Jövőérzékelés -avagy: befolyásolható-e a jövő?

Írta: Gőz István

“A jövőérzékelés, a tudományos parapszichológia érzékszerveken túli észleléseknek (ESP) nevezett csoportjába tartozik. A pontos definíció szerint a prekogníció olyan jövőbeli információk észlelését jelenti, amelyekhez logikai következtetés útján nem juthatunk.

Az tehát, ha valaki megjósolja, hogy holnap reggel felkel a nap, nem tűnik különösebben szenzációs parajelenségnek, míg ha valaki egy konkrét repülőszerencsétlenséget álmodik meg előre, már igencsak a prekogníció működését sejteti. Természetesen a kísérleti módszerek ennél jóval egyértelműbb bizonyítékot nyújtanak. Saját laboratóriumi kísérleteink az alábbiak szerint zajlanak.

A kísérletben résztvevő alanynak egy olyan képről kell előzetesen papírra írnia, rajzolnia, amelyet csak a kísérlet végén fognak neki megmutatni. A bemutatott képet a kísérlet végén, egy számítógép véletlenszerűen választja ki száz kép közül, amelyeket a kísérlet alanya szintén nem ismer.

A képek ötösével vannak összeválogatva oly módon, hogy közülük egyik sem hasonlít különösebben a másikra, hogy a képről kapott prekognitív leírások melyik képre illenek leginkább, azt még az eredmény vagyis a kiválasztott kép ismerete előtt egy zsűri értékeli. Ha csak a véletlen működne ezekben az esetekben, akkor minden ötödik kísérletben hibázhatna rá az alany a számítógép által kiválasztott képre, vak tyúk is talál szemet alapon. A kapott eredmények azonban mást mutatnak.”

– Pauilinyi Tamás

A jövőérzékelés ma még a misztikumok világába tartozó különleges képességnek tartott Isteni adomány számba menő jelenség, mellyel csak kevesek rendelkeznek, mint például Nostradamus.

A prekognitív képesség azonban mindenkiben megtalálható, a megnyilvánulási formák és az érzékelés szintje rendkívül változatos. Van, aki megérez dolgokat, történéseket tökéletesen éber tudatállapotban. Megjelenik egy érzés, mely gondolattá formálódik a másodperc tört része alatt.

Ezek a megérzések többnyire elválaszthatók a vágyaktól és normál gondolatoktól. Egy hétköznapi példa, amely sokunkkal megtörtént már bizonyosan: gondolsz valakire, és az illető szinte rögtön, vagy rövid időn belül felhív, vagy üzenetet kapsz tőle, esetleg önkéntelenül nyúlsz a telefon után és abban a pillanatban megcsörren, az a személy hív, akire gondoltál.

Ilyenkor tulajdonképpen két elmélet elmélet gyakorlatban való megnyilvánulása történik. Az első a prekogníció, a második pedig a ráhangolódás.

Ha a jövőérzékelés elméletén keresztül nézzük a fenti példát akkor információt kapunk a még meg nem történt jövőből. Ez a tény arra enged következtetni, hogy az idő egyáltalán nem lineáris, mi több, információ áramlás és csere történik a jelen és a jövő között.

A kvantum-fizika ide vonatkozó megállapításai azt sejtetik, hogy a visszaható hullámokat “el lehet kapni” ha azon a frekvencián rezgünk, amely megfelel az adott visszaható hullám rezgésének. Olyan esetek is ismeretesek szép számmal, amikor az illető erős álmokat él meg és igazolhatóan egy jövőbeli eseményt lát annak megtörténte előtt.

A személyes közvetett tapasztalataim és az ide vonatkozó dokumentált esetek azt mutatják, hogy legtöbbször negatív eseményeket álmodnak meg előre. Baleset, haláleset, katasztrófa, veszekedés, stb. Ami szintén érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a megálmodott eseményeket időben nem lehet elhelyezni, míg az éber tudatállapotban történő ráérzések jellemzően az esemény bekövetkezte előtt nem sokkal, de legalábbis belátható időn belül megtörténnek.

Ébrenlétre a nagyobb frekvenciájú hullámok (alfa és béta hullámok), felszínes alvásra a lassabb hullámtevékenység (théta hullámok), míg mély alvásra az egészen lassú hullámtevékenység (delta hullámok) jellemzőek. Ez ismerős lehet azoknak, akik kapcsolatba kerültek az agykontrollal például, de ezek a hullámok és hozzájuk tartozó tudatállapotok jellemzik a meditációt is. Az gondolom, hogy azoknak, akik már megálmodtak előre eseményeket érdemes lenne elsajátítaniuk a tudatos álmodás módszerét, amely nagyon hasonlít a Da Silva féle agykontrollban ismert és elismert technikákhoz.

Elsajátítása nem nehéz, csak -mint mindent- gyakorolni kell. Mindezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert az eseményeket előre megálmodó személyek teherként és átokként élhetik meg e képességüket, ezáltal sokszor altatókhoz nyúlnak vagy hagyományos orvosi segítséget kérnek, de ez zsákutca, mert csak gyógyszerek által elnyomott állapotot hoznak létre a személynél, aki nem érzi jobban magát, sőt.

A megoldást az ő esetükben azt gondolom a képességük mélyebb megismerése és irányításának megtanulása hozhatja, mi által akár pozitív eseményeket is láthatnak előre, avagy a történés időpontjára vonatkozó információkat nyerhetnek, ami adott esetben elkerülhetővé tesz például egy balesetet.

Ami az éber prekogníciót illeti, mindenkinek módjában áll fejleszteni, erősíteni magában ezt a képességet. A módszerek változatosak. Agykontroll, meditáció, jóga, és minden olyan módszer, ami a tudat lenyugtatására, megismerésre irányul. Ugyanis a jövőérzékelés szorosan köthető az intuícióhoz, ami nem más, mint a lelkünk hangja, szívünk szava, önvalónk, ahogy tetszik.

Ha megtanuljuk használni intuitív képességeinket, azzal együtt megtanuljuk irányítani a gondolatainkat is ami végső soron azt eredményezi, hogy megtanulunk teremteni is, hiszen a gondolatok teremtik a jövőnket. Szóval ha tudatosak vagyunk, figyelünk a belső hangra, akkor olyan jövőt teremtünk, amilyet csak akarunk, hiszen nincs előre rögzített jövő. A lehetőségek száma végtelen, rajtad áll, mit választasz…itt és most.

/rejtélyek szigete/

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése