Majestic 12 - A titkos kormányzat

Előzmények:


A második világháborút követő években az Egyesült Államok kormánya számos olyan eseménnyel szembesült, amelyek megjósolhatatlanul változtatták meg jövőjét, és ezzel együtt az emberiség jövőjét is. Ezek az események olyan hihetetlenek voltak, amelyek felülmúltak minden elképzelést. A meglepett Truman elnök és fő katonai vezetői szinte tehetetlennek érezték magukat, miután éppen megnyerték a történelem legpusztítóbb és legköltségesebb háborúját. Az Egyesült Államok kifejlesztette, használta, és egyetlen nemzetként birtokolta az atombombát, amely egymagában képes volt bármilyen potenciális ellenfelet, vagy akár magát a Földet elpusztítani. Ebben az időben az Egyesült Államok rendelkezett a legjobb gazdasággal, a legmagasabb életszínvonallal, a legnagyobb befolyással, valamint birtokolta a történelem legnagyobb és leghatékonyabb hadseregét.


Csak elképzelni tudjuk a zavarodottságot, amikor az USA kormánya arról értesült, hogy egy idegen lények által vezetett űrhajó zuhant le az Új-Mexikói sivatagban.


1947 januárja és 1952 decembere között legalább tizenhat lezuhant vagy leszállt idegen hajó, hatvanöt idegen holtteste és egy élő idegen került a kormány birtokába. További egy idegen űrhajó robbant fel, de ebből semmi összegyűjthető nem maradt. A fenti események közül tizenhárom az USA határain belül történt, nem számítva a levegőben megsemmisült hajót. A tizenháromból egy Arizonában, tizenegy Új-Mexikóban és egy pedig Nevadában volt. Három más országokban történt. Ezek közül egy Norvégiában, kettő Mexikóban volt. Az UFO-észlelések száma olyan nagy volt, hogy azok komoly kivizsgálása az akkori eszközökkel lehetetlen volt.


Idegenek földi jelenléte

Egy idegen űrhajót találtak 1948. február 13-án egy fennsíkon az Új-Mexikóban található Aztec közelében. Szintén az errefelé található Hart Canyonban találtak egy másik hajót 1948. március 25-én. Átmérője harminc méter volt. A két hajóból összesen tizenhét idegen testét gyűjtötték össze. De ennél nagyobb felfedezés volt az, hogy mindkét járműben nagyszámú emberi testrészt tároltak. A beavatottakon paranoia lett úrrá, a történteket titkosították. A biztonsági intézkedések szigorúbbak voltak a Manhattan-tervezet (az atombomba előállítása) számára foganatosítottaknál. Az elkövetkező években ezek az események voltak a világ történelme során legszigorúbban őrzött titkok.


Amerika tudósaiból egy különleges csoportot állítottak össze a Sign (=jel) -tervezet számára 1947 decemberében a jelenség tanulmányozására. Ezt a titoktartás leple fedte be. 1948 decemberében a Sign-projektből létrehozták a Grudge (=harag, neheztelés) -tervezetet. Ennek során a félreinformálás céljából létrehozták a Blue Book (kék könyv) kutatást. Tizenhat kötetnyi anyagot gyűjtöttek össze, közte a közvélemény számára is ismert vitatható "Grudge 13"-at. "Blue Teameket" hoztak létre a lezuhant űrhajók, élő és halott idegenek begyűjtésére. Később, a Pounce-projekt során ezekből alakították meg az Alfa-csoportokat.
Az Egyesült Államok Légiereje és A CIA kezelte az idegenekkel kapcsolatos titkokat. A CIA-t valójában elnöki parancsra hozták létre először Central Intelligence Group (Központi Hírszerző Csoport) néven kizárólag az idegen jelenlét kezelésének céljából. Később az NSA-t (Nemzeti Biztonsági Ügynökség) hozták létre a hírszerzés, és különösen az idegenek tevékenységének felügyelete céljából. Egy sor elnöki és BT-utasítás a CIA-t lassan elvonta a kizárólagos hírszerzési feladatoktól, és "jóváhagyta" számára titkolt tevékenységek során végrehajtott közvetlen akciókat mind otthon, mind külföldön.
Információgyűjtés

1947. december 9-én Marshall, Forrestal és Patterson miniszterek, valamint a Külügyminisztérium államigazgatási testületének igazgatója, Kennan sürgető ösztönzésére Truman jóváhagyta az NSC-4 kiadását, amelynek "Hírszerzéssel kapcsolatos rendelkezések" volt a címe.


Külföldi és katonai hírszerzés, 1. könyv, "A vizsgálóbizottság végső jelentése a (különös tekintettel az idegen tevékenységgel kapcsolatos) kormányrendelkezések tanulmányozásáról", Az Egyesült Államok Szenátusa, 94. Kongresszus, 2. ülésszak, 94-755. számú, 1976. április 26-i jelentés 49. oldalán a következő áll: "Ez a direktíva felhatalmazza a külügyminisztert a kommunizmus ellen történő nemzetközi hírszerzés koordinálására." Az NSC-4, NSC-4A titkos mellékletei titkolt lélektani hadviseléssel kapcsolatos tevékenységek végrehajtására utasították a Központi Hírszerzés igazgatóját az NSC-4-ben megfogalmazott célok érdekében. A CIA számára a titkos műveletek végzésére először biztosított hatalom nem tette lehetővé azok koordinálását és engedélyezését. Egyszerűen csak utasították a Központi Hírszerzést "a titkos műveletek végrehajtására és azok eredményeinek ellenőrzésére a Külügyminisztériumon keresztül, hogy azok összeférnek-e az amerikai politikával."
Később az NSC-10/1 és NSC-10/2 lépett az NSC-4 és NSC-4A helyére, és ezek méginkább kiterjesztették a titkolt műveletek lehetőségeit. Az NSC-10/1 és NSC-10/2 jóváhagyta az illegális és extra-legális eljárásokat. Az NSC-10/1 alatt létrehoztak egy koordináló csoportot a titkos tervezetek áttekintésére, de nem azok engedélyezésére. Ez a csoport titokban az idegenekkel kapcsolatos tervezetek koordinálásával is meg volt bízva. Az NSC-10/1 és NSC-10/2 biztosította, hogy senki ne tudjon semmit, amíg az adott tervezet vagy művelet sikeresen véget nem ért. Ezzel gyakorlatilag egy "puffert" hoztak létre az elnök és az adott információ között. A szándék az volt, hogy ez a "közbenső tároló" biztosítsa, hogy az elnök ne tudjon semmiről, ha bármi is kiszivárogna.


Ezt a "puffert" használták az elkövetkező években, hogy az aktuális elnökök elől sikeresen "elzárják" az idegen jelenléttel kapcsolatos információkat, és csak arról tudjanak, amiről a titkos kormányzat és a hírszerzés akarta, hogy tudjanak. Az NSC-10/2 létrehozott egy titkos bizottságot, amely jelentős tudósokból állt. Ezt még nem az MJ-12 volt. Egy másik NSC-utasítás, az NSC-10/5 körvonalazta a bizottság feladatait. Ezek az NSC és más titkos utasítások tették lehetővé az MJ-12 létrehozását négy évvel később.
A leplezés első áldozata
James Forrestal, a védelmi miniszter a titkolás ellen volt. Idealista és vallásos ember volt, aki úgy gondolta, hogy a nagyközönséget is be kell avatni. Amikor elkezdett más pártok és a Kongresszus vezetőivel az idegenekkel kapcsolatos problémákról beszélni, Truman kérte, hogy mondjon le. Sok embernek beszélt a félelmeiről, és jogosan gondolta, hogy figyelik. Azok, akik figyelmen kívül hagyták a tényeket, ezt paranoiának nyilvánították. Később azt állították, hogy Forrestalnak idegösszeomlása volt, és felvették a Bethesda Haditengerészeti Kórházba. Valójában az "illetékesek" attól féltek, hogy Forrestal beszélni kezd, ezért el kellett szigetelni, és hitelét kellett rontani. Valamikor 1949. május 22-e kora reggelén CIA-ügynökök egy lepedőt csavartak a nyaka köré, a másik végét egy rögzített bútorhoz kötötték, majd kidobták Forrestalt az ablakon. A lepedő elszakadt, Forrestal pedig lezuhant és szörnyethalt. Ő volt a leplezés egyik első áldozata.
EBE

A Roswellben elfogott élő idegent EBE-nek nevezték. A Dr. Vannever Bush által javasolt név az Extraterrestrial Biological Entity (földönkívüli biológiai lény) rövidítése volt. EBE hajlamos volt hazudni, és csak egy évvel később adott választ a kérdésekre. Fogságának második éve alatt EBE elkezdett megnyílni, és a tőle származó információ enyhén szólva is ijesztő volt. Ezen megnyilvánulásainak gyűjteménye lett a későbbi "Sárga Könyv" alapja. Fényképek is készültek róla, amik a "Grudge 13-ba" is bekerültek. 1951 végén EBE beteg lett. Az egészségügyi személyzet megfelelő háttérinformáció hiányában képtelen volt betegségének okát meghatározni. EBE szervezete klorofil-alapú volt, a tápanyagokat többé-kevésbé a növényekhez hasonlóan dolgozta fel. Ezért elhatározták, hogy beavatnak egy botanikust. Dr. Guillermo Mendozát bízták meg azzal, hogy próbálja meggyógyítani. Dr. Mendoza 1952 közepéig dolgozott EBE megmentésén, amikor is EBE meghalt. Dr. Mendoza az idegenek biológiájának szakértője lett.


1952-ben egy hiábavaló kísérlet során az USA segélykérést sugárzott az űrbe EBE megmentése és a technológiai fölénnyel rendelkező idegen faj pártfogásának elnyerése érdekében. Választ nem kaptak, de a jóhiszeműség eredményeként a projekt folytatódott.
Az NSA létrehozása

1952. november 4-én Truman elnök közvetlen utasítására létrehozták a szigorúan titkos Nemzeti Biztonsági Ügynökséget (NSA). Elsődleges feladata az idegenek nyelvének megfejtése volt. Ez a sürgős feladat a korábbi erőfeszítések folytatása volt, a kódneve pedig SIGMA lett. Az NSA másodlagos feladata világszerte minden emberi és idegen kommunikáció és adás megfigyelése volt hírszerzési célokból, és az idegen jelenlét titokban tartása. A SIGMA-tervezet sikeres volt. Továbbá az NSA tartja a kapcsolatot a Holdon lévő bázissal és más titkos űrprogrammal. Közvetlen elnöki utasításra az NSA nincs alárendelve semmilyen törvénynek. Az NSA számos más feladatot is ellát, és valójában ez a hírszerzés legfontosabb testülete. Ma az NSA kapja a hírszerzésre fordított pénzösszeg 75%-át. Mint ahogy azt a régi mondás tartja: "Ahol a pénz, ott a hatalom". A Központi Hírszerzés csak a közvélemény megtévesztése végett van fenntartva. Az NSA elsődleges célja még mindig az idegenekkel való kommunikáció, de más idegenekkel kapcsolatos tevékenységeket is folytat.


Truman elnök továbbra is informálta szövetségeseit, köztük a Szovjetuniót az idegenekkel kapcsolatos problémákról a roswelli eset óta. Ez azért történt, mert az idegenekről kiderült, hogy veszélyt jelentenek az emberi fajra. Terveket készítettek a Föld védelmére egy esetleges invázió esetére. Nagy nehézséget jelentett a nemzetközi titoktartás fenntartása. Úgy találták, hogy egy külső csoportra van szükség a nemzetközi erőfeszítések koordinálásának elrejtésére. Ennek eredménye volt egy titkos közösség, a "Bilderburgerek" megalapítása. A csoport székhelye Genfben, Svájcban volt. A "Bilderburgerek" lett a titkos világkormányzat, amely ma már mindent irányít. Az ENSZ csak egy nemzetközi vicc.


A Föld felé

1953-ban csillagászok hatalmas objektumokat fedeztek fel, amelyek a Föld felé tartottak. Először aszteroidáknak vélték őket. Később bebizonyosodott, hogy csak űrhajók lehetnek. A Sigma-projekt idegen rádióadást fogott. Amikor az objektumok elérték a Földet, magas orbitális pályára álltak az Egyenlítő mentén. Több hatalmas hajó volt, valódi szándékuk ismeretlen. A Sigma, később pedig a Plátó-projekt képes volt egy leszállást megszervezni a számítógépek bináris nyelvét használva, aminek eredményeként megtörtént a szemtől szembeni találkozás egy másik bolygó idegen lényeivel. A Plátó-projekt feladata volt a diplomáciai kapcsolat felvétele az idegenekkel.
Időközben ember-kinézetű idegenek vették fel a kapcsolatot az USA kormányával. Ok figyelmeztettek minket az Egyenlítő körül keringő idegenekre, és felajánlották segítségüket spirituális fejlődésünkhöz. Fő feltételként a nukleáris fegyverek leszerelését és megsemmisítését követelték. Visszautasították technológiájuk átadását, azt állítva, hogy spirituálisan képtelenek lennénk kezelni azt. Úgy gondolták, hogy bármilyen új technológiát egymás megsemmisítésére használnánk. Ez a faj azt állította, hogy jó úton vagyunk saját magunk megsemmisítése felé, abba kell hagynunk a Föld és egymás pusztítását, és meg kell tanulnunk harmóniában élni. Ezek a feltételek gyanúsnak tűntek, különösen a nukleáris leszerelés. Az emberek úgy hitték, hogy ennek a feltételnek a teljesítése megfosztana az idegen veszély elleni
védelemtől. A nukleáris leszerelés nem tartozott az USA fő érdekei közé. Az ajánlatot visszautasították.
Később, 1954-ben az Egyenlítő körül keringő Szürke idegenek leszálltak a Holloman légierőbázison. Kötöttek egy alapmegegyezést. Elmondásuk szerint az Orion csillagkép egyik vörös csillaga körül keringő bolygóról származnak, amelyet mi Betelgeuse-nek nevezünk. Azt állították, hogy bolygójuk haldoklik, és bizonyos idő elteltével már nem lesznek képesek ott élni. Ez egy másik leszálláshoz vezetett az Edwards légierőbázison. A történelmi esemény részleteit eltervezték, majd megegyeztek a megállapodás részleteiben. A kérdéses napon az elnököt a bázisra szállították, a sajtótól elnézést kérve pedig azt mondták, hogy az elnöknek fogorvoshoz kellett mennie.
A formális szerződés aláírása

Eisenhower elnök találkozott az idegenekkel, és létrejött egy megállapodás az idegen nemzet és az USA között. Ekkor érkezett hozzánk az első idegen követ. A neve és megszólítása "Omnipotent Highness Krlll" ("Teljhatalmú Nagyságos Krlll", ejtsd: Krill) volt. A királyi címek megvetésének hagyománya miatt titokban "Original Hostage Krlll"-nek ("Eredeti Túsz Krlll") nevezték. Az idegenek jelvényét "Háromoldalú Jelnek" hívták. Ez látható az űrhajóikon és az egyenruhájukon is. Mindkét leszállást és a második találkozást filmre vették. Ezek a filmek ma is léteznek.
A szerződés kimondta: Az idegenek nem avatkoznak az ügyeinkbe, és mi sem az övéikbe. Földön való jelenlétüket titokban tartjuk. Ellátnak minket fejlett technológiával és segítenek technológiai fejlődésünkben. Nem kötnek semmilyen megállapodást a Föld egyik nemzetével sem. Korlátozott időperiódusonként elrabolhatnak embereket orvostani kísérleteikhez és fejlődésünk megfigyeléséhez azokkal a kikötésekkel, hogy az eltérített személyeknek nem esik bántódásuk, visszakerülnek elrablásuk színhelyére, nem fognak emlékezni a történtekre, valamint szabályos időközönként eljuttatják az MJ-12-nek az összes elrabolt és bármilyen formában idegenekkel kapcsolatba került személyek listáját. Mindkét nemzet fogadja a másik követeit mindaddig, amíg a szerződés érvényben van. Továbbá megállapodás történt arról is, hogy mind az idegenek, mind az USA egyenként tizenhat főnyi csoportot küld a másikhoz tanulás céljából.
Földalatti bázisok

Az idegen "vendégek" a Földön maradnak, az emberek pedig elutaznak az idegenek származási helyére meghatározott időtartamra, majd visszatérnek. Abban is megállapodtak, hogy az idegenek használatára földalatti bázisokat építenek, valamint két bázist közös idegen-USA használatra. A technológia átadása a közösen használt bázisokon történne. Az idegen bázisokat a Utah, Új-Mexikó, Arizona és Colorado által határolt terület négy sarkába, indián rezervátumok alá telepítenék, egyet pedig Nevadába, ez az S-4 volt, amely kb. hét mérföldre található az 51-es Körzet nyugati határától. Az összes idegen bázis a Tengerészeti Hírszerzési Hivatal (DNI) irányítása alá tartozna, a személyzet, ami ezekben a komplexumokban dolgozik, a Haditengerészettől kapná a fizetését. A bázisok építése azonnal elkezdődött, de később az ütem lassult, amíg 1957 végre sikerült elkülöníteni a szükséges pénzt.
Az 51-es Körzet és az S-4

Létrehozták a Redlight (=Vörös Fény) -projektet és elkezdődtek az idegen űrhajókkal folyó tesztrepülések. Egy szigorúan titkos létesítmény épült Groom Lake-nél Nevadában a fegyvertesztekhez használt terület közepén. A létesítményt a Haditengerészet irányítása alá rendelték, és a személyzetnek pedig "Q" fokozatú és elnöki engedélyre volt szüksége a belépéshez. Ez azért ironikus, mert magának az USA elnökének sem volt jogosultsága belépni a létesítménybe. Az idegen bázis és a technológia átadása az S-4-nek nevezett területen történt. Az S-4 kódneve "A Hold sötét oldala" volt.


A Hadsereget bízták meg a titkos szervezet létrehozásával, aminek feladata az idegenekkel kapcsolatos programok biztonsága volt. Ez a testület a Nemzeti Felderítő Szervezet (NRO) nevet kapta, székhelye pedig Fort Carsonban, Colorado államban volt. A projektek védelmére kiképzett csoportokat Deltának nevezték.


Egy másik program a Snowbird (Télipinty) nevet kapta. Feladata az volt, hogy a Redlight-projekt keretében tesztelt replüőeszközök észlelése esetén megmagyarázza, hogy azok a Légierő kísérletei voltak. A Snowbird-tervezet által használt repülőeszközök hagyományos technológiákkal készültek, és számos alkalommal mutatták be őket a sajtó elott. Szintén a Snowbird feladata volt a lakosság általi idegen űrhajó, vagyis UFO-észlelések félremagyarázása. A Snowbird-program nagyon sikeres volt, és a lakossági bejelentések szilárd ütemben csökkentek az utóbbi évekig.
Az MJ12 létrehozása

Az NSC 5410 egy titkos végrehajtási feljegyzése szerint, Eisenhover az NSC 5412/1-et megelőzve létrehozott egy állandó testületet ( amely nem nem ad hoc ) amely mint Többségi 12-ként (Majority Twelve MJ-12) vált ismertté, hogy ellenőrizzen, irányítson minden olyan titkos tevékenységet, amely az idegen kérdéssel kapcsolatos. Az NSC 5412/1 alkotott magyarázatokat azoknak a találkozóknak a céljából, amikor a Kongresszus és a Sajtó kezdett kíváncsivá válni. Az M12-ő a következő személyek hozták létre: Nelson Rockefeller, a CIA igazgatója Allen Welsh Dulles, az államminiszter John Foster Dulles, a védelmi miniszter Charles E.Wilson, a vezérkari főnök Arthur W. Radford admirális, az FBI igazgatója J. Edgar Hoover, és még 6 ember, mint „a bölcsek” a külkapcsolati tanácsadó testület végrehajtó bizottságból. Ezek az emberek titkos tudós társaságok tagjai voltak, akik úgy hívták magukat, mint a „A Jason Társaság” vagy „A Jason Tudósok” akik a tagjaikat a „Koponyákat és a Csontokat” és a „Tekercseket és Kulcsokat” a Harvard-ról és a Yale-ről toborozták. A „Bölcs Emberek” voltak a kulcs tagjai a Külkapcsolatok Tanácsadó Testületének. Ebből a csoportból kerültek ki az évek alatt a Külkapcsolatok és később a Trilateal Bizottság csúcshivatalnokai és igazgatói. Gordon Dean, George Bush, és Zbigniev Brzezinski is közöttük volt. A „bölcsek” legfontasabb és lebefolyásosabb tagjai akik az MJ12-nél szolgáltak Jogn McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan, and Dean Acheson volt. Olyan jelentős, hogy President Eisenhower valamint az első 6 MJ-12 tag a kormányból szintén tagja volt a Külkapcsolati Tanácsadó Testületnek Alapos kutatások hamar felfedték azt, hogy nem látogatta az összes „Bölcs Ember” a Haeward-ot és a Yale-t, és nem mind lett úgy kiválasztva főiskolai évei alatt mint "Skull and Bones" or "Scroll and Key" tag. Képes leszel gyorsan tisztázni ezt a rejtélyt, ha megszerzed a következő könyvet "The Wise Men" by Walter Issacson and Even Thomas, Simon and Schuster, New York. A könyv #9-es ábrája alatt találsz majd egy feliratot „Lovett a Yale Egységgel fent a távolban jobbra, és a parton az ő beavatása a „Skull és Bones” –ba egy légitámaszpontnál Dunkirk közelében. Én úgy találtam, hogy a tagokat, akiket kiválasztottak nem korlátozódtak csupán az egykori Yale és Harvard hallgatókra. Néhány kiválasztottat később beavattak a Jason Társaságba. Ők mindannyian tagjai voltak a Külkapcsolati Tanácsnak és abban az időben úgy voltak ismertek, mint az „Eastern Establishment”. Ez adhat neked egy nyomot ezekről a messzire elérő és komoly természetű főiskolai társaságokról. A Jason Társaság még ma is létezik, és most a Trilateral Commission tagokat is magába foglalja. A Trilaterial-isták titokban léteztek az 1973 előtti években. A Trilateral Bizottság nevét egy idegen zászlóból vették, mely úgy ismert mint a "Trilateral Insignia".
Az MJ-12 napjainkban is fennmaradt. Eisenhower és Kennedy alatt tévesen úgy nevezték, hogy a „8412 Bizottság” vagy helyesebben a „Special Group” (Különleges Csoport). A Johnson adminisztrációban vált „303 Bizottsággá”, mert az 5412-es nevet kompromittálták a „The Secret Government" (A Titkos Kormányzat) című könyvben. Tulajdonképpen az NSC5412/1 ki lett szivárogtatva a szerzőhöz, azért, hogy elrejtsék az NSC5410 létezését. A későbbiekben Nixon, Ford, és Carter idején azt úgy hívták, hogy „40-es Bizottság”, majd Reagen alatt vált „PI-40 Bizottsággá”. Azokban az években csak a név változott.


Megtévesztés és Megcsonkítás

1955-re nyilvánvalóvá vált, hogy az idegenek megtévesztették Eisenhower-t és felrúgták a megállapodást. Megcsonkított embereket és állatokat találtak országszerte az Egyesült Államokban. Gyanítható volt, hogy az idegenek nem adták át az ember kapcsolatok és az elrablások teljes listáját az MJ12-nek, és feltételezhető volt, hogy nem tért vissza az összes elrabolt személy. Gyanítható volt, hogy a Szovjetunió szintén kapcsolatba lépett velük, és ez be is igazolódott. Tanulmányozták, hogy az idegenek hogyan képesek nagy ember tömegeket manipulálni titkos társaságokon, boszorkányságon, mágián, okkultizmuson és valláson keresztül. Számos Légierő ütközet után nyilvánvalóvá vált, hogy a mi fegyvereink nem versenyképesek az övéikkel.
1955 novemberében az NSC 5412/2 kiadott egy bizottsági tanulmányt kutatásra: „Összes tényező mely magában foglalja a készülőben lévő és a már kivitelezett külpolitikát a nukleáris korban.”. Valójában ez csak hótakaró volt, amely elfedte a tanulmány igazi tárgyát, az ALIEN kérdést.Genetikai Kísérletek

Egy másik jelentős kutatási eredmény az volt, hogy az idegenek embereket és állatokat használnak mirigy-, enzim-, hormon-, vér-forrásként és egyéb borzalmas genetikai kísérletek céljából. Az idegenek úgy magyarázták, hogy ezek az akciók az ő túlélésük érdekében fontosak. Azt állították, hogy az ő genetikai struktúrájuk leromlott, és, hogy ők többé nem képesek a reprodukcióra. Továbbá, ha ők nem képesek megjavítani a genetikai felépítésüket, akkor az ő fajuk hamarosan kihal.
Minthogy a mi fegyvereink szó szerint használhatatlanok az idegenekkel szemben, az MJ12 úgy döntött, hogy folytatja a baráti diplomáciai kapcsolatot velük, amíg el nem jön annak az ideje, hogy képesek leszünk kifejleszteni egy olyan új technológiát, amivel mi képessé válunk arra, hogy próbára tegyük őket egy katonai bázisnál. Barátilag nyitni kellet Szovjetunió és más országok felé, hogy egyesítsük erőinket az emberi faj túlélése érdekében. Időközben terveket fejlesztettek két fegyverrendszernek a kutatásra és az elkészítésére, melyek konvencionális és nukleáris technológiát használnak, és melyek reményeik szerint elhozzák számunkra az egyenlőséget.
Ezeknek a terveknek az eredménye lett a JOSHUA és az EXCALIBUR project. Joshua egy németektől szerzett technológián alapuló fegyver volt, amely abban az időben képes volt összezúzni 4” vastag páncéllemezt is két mérföld távolságból, alacsony frekvenciájú hanghullámok segítségével, és erről azt hitték, hogy ez a fegyver hatásos lesz az idegenek légi járművei és sugárfegyverei ellen.
Excalibur egy rakéta által hordozott fegyver volt, amely nem lépte túl a 30000 feet AGL -t (?), nem tért el a kijelölt célponttól jobban 50 méterrel, illetve be tudott hatolni 1000 m –es keményen összeállt tufás talajba, mint ami Újmexicóban is található. Magával tud vinni egy 1 megatonnás robbanófejet, amivel az alieneket szándékoltak megsemmisíteni az ő földalatti bázisukon. Joshua-t sikeresen kifejlesztették, de tudomásunk szerint soha sem vetették be. Az Excaliburt a legújabb évekig nem erőltették, de most van egy precedens nélküli erőfeszítés ennek a fegyvernek a kifejlesztésére.
A század elején történt Fatimai eseményt alaposan megvizsgálták. Gyanú szerint az egy idegen manipuláció volt, egy értelmes művelet, és indítványozták az eseményt körülölelő titokzatosság kiderítését. Az USA felhasznált egy Vatikáni titkos ügynököt, akit második világháború idején képzett ki, majd pedig bejuttatott a Vatikánba, hogy tanulmányozza a próféciákat. Ez a prófécia kijelenti, hogy ha az ember nem fordul el az ördögtől és helyezi magát Jézus lábai elé, akkor a bolygó magától fog megsemmisülni, és az eseményeket a Jelenések könyve írja le, ami tényleg be fog következni. Említést tesz arról, hogy egy gyermek fog megszületni aki egyesíti fogja a Földet a világbéke tervével és egy hamis vallásról ami 1992-ben kezdődik. 1995-re az emberek rájönnek, hogy ő az ördög és valójában az Antikrisztus. A harmadik világháború 1995-ben fog elkezdődni a Közel-Keleten egy izraeli invázióval és az Egyesült Arab nemzetek konvencionális fegyvereivel, melynek a csúcspontját 1999-ben éri el a nukleáris holocausttal. 1999 és 2003 között a bolygón lévő legtöbb élet szörnyen fog szenvedni, és a végén elpusztulni. Krisztus eljövetele 2011-ben fog megtörténni, amikor is az idegenek szembesülnek ezzel a megállapítással, akkor ők azt megerősítik, hogy az igaz. Az alienek elmagyarázzák, hogy ők kreáltak minket hibridizáción keresztül, és manipulálták az emberi fajt a vallással, a sátánizmussal, a boszorkánysággal, a mágiával és az okkultizmussal. Továbbá ők elmagyarázzák, hogy ők képesek az időutazásra, és az események valóban úgy fognak jönni. Később az USA és a Szovjetunió alien technológia hasznosításával létesítettek egy időutazást, és megerősítették a próféciát. Az alienek bemutattak egy hologramot, amely állításuk szerint Krisztus valódi keresztre feszítése volt, melyet a kormányzat lefilmezett. Mi nem tudjuk, hogy vajon higgyünk-e nekik vagy sem. Ők használták az eredeti vallást, hogy manipuláljanak minket, vagy egész idő alatt csakugyan ők a forrásai a mi vallásunknak, amelyet manipuláltak egész idő alatt? Vagy ez volt a kezdete az eredeti IDŐK VÉGÉNEK és KRISZTUS ELJÖVETELÉNEK, melyet megjósolt a Biblia? Senki sem tudja a választ.
Egy konferenciát tartottak 1957-ben amelyen legkiválóbb tudósok vettek részt akik akkor éltek. Ők is arra a következtetésre jutottak, hogy az ISTENTŐL VAGY AZ IDEGENEKTŐL ÉRKEZŐ SEGÍTSÉG NÉLKÜL. a bolygó 2000-re, vagy nem sokkal azután önmagát meg fogja semmisíteni a növekvő populáció és a környezet emberek általi kizsákmányolása révén.


A valódi Űr Program

A „hivatalos” űrprogramot Kennedy elnök futtatta fel hivatalos székfoglaló beszédén, amikor ő mandátumba adta, hogy az Egyesült Államok embert juttasson a Holdra még az évtized vége előtt. Habár ennek a felhatalmazásnak az alap koncepciója ártatlan volt, mégis engedélyezte azt, hogy hatalmas pénzösszegek áramolhassanak fekete projektekbe, és hogy eltitkolják az Amerikai emberek elől a VALÓDI űrprogramot. Hasonló célokat szolgált Szovjetunió űrprogramja is. Tény, hogy egy közös Alien , Amerikai és Szovjet bázis már akkor létezett a Holdon, amikor Kennedy kimondta ezeket a szavakat. 1962 Május 22.-én egy űrszonda landolt a Marson és megerősítette a létezését egy olyan környezetnek, amely képes az élet fenntartására. Nem sokkal ezután egy Marsi kolónia építése komolyan elkezdődött. Napjainkban már létező városokat népesítenek be a különböző kultúrákból különlegesen válogatott emberekkel. A nyilvános ellentét látszatát továbbra is fenntartották a Szovjetunió és az USA között ezekben az években alapítva egy projektet melynek az volt a neve, hogy National Defense, amikor tény, hogy mi már egy szoros szövetségben voltunk.Eshetőségi tervezet

Az eshetőségi tervezetet az MJ-12 hozta létre, arra az esetre, hogy odadobják ezt a csomagot, ha bárkik is túl közel kerülnének az igazsághoz.. A tervezet úgy vált ismertté, mint a MAJESTIC TWELVE. Ez implementálta a More, Shandera és Friedman által az eredeti „Eisenhower Tájékoztató Dokumentumot”. A dokumentum egy csalás. A dokumentum lajstromszáma #092447. Egy szám, amely nem létezik, és nem is fog létezni egészen hosszú ideig a jelenlegi ütemben. Truman 9000 soros terjedelemben írta ezeket a Végrehajtási Parancsokat, Eisenhover ezt kiegészítette 10000 sorra, Ford idején ez tovább nőtt 11000-re, míg Reagen idején elérte a 12000-es számot. A Végrehajtási Parancsok folyamatosan számozottak, mindegy, hogy ki veszi birtokba a Fehér Házat a folytonosság okán, feljegyzések készülnek a zavar megelőzésére. A végrehajtási parancs csupán az egyike annak a számos fatális tévedésnek, amelyet a dokumentum tartalmaz.
Egy másik eshetőségi terv napjainkban is működik, és érvényben van. Ez a terv felkészíti a nyilvánosságot egy végső konfrontációra az idegen fajjal. A nyilvánosságot ostromolják a filmek, a rádió, a hirdetések, és a TV szinte minden aspektusában lefesti az alienek jelenlétének igaz természetét. Ez tartalmazza a jót és a rosszat egyaránt. Nézz körül és figyelj. Az alienek azt tervezik, hogy ismertté tegyék a jelenlétüket, míg a kormányzat felkészít titeket arra, hogy ne törjön ki pánik.
A legrosszabb eshetőségi tervet szintén megvalósították és jelenleg is működik. Hosszú ideje importálják a drogokat és értékesítik azokat az embereknek, főleg a szegényeknek és a kiskorúaknak. A szociális jólét programok helyet adnak társadalmunk egy nem-dolgozó függő rétegének létrehozására. Ők elkezdték visszavenni a szociális jóléti programokat, hogy egy hatalmasabb bűnözési osztályt hozzanak létre, amely még nem létezett az 50-es és a 60-as években. Bátorítják a halálos lőfegyverek gyártását és importját, a bűnözői elemek használatára. Ezt azzal a szándékkal teszik, hogy ápolják a bizonytalanság érzetét, amely odavezeti az amerikai népet, hogy lefegyverezzék a lőfegyverek betiltásáért küzdő törekvéseket. Drogok és hipnózis alkalmazásával egy az elmebetegeken alkalmazott Orion elnevezésű eljárásban a CIA lelkébe vési ezeknek az embereknek, hogy tüzet nyissanak az iskolák udvarain, és feldühítsék a fegyverellenes érdekcsoportokat. Ez a terv jól van álcázva és mostanáig tervszerűen lett végrehajtva. Ennek a tervnek nem szabad sikerülnie.

Majestic-12 napjainkban


Napjainkban az MJ12 még mindig létezik, és ugyanúgy működik, mint azelőtt. Felépítése hasonló, 6 fő a kormány hasonló pozíciójából, és 6 fő a Külkapcsolati Bizottság Végrehajtó testületéből. A legfontosabb azt megérteni, hogy a Külkapcsolatok Bizottsága és a Trilateral Bizottság nem csak irányítja, de az övék ez az egész ország. A második világháború után hasznosak voltak az USA kormányának politikai döntései szempontjából. A Külkapcsolatok Bizottsága, a Trilateral Bizottság és azok külföldi megfelelői képezték a Bilderburgereket. Majdnem minden magas szintű kormány és katonai hivatal beleértve a második világháború óta az elnököt is tagja volt a Külkapcsolatok Bizottságának és/vagy a Trilateral Bizottságnak. Minden amerikai Trilateral Bizottság tag tagja, vagy tagja volt a Külkapcsolatok Bizottságának. Minden nemzet bármilyen mérvű fontossággal is bírjon a Külkapcsolatok Bizottságának, együttműködik a Bilderburgereken keresztül a további célok érdekében. A Trilateral Bizottság külföldi tagjai azok saját szervezeteihez tartoznak. Még egy járatlan kutató futólagos vizsgálatai is azt fogják mutatni, hogy a Külkapcsolatok Bizottsága és a Trilateral Bizottság irányítja a fontosabb alapokat, az összes nagyobb médiát, könyvkiadót, a legnagyobb bankokat, az összes nagyobb vállalatot, és minden más alapvető érdekeltséget. Az ő tagjaikat választják meg és nevezik ki, mert az övék az összes pénz és speciális érdekek állnak mögöttük. Ők nem demokratikusak, és nem tesznek mást, mint képviselik az amerikai többségi érdekeket. Ezek az emberek fognak dönteni, hogy ki fogja túlélni a közelgő holocaustot, és ki nem. A Bilderburgerek, a Külkapcsolatok Bizottsága, a Trilateral Bizottság a TITKOS KORMÁNYZAT és uralkodik ezen a nemzeten az MJ-12-n és a vizsgáló csoporton keresztül, amely úgy ismert, mint a Jason Társaság, vagy Jason Tudósok.
1 megjegyzés :

  1. Hát ez nem semmi!
    Kíváncsi lennék még EBE által mondott események történések feljegyzéseire. :)

    VálaszTörlés