2015. január 29., csütörtök

Üzenetküldés féregjáratokkal


Share/Bookmark
Egy hosszú, vékony féregjárat az optikai szál egy bizarr formájaként fényimpulzusok alkalmazásával lehetővé teheti az üzenetküldést az időn át. Az Einstein általános relativitás elmélete által megjósolt féregjáratok a tér-idő két pontját összekötő alagutak.

Ha sikerülne létrehozni, az elképesztő lehetőségeket teremtene, például lehetővé tehetné az időutazást, vagy a fénysebességnél is gyorsabb kommunikációkat. Van azonban egy probléma. Einstein féregjáratai rendkívül instabilak és nem maradnak elég ideig nyitva ahhoz, hogy bármi átjusson rajtuk. 1988-ban Kip Thorne, a Caltech tudósa munkatársaival kidolgozott egy megoldást a problémára, amihez egy negatív energiára, az úgynevezett Casimir-effektusra lenne szükség.

A kvantummechanika szerint a tér-idő vákuuma tele van véletlenszerű kvantumingadozással, melyek energiahullámokat hoznak létre. Most képzeljünk el két fémlapot, melyek ezzel a vákuummal párhuzamosan helyezkednek el. Egyes energiahullámok túl nagyok, hogy beférjenek a lapok közé, ezért a köztük levő energia kevesebb, mint ami körül veszi azokat. Más szavakkal a lapok közötti tér-idő negatív energiájú.

A módszer alkalmazására tett elméleti kísérletek mindeddig fenntarthatatlannak bizonyultak, most azonban Luke Butcher a Cambridge Egyetemen rátalált egy megoldásra. “Mi van, ha maga a féregjárat a lapok között helyezkedik el?” – elmélkedett, arra utalva, hogy megfelelő körülmények között maga a féregjárat csőszerű alakja generálhatna Casimir energiát.

Számításai szerint amennyiben a féregjárat két bejáratát, száját összekötő torka nagyságrendekkel hosszabb, mint a járat szája, valóban Casimir energia keletkezik a középpontjában. “Sajnos ez az energia nem elegendő a féregjárat stabilan tartásához. Össze fog omlani” – mondta Butcher. “A negatív energia létrejötte azonban rendkívül lelassítja ezt az összeomlást “

További számításai azt mutatják, van esély arra, hogy a járat közepe elég sokáig nyitva maradhat egy fényimpulzus átengedéséhez. Mivel a féregjárat a tér-idő egy lerövidítése, egy fényimpulzus átküldése a fénysebességnél gyorsabb kommunikációt jelentene. Abból adódóan, hogy a járat két vége az idő két különböző pontján helyezkedik el, elméletben az üzenet időutazást hajtana végre.

Butcher figyelmeztet, még sok munka szükséges annak megállapításához, hogy a járat más részei is elég ideig nyitva maradnak-e a fény átjuttatásához. Azt is ki kell dolgoznia, hogy egy impulzus elég nagy lehet-e ahhoz, hogy értelmes információt küldjenek benne a lassan összeomló torok részen. Mindemellett pedig még nagyon messze vagyunk az elméleti egyenletek fizikai objektumokba történő átültetésétől.

“Ez azt jelenti, hogy rendelkezünk egy féregjárat megépítéséhez szükséges technológiával” - tette fel a kérdést Matt Visser, az új-zélandi Victoria Egyetem kutatója. “A válasz továbbra is nem” – mondta, ezzel együtt azonban érdekesnek találja Butcher munkáját. “Fizikai szemszögből újraélesztheti a féregjáratok iránti érdeklődést”

/sg.hu/

2015. január 22., csütörtök

A Nemrut-hegy


Share/Bookmark
A 2134 méter magas Nemrut-hegy (más néven Nemrud-hegy) Törökország keleti részén található Adıyaman közelében.

A hegyen különböző görög és perzsa istenek szobrait találjuk, mint például Héraklész, Zeusz, Orosmasdes, Apollón vagy Mithrász. Itt található még Antiochus Teos kommagénéi király síremléke is.

A területen több szobormaradvány is található, melyek Antiochus perzsa és makedón elődeit ábrázolják. A szobrok jellegzetesen görög arcvonásokkal bírnak, de perzsa ruhát viselnek és a hajstílusuk is perzsa.


Az egyik maradványon csillagok és bolygók találhatóak, melyek helyzetéből következtetni lehet az építés időpontjára, amit i. e. 62. július 7-ére tesznek. A vizsgálatok szerint a helyszínt asztronómiai és vallásos célokra is használhatták.
A Nemrut-hegyet és szobrait 1838-ban Helmut Von Moltke porosz királyi százados, a szultán katonai tanácsadója írta le először, aki az oszmán hadsereggel több terepfelmérő utat tett a Taurusz-hegységbe.

Az 1880-as években Moltke tábornagy két régészeti expedíciót küldött a helyszínre, az elsőt Otto Puchstein (1856–1911), a másodikat a Pergamon-oltárt korábban feltáró Carl Humann (1839–1986) vezetésével.

A kutatások eredményét Humann 1883-ban részletesen publikálta. A síremléket feltárták fel, de Antiochus sírját nem találták meg. Mindezek ellenére továbbra is úgy tartja a hiedelem, hogy itt van eltemetve.

A világ közvéleményének figyelmét a német Friedrich Karl Dörner (1911–1992) és az amerikai Theresa Goell (1901–1985) régészeti munkássága irányította a hegyre. (Goell asszony hamvait, életében tett végakarata szerint, 1985-ben a hegy tetején szórták szét).

1987-ben a Nemrut-hegy felkerült az UNESCO Világörökségi listájára.


/Rejtélyek szigete/

2015. január 19., hétfő

Sandy Hoax terror - trauma


Share/Bookmark
Több mint két éve történt Amerika Newtown nevezetű kisvároskájában a „Sandy Hook mészárlás”. Ha esetleg valaki mégis, mondjuk az FBI elfelejtette volna a történteket, most felelevenítjük.

A mainstream média által sulykolt változat szerint óriási nagy hatalmas katasztrófa történt 2012. December 14-én a newtown-i iskolában. Az egyik "túlélő" beszámolója:

„A tornateremben voltunk, amikor hangos durranásokat hallottunk, azt hittük, valaki egy ajtót csapkod. Aztán kiabálás hallatszott, és nagyon sok lövés. Hallottam, hogy valaki azt kiabálja, kezeket fel, egy másik hang pedig azt, ne lőjön. Bebújtunk az öltözőszekrényekbe, aztán később valaki jött és kivezetett minket az iskolából. Rendőrök voltak az összes ajtónál, mindenki sírt és kiabált”.

Ahogy az a fenti beszámolóból is kiderül, szörnyű tragédia történt. Az esemény sokkolta nem csak Amerika, de az egész „nyugati világ” közvéleményét. Még Obama elnök is elsírta magát! Pedig ő azért kemény fickó, simán végignézi több ezer Palesztin gyerek halálát egy csepp könny nélkül, de ezt még ő sem bírta egy könnyen feldolgozni.

Aztán persze az államok vezetői hamar a tettek mezejére léptek, nem hagyhatták, hogy ez megismétlődhessen.

Idézet a 2012. 12.19-i Metropolból:

„A pénteki newtowni iskolai mészárlás óta, amelynek 27 halálos áldozata volt, folyamatosan napirenden van az Egyesült Államokban a fegyverek birtoklásának szabályozása. December 18-ig 145 ezren írtak alá egy petíciót, amely arra szólítja fel Barack Obama elnököt, hogy kezelje a fegyverhez jutás témakörét, pénteken pedig az amerikai fegyvertartási szabályok szigorításáért tüntettek.”

Pár hónappal később kész is volt a törvény, sőt a szenátus és a képviselőház már jóvá is hagyta.

„A szenátus után a képviselőház is jóváhagyta, így már csak Dannel Malloy demokrata kormányzó aláírása hiányzik ahhoz, hogy Connecticutban életbe lépjen az Egyesült Államok egyik legszigorúbb fegyverkorlátozási törvénye.”

„Obama elképzelései” (már amennyire ő bármiről is dönt) szerint lehetett volna szigorúbb is, de a beszámolók szerint nem az eredeti tervezet került elfogadásra.

A fegyvertartási törvény szigorítása már régóta az amerikai hatalom célkitűzései között szerepelt, így érthető, hogy az esetet kihasználva új erőre kapott a lobbi és végül (rész) sikerrel is járt. A trauma alapú tömegmanipulációból magához térő amerikai társadalom hirtelen logikusnak tartotta a törvény szigorítását, sőt egyes közösségek egyenes elvárták azt! Féltek, biztonságban akarták magukat érezni!

A történet természetesen nem mindenki számára volt ilyen egyértelmű. Akik nem ijedtek halálra az események hallatán, azok a további rettegés helyett belekezdtek az események alaposabb vizsgálatába. Ezen tábor kemény magját a fegyvertartási törvény szigorítását ellenzők tábora adta. Feltevéseik szerint az eset egy a titkosszolgálat által megrendezett „false flag” akció volt, aminek célja csupán az volt, hogy kellő szélességű társadalmi támogatottságot szerezzen a fegyvertartási törvény szigorításához.

Az a tény, hogy a félelemben tartott embert, embereket a legkönnyebb manipulálni, hisz azok könnyedén elfogadnak bármilyen, a szabadságjogaikat csorbító rendelkezést, ha az „biztonságérzet” illúziójával kecsegtet, csak erősítette a gyanújukat.

Az első dolog, ami mellett aztán nem tudtak elmenni a szkeptikusok, az „egyik lemészárolt” gyermek édesapjának eset utáni interjúja volt. Robbie Parkernek feltehetőleg túl későn szóltak, hogy „Felvétel!”. Tisztán látható ugyanis a felvételeken, hogy mielőtt előadta volna könnyekkel átitatott, megható beszédét, hatalmasakat nevet a stáb többi tagjával.

Igen, a gyász legapróbb jele nélkül közvetlen azután, hogy több, mint húsz társával együtt az ő lányát, Emelie-t is kivégezte volna Adam Lanza.

Robbie ezzel magára vonta a szkeptikusok gyanúját. Az ő segítségével arra is fény derült, hogy Obamának földöntúli képességei vannak. Fel tudja támasztani a halottakat. Pár hónappal azután, hogy Emeliet különös kegyetlenséggel lemészárolták, egy teljesen más eset kapcsán feltűnt Obama oldalán. Persze közvélemény csak legyintett mindazokra, akik eme furcsaságokra igyekeztek felhívni a figyelmet. Többség egyszerűen csak „összeesküvés elméletnek” titulálta és ignorálta az ellentmondásokat.

Az embirkák által tanúsított közöny, nem vetette vissza a kutatásban azokat, akiket érdekelt az igazság. Néhányan figyelmesek lettek rá, hogy a 2013 februárjában tartott Super Bowl döntőjének műsorában több korábban lemészárolt gyerek is szerepet kapott. A gyerekeket be is azonosították.

Természetesen ezek a leleplezések semmilyen hatással nem voltak közvéleményre, hisz nem kerültek be az agymosógép hírműsoraiba, nem sulykolta őket a média heteken, hónapokon keresztül. Pedig, a kutatók több, úgynevezett krízis-színészt is beazonosítottak a későbbiekben.

Akad olyan köztük, aki először meghalt a Sandy Hook mészárlásban, majd később megsérült a bostoni merényletben is.

Másik érdekes szereplője a történteknek James Holmes ügyvédje, legalábbis az a nő, akit később a Batman mozis gyilkos ügyvédjeként ismertünk meg. Korábban ő is elvesztette a gyerekét az iskolai mészárlásban.

Hogy miért kellett mindezt feleleveníteni?


Az utolsó cseppet a szkeptikusok poharába az FBI 2012-es statisztikája jelentette, ami a mai napig elérhető az szervezet weboldalán. E szerint az összesítés szerint 2012-ben Newtownban nulla darab ember lett gyilkosság áldozata.


Az ellentmondásokat, illetve a megtévesztés során elkövetett hibákat még oldalakon keresztül lehetne részletezni, nem kizárható az sem például, hogy Adam Lanza már korábban, az állítólagos mészárlás előtt meghalt. Ezen írásnak mindenesetre nem ezek felsorolása vagy tisztázása a célja. Azok úgyis csak "összeesküvés elméletek" lennének mindaddig, míg be nem mondja őket a TV.

Sokkal inkább a szkeptikus gondolkodásra, és az összefüggések, az ok-okozati kapcsolatok vizsgálatának fontosságára szeretné felhívni a figyelmet azokban az időkben, mikor Párizsban úgy lőnek le gépfegyverrel „arab terroristák” egy rendőrt a fényes utcán, hogy közben egy csepp vér sem fröccsen a járdára.

Vajon egy újabb "false flag" akció történt? Vajon ez esetben miféle manipulációra használják az eset az okozta traumát?

Egy nagyon bonyolult társadalmi-, politikai-, gazdasági rendszerben élünk, és aki nem rendszerszinten gondolkodni, azt a rendszer kíméletlenül bedarálja!

http://index.hu/kulfold/2012/12/15/sandyhook/
http://nol.hu/kulfold/szigoru_torvennyel_emlekeznek_a_sandy_hook_gyermekeire-1377677
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/tables/8tabledatadecpdf/table-8-state-cuts/table_8_offenses_known_to_law_enforcement_by_connecticut_by_city_2012.xls#disablemobile
http://www.whale.to/c/sandy_hook_banners.html

/valamiamano.blogspot.de/