Titokzatos eltűnések


Mesélnek fura történeteket emberekről, akik egyszer csak eltűntek, 
mintha a föld nyelte volna el őket.
Minden civilizált országban évente több száz embernek vész nyoma.
(Magyarországon   hivatalosan  évi  ötszáz  körüli  azoknak  a  száma,  akik
nyomtalanul  tűnnek el, és soha nem is kerülnek elő.)

Néha 'csak' elszöknek otthonról, vagy az addigi életük elől, és új életet kezdenek. 

Néha gyilkosság, emberrablás áldozatai lesznek, akiknek a holtteste sem kerül elő.


Rengeteg történetet lehet hallani, amikor egy ember elbúcsúzik a családjától, majd soha többé nem kerül elő, kámforrá válik. A történetek konkrét személyekről, helyekről és időpontokról szólnak.
Ha tüzetesebben keresgélünk, rájövünk, hogy némelyik eltűnés kézzelfogható bizonyítékokkal megmagyarázható, de van azonban olyan eltűnés is, amelyikre a fentiek egyike sem ad magyarázatot.
 Olyan eltűnések, ahol az emberi józan ész és logika megáll, és egyesek jobb híján a természetfelettit vagy UFO-kat gyanúsítják...

Benjamin Bathurst 
8A XIX. század leghíresebb eltűnése az 1800-as évek elején esett meg. Benjamin Bathurst angol diplomata 1809. november 29-én Németország egyik vendégfogadójában kiment az udvarra, hogy indulás előtt megnézze a lovakat. - Soha többé senki sem látta. (Ez a maga idejében majdnem olyan horderejű ügy volt, mint másfél évszázaddal később a Wallenberg-eltűnés.)


Századunkban   azonban   már   mind  több  tudós  kezdett  foglalkozni  a  megmagyarázhatatlan eltűnésekkel.  Rodney Davies amerikai fizikus számtalan  ilyen  esetet gyűjtött csokorba, és egyik könyvében közre is adta, ugyanis - a  szakmájából  adódóan  -  fizikai  magyarázatot  akart  adni  az egyébként

megmagyarázhatatlannak   tűnő   eltűnésre.  Mint  kutatásából  kiderült,  az évezredek  során  eltűntek között volt király, katona, tudós, nő és gyerek, rab  és  diplomata,  szent  és  mágus - ami arra enged következtetni, hogy a jelenség igencsak "demokratikus", nem válogat. Gyűjtőmunkája  során  Davies  arra  is  felfigyelt,  hogy nem csupán élők  tűntek el, hanem olykor holtak is, bár ez utóbbiak lényegesen ritkábban.

Már  az  ókori  Rómát  megalapító ikrek egyike, Romulus is eltűnt. Minden akkori  forrás,  legenda  és krónika  ezt úgy állítja be, mintha az istenek ragadták  volna  magukhoz, valójában azonban éppen olyan eltűnés volt ez is, mint sok ezer másik előtte és utána. 

1873. szeptember 3-án Leamington városában, egy James Worson nevű cipész büszkén kérkedett atlétikai tehetségével cimboráinak, és azzal, hogy többször sikerült rekordidőt futnia a közeli szomszéd városok között. A barátok ugyan tudták, Worson tényleg nagyon jó futó, de azért kételkedtek gyorsaságában, ezért próbára kívánták tenni. Worson beleegyezett abba, hogy a Leamingtontól Coventrybe vezető 20 mérföldes úton bebizonyítsa igazát. 
Az adott nap el is érkezett, Worson futószerelésében elindult az úton, barátai pedig kétkerekű lovaskocsival követték. Az egész hangulat nagyon ünnepi és vidám volt. Már megtették az út jó háromnegyed részét, amikor Worson váratlanul megbotlott. A lendülettől előre bukott és velőtrázó sikoly hagyta el az ajkait. Ez a sikoly volt barátai utolsó emléke róla, mert estében sosem ért földet, hanem szószerint belebukott a semmibe. Eltűnt. 
Az utat a barátok alaposan megvizsgálták, ahol egyértelműen látszottak Worson lábnyomai egy darabig. A kérdéses helyhez érve azonban a láblenyomatok hirtelen végetértek. Amikor a két férfi visszatért Leamingtonba, elmesélték mi történt. Napokon keresztül emberek tucatjai fésülték át a két város közötti utat és térséget, de érdekes módon a kérdéses pontra még a vadászkutyák sem voltak hajlandóak odamenni. Mintha féltek volna valamitől. 
James Worson kísérteties eltűnése után, még évekkel később is érkeztek rejtélyes bejelentések egy zöld ruhás futóról, aki Leamingtonból Coventry felé szaladt az éjszakai úton.   

Owen Parfitt tolószékben ült. 1763 nyara volt, kellemes júniusi nap, és Owen a nővére háza előtt üldögélt, ahogy azt szokta nyárestéken. Nővére, és egy ismerős fiatalasszony vitték ki a ház elé. A gyakorlatilag mozgásképtelen, idős férfi hálóingben ült a székében, a huzattól egy összehajtott kabát védte, amely a mellkasára volt terítve. Nővére az emeleten volt. Talán tizenöt perc telhetett el azóta, hogy a magatehetetlen férfit kivitték a ház elé, amikor 'furcsa zaj' hallatszott. Owen nővére lélekszakadva rohant le, mert attól félt, hogy öccsének baja eshetett. A szék azonban üres volt, csak a kétrét hajtott kabát hevert ott. Owen egyszerűen eltűnt.

A másik híres eltűnés 1811-ben történt, amikor a danzigi vár magas fallal határolt  börtönudvarán  a sétáló  rabok  közül  a foglyok és az őrök szeme láttára tűnt el Diderici, a francia kalandor. Eltűnése lassú volt, előbb a lábának veszett nyoma... Kísérteties  látványt  nyújtott a még látható felsőteste és a feje majd fokozatosan az is mintegy "átfolyt" valahová. Egy másik világba...?  A legenda szerint csak Diderici bilincsei, láncai estek vissza, nagy csörgéssel.

Egy ugyanilyen esetet jegyetek fel 1969-ben a brazíliai Sao José de Rio Preto városában: 

Egy kis családi összejövetel volt, ahol a rokonság az egyik nagybácsi születésnapját ünnepelte. Az eseményen részt vett a 37 éves Paulo da Costa is. Délután kiment a teraszra egy kicsit körülnézni. 
A sarkig kitárt ajtón át mindenki látta, amint a korlátnál állva a várost szemlélte. Még egy perc sem telt el, 
amikor a húga csodálkozva felkiáltott: - Paulo eltűnt!
Ez a megállapítás azonban nem teljesen felelt meg a valóságnak, mivel a többi családtag egyöntetű véleménye szerint nem egy pillanat alatt tűnt el. Semmivé válásának folyamata 8-10 másodpercig tartott. Először a két lába tűnt el. Rémisztő látványt nyújthatott a levegőben lebegő csonka test, így nem csoda, hogy a rokonok nem mertek a segítségére sietni. Paulo alighanem észrevette a rémült pillantásukat, és lenézett a lábára. Döbbenten állapította meg, hogy nagy bajban van, és segélykérő pillantást vetett a családjára. Kiáltani is akart, de erre már nem volt ideje. A szemtanúk elmondása szerint testének szélei vibrálni kezdtek, majd eltűntek a karjai és a feje is. A kontúrvonalak elmosódása úgy ment végbe, ahogyan kánikulában a forró országút felett reszket a levegőréteg. Utoljára még látták a szemét, azt a kétségbeesett, segítségért könyörgő néma szempárt. Utána nyomtalanul eltűnt a világunkból.
A jajveszékelő rokonok riasztották a szomszédokat, majd kihívták a rendőrséget is. Átkutatták a terasz környékét, majd a kertet, végül a szomszédos házakat, de sehol sem találták meg. Másnap lebontották az egész teraszt, de hiába vizsgálták a törmeléket, nem bukkantak a nyomára. A család ma sem érti, hogy mi történt. Egy idő után a bíróság hivatalosan holttá nyilvánította az eltűntet. A család ebből a nem mindennapi fizikai jelenségből csupán annyit fogott fel, hogy Paulo "szétfolyt a levegőben".

Néha  előfordul,  hogy  a  titokzatos  módon eltűnt személy előkerült.

Csak  nagyon  kevesen voltak eddig, akik beszámolhattak arról, mi történt velük 
rejtélyes  eltűnésük  közben  és  után. 

Peter William Somerset brit hivatalnokkal néhány évvel ezelőtt történt a következő megrázó eset:

Kőfallal  körülvett kertjében éppen a kutyáját kereste, amikor vihar tört ki, dörgött, villámlott. A ház népe azt látta, hogy a villámcsapás kékes fényében Somerset eltűnt! Két napig keresték, rendőrségi segédlettel, majd köröztették, és fényképét kiplakátolták az egész környéken. A harmadik napon találtak  rá, ugyancsak a kertjében - ám akkor már másképpen volt öltözve, mint eltűnése idején!

Amikor  az ájultságból magához tért, előbb semmire sem emlékezett. Később azonban  az  orvosi beavatkozások  hatására, és a saját, ismétlődő álmai és gyógykezelése nyomán ennyit mondott el:

A  villámcsapást  követően "valamilyen másik kertben" találta magát, majd egy  hosszú,  keskeny úton ment, de az már teljesen ismeretlen volt számára. Később  arrajött  egy autó(!), amelyen orvos utazott. Ez az orvos bevitte a kórházába  ahol  aztán a személyzet rögtön elkezdett foglalkozni vele. Mivel előzőleg a nadrágja több helyen elszakadt, a kórteremben lévő egyik páciens adta  neki  kölcsön  azt  a kordbársony nadrágot, amiben három nappal később ismerősei a saját kertjében rátaláltak. Elmondása szerint két napig 
feküdt a kórházban,  s  még  hónapokkal  később  is emlékezett az egyik orvos, meg az egyik nővér nevére. Később kiment sétálni a kórház udvarára, majd a már ismert  keskeny  úton  találta magát, aztán legnagyobb meglepetésére a saját kertjében ébredt föl!

Somerset  később bejárta a környékbeli kórházakat. Az egyikben felfedezte azt  az  orvost  és nővért, akikre emlékezett, azok viszont állították, hogy sohasem  látták.  Igaz,  a  kórház  is  másképpen  nézett  ki, mint eltűnése napjaiban.  Azonfelül kiderült, hogy utoljára húsz évvel korábban gyártották azt a bizonyos kordbársony nadrágot, amit kölcsönkapott.
Rodney Davies fizikus szerint teleportáció történt. Szerinte ugyanis létezhet a természetben olyan erő, amely nagy néha képes más térbe vagy más időbe elvinni embert, állatot, tárgyat(merthogy ez utóbbiak is el-eltűnnek olykor). És mintha Einstein is sejtette volna valamilyen formában ezt, mivel a  miénktől  eltérő téridő létezése nem ellenkezik a felfedezéseivel.

Az sem lehetetlen, hogy az eltűnők párhuzamos világba kerülnek át.
Ugyanis több jel mutat arra: nem csupán ez az egyetlen világ vagy tér létezik, amelyben mi mozgunk (és  valljuk be, amelyen kívül másfélét jószerével el sem tudunk képzelni). Más tulajdonságú térből akár egy-kettő, akár tucatnyi vagy még több lehetséges. Nagy vonalakban Davies, és mások is, úgy képzelik el, hogy a  kozmosz önmagában, mintegy "belül" is tovább osztódik, más és más kozmoszokra. Tehát nem 
csupán lineáris univerzum van, amelyben - mivel az végtelen - időtlen időkig utazhatnánk szupergyors űrhajóval, mégsem jutnánk soha a végére. Efféle utazás a végtelen számú "belső világegyetemben" is megtehető. Tehát a világ ilyen csavaros formában is végtelen. Ugyanis a benne lévő végtelen világok száma is végtelen...
Attól  azonban  még  messze  vagyunk,  hogy  megfejthessük a titkot. De a szórványosan  előforduló jelenségek  mindenképpen jelzik, hogy valami van a "falon  túl", az eltűnések körülményei azt sejtetik, hogy világunk korántsem olyan  egysíkú  és  egyszerű, amilyennek sokan hiszik. A rejtélyek és titkok száma éppen olyan végtelen, mint a Világegyetem.

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése