"Az igaz magyar őstörténet"

Ezúttal egy kiváló írást szeretnék közzétenni. Mikor elolvastam, úgy éreztem, hogy ezt meg kell osztanom másokkal is, akik még nem ismerik. Sőt, nem hogy "kell" de ez egyfajta kötelességem magyarként.
Az alábbi cikket egy bizonyos Kristóff Zoltán írta.
(sajnos a benne lévő linkek már nem élnek)


AZ IGAZ MAGYAR ŐSTÖRTÉNET
Szerző: Kristóff Zoltán

…Én nem kívánok bizonyítékokat felsorolni, mert erre itt nincs lehetőségem, de feltétlen megjelölök olyan műveket, melyeket érdemes elolvasni és biztos vagyok abban, hogy azután az Önök véleménye is gyökeresen meg fog változni. Sajnos a Magyar őstörténettel foglalkozó kutatók jó része külföldön él, vagy élt, mert Magyarországon információkhoz hozzáférni lehetetlen volt, sajnos ez a mai napig is így van. A helyzet annyiban változott, hogy a legutóbbi rendszerváltás óta szabadon kiadhatók azok a könyvek, melyek feltárják az igazságot.
Visszagondolva a gyermekkoromban tanultakra - és ez sajnos azóta sem sokat változott, legalábbis ami a hivatalos Magyar történetírást illeti - amikor a Magyarokról hallottunk, vagy olvastunk valamit, a pogányság, a barbárság volt az ami jellemezte őseinket, akik végül is 896-ban, / illetve pontosabban 596-ban!!!/  a bolgárokkal szövetkező besenyőktől vereséget szenvedtek és a Kárpát medencébe menekültek. A 300 éves eltérés a kitalált középkorból adódik, kérem olvassák el honlapunkon http://www.napfonat.hu/ostortenet.htm ezt is és akkor érthetővé válik sok minden.

Egy nép őstörténetét döntő módon meghatározzák régészeti és nyelvi emlékei, mert bizonyítékokat szerezni a történtekről, csak ezeken keresztül lehet. A Magyar nyelvről, amint az ismeretes, csodálatos tudósaink a mai napig azt állítják, hogy finn-ugor eredetű és tele van jövevény szavakkal. Ezek után meglepő Dr. Baráth Tibor /Ausztrália/  A Magyar népek őstörténete c. három részes könyve, melyben bebizonyítja, hogy az egyiptomi hieroglifák pontosan csak a Magyar nyelv ismeretében fordíthatók le, ti. ezen a nyelven íródtak. Ha ez így van, akkor egyértelmű, hogy ie. 3000 körül ezen a területen magyar nyelvet beszélő népek éltek. Ez igaz a mai Egyiptom területére, illetve a Nílus kanyarulatától nyugatra fekvő területekre, ahol a fekete bőrű, de nem negroid vonásokkal rendelkező kusok éltek. Talán nem véletlen, hogy sok régész  Magyarul tanul, még akkor is, ha ezt halálra hallgatják. A Sorbonne Egyetem több éves kutatását közreadva megállapítja, hogy a világ összes nyelvét megvizsgálva a nyelvek 68 %-nak szógyöke Magyar eredetű. Dr.Baráth Tibor Franciaország helységneveit, folyóinak, hegyeinek neveit tette vizsgálat tárgyává és a végeredmény lenyűgöző: 4700 Magyar eredetű nevet talált. /Baráth Tibor végzett nyelvész!/ Az emberiség bölcsőjének Sumert tartják. A külföldi nyelvészek figyelmeztetik Magyar kollegáikat, hogy ez a Sumer nyelv nagyon hasonlít a mai Magyar nyelvhez. A ragozása, amely ,  megkülönbözteti a többi nyelvtől, szinte teljesen megegyezik és a szavak azonossága is feltűnő. Európa szinte valamennyi országában van Sumer intézet, Magyarországon természetesen nincs. Nekünk az Osztrák-Magyar monarchia jeles képviselője, Jozef Budenz által kitalált és a jelzett korszakban szinte belénk vert finn-ugor eredetet kell szajkóznunk még a mai napig is. A Sumer nyelv kb. 3000 szava szinte teljesen megegyezik a mai Magyar nyelv szavával. Miskolcon -  ha jól emlékszem az Egyetem Bölcsész-karán -  már elindult valami, mert van egy csoport, akik a Sumer-Magyar nyelvrokonságot vizsgálják.

Ami a vallásunkat illeti, ez a nép soha nem volt pogány, mert egy csodálatos Magyar ősvallása volt, melynek alapja a feltétlen Isten hit. Ez már a Sumer ősöktől eredeztethető, hiszen ezen idők óta a Teremtőnek mindig megvolt a földi helytartója, ezt jelölte az úr-er-ir képzőnk, amely ezt a földi helytartót jelezte. Ennek az ősvallásnak a világon egyedülálló képviselője a Magyar Szent Korona, melyhez foghatót soha, sehol nem készítettek. Sajnos az ősvallást Szent István alatt kiirtották a Magyar Népből és helyette bevezették a judea-kereszténységet.

Szent István felesége Gizella bajor volt és aktív közreműködésével sikerült ezt a tettet véghez vinni. Azóta feledésbe merült az ősvallás, pedig, ha valaki elolvassa Prof. Badiny Jós Ferenc: Jézus Király a Pártus Herceg c. csodálatos könyvét, megtudhatja azt is, hogy Jézus soha nem volt zsidó. Származását tekintve Pártus volt, márpedig ha tetszik, ha nem a Pártusok magyarul beszéltek. Ezt a könyv, nemcsak az én számomra, 100 %-ig bebizonyítja Jézus származását. De akkor hogy lett belőle zsidó? Hát ez az! A történetírást meghamisítani nem nehéz, erre nagyon jó példa a kitalált középkor. A könyv elolvasása után előttem teljesen egyértelművé vált, hogy nem nekünk vannak problémáink a zsidósággal, hanem pont fordítva van:  nekik van problémájuk velünk, mert előttük is nyilvánvaló a Jézus származásával kapcsolatos  tény és az is, hogy rövid időn belül ez a  legszélesebb nyilvánosság előtt válik megdönthetetlen ténnyé. Viszont nagyon ügyesen meg van az egész szervezve, mert aki szót emel e tények mellett és nem vigyáz a szavaira, izgatás vádjával könnyen vizsgálatot indíthatnak ellene. Szeretném megjegyezni, hogy nekem senkivel szemben sincs előítéletem, egyetlen dolog számít: ami az emberen belül található.
Prof. Badiny Jós Ferencre visszatérve: a most 92 éves, lenyűgöző ember, aki szellemi frissessége teljében, képes volt mostanában visszaköltözni Magyarországra, hogy az igazi őstörténetünket hirdesse, olyan emberi nagyságot feltételez, amely sajnos csak keveseknek adatik meg. Feri bácsi Argentínában élt, ahol a Sumer Intézetnek volt az igazgatója. / Igen, ott is van Sumer Intézet./ Rengeteg könyv jelent meg a tollából, ezeket olvasni a legkülönlegesebb élmények közé tartozik.
A Nemzetközi Orientalista Kongresszuson 1967-ben, Ann Arborban /Michigan, USA./ az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumir és babiloni eredetét igazolta. Bizonyítását "Altaic people's Teocracy"  címen fogadta el a Kongresszus.  1971-ben a Canberrai /Ausztrália/  kongresszuson, Argentína képviseletében vett részt, ahol a Pártos birodalom sumir tradícióin át a pártos nép magyar vonatkozásait mutatta ki. Nem egy kezdőről van szó...
A leírtakban jelzett könyvek mind megvásárolhatók Magyarországon....
Ebben optimista vagyok és bízom abban, hogy egy pár év elteltével a Magyar diákok történelemkönyvének adott fejezettel foglalkozó része így fog indulni: az Árpád-házi királyok Jézussal kezdődnek...
Kérem ne róják fel hibámul, ha néha sumert, néha meg sumirt írtam. Ennek eredete Badiny Jós Ferenc szerint a KUH-MA-GAR, melyet nagyon sok agyagtáblán és egyéb helyen is megtaláltak és melyet héberül su-me-er - nek fordítottak. Szokták szumirnak is ejteni, de azt hiszem nem ez a lényeg.

1971 nyarán egy csodálatos Magyar csoport tudomására jutott, hogy Isztambulban létezik egy feldolgozatlan, ősi irat A Tárih-i Üngürüsz, a Magyar Népek története.  Ezt megszerezni szinte lehetetlen, mert az Akadémia elintézte, hogy anyagot az Isztambuli barátaik zárolják. Csak igen kalandos úton, Pozsony és egy UNESCO alkalmazott segítségével lehetett megszerezni. A fordítása is igen nagy nehézséget okozott, de sikerült ezt is megoldani. Végül az Írószövetség lapjában a Kortársban megjelent ebből egy tanulmány de a Magyar Kultúra kiemelkedő őrzője, Aczél György azonnal leállította a többi  kiadását, mert a pórnépnek nem kell tudni, hogy honnan származik. Végül a Magvetőnek sikerült kiadni az egészet. És  a folyamat már megállíthatatlan. Dr. Padányi Viktor /Ausztrália, sajnos időközben meghalt./ megírja a Dentu-Magyariát, az igazi Honfoglalás történetét.
A Magyar törzsek / természetesen mindig ezen az összefoglaló néven említem Őket/  a Honfoglalást megelőző időben a Dnyeper folyó túlpartjánál található területen éltek és becsült létszámuk 500.000 fő volt. A férfiak fő tevékenysége természetesen a terület védelme és az egyéb harcászati feladatok ellátása volt. A fogamzóképes nőké pedig az utánpótlás biztosítása, hiszen a harcok során nagy veszteségeket kellett elszenvedni és ezt pótolni kellett. Ezt az 500 e. fős népet kellett átlagban számítva 1.500 km-t szállítani, az új hazába úgy, hogy közben több folyón is át kellett kelni. A szállítás ökrösszekerekkel történt, és amint azt Petőfi csodás verséből is tudjuk, az ökrök lassan ballagnak. Reggelente fel kellett pakolni a szekerekre, esténként tábort verni, az állatok meg szerettek enni is, így nem vonható kétségbe az a megállapítás, hogy átlagban napi 20 -25 km-t tettek meg. Így a teljes átköltözés 2 - 3 hónapig tartott. Ha figyelembe vesszük a nők arányát, /kb. 250.000/ valamint ebből levonjuk a fiatalokat és időseket, akkor a nemzőképes nők száma kb. 60. 000 volt. Ha két évente szültek, akkor napi 80 szülést kell feltételezni. Ennyi vajúdó nővel és egy-két napos csecsemővel ökrösszekereken haladni, 2-3 hónapon keresztül lehetetlen. Ez csak úgy lehetséges, ha az indulás előtt kb. 1 évvel figyelmeztetik a férfiakat és nőket, hogy vigyázzanak a nemzéssel, mert lesz egy olyan 3 hónap, amikor nem lehet szülni! 
Gondoskodni kell továbbá a sóról, mert e nélkül nem létezhet egy nép. Olyan mennyiséget kell felhalmozni, ami kitart legalább 1 évig, mert az új helyen meg kell teremteni a beszerzés feltételeit. Ugyanez vonatkozik az élelemre is. Amennyiben új helyre költöznek, ott el kell vetni a magokat, melyből csak több hónap elteltével lesz termés és addig is enni kell valamit. A leírtakat úgy megvalósítani, hogy egy vereség miatt megriadt nép "bemenekül" a Kárpát medencébe - logikailag is lehetetlen. Csak még mindig az az érdeke egyeseknek, hogy a gyáva nép ideológiáját fenntartsák. Kétségtelen tény, hogy Árpád előre küldte Levente fiát 1 törzzsel, hogy a rendkívül erős bolgárokkal folytasson csatározásokat, de ennek kizárólag katona-politikai célja volt, mert a bolgárok, akik nagyon erősek voltak, a gondtalan bevonulást az új hazába megakadályozhatták volna. Sokkal célszerűbb volt vállalni kisebb elvesztett csatákat, mert ez az igazi célt védte. Amikor pedig a honfoglalók elvonultak, Levente azonnal csatlakozott hozzájuk csapatával. Ez egy zseniálisan és főleg tudatosan megszervezett  akció volt, méltó egy olyan hős néphez, mint amilyen a Magyar.

Amennyiben egy nép meghamisítja a történetírást, (lsd. Kitalált középkor) hogy egy nem létező őstörténetet teremtsen magának, vagy azzal kívánja nemzete presztízsét növelni, hogy Jézust véréből származónak eredezteti, bármennyire is elítélendő, de megbocsátható.
De az a nép, akinek csodálatos, egyedülálló őstörténete van és ezt a mai napig minden eszközzel letagadtatja, annak bűne megbocsáthatatlan.
Kristóff Zoltán

1 megjegyzés :