. júl.-aug.) , de arra emlékszem, hogy az asztronautáknak le kellett szállniok a Hadley Rille-be. Szokásunk szerint azután, hogy megnéztük, rendben vannak-e a tűzjelző berendezések a követő terem hátsó részében, leültünk, és rágyújtottunk a pipánkra.


Körülbelül tíz perc múlva bementünk magába a terembe és egyszercsak azt vettük észre, hogy egy sereg ember, köztük a részleg igazgatója is, rendkívül izgatottan rohan be a követő terembe és az irányító szoba hatalmas tévé-képernyője felé tart. Mike és én természetesen azonnal a képernyőre pillantottunk, mert kíváncsiak lettünk rá, hogy mi izgathatta annyira fel ezeket az embereket. A Lunar Rover ( holdautó ) kamerája az égre szegeződött éppen abban a ponton, ahol az űrhajósoknak az adott pillanatban lenniük kellett. Az óriásképernyő közepén egy fénylő tárgyat vettünk észre, amelyről azt gondoltuk, hogy valószínűleg egy parancsnoki egység lehet. Ott lebegett a sötét semmiben. ragyogó folt volt, amelyre kitartóan rászegeződött az űrhajósok holdautójának kamerája. Azon törtem a fejem, hogy mi a csudának ereszkedik alá a parancsnoki egység? Talán, hogy megszemlélje közelebbről is, hogy mit csinálnak az asztronauták a Hold felszínén? Vagy talán valami baj történt a fiúkkal és most éppen a segítségükre siet? Ekkor a tárgy - amit én még mindig a parancsnoki egységnek néztem - elindult a képernyő jobb széle felé. Mozgását az űrhajósok kamerája kitartóan követte. Elgondolkoztató volt, hogy ennek a kamerának a fiúkat kellett volna mutatnia, és most egy olyan tárgyat követ, mely a Hold felszíne felett repül!


Végig figyeltem az egész eseményt. A tárgy azután, hogy leírt egy teljes kört, hirtelen nagy gyorsasággal felfelé kitört a képből. Leesett az állam. Most már végképp nem tudtam elképzelni sem, hogy mit láttam az imént.


Ekkor történt az, hogy észrevettek bennünket. Azonnal körülfogtak mindkettőnket, és idegesen tudakolták tőlünk, hogy mit keresünk a teremben. Megmondtam dr. Kraftnak, hogy elvégeztük a tűzjelzőberendezések ellenőrzését és a pihenőidőnket kívántuk a teremben eltölteni. Megkérdeztem tőle, hogy mi vol az, amit az imént láttunk. Egy fickó nagy hirtelen riposztozott nekünk, mégpedig olyan logikátlanul, hogy szinte ledermedtem tőle : Egy olajfolt volt a kamera lencséjén, a nagyképenyő hátulján - mondta, és odamutatott az óriási képernyőre. amelyet a térképhez csatlakoztattak.


Merőn a szemébe néztem, és megkérdeztem, hogyan lehet, hogy odafönn a holdautó kamerája kísért egy tárgyat, ami idelenn egy olajfolt a tévéképernyő hátulján lévő kamera lencséjén? A fickó megragadta az ingem kihajtóján logó azonosító kártyámat és rám förmedt : Mr. Davies, ha én egyszer azt mondtam, hogy az a valami egy olajfolt volt a nagy tévéképernyő hátulján levő egyik kamera lencséjén, akkor az volt! És most takarodjék innen és fogják be a pofájukat, különben holnaptól kezdve új munka után nézhetnek! E fenyegetés után Mike és én kikullogtunk a teremből egy túlságosan is jól őrzött ajtón keresztül."


Ezt az idézetet azonban csak azért tettük be, hogy a millió után még egy példa legyen arra, hogy a NASA milyen könnyen, már az anomália-érzékelés pillanatában el tud hallgattatni embereket - bár itt nem a Holdra szállás műtermi megrendezéséről volt szó, hanem csak a Holdra szállásokat automatikusan kísérő UFO-jelenlét letagadásáról.


De a félreértések elkerülése végett még le kell szögeznünk azt :

Valójában sem a kamu-Holdra szállási, azaz a 100%-ban stúdióban felvett imitáció, sem a hivatalos Holdra szállási változat nem igaz, hanem az igazság e kettő között van!

Ám nem véletlen, hogy itt Magyarországon is e két szélsőséges véleménnyel kábítják az embereket évtizedek óta, mind az úgynevezett alternatív kutatók, mind a hivatalos tudomány emberei ( hogy végképp összezavarják az igazság után kutatókat).

A valóság pedig az, hogy tényleg nagy részt az előre legyártott és S. Kubrick által rendezett stúdió-felvételek képeit mutogatják a valós Holdra szállás képei helyett, de csak azért, mert a hibrid -( földi és földönkívüli )technológiával rendelkező Apollo-program ( másképpen a holdkomppal se le, se fel nem tudtak volna szállni! ) hamar lelepleződött volna, mert e kamu-felvételek nélkül a körülöttük tömegével nyüzsgő UFO-kat meg az elhagyott anunnaki-holdbázisok képeit is be kellett volna játszaniuk, melyeket a Holdra szálló űrhajósok is felkerestek:


/spiritufo.ditro.hu/

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése