Ókori nukleáris technológia és az istenek földön vívott háborúi

Bizonyítékok sora szól amellett, hogy a múltban is voltak atomháborúk, atomrobbantások.
Talán túl fantasztikusan hangzik, hogy az ókori civilizációk egyáltalán ismerték az atomenergiát, de egyes szövegek, mint például a Bhagavad Gita, ami a Mahabharata című legrégebbi fennmaradt indiai szöveg részét képezi.

Valamikor ie. V. és II. század körül keletkezett. 100 ezer versszakban beszéli el a Ráma ókori birodalmában megesett történteket, amelyek állítólag 12 ezer éve, durván 5000 évvel a történelem első mezopotámiai civilizációinak megjelenése előtt történtek. 
Lenyűgöző pontossággal, szinte egy mai scifi-hez hasonlóan meséli el az elképesztő technikai fejlettségű istenek csatáiban használt a repülő szerkezeteket, és fegyvereket.
Rukma Vimana
A repülő gépeiket Vimanáknak nevezték, ebből is volt több fajta.
A vimanák típusainak rekonstrukcióit itt találhatjátok: 
 • „A Vimaná-t csak egészséges felnőtt férfiak vezethetik, de csakis olyanok, akik a Vimaná-k minden titkával tisztában vannak. Meg kell tanulni és érteni a Vimana kezelésének 32 fajtájat és módját!”
Volt egy Brahma-Mitum fegyver nevű eszközük, amitől sok ember megégett, és elpusztult. Egyesek szerint a fegyver egy régi nukleáris eszköz volt, mert a leírások alapján az utóhatásai megfelelnek annak, ami egy magas sugárzásnak kitett emberrel történik.

 • „Mintha elszabadultak volna az elemek. A nap körbe-körbeforgott és keringett. A Bahma-fegyver hatásától megpörkölődve és lázban támolygott az egész világ. Az elefántok ide-oda rohantak, hogy menedéket találjanak az iszonyú hőség elől. A vizek forrni kezdtek, az állatok elpusztultak, az ellenséget legyűrték, s a tomboló tűztől sorra lezuhantak, megperzselődtek a fák. Az elefántok szerte-széjjel, ordítottak, s azután holtan rogytak össze. A lovak és a harci kocsik porrá égtek. Ezernyi kocsi semmisült meg, azután mély csend ereszkedett a tengerre. A szelek fújni kezdtek és a föld felderült. Hátborzongató látvány tárult elénk. A borzalmas hőség megcsonkította a halottak tetemeit, úgy hogy már nem is volt emberi alakjuk. Sohasem hallottunk ilyen fegyverről, sohasem láttunk ez előtt ilyen hatalmas, és borzalmas fegyvert…
Természetesen a hivatalos tudomány ezt az elképzelést teljes mértékben elveti. Azt állítják, hogy sem a Mahabharata-ban, sem pedig a Bhagavad Gita-ban nem szerepel atombomba, a szövegek egy nagy háborút írnak le, és a háborúkban előfordulnak robbanások.
De ennyivel nem lehet elintézni. A szövegek arról számolnak be, hogy a robbanások ezer napnál is fényesebbek voltak. A robbanások után a napok forogtak az égen, a fák lángokban álltak, totális pusztítás mindenfelé. A túlélőknek elkezdett kihullani a hajuk, és leválni a körmük. Könnyen lehet, hogy ez a sugárbetegség egy tömör leírása, pedig egy több ezer éves szövegről van szó.


Tehát ha a Brahma fegyver hatását összefoglaljuk, akkor az valahogy így működhetett:

- Robbanás… villámok, fényfelvillanás.
- Hőhatás… elviselhetetlen hőség, növények, fák, emberek, állatok megégése.
- Vihar keletkezese… lökő-hullám!
- Radioaktív por… sugárzás hatása, körmök, hajak kihullása, fekélyek keletkezése.
- Hatalmas csend az esemény végén.

1922-ben a Dél-pakisztáni Indus-völgyben az indiai régészeti kutatóintézet hivatalnoka megtalálta a Mohenjo Daro (mohendzsodáró)(holtak dombja) nevű ókori város romjait. A hivatalos régészek szerint ie. 2600-1900 között virágzott, pakisztáni tudósok azonban ennél régebbi keltezést javasolnak. A hivatalos tudósok úgy gondolják, a helyiek azért hagyták el a várost, mert megváltozott az éghajlat, vagy mert rosszul ment az üzlet. Azonban a 20-as években mikor feltárták a romokat, 44 arccal lefelé néző csontvázra bukkantak. Többen egymás kezét fogták. Arcuk és testhelyzetük valószínűsíti, hogy hirtelen, erőszakos halált haltak.

A régészek egy egész civilizációt találtak holtan az utcákon. Azok az emberek valami olyannak voltak szemtanúi, ami józanésszel felfoghatatlan volt azokban az időkben.
A furcsaság, hogy a haláluk után több ezer évvel sem rohadtak el a csontjaik. Bizonyos részein a lelőhelynek az átlagostól magasabb sugárzási szint mérhető, de alapvetően az egész helyen mérhető valamilyen szintű sugárzás. A világ más, különböző részein is mérhető magas sugárzási szint, ami felveti azt a rendkívül bonyolult és összetett kérdést: Oszt' mér?

Elképzelhető, hogy Mohenjo Daro volt az egyik város, amit a Bhagavad Gita említ, vagyis egy atom robbantással egyenlő károk érték.
1979-ben David Devenport, brit kutató az egyik könyvében azt állította, hogy talált Mohenjo Daro közelében egy 50 méter széles epicentrumot, melyben a Vitrifikáció nevű folyamat jeleit lehet felfedezni.

(Vitrifikáció(üvegesedés): a talaj magas hőmérsékleten történő megolvasztása, melynek során a talaj szilikátjaiból üvegszerű, amorf vagy kristályos szerkezetű szilárd anyag válik)

A Mohenjo Daro-i vitrifikációt csak az magyarázza, hogy a talaj hőmérsékletét egy hatalmas robbanás nagyon megnövelte.

Mohenjo Daro mellett több várost is felfedeztek India és Pakisztán határán, és a feltárt leletek alapján a környék határozottam egy atomrobbantás helyszíne volt.
De Afrikában és a közel keleten is vannak bizonyítékai, hogy valamiféle nukleáris detonáció változtatta üveggé a sivatag homokját.
Pontosan ugyanez történt Új Mexikóban is mikor az első atombombát felrobbantották.

Az indiai szövegek szerint történt valamikor réges-régen, hogy három város keringett a föld körül. Ezekről a városokról azt tartották, hogy csillogó ércekből és vasból épültek.
Ez a három város egyszer háborút indított egymás ellen, az istenek pedig különböző fegyverekkel elpusztították a lángoló városokat, és ekkor tűzeső hullott alá az égből.
 • „Kardok és félelmetes dárdák, iszonyú buzogányok, égi hatalmú gerelyek, és rikító villámok voltak ott, és mennydörgések… repülő labdák, melyek hatalmas szeleket, viharokat támasztottak… amelyek hangja csak úgy visszhangzott a nagy felhőktől. Hasonlóképpen százával hullottak a légből, a harsogó, és nagy széllökéseket okozó, zajos, hátborzongatóan szana-szét pattanó meteoritok…”
 • „Arjuna felmegy az égbe, hogy Isteni fegyvereket szerezzen az égi lényektől, és megtanulja azok kezelését. Amíg fönntartózkodott, Indra az ég ura, azt kérte Arjuná-tól, hogy verje szét az Azúrok hatalmas seregét, és rombolja le városaikat. Az Azúrok démonjai (30 millióan) hatalmas erődökben, és a tenger mélyén laktak. Indra az ég ura Arjuna rendelkezésére bocsájtotta a saját léghajóját (nem tévedés, szó sincs itt Isteni kocsiról!) amelyet Indra szolgája Matali kormányzott! Ez a jármű víz alatt is tudott haladni. Az ezt követő elkeseredett küzdelemben az Azúrok özönvízhez hasonló esőt zúdítottak alá és ekkor Arjuna ellenük fordította az Isteni fegyvert, az pedig a vizet mind felszárította. Az Azúrokat legyőzték tehát, és a csata után pedig Arjuna leereszkedett a legyőzött démonok városaiba. A víz alatti városok szépsége és gazdagsága elkápráztatta őt. Kikérdezte Matali-t a városok történetéről, és megtudta, hogy eredetileg az Első Istenek részére építették azokat. Más helyeken is történtek félelmetes csaták, melynek során a légváros, felszállt az égbe az után ismét csaknem a földre zuhant, egyik oldaltól a másikra sodródott, s meg a tengerek mélyére is alámerült. Már jó ideje tombolt a harc, amikor Arjuna egy halálos lövést adott le, ami az egész várost darabokra tépte, az pedig lehullott a földre…” (Itt égi városról van szó.)
 • „Eredetileg, a bátor Azúr-oknak három városa volt az égben. ( Ugyanazon Azúrokról van szó, akiket később Arjuna pusztított el a tenger alatt Indra harci szekerével.) A városok mindegyike hatalmas volt és kiválóan megépített. Az egyik vasból volt (vagy inkább: úgy nézett ki, mint a vas), a második ezüstből, a harmadik aranyból. Az aranyváros Kamlaksa-é volt, az ezüstváros Tarakahsa-é, a vasváros pedig Vidyunmalin birtoka volt…”
   Érdemes elgondolkodni, hogy ezek az emberek mit próbáltak ábrázolni? Olyan technológia szemtanúi voltak amit nem értettek, így megpróbálták a saját egyszerű szavaikkal ábrázolni, olyasmihez kötni a látottakat, amit már ismernek:

  Föld körül keringő anyahajók: Ércből és vasból készült városok, amik a föld körül keringtek.
  Űrrepülők/repülők Tüzes szekerek / Vimanák

  Ha elfogadjuk, hogy a Mahabharata hiteles történelmi adatokat dolgoz fel, akkor elképzelhetőnek kell lennie, hogy más írásos emlékekben is előfordulnak valós események.

  Például a Bibliában

  Ha a szövegeket megvizsgáljuk, szinte azonnal láthatjuk, hogy honnan származik az Ószövetség Lucifer és Gábriel csatájának mondai alapja, és a folytatás is mennyire megegyezik. Nézzük csak:

  - Lucifer az Isten elé állt és azt mondta… Nem szolgálunk téged többé!
  - Az Isten utasítja Gábriel arkangyalt, hogy semmisítse meg Lucifer seregeit.
  - Ezután Isten kiválaszt egy népet (bár tudja, hogy mások is vannak)
  - Azt mondja nekik: más Isteneid ne legyenek.
  - És a kezükbe adta az ősi titkot, ezután mégis megbüntette őket.
  - De azonnal meg is bánta ezt és visszavonta (Mózes könyve 2.) ”Akkor az Úr megbánta, hogy szerencsétlenséggel fenyegette népét.”


  Vagyis az Ószovetség Istene sem volt olyan mindenható, mint ahogy azt magyarázzák. De még tévedett is, és el is ismerte tévedését. Ő ellen is lázadtak, és ő sem piszkította be a kezét személyes csatával, hanem másokat utasított arra. Tehát maga a folyamat jól tetten érhető. Az Első Istenek “elrendeztek” egymást alaposan, majd a további problémamegoldást egy földi kiválasztott népre bízták.

  Sodoma és Gomorra története is ismerős lehet, de akinek nem, röviden leírom:
  Isten angyalokat küldött az égből, hogy a lakosok bűne miatt elpusztítsa Szodomát és Gomorrát. Egyetlen egy igaz embert talált, Lót-ot. Őt kimenekítették a családjával együtt, és meghagyták nekik, hogy az úton ne nézzenek vissza, de a felesége megtagadta ezt, visszanézett, és a hatalmas pusztítás láttán sóbálvánnyá meredt. 

  A nukleáris robbantás szemtanúinak a kísérleti lőtereken egy speciális védőszemüveget kell viselniük, és/vagy el kell fordulniuk. Nem nézhetnek bele a robbanásba. És most itt egy bibliai történet, melyben Lót feleségének megtiltják, hogy visszanézzen, különben meghal. És meg is halt.

  A frigyláda is tartogat érdekességeket.
  Egy elmélet szerint a valamiféle nagy erejű földönkívüli szerkezetet, vagy energiaforrást tároltak benne.
  A bibliai leírások néha fegyverként ábrázolják. „Egyszer a magasba száll, másszor megtámadja Izrael ellenségeit.„
  Amikor a filiszteusokhoz kerül, azok kinyitják, majd egy idő után betegség üti fel a fejét közöttük. A biblia leírásából rákos daganatokra lehet következtetni.
  Érdekes ez, vajon miféle dolog lehet az, ami még az ókori emberek számára is gépnek tűnik, és sugárbetegséget okoz?
  Egy elmélet szerint harcos szerzetesek egy elit csoportja, a keresztesek szerezték meg. Azóta nem hallani felőle. Egyesek szerint az Oak-szigeten egy (minium 60 méter) gödör (Money pit / Pénzgödör) alján található. A gödör tele van építve csapdákkal, és csatornákkal, ami elárasztja a helyet, ha valaki ki akarja ásni. Többen meghaltak a feltárások során. Olyan a hely, mintha valami primitív nukleáris hulladéktároló lenne mélyen a föld alatt. Elgondolkodtató azért, hogy micsoda félelem inspirálhatta a Pénzgödör építőit.

  Néhány ismert, és tudományosan elismert "Első megjelenés" mondája az érkezés szempontjából:

  - Virachocha Közép és Dél-Amerikában az égben élt, és onnan jött. Feladata az volt, hogy a világ minden tájara elvigye az Úr tudását és üzenetét.

  - A Maják négy ősi istene, az univerzumból jöttek tanítani az embereket.

  - A Csendes Óceáni kultúrák általában az égből jött egy, vagy több istent emlegetnek, akik villámlás, mennydörgés közepette szintén a világmindenségből érkeztek. Az Első Istenek itt is óriások voltak. Lásd: Húsvét szigetek szobrai.

  - Az Arizonában élő Hopi indiánok Katchina istene, égő szekéren az ég csillagainak sokasága közül érkezett, tanítani és megbékíteni az embereket.

  - A Kínaiak a világmindenség legyőzőjének tisztelik Pan Kuban-t, aki a repülő sárkányon a csillagok homályából érkezett, tanítani és építeni.

  - A Sumérok, Babiloniak, Perzsák, Egyiptomiak istenei “égi bárkákon” repülő géniuszokként érkeztek, a világűr egy távoli pontjáról, tanitani, és vizsgálni az embereket.

  Tehát az idővonal:

  - Istenek megérkezése.
  - Istenek közötti nézeteltérés.
  - Háború a föld körül az Első Istenek részvételével.
  - Természeti katasztrófák.
  - Istensarjak háborúja.


  Mahabharata - Az istenek fegyverei

  Akik komolyabban foglalkoztak az emberiség történetének ókori vagy azt megelőző szakaszaival, azok tudják, hogy számtalan rejtély lapul még a mondákban, a régi szent könyvekben és iratokban, vagy éppenséggel a régészeti leletek között. A Mahábhárata régebbi a Bibliánál, óvatos becslés szerint is legalább ötezer éves. Mindenképpen megfontolandó tehát az eposz újraértelmezése.

  6 megjegyzés :

  1. érdekes cikk.
   és mik lettek velük?
   megsemisültek eszközök?
   az első kép hasonlit szerintem Bábel tornyára.

   VálaszTörlés
  2. Bábel tornyát sokféleképpen ábrázolták már a festők. szerintem az a "torony" egy ókori rakétakilövő volt, amivel az emberek megpróáltak eljutni az "istenek" birodalmába (az űrbe).
   nem lehet tudni, talán a föld alatt vannak, vagy gndosan elzárták a megtalált eszközöket egy raktárba a "tudósok".
   a holdon is találtak űrhajókat,
   roncsokat. talán abból a háborúból.

   VálaszTörlés
  3. Az a gond, hogy abból a korból még nem találtunk semmilyen technikai eszközt. Azért nem kizárható, hogy előkerültek valamilyen maradványok, csak az azokat a megtaláló régészek technikai ismeretek hiányában ismeretlen kultikus tárgyként azonosították és jelenleg valamelyik múzeum pincéjében pihennek. Hatalmas mennyiségű régészeti anyag van a múzeumok raktáraiban, mert csak azokat állítják ki, amelyek azonosítása nem kérdéses. Ilyen pl. az egyiptomi "T" vezérsíkos vitorlázó repülő modell, amelyet madár ábrázolásként azonosítottak, mint gyermekjátékot. Csak később, egy a repüléshez hozzáértő fedezte fel, hogy ez valójában egy függőleges vezérsíkos, "T" farok elrendezésű modell, ahol a felső vízszintes vezérsik az idők folyamán letörött és elkallódot. A törés helye viszont beazonosítható. Az utólagos szélcsatorna vizsgálattal megállapították, hogy ez egy repülőképes szerkezet arányosan kicsinyített változata, ha pótoljuk a hiányzó felső, vízszintes vezérsíkot. Az is tény, hogy ezeknek az ősi civilizációs lelőhelyeknek a kb. 10%-a sincsen megfelelő alapossággal megkutatva. Így még van remény leletek felbukkanására.

   VálaszTörlés
  4. Valószínűnek látszik, hogy minden a nelenlegi status quo érdekeit nem szolgáló tényt, leletet, felfedezést eltűntetnek. Ez egyrészt tragikus, mert a bolygó lakossága nem jut a fejlődéséhez szükséges feltételekhez, másrészt hasznos, mert a ma embere sem rendelkezik a magas technológia és tudomány használatához szükséges intelligenciával, lelki fejlettséggel. A jelen birtokolt eszköztárunkat és tudományunmat is oktalan pusztításra vagyunk képesek használni. Amíg nem lesz alap, hogy minden létező létformát óvnunk és nem uralnunk kell, addíg továbbra is alkalmatlanok leszünk . A megoldás tehát a jelen primitivitás állapotából a kollektív "megvilágosodottság" állapotára fejlődni, még mielőtt kimerül a bolygónk miattunk.
   Persze mivel uraink sem intelligensebbek nálunk ( hiszen a kolletiv szellem szintjén nem lehetséges jelentősen túlfejlődni egyénileg, pláne nem öröklődő jelleggel), így hosszútávú tervezés helyett a pillanatnak, felvillanásnyi élethosszunknak kiélvezésén munkálkodnak csupán. Nem néznek a jövő felé, csupán a kincstárukat gyarapítgatják mindenáron. Ebből a mai mélypontszerű állapotból minket sem engednek kifejlődni, mert azzal le is morzsolódnának. Nézd az oktatás, a gyógyítás, a tudományok,stb. tendenciáját! Mind maximum konzervál, de inkább visszafejleszt, mint előre segít. Tehát előbb kollektíven át kell lépnünk az önzetlen intelligencia és a minden létforma szeretetére épülő szintre, csak az után vehetjük kézbe új tudásunk és eszközeink. Mivel számos módon mindenáron vissza van tartva ez az ugrásszerű fejlődési lépcsőfok, így a jelenlegi uraink hatáskörénél magasabb segítő beavatkozás mentheti csak meg az ember létezését is a földbolygón. Vagy jön ez a segítség, vagy hamarosan elvész értékes fajtánk uraink önző és kicsinyes érdekelvűsége és valljuk be, a saját egoista berendezkedésünk miatt. Hiába is igyekszünk tehát a vallási tanítások tanácsaira egyéni szinten nemesedni, esélytelen a továbblépés, mert a csúcson terpeszkedőknek pont megfelel a mai állapot. Még saját utódaik jövőjét illetően sem érzékenyek, a túlfejlett, teljes valójukat rákszerűen elbetegítő egoizmusuk miatt. Nézz rá a mai fiatal generációkra, ők már nem hajtanak semmiért, mert érzik,tudják, hogy munkájuk gyümölcseit érdemtelenek fölözik le, akik megeszik a kolletív jövőnket, mert ostobán, kizárólag a mának óhajtanak élni. Aki pdeg kidugja a fejét az alacsony fűből, azt lenyírják a mindenféle fűnyíróikkal. Ezt szerintem mindenki érzi, hogy így megy és erre tart és humánusabb egyetemeken ezt még tanítják is ( persze csak a sorok között ), de a kisemberek elszigetelt és egymás ellen fordított sokasága ma csak a csodát várhatja, mert a státus quo fenntartásához sok-sok éve kifinomult, szinte sötét tudományos szintre emelt manipulációval tartja fenn a felső elit ezt a feltételrendszert, ami azonban mára világosan látszik, hogy valójában egy zuhanó spirálmozgás, s a felgyorsuló folyamatok a talppont közeledését sejttetik sajnos. De a reménység hal meg utolsónak, úgyhogy csak fel a fejjel, hátha megszólalnak végül a harsonák, melyek a sátáni uralom végét jelzik majd, legalább is a Biblia szerint.

   VálaszTörlés
  5. Érdekes és elgondolkodtató! Akár lehet hihető is!

   VálaszTörlés